Loading...

Gyülekezet

Általános bemutatkozás

Gyülekezeteink vezérigéje a Zsoltárok könyve 33,9: „…Ő szólt, és meglett…”. Ez egész egyszerűen azt jelenti, hogy gyülekezeteink a huszadik század első felében megtapasztalták Isten teremtő kegyelmét, hiszen a Balaton északkeleti öblében létrejött két gyülekezet mindenféle vagyon nélkül, a semmiből jött létre és fejlődik, szolgál, mind a mai napig.

A Balatonalmádi-Balatonfűzfői Református Társegyházközség valójában, egyházjogilag két „társult” egyházközséget jelent, a lelkészi állás fenntartására. Valójában két önálló jogi személyiségű, presbitériummal, könyveléssel, önálló épületvagyonnal rendelkező gyülekezetről van szó: a Balatonalmádi Református Egyházközség és a Balatonfűzfői Református Egyházközség hivatalos elnevezéssel rendelkező gyülekezetekről. A lelkészi állás fenntartása mellett egyedül az anyakönyvezés közös, de külön településen végezzük a szolgálatainkat. Természetesen mindenben támogatjuk egymást, és több közös lelki alkalmunk van, ezért a honlapunk is közös, kifejezve a jogi határok ellenére egybetartozásunkat.

Gyülekezeteink élete a Vörösberényi Református Egyházközség „fiókegyházközségeiként” indult, 1925-ben Balatonalmádiban, 1932-ben Balatonfűzfő-Fűzfőgyártelepen, majd 1942-ben szervezte őket önálló, társult gyülekezetekké Bolla Ferenc alapító lelkipásztor. A gyülekezet történeténél részletes leírását olvashatjuk annak, ahogy megtapasztalhattuk Isten mai napig hordozó kegyelmét.

Kérem, tartson velünk ezen az internetes felületen, ahol a bemutatkozás, alkalmaink, szolgálataink rendje és az időszerű tájékoztatóink mellett reménység szerint, napi rendszerességgel olvashat friss híreket. Honlapunk fontos célja az, hogy ezeken túl, főleg lelki, igei vezetést, támogatást adjon az olvasónak.

Hisszük, hogy a feltámadott Jézus Krisztus ügye győztes ügy, amit mi hálás szeretettel és hitvalló bátorsággal szeretnénk hirdetni szeretett Református Anyaszentegyházunk ránk bízott gyülekezeteiben mindenki számára. Ezzel a reménységgel és bizonyossággal áldja meg az Úr azokat, akik idetalálnak, vagy rendszeresen keresnek bennünket.

Áldás, békesség; Istennek dicsőség.


Balatonalmádi Református Egyházközség bemutatása

A Balaton északkeleti öble közelében, az Öreghegy tóra ereszkedő lejtőjének tövében, a város központjában, a parttól háromszáz méterre található a templom. Az 1938-ban megvásárolt üzletházat 1956-ban bővítették templommá, majd 1958-ban Győry Elemér püspök szolgálatával áldották meg Isten hajlékának népét. Az itteni gyülekezet része kies helyre esett (Zsoltárok 16,6), és sok áldást megtapasztalt már.

Parókiát 1954-ben adományban kapott Manglitz Gyula és neje hagyatékaként, amelyből a templom mellé 1991-ben felépülhetett az új parókia; – majd 2001-ben teljes templomfelújítás történhetett, beépítve a templom tetőterét; – 2015-ben pedig birtokunkba kerülhetett a templom melletti Kálvin utca 2. számú gyönyörű, a ’30-as években épült villa, amelyet most tervezünk át gyülekezeti házzá.

Gyülekezetünk legfontosabb alkalmai, amelyeket részletesen olvashatnak az alkalmaink fülnél: istentiszteletek, gyermek-istentiszteletek, gyülekezeti bibliaóra, óvodás hitoktatás, iskolai és gyülekezeti hitoktatás, konfirmációi órák, hittanos alkalmak, ifjúsági órák, baba-mama kör, anyák klubja, házas- és olvasókör, gyülekezeti filmklub, előadások az Isten garázsában sorozat, hittanos napközis táborok, családos táborozás, gyülekezeti kirándulások és közegyházi alkalmakon való részvétel.

Gyülekezetünk legfontosabb adatai: Népszámlálási adatok: 925 (a vörösberényi városrésszel együtt, ami külön egyházközséget alkot). Nyilvántartott reformátusok: 450. Fenntartói járulékot fizetők: 306. Presbiterek száma: 10. Megkereszteltek száma: 30. Hittancsoportok száma: 8. Hitoktatásban részesülők száma: 50. Konfirmálók száma: 8. Házasságkötésük megáldását kérők száma: 8. Temetések száma: 10. Istentiszteleten résztvevők száma: 100-250.

Bízunk az Úr megtartó, segítő kegyelmében, terveinket illetően is. Hisszük, hogy városunkban is sokak segítségére lehetünk.


Balatonfűzfői Református Egyházközség bemutatása

A Balaton északkeleti öblének sarkán található a templom, 50 méterre a Balatontól, bicikliúton kényelmes sétával 15 percre mindkét strandtól, gyönyörű környezetben, nagy telken, ahol a Veszprémi Református Egyházmegye konferenciatelepe is működik „Ébredés tábor” néven.

A gyülekezet 1932-ben kezdte szívdobogását, majd 1942-ben lett önállóvá, 1944-től Fűzfőgyártelepen lett imaháza, majd a mai templom akkori népét 1949-ben áldották meg. Az „Ébredés tábor” építése 1991-ben kezdődött, a főépületet 1993-ban fejeztük be, 1996-ban a megvásárolt parókiával bővült a tábor (ezt mindjárt részletesen olvashatjuk), az alvó házak 2000-ben épültek, a tábor építésének teljes befejezése, az udvar burkolásával, 2014-ben történt meg. Parókiánkat a templom mellett 1996-ban vásároltuk meg, és 2005-ben bővítettük, majd 2014-ben fejeztük be a parókai bővítését, és ekkor kezdtük el a templom felújítását, amely a mai napig folyik, 2014-ben kicseréltük a nyílászárókat, 2015-ben pedig a burkolatokat.

Gyülekezetünk legfontosabb alkalmai, amelyeket részletesen olvashatnak az alkalmaink fülnél: istentiszteletek, gyermek-istentiszteletek, gyülekezeti bibliaóra, óvodás hitoktatás, iskolai és gyülekezeti hitoktatás, konfirmációi órák, hittanos alkalmak, ifjúsági órák, baba-mama kör, anyák klubja, házas- és olvasókör, gyülekezeti filmklub, előadások az Isten garázsában sorozat, hittanos napközis táborok, családos táborozás, gyülekezeti kirándulások és közegyházi alkalmakon való részvétel.

Gyülekezetünk legfontosabb adatai: Népszámlálási adatok: 600. Nyilvántartott reformátusok: 400. Fenntartói járulékot fizetők: 108. Presbiterek száma: 10. Megkereszteltek száma: 8. Hittancsoportok száma: 8. Hitoktatásban részesülők száma: 20. Konfirmálók száma: (Almádival közösen: 8). Házasságkötésük megáldását kérők száma: 3. Temetések száma: 6. Istentiszteleten résztvevők száma: 40-60.

Bízunk az Úr megtartó, segítő kegyelmében, terveinket illetően is. Hisszük, hogy városunkban is sokak segítségére lehetünk.

Steinbach József

Magyarországi Református Egyház Dunántúli Református Egyházkerületének püspöke