Loading...

Gyülekezeti hírlevél – 2021.04.26.

Gyülekezeti hírlevél – 2021.04.26.

„Ő SZÓLT ÉS MEGLETT!” (Zsoltárok 33,9)

Mi, almádi-fűzfői reformátusok

Gyülekezeti hírlevél – 2021.04.29.

Templomi istentiszteletek május első vasárnapjától, egyéb alkalmak

A Balatonalmádi Református Óvoda indulásáról

KEDVES TESTVÉREINK!

Az Úr megtartó kegyelméért hálát adva, és minden szomorú szívűért imádkozva, 2021. május 2-án, vasárnap már templomi istentiszteleteket tartunk, a szokott időben, 9 órakor Balatonfűzfőn, 10.30 órakor Balatonalmádiban. A biztonsági előírásokat továbbra is biztosítjuk.

Balatonfűzfőn, május 1-én, szombaton, 9 órától tábornyitó takarítást szervezünk. Nagyon megköszönjük segítségét.

A templomi istentiszteletekkel együtt több személyes alkalom is fokozatosan újraindul.

Balatonalmádiban, 10 órától a tetőtéri nagyteremben imaközösséget tartunk, majd ugyanitt 10.30 órától elindulnak a gyermekistentiszteletek is.

A bibliaórákat egyelőre online tartjuk, keddenként 18.30 órától. Június elejétől, az Úr kegyelmében bízva, áttérünk a személyes bibliaórákra, erről egyeztetünk a résztvevőkkel.

A hittanórák az óvodában és az alsótagozatban már személyes jelenléttel történnek, és a kormányzati rendelkezések szerint május 17-től a felsőtagozatban is a személyes jelenlétre térünk át.

Négy felnőtt testvérünk, akik az alkalomra felkészültek, már fél éve várják a keresztelést és a konfirmációt, erre május 16-án kerül sor Balatonalmádiban.

Készülünk a nyolcadikosok konfirmációjára is, amelyet pünkösd napján tartunk meg, május 23-án. Tavaly Balatonfűzfőn, az idén Balatonalmádiban lesz a konfirmáció; ha az Isten éltet bennünket, akkor jövőre ismét Balatonfűzfőn tartjuk a konfirmációt.

Bízunk abban, hogy a vakáció első hetében, június 21–25 között megtarthatjuk a hittanos napközis tábort, július 1–4 között pedig a gyülekezeti tábort. Ezekről részletes információkat küldünk majd.

Gyülekezeti beruházásaink szépen haladnak.

Körlevelünk után a Balatonalmádi Református Óvoda indulásával kapcsolatos körlevelünket is olvashatják. Óvodánk indulásáról folyamatosan részletes tájékoztatást adunk majd. Honlapunkon hamarosan külön ikonon, majd külön honlapon követhetik az óvoda indulásának eseményeit. A presbitérium által megbízott szakmai csoport folyamatosan ülésezik. Május 7-én a presbitérium megválasztja az óvoda vezetőjét. A balatonalmádi gyülekezeti házunk teljes befejezésének üteme is elkezdődött, jövő márciusi átadással. A balatonalmádi parókia állagmegóvása is folyamatos. A beruházások lezárulása után szeretnénk végre egy időre az épületeink körül rendet teremteni és a folyamatos építési területeket megszüntetni.

A személyes találkozás mindennél több. Ennek tartósságában reménykedve hívjuk fel figyelmüket internetes felületeinkre, saját honlapunkra és az alább olvasható felületeinkre. Ezek mellett hirdetjük a Dunántúli Református Egyházkerület április 26-án indult internetes folyóiratát: „Meg van írva”, www.megvanirva.hu Itt minden nap több új írás olvasható majd. Emellett a www.refdunantul.hu is üzemel. A Dunántúli Református Lap és a Reformátusok Lapja a templomban, a kijáratnál megvásárolható. Bármely kiadványra igény van, jelezzék, meghozzuk.

Internetes felületeink:

Honlap: www.refalmadi.hu.

YouTube Csatorna: Református Balaton

Facebook csoport: Balatonalmádi Balatonfűzfői Reformátusok

Blogok: igemellett.blog.huparpercesek.blog.hu

Szeretnék köszönetet mondani Márton Gergely testvérünknek, Kovács János gondnok úrnak, akik az online istentiszteletek során rengeteg segítséget nyújtottak. Köszönöm minden Testvérünk támogatását, adományát, imádságát, és az alábbi Igébe kapaszkodva köszönjük meg az Úr megtartó kegyelmét. Továbbra is vigyázunk egymásra, és bízunk az Úrban.

Hálaadó örömmel várjuk a személyes találkozást!

„Ne féljetek!” (Márk 16,6)

Imádsággal, Steinbach József református lelkész, Kovács János gondnok, Vankó Viktor gondnok

REFORMÁTUS ÓVODA ÉPÜL

„Mily drága a te szereteted, Istenem!
Szárnyad árnyékába menekülnek az emberek.
Dúslakodnak házad bőségében,
örömöt árasztasz rájuk, mint patakot.

Mert nálad van az élet forrása,
a te világosságod által látunk világosságot.”

(Zsoltárok 36,8–10)

Nagy örömmel tájékoztatjuk Testvéreinket, valamint Balatonalmádi és a környező települések lakóit arról, hogy új, egyházi fenntartású óvoda létesül városunkban. A Balatonalmádi Református Egyházközség presbitériuma, mint leendő fenntartó, 2019-ben döntött úgy, hogy indul az Országos Óvoda Program beruházási pályázatán.

Magyarország Kormánya az egyes egyházi célú támogatások forrásszükségletének biztosításáról szóló 2062/2017. (XII. 27.) Korm. határozatával támogatásban részesítette a Magyarországi Református Egyház Országos Óvoda Programját. Az előzetes felmérések során 109 református egyházi szervezet fejezte ki óvodaépítési szándékát, amelyből a műszaki, demográfiai és pénzügyi elemzések után 66 helyszínen valósulhat meg óvoda kialakítása. 46 helyszínen épül új óvoda, de felújítás, bővítés és működő óvoda átvétele is megvalósul országszerte, több ütemben. A beruházások során infrastrukturális és szakmai értelemben is olyan intézmények jönnek létre, melyek egyszerre felelnek meg a jogszabályi követelményeknek, a modern kor elvárásainak és a keresztyén nevelés feltételeinek.

Gyülekezetünk a pályázati kritériumoknak megfelelt, így 2020-ban elkezdhette a tervezési és engedélyeztetési munkát. A beruházás a Hadak útja és a Damjanich utca által határolt telken ez év márciusának végén elkezdődött. Jelenleg a telken lévő épületek bontása és azon fák kivágása zajlik, melyek a későbbiekben nem felelnek meg a jogszabályi előírásoknak. (Pótlásukról a parkosítás és a telken belüli játszóterek kialakítása során gondoskodunk.)

Évről-évre gyarapodó lélekszámú gyülekezetünkben nagy hangsúlyt fektetünk a fiatal generációk nevelésére, és hálásak vagyunk a családok támogatásáért, akik ránk bízzák gyermekeiket, legyen szó hittanos foglalkozásról, hittanóráról, táborról, gyermekistentiszteletről. Fontosnak tartjuk a gyermekekért végzett munkát, és úgy látjuk, hogy egyre több család szeretné a kicsiket hitben nevelni, a keresztyén szellemiséget elfogadni, befogadni. Küldetésünknek és legfontosabb feladatunknak az óvoda létesítésével kapcsolatban azt tartjuk, hogy a gyermekeket személyes hitünk és életünk jó példáival, legjobb tudásunknak megfelelően neveljük családias légkörben, az ökumené jegyében.

Az intézmény indulása 2022. szeptemberében várható, 4 csoporttal (100 fő). Programunk szerint azonos életkorú csoportokat kívánunk kialakítani. Várjuk mindazon gyermekek, keresztyén családok jelentkezését, akik életében fontos értékként jelenik meg a hit, a közösséghez tartozás. Imádkozunk azért, hogy leendő óvodásaink megtapasztalják, hogy biztonságban vannak Istennél, hogy megérezzék, soha nincsenek egyedül és olyan erős érzelmi, értelmi, erkölcsi alapra tegyenek szert, mely segíteni fogja őket a későbbiekben, az iskolai feladatok elvégzésében és a társaik közti boldogulásban.

Az óvoda építéséről, a programunkról és a jelentkezés részleteiről tájékozódhatnak a gyülekezet honlapján feltüntetett elérhetőségek valamelyikén (www.refalmadi.hu). Honlapunkon beszámolunk a beruházás fázisairól és az elért mérföldkövekről. Hisszük, hogy a hálás szívvel végzett munkánkon Isten áldása lesz. Legyetek erősek és bátor szívűek mind, akik az Úrban reménykedtek! (Zsoltárok 31,25)

Steinbach József református lelkész és Kádár–Paksy Ágnes presbiter