Loading...

Zárszámadó presbiteri gyűlés

Presbitériumunk február 4-én megtartotta zárszámadó közgyűlését. A tanácskozást megelőzően alapítványunk, a „Balatonalmádi Református Egyházközségért Alapítvány” kuratóriuma is összeült, hogy az elmúlt év pénzügyi adatait megtárgyalja. A tavalyi évtől új keretekben működő alapítvány elsődleges tevékenysége, hogy a gyülekezet fenntartásában lévő Nádas Református Óvoda működését, a gyermekek keresztyén nevelésénnek szolgálatát segítse. A kuratórium elnöke, Varga Andrásné Kati örömmel számolt be arról, hogy egy sikeres állami pályázatnak köszönhetően az alapítvány műkődési költségei biztosítottak, így minden egyéb támogatás a kitűzött célokra fordítható. A pénzügyi beszámolót áttekintve a számok azt mutatták, nőtt az 1%-os felajánlások és a magánadományok száma. A szeptembertől működő óvodával napi a kapcsolat, több kisebb és nagyobb tárgyi eszköz beszerzésével tudták segíteni az intézményt.
Isten iránti hálával vagyunk az alapítványunk működéséért, az adományozókért és a felajánlásokért. Buzdítjuk a Kedves Testvéreket, hogy a közelgő adóbevallás alkalmával idén is gondoljanak az alapítványunkra.

A kuratóriumi ülés után a presbiterek is meghallgatták a beszámolót. A közgyűlés ezt követően tárgyalta a gyülekezet 2022. évi zárszámadását.
Steinbach József püspök, lelkipásztorunk, beszámolójában elmondta, hogy a vasárnapi istentiszteleteinken 2022-ben egész évben a Márk evangéliumát magyarázta. Püspöki szolgálatot csak elháríthatatlan esetben vállalt vasárnapra, így 90%-ban itthon szolgált. Köszönettel szólt Farkas Gergely, Forrai Beatrix munkatársai, valamint dr. Kun Mária nyugdíjba vonult üllői lelkipásztor segítségéről a helyettesítésben.
A gyülekezeti bibliaórákat húsvétig online, majd húsvét után már személyesen tarthattuk meg.
Gyülekezetünk életében nagy esemény volt, hogy 2022. szeptemberében elindult a Balatonalmádi „Nádas” Református Óvoda három csoporttal, 13 munkatárssal és 72 óvodással. Steinbach József kiemelte, hogy az óvoda szervezésében, elindításában, a szükséges dokumentumok beszerzésében Rokalyné Csizmadia Margit igazgatónk, Kádár-Paksi Ágnes megbízott presbiterünk, valamint Kovács János gondnok urunk erő felett szolgáltak.
Szintén az elmúlt év munkájának a gyümölcse, hogy elkészült új gyülekezeti házunk is. A teljesen felújított épület 2022. június 15-én került átadásra. Megtörtént a bútorzatok beszerzése, a konyhagépek beépítése. A beruházás elszámolása a kormányzat felé az év végén sikeresen megtörtént. Steinbach József szólt arról is, hogy a templom külső felújítására egy pályázatból forrás áll rendelkezésre. A kivitelezés várhatóan tavasszal kezdődhet meg.
Balatonfűzfőn már a korábbi években teljes felújításra kerültek épületeink. A táborban a berendezés felújítása anyagi lehetőségeink szerint folyamatos.
Köszönettel szólt Pannonhalmi Tibor kántorunk 17 éves szolgálatáról. Tibor bácsi a nyáron elköszönt, helyét Fűzfőn Végh Judit, Almádiban Nádasné Varga Katalin kántorunk vette át. Veressné Petrőcz Mária tanárnőre szintén számíthatunk kántorként és tanárnő segít az énektanításban is, hiszen 2022. adventjének első vasárnapjától bevezettük az új énekeskönyvet.
Kiemelt alkalmak is voltak az elmúlt évben. Így például mi lehettünk a házigazdája az ökumenikus imanapnak, több alkalommal megtartottuk filmklubunkat, újraindult az „Előadások az Isten garázsában” sorozat, megvolt a hittanosok tábora, a gyülekezeti kirándulás, és koncertek is voltak a templomban.
Végezetül beszámolt még az anyakönyvi adatokról, a keresztelők, házasságkötések, temetések, konfirmációk számáról, majd köszönetet mondott minden szolgatársnak, munkatársnak a segítségért, és azoknak, akik imádkoznak értünk!

A presbiteri gyűlés meghallgatta és elfogadta a beszámolót. Ugyanígy tettek az idei költségvetés, a választói névjegyzék és az adattári jelentés napirendi pontok esetében is.