Loading...

Emeljétek fel kezeteket a szentély felé

(1) Zarándokének. Áldjátok az Urat mindnyájan ti, akik az Úr szolgái vagytok, akik az Úr házában álltok éjjelente!

(2) Emeljétek föl kezeteket a szentély felé, és áldjátok az Urat! 

(3) Áldjon meg téged a Sionról az Úr, aki az eget és a földet alkotta!

(Zsolt 134,1-3)

(Zsolt 134,2)