Loading...

A napkeleti bölcsek példája

Ökumenikus istentiszteleten imádkoztak református, katolikus és evangélikus testvérek közösen január 25-én a keresztyén egységért Balatonalmádiban. A református templomban az imahéthez csatlakozva a napkeleti bölcsek története szerint kaptak vezetést Szíjártó László plébános igehirdetésében.

A házigazda református gyülekezet lelkipásztora, Steinbach József püspök köszöntötte a gyülekezetet. Mint mondta, az imahét anyagát összeállító közel-keleti keresztények példát mutatnak nekünk a hűségre, az élő hitre, a tanúságtételre, a martyriára. A napkeleti bölcsek történetét választották az ökumenikus imahét fő témájaként.

„Boruljunk le és erősödjünk meg egymást hordozva Isten Jézus Krisztusban közölt megváltó szeretete előtt. Az Úr áldja meg együttlétünket” – mondta Steinbach József.

Szijártó László, balatonalmádi – vörösberényi plébános az ökumenikus imahét alapigéjéből, Máté evangéliumának második fejezete alapján szólt a gyülekezethez: „Az ismert karácsonyi történet felidézi bennünk az ünnep idillikus hangulatát, de valójában az egész emberi történetünk van ott az igében, és jól tudjuk, hogy az nem is olyan idillikus” – mondta. A bölcsek krónikája a meghívás, úton levés, megérkezés története. Ezek felénk mutató fogalmak, hisz Isten mindenkit személyesen szólít meg. Fel kell ismernünk az elhívást, a jeleket, és miként a bölcseknek, úgy nekünk is bátran követnünk kell Isten iránymutatását: „Hányan és hányan nem tudnak olvasni az isteni jelekből, nem veszik a bátorságot, hogy kövessék Őt” – emlékeztetett a plébános. A bölcsek, feladva a biztosat a bizonytalanért indultak el. Kitartottak az úton minden nehézség ellenére, átélték a csalódást Jeruzsálemben, ahol nem találták meg a gyermeket. Isten aztán az ellenséget, Heródest használja fel, hogy újra reménységet adjon. Szijártó László rámutatott arra, hogy a mi életünk is ilyen, nehézségek, csalódások érnek, de az Úr ad bátorítást.

A napkeleti bölcsek kitartása elvezette őket a bölcsőhöz, ahol a gyermekben meglátták Isten fiát: „Most azért gyűltünk össze, hogy imádkozzunk a Jézusban hívő keresztények egységéért. Isten mindannyiunkat meghívott, felekezetünktől függetlenül. Nekünk az a kötelességünk, hogy legyen meg mindannyiunkban az a jószándék és jóakarat, ami megvolt a napkeleti bölcsekben. Ők sem voltak egyformák, de abban közösek voltak, hogy elinduljanak megkeresni és megtalálni azt a Jézust, akit Isten elküldött erre a földre. Mindannyiunknak ez az utunk” – mondta Szijártó László, majd az evangéliumi történetre mutatva fogalmazta meg azt, hogy esetleg nem lesz könnyű az út, de ha támogatjuk egymást, akkor van reménységünk arra, hogy célba érkezzünk. „Tartsunk ki hitünkben, keresztény és magyar értékeinkben, hogy sokáig élhessünk keresztény magyarként itt, a Kárpát-medence szívében” – zárta gondolatait a plébános.

Az ökumenikus istentiszteleten imádságos szolgálattal vettek részt: Isó Dorottya és Isó Zoltán evangélikus lelkészek és Faust Gyula vörösberényi lelkipásztor. A templom padsoraiban a város keresztény felekezeteinek hívei foglaltak helyet, imádkoztak együtt a lelkészekkel a Jézus Krisztusba vetett hit kincseiért, az erőszaktól, kirekesztéstől, elnyomástól szenvedő emberekért, a befogadás lelkéért, alázatért és az egyházak látható egységéért.

Hála legyen a Mindenség Urának ezért a közösen megélt alkalomért is!