Loading...

Jézus az út az Atyához

(1) Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem! 

(2) Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra?

(3) És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek.

(4) Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat.

(5) Tamás erre így szólt hozzá: Uram, nem tudjuk, hova mégy: honnan tudnánk akkor az utat? 

(6) Jézus így válaszolt: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam. 

(7) Ha ismernétek engem, ismernétek az én Atyámat is: mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok őt. 

(8) Fülöp így szólt hozzá: Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és az elég nekünk. 

(9) Jézus erre ezt mondta: Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp? Aki engem lát, látja az Atyát. Hogyan mondhatod: Mutasd meg nekünk az Atyát?

(János 14,1-9)

Igehirdető: Farkas Gergely