Loading...

Mily drága a te szereteted, Istenem! – Óvodai kibocsátó istentisztelet

Második nevelési évének végéhez közeledik Nádas Református Óvodánk. Isten megáldotta ezt a szolgálatot, az elhívott óvónők odaadó munkájának köszönhetően a gyermeklétszám folyamatosan emelkedik.

Június elsején kibocsátó istentiszteleten kértük Isten áldását a ballagó ovisok életére, hogy további útjukon is legyen mindvégig velük az Úr óvó, bíztató, irányt mutató szeretete.

Steinbach József áhítatában szólt a gyermekeknek és szüleiknek Isten áldásáról.

A 36. Zsoltár felmutatja az élő Isten tulajdonságait: tökéletes, szent, örökkévaló szeretet, nála van minden életnek forrása. Mindenünket, amink van, Őneki köszönhetjük.

Ezen az alkalmon azért imádkozunk, hogy az áldott Isten, akinél van minden jó és minden boldogság, minden teljesség és öröm, áldja meg a gyermekeket. Isten áldása azt jelenti, hogy Isten az Ő jóságából, szeretetéből, boldogságából, öröméből, vezetéséből, világosságából megajándékozza a gyermekeket, Ő teszi teljessé és valóssá a szülői gondoskodást, óvó szeretetet. Az áldott Isten megáld bennünket, hogy mi is áldássá legyünk és tudjunk világítani ebben a világban, hogy szebb, boldogabb, teljesebb életet éljünk.

A püspök köszönetet mondott az Úrnak a gyermekekért, a szülőkért, és az óvodapedagógusokért, akik nemcsak nevelték őket, vigyáztak rájuk, hanem lelki, hitbeli többletet is adtak a gyermekeknek.

A „nagyok” Nádasné Varga Katalin vezetésével énekes műsort adtak, majd a kisebbek búcsúztak ballagó társaiktól.

Steinbach József az iskolába készülők életére egy-egy igével kérte Isten áldását.

Az óvónénik éneke után Rokalyné Csizmadia Margit óvoda vezető imádságban adott hálát az Úrnak a családokért, azért, hogy az intézmény munkatársai megismertethették a gyerekeket Istennel, tudva, hogy az elhintett mag szárba szökken, és ő is kérte az Úr áldását a ballagókra.

A gyerekek mellett a nyugdíjba vonuló Halmy Gyulánét, Marcsinénit is búcsúztatták. Pintér Sándor belügyminiszter, a gyermekek oktatása, nevelése érdekében végzett, több évtizedes kiemelkedő tevékenysége elismeréséül, nyugállományba vonulása alkalmából Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adományozott.

A kitüntetést a hála és testvéri köszönet szavaival Steinbach József és Rokalyné Csizmadia Margit adta át Isten áldását kérve életére.