Loading...

Jézus megkísértése

(1) Akkor elvitte Jézust a Lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög.

(2) Miután negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett.

(3) Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta: Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré!

(4) Ő így válaszolt: Meg van írva: „Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik.”

(5) Ezután magával vitte őt az ördög a szent városba, a templom párkányára állította,

(6) és így szólt hozzá: Ha Isten Fia vagy, vesd le magadat, mert meg van írva: „Angyalainak parancsot ad, és kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben.”

(7) Jézus ezt mondta neki: Viszont meg van írva: „Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet!”

(8) Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét,

(9) és ezt mondta neki: Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem.

(10) Ekkor így szólt hozzá Jézus: Távozz tőlem, Sátán, mert meg van írva: „Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!”

(11) Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme, angyalok mentek oda, és szolgáltak neki.

Máté 4,1-10 Igét hirdet: Kun Mária