igehirdetés

Hatalommal tanított – Igehirdetés 2020. október 11-én |

Hatalommal tanított (21) Ezután elmentek Kapernaumba. Szombaton pedig azonnal a zsinagógába ment, és tanított. (22) Álmélkodtak a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. (23) Éppen ott volt a zsinagógájukban egy tisztátalan lélektől megszállott ember, aki így kiáltott fel: (24) Mi közünk hozzád, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts

tovább ...

Jézus elhívja első tanítványait – Igehirdetés 2020. szeptember 27-én |

Jézus elhívja első taníványait! (16) Amikor a Galileai-tenger partján járt, meglátta Simont és Andrást, Simon testvérét, amint hálót vetettek a tengerbe, mivel halászok voltak;  (17) és így szólt hozzájuk Jézus: Kövessetek engem, és én emberhalászokká teszlek titeket.  (18) Erre azok a hálókat otthagyva azonnal követték Őt.  (19) Amikor egy kissé továbbment, meglátta Jakabot, Zebedeus

tovább ...

Higgyetek az evangéliumban – Igehirdetés 2020. szeptember 20-án |

Higgyetek az evangéliumban! (9) Történt pedig azokban a napokban, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelte Őt János a Jordánban.  (10) És amikor jött ki a vízből, látta, hogy megnyílik a menny, és leszáll rá a Lélek, mint egy galamb;  (11) a mennyből pedig hang hallatszott: Te vagy az én szeretett Fiam,

tovább ...

Igehirdetés a herendi református templom előtt 2020. szeptember 13-án |

Igehirdetés a herendi református templom előtt (9) Történt pedig azokban a napokban, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelte Őt János a Jordánban.  (10) És amikor jött ki a vízből, látta, hogy megnyílik a menny, és leszáll rá a Lélek, mint egy galamb;  (11) a mennyből pedig hang hallatszott: Te

tovább ...

Az Isten országa — Igehirdetés 2020. szeptember 6-án |

Az Isten országa (12) A Lélek pedig azonnal kivitte Őt a pusztába.  (13) Negyven napig volt a pusztában, miközben kísértette a Sátán. Vadállatok között élt, és angyalok szolgáltak neki. (14) Miután Jánost fogságba vetették, elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát:  (15) Beteljesedett az idő, és elközelített az Isten országa. Térjetek meg,

tovább ...

Ahol az Úr Lelke munkál – Jézus megkísértése — Igehirdetés 2020. augusztus 30-án |

Ahol az Úr Lelke munkál – Jézus megkísértése (12) A Lélek pedig azonnal kivitte Őt a pusztába.  (13) Negyven napig volt a pusztában, miközben kísértette a Sátán. Vadállatok között élt, és angyalok szolgáltak neki. (14) Miután Jánost fogságba vetették, elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát:  (15) Beteljesedett az idő, és elközelített

tovább ...

Eljött Jézus — Igehirdetés 2020. augusztus 23-án |

Eljött Jézus (9) Történt pedig azokban a napokban, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelte Őt János a Jordánban.  (10) És amikor jött ki a vízből, látta, hogy megnyílik a menny, és leszáll rá a Lélek, mint egy galamb;  (11) a mennyből pedig hang hallatszott: Te vagy az én szeretett

tovább ...

Kiáltó hangja a pusztában — Igehirdetés 2020. augusztus 16-án |

Kiáltó hangja a pusztában (1) Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdete.  (2) Amint meg van írva Ézsaiás próféta könyvében: „Íme, elküldöm előtted követemet, aki elkészíti utadat;  (3) kiáltó szava hangzik a pusztában: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit!”,   (4) megjelent Keresztelő János a pusztában, és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára.  (5) Akkor

tovább ...

Az evangélium — Igehirdetés 2020. augusztus 9-én |

Az evangélium (1) Jézus Krisztus evangéliumának kezdete, (2) amint meg van írva Ézsaiás próféta könyvében: „Íme, elküldöm előtted követemet, aki elkészíti utadat;  (3) kiáltó hangja szól a pusztában: Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!”  (4) Így történt, hogy János keresztelt a pusztában, és hirdette, térjenek meg és keresztelkedjenek meg, hogy bocsánatot nyerjenek bűneikre. 

tovább ...

Utánam jön, aki erősebb nálam — Igehirdetés 2020. augusztus 2-án |

Utánam jön, aki erősebb nálam (1) Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdete.  (2) Amint meg van írva Ézsaiás próféta könyvében: „Íme, elküldöm előtted követemet, aki elkészíti utadat;  (3) kiáltó szava hangzik a pusztában: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit!”,   (4) megjelent Keresztelő János a pusztában, és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. 

tovább ...