igehirdetés

A beszédről — Igehirdetés 2017.10.08 |

A beszédről (6) Saul pedig tudomást szerzett erről, mert felismerték Dávidot és az embereit. Saul ekkor Gibeában volt a magaslaton, a tamariszkuszfa alatt. Lándzsája a kezében volt, és udvari emberei mind mellette álltak. (7) Akkor ezt mondta Saul a mellette álló udvari embereknek: Idehallgassatok, Benjámin fiai! Hát Isai fia adott

tovább ...

Az Isten akarata –Igehirdetés 2017.10.01 |

Az Isten akarata „(1) Elment azért onnan Dávid, és az Adullám–barlangba menekült. Amikor meghallották testvérei és apjának egész rokonsága, elmentek hozzá. (2) Odasereglett még hozzá mindenféle elnyomott, eladósodott és elkeseredett ember, ő pedig a vezérük lett. Mintegy négyszáz ember volt vele. (3) Onnan a móábi Micpébe ment Dávid, és ezt

tovább ...

Hol vannak a vádlóid? — Igehirdetés 2017.09.10. |

Ján 8, 1-11 Jézus pedig kiment az Olajfák hegyére. De korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzásereglett; ő pedig leült, és tanította őket. Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek, középre állították, és így szóltak Jézushoz: „Mester, ezt az asszonyt házasságtörés

tovább ...

A bolond ember és a bölcs Isten – Igehirdetés 2017.09.17 |

A bolond ember és a bölcs Isten „(1) Dávid ezután útnak indult, Jónátán pedig visszament a városba. (2) Dávid Ahímelek paphoz ment Nóbba. Ahímelek remegve ment Dávid elé, és ezt kérdezte tőle: Miért vagy egyedül, és miért nincs veled senki? (3) Dávid ezt felelte Ahímelek papnak: A király megbízásában járok,

tovább ...

Az Úr közöttünk a tanú –Igehirdetés 2017.09.03 |

Az Úr közöttünk a tanú „(24) Dávid tehát elrejtőzött a mezőn. És amikor eljött az újhold, a király asztalhoz ült, hogy egyék. (25) Leült a király a székére, mint máskor, a fal melletti székre; vele szembe Jónátán, Saul mellé pedig Abnér ült; Dávid helye azonban üresen maradt. (26) De Saul

tovább ...

Hogyan cselekszik Isten? –Igehirdetés 2017.08.27 |

Hogyan cselekszik Isten? Menekülés, segítség, megváltás   „(1) Dávid ezután elmenekült a Rámá mellett levő Nájótból. Elment, és ezt mondta Jónátánnak: Mit követtem el, mi az én bűnöm, mi az én vétkem apáddal szemben, hogy az életemre tör? (2) Ő azt felelte neki: Dehogy fogsz meghalni! Hiszen nem tesz apám

tovább ...

Megvéd az Úr — Igehirdetés 2017.08.20. |

Megvéd az úr „(6) Saul hallgatott Jónátán szavára; meg is esküdött Saul: Az élő Úrra mondom, hogy nem kell meghalnia! (7) Ekkor hívatta Jónátán Dávidot, és elmondta neki Jónátán mindezeket. Majd Jónátán odavezette Dávidot Saulhoz, aki ismét olyan lett hozzá, mint azelőtt. (8) Közben a háború tovább folytatódott. Dávid kivonult

tovább ...

A nagy szabadulás — Igehirdetés a Balatonalmádi–Balatonfűzfői Református Nyaralók VII. Találkozóján |

A nagy szabadulás Igehirdetés a Balatonalmádi–Balatonfűzfői Református Nyaralók VII. Találkozóján   „(1) Saul elmondta fiának, Jónátánnak és összes udvari emberének, hogy meg akarja ölni Dávidot. Jónátán, Saul fia azonban nagyon kedvelte Dávidot. (2) És megmondta Jónátán Dávidnak: Apám, Saul meg akar ölni. Ezért vigyázz magadra holnap reggelig, maradj a rejtekhelyen,

tovább ...

A sikerről – igehirdetés 2017.08.06. |

A sikerről „(6) Egyszer amint hazajöttek, amikor Dávid a filiszteusoktól győztesen tért vissza, kivonultak az asszonyok Saul király elé Izráel városaiból énekszóval, körtáncot lejtve, dobolva, örömkiáltások közepette, és háromhúrú hangszeren játszva. (7) A táncoló asszonyok így énekeltek: Megölt Saul ezer embert, Dávid meg tízezer embert! (8) Saul erre igen megharagudott,

tovább ...

A barátságról — Igehirdetés 2017.07.09 |

A barátságról „(1) Miután véget ért a beszélgetés Saullal, Jónátán lelke összeforrott Dávid lelkével. Úgy megszerette őt Jónátán, mint önmagát. (2) Saul pedig magához vette őt azon a napon, és nem engedte, hogy visszatérjen apja házába. (3) És szövetséget kötött Jónátán Dáviddal, mert úgy szerette őt, mint önmagát. (4) Levette

tovább ...