Loading...

Gyülekezeti hirdetések 2022. március 13-án

Gyülekezeti hirdetések 2022.03.13.

LITURGIAI RÉSZ

Egyházi év: Böjt második vasárnapja.

Textus: Márk 10,13–16 (15) Jézus megáldja a gyermekeket.

Énekek: 135,1; 256,1–4; 256,7; 261,1–4.

Adatok: 10. hét, Márk sorozat: 65.

Számadatok: Balatonfűzfőn: 29 fő, Balatonalmádiban: 81 fő + gyermekistentisztelet résztvevői 10 fő.

HETI ALKALMAK

Istentisztelet, vasárnap, Balatonfűzfőn 9.00 órakor, Balatonalmádiban 10.30 órakor, gyerekistentiszteletimaközösség az istentisztelet előtt).

Bibliaóra, Balatonfűzfőn hétfőn 17.30 órakor, Balatonalmádiban kedden nem tartunk Bibliaórát, március 15-én mindenkit a 11 órakor kezdődő városi ünnepségre várunk.

Hittanórák a szokott rendben, a tanítási napokon.

KÁRPÁTALJAI VÁLSÁGHELYZETRŐL

A természetbeni adományok gyűjtését köszönjük. Egyelőre várjunk az újabb gyűjtéssel, ha újra szükség lesz rá, hirdetni fogjuk.

A pénzbeli támogatást továbbra is várjuk: 1358 adományvonal hívásával teheti ezt meg, illetve a Magyar Református Szeretetszolgálat számlaszámára utalhat pénzbeli adományt. A számlaszámot, és minden ide vonatkozó információt megtalál a www.jobbadni.hu oldalon. Ez a Magyar Református Szeretetszolgálat oldala.

A március 20-i perselypénzt országosan a kárpátaljai testvéreink javára, és a háborúságot szenvedő menekültek megsegítésére ajánljuk fel, a Szeretetszolgálatnak juttatva el a pénzbeli adományokat.

A menekültek számára a szálláshelyekről az országos egyház és a Kormányzat koordinálásával gondoskodunk. Ha ezen a területen is konkrét segítségre lesz szükség, jelentkezni fogunk.

Ne felejtkezzünk el egymásról, az imádság erejéről, és arról sem, hogy Isten a történelem Ura, aki soha nem hagy el bennünket, még akkor sem, ha éppen elhagyatottnak látszunk.

KIEMELT HIRDETÉSEK

Imádsággal emlékezünk meg presbiter testvérünk Édesanyjáról, Somogyvári Bélánéról, akit az Úr 82. évesen hívott haza. Temetése, mivel katolikus volt, katolikus szertartás szerint törtét meg március 11-én, pénteken.

Szintén március 11-én, Budapesten, a Megyeri úti temetőben köszöntünk el Nerada Mónika testvérünktől, akit 54 évesen hívott haza Ura. Hitben, reménységben voltunk együtt az újpesti testvérek közösségében.

KIEMELT ALKALMAINK

2022. március 20., vasárnap a perselypénzt országosan a kárpátaljai testvéreink javára, és a háborúságot szenvedő menekültek megsegítésére ajánljuk fel, a Szeretetszolgálatnak juttatva el a pénzbeli adományokat.

2022. március 27., vasárnap a nyári időszámítás kezdete, egy órával előre kell állítani az órát.

2022. március 31., csütörtök, 18.30 órakor gyülekezeti filmklub Balatonalmádiban (88. alkalom, „Tízparancsolat” sorozat 7. része, Kieslowski filmje).

2022. április 10., virágvasárnap, 10.30 órakor felnőtt keresztelő és konfirmáció Balatonalmádiban.

2022. április 15., nagypéntek, istentiszteletek, 9 órakor Balatonfűzfőn, 10.30 órakor Balatonalmádiban.

2022. április 17., húsvétvasárnap, ünnepi istentiszteletek úrvacsoraosztással, 9 órakor Balatonfűzfőn, 10.30 órakor Balatonalmádiban.

2022. április 18., húsvéthétfő, ünnepi istentiszteletek legátus szolgálatával, 9 órakor Balatonfűzfőn, 10.30 órakor Balatonalmádiban.

2022. május 5., csütörtök, 18.30 órakor gyülekezeti filmklub Balatonalmádiban (89. alkalom, „Zárójelentés”, Szabó István filmje).

2022. május 26., csütörtök, mennybemenetel ünnepe, közös alkalom a fűzfői testvérekkel együtt Balatonalmádiban: mennybemenetel ünnepi áhítat 18.00 órakor Balatonalmádiban, amelynek keretében „Előadások az Isten garázsában” sorozat részeként dr. Boros László professzor előadása (19. alkalom).

2022. május 26., csütörtök, 18 órakor Prof. Dr. Boros G. László, a Vrije, Amszterdam Orvosi egyetemek tanára, a Kalifornia Egyetem Los Angeles (UCLA) nyugalmazott gyermekgyógyászati professzora tart előadást, „Repedések az Evolúción a Biblia tudománytörténeti összefüggéseinek tükrében” címmel. – „Előadások az Isten garázsában” sorozat 19. alkalom, balatonalmádi református templom, Baross utca 24.

2022. június 5., pünkösdvasárnap, ünnepi istentiszteletek úrvacsoraosztással, 9 órakor Balatonfűzfőn, 10.30 órakor Balatonalmádiban. Ekkor lesz a konfirmáció, most Balatonfűzfőn, 9 órakor.

2022. június 6., pünkösdhétfő, ünnepi istentiszteletek, 9 órakor Balatonfűzfőn, 10.30 órakor Balatonalmádiban.

2022. június 20–24., hétfőtől péntekig, hittanosok napközis tábora Balatonfűzfőn (külön tájékoztatást adunk még).

2022. július 1–3., péntektől vasárnapig, Református Egyházi Napok – Dunántúl, REND, Pápán.

2022. július 7–10., csütörtöktől vasárnapig, gyülekezeti tábor Monoszlón (külön tájékoztatást adunk még)

2022. nyarán az új óvodánk és gyülekezeti házunk birtokbavétele, ezekre közös munkanapokat külön hírlevélben fogunk meghirdetni.

2022. szeptember 1., a Balatonalmádi Nádas Református Óvoda indulása (Külön tájékoztatást folyamatosan adunk).

KÉRÉSEK

Áldjuk az Urat, sok új testvér érkezik gyülekezetünkbe. Kérjük azokat, akik szívesen fogadják negyedévente hírlevelünket, szólítsanak meg istentisztelet után, hogy email címet cserélhessünk. Szívesen veszem, ha a gyülekezeti teremben pár szót válhatunk is.

BERUHÁZÁSOK

Balatonalmádi Református Óvoda beruházása rendben halad, májusi átadással. Az óvoda honlapja már elérhető, folyamatosan töltjük fel az anyagokat. A szeptemberben induló intézménybe való jelentkezés lehetőségét a www.nadasovi.hu oldalon már olvashatják. A jelentkezés módját köremailen és szórólapokon is közzétesszük. Kérjük, adja tovább a lehetőséget a jelentkezés kapcsán, óvodánk a környékből jelentkezők és más felekezetek felé is nyitott.

A balatonalmádi gyülekezeti házunk teljes befejezésének üteme is rendben halad, májusi átadással. Hála az Úrnak, felgyorsult a beruházás, ami részünkről is állandó jelenlétet, figyelmet, döntéseket igényel. Az elnökség mindenre odafigyel.

A templom külső felújítására (templom és parókia héjazat) 15 millió Ft áll rendelkezésre egy pályázatból.

IRATTERJESZTÉS

Felhívjuk figyelmüket internetes felületeinkre.

Dunántúli Református Lap és a Reformátusok Lapja a templomban, a kijáratnál megvásárolható, előfizethető.

Könyvterjesztésünk kapcsán, bármely kiadványra igény van, jelezzék, meghozzuk.