igehirdetés

Ki menekülhet meg? – Az Úr napja és a megmenekülés – Igehirdetés 2019.02.10 |

Ki menekülhet meg? Az Úr napja és a megmenekülés   (1) Fújjátok meg a kürtöt a Sionon, fújjatok riadót szent hegyemen! Reszkessen az ország minden lakója, mert jön az Úr napja, bizony, közel van már!  (2) Sötétség és ború napja az, felhő és homály napja, mint a hegyeket elborító szürkület.

tovább ...

Kiálts – Az Úr ítéletes napja bűnbánatra hív — Igehirdetés 2019.02.03 |

Kiálts! Az Úr ítéletes napja bűnbánatra hív   (13) Öltsetek gyászruhát, és sírjatok, ti, papok! Jajgassatok, kik az oltárnál szolgáltok! Gyászruhában töltsétek az éjszakát, Istenem szolgái, mert megszűnt Istenetek házában az étel- és italáldozat.  (14) Tartsatok szent böjtöt, hívjátok istentiszteletre a népet! Gyűjtsétek össze a véneket, az ország minden lakóját Isteneteknek,

tovább ...

Én vagyok a világ világossága – Igehirdetés 2019.01.27 |

A világ világossága (12)   Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. (13) A farizeusok ekkor ezt mondták neki: Te önmagadról teszel bizonyságot: a te bizonyságtételed nem igaz.  (14) Jézus így válaszolt nekik: Még

tovább ...

Eltűnt az öröm? — Igehirdetés 2019.01.20 |

Eltűnt az öröm? (1)  Ez az Úr Igéje, amely Jóelhez, Petúél fiához szólt. (2)  Halljátok meg ezt, ti, vének, figyeljen az ország minden lakója! Történt-e ilyesmi a ti időtökben vagy őseitek idejében? (3) Beszéljétek el fiaitoknak, fiaitok meg az ő fiaiknak, azok pedig a következő nemzedéknek! (4)  Amit a hernyó

tovább ...

Áldott csendben – Igehirdetés 2019.01.13 |

Áldott csendben    (1) Akkor Jézus viteték a Lélektől a pusztába, hogy megkisértessék az ördögtől.  (2) És mikor negyven nap és negyven éjjel bőjtölt vala, végre megéhezék.  (3) És hozzámenvén a kisértő, monda néki: Ha Isten fia vagy, mondd, hogy e kövek változzanak kenyerekké.  (4) Ő pedig felelvén, monda: Meg

tovább ...

Köszönteni II. – Köszönni, köszönteni, megköszönni – Igehirdetés 2018.12.31 |

Köszönteni II. – Köszönni, köszönteni, megköszönni (18) Átvettem mindent, és bővelkedem. Megvan mindenem, miután megkaptam Epafroditosztól, ami tőletek jött jó illatú, kedves, Istennek tetsző áldozatként. (19) Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőséggel Krisztus Jézusban.  (20) A dicsőség pedig Istenünké és Atyánké örökkön-örökké.

tovább ...

Köszönteni I. – Igehirdetés 2018.12.30 |

Köszönteni I. (18) Átvettem mindent, és bővelkedem. Megvan mindenem, miután megkaptam Epafroditosztól, ami tőletek jött jó illatú, kedves, Istennek tetsző áldozatként. (19) Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőséggel Krisztus Jézusban.  (20) A dicsőség pedig Istenünké és Atyánké örökkön-örökké. Ámen. (21) Köszöntsetek minden

tovább ...

Dicsőíteni III – Dicsőség a mi Istenünknek mindörökké – Igehirdetés 2018.12.26 |

Dicsőíteni III. – Dicsőség a mi Istenünknek mindörökké (10) Nagy volt az örömöm az Úrban, hogy végre felbuzdultatok a velem való törődésre. Mert gondoskodtatok volna, de nem volt rá alkalmatok.  (11) Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy elégedett legyek azzal, amim van.  (12) Tudok szűkölködni, és

tovább ...

Dicsőíteni II – Felragyogott az Isten dicsősége – Igehirdetés 2018.12.25 |

Dicsőíteni II. – felragyogott az Isten dicsősége (10) Nagy volt az örömöm az Úrban, hogy végre felbuzdultatok a velem való törődésre. Mert gondoskodtatok volna, de nem volt rá alkalmatok.  (11) Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy elégedett legyek azzal, amim van.  (12) Tudok szűkölködni, és tudok

tovább ...

Dicsőíteni I – Megjelent az Isten dicsősége – Igehirdetés 2018.12.24 |

Dicsőíteni I. – Megjelent az Isten dicsősége (10) Nagy volt az örömöm az Úrban, hogy végre felbuzdultatok a velem való törődésre. Mert gondoskodtatok volna, de nem volt rá alkalmatok.  (11) Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy elégedett legyek azzal, amim van.  (12) Tudok szűkölködni, és tudok

tovább ...