igehirdetés

A terméketlen fügefa — Igehirdetés 2022. június 19-én |

A terméketlen fügefa (12) Másnap pedig, amikor Betániából elindultak, megéhezett,  (13) és messziről meglátva egy zöldellő fügefát, odament, hátha talál rajta valamit. De amikor odaért, semmit sem talált rajta, csak levelet, mert nem volt fügeérés ideje.  (14) Megszólalt, és ezt mondta a fának: Senki ne egyen rólad gyümölcsöt soha többé! A tanítványai is

tovább ...

Az Úrnak van szüksége rá – Jézus bevonul Jeruzsálembe — Igehirdetés 2022. június 12-én |

Az Úrnak van szüksége rá – Jézus bevonul Jeruzsálembe (1) Amikor közeledtek Jeruzsálemhez, Bétfagéhoz és Betániához, az Olajfák hegyénél Jézus elküldött tanítványai közül kettőt,  (2) és így szólt hozzájuk: Menjetek be az előttetek lévő faluba, és amint beértek, találtok egy szamárcsikót megkötve, amelyen még nem ült soha senki: oldjátok el, és hozzátok

tovább ...

Gyógyultan követte – Bartimeus II. — Igehirdetés 2022. június 05-én |

Gyógyultan követte – Bartimeus II. (46) Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, Timeus fia ült az út mellett.  (47) Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!  (48) Többen is rászóltak, hogy hallgasson, ő azonban

tovább ...

Kiáltott – Bartimeus I. — Igehirdetés 2022. május 29-én |

Kiáltott – Bartimeus I. (46) Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, Timeus fia ült az út mellett.  (47) Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!  (48) Többen is rászóltak, hogy hallgasson, ő azonban annál

tovább ...

Meg tudjátok tenni – Zebedeus fiainak kérése II. — Igehirdetés 2022. május 22-én |

Meg tudjátok tenni - Zebedeus fiainak kérése II. (35) Hozzálépett Jakab és János, Zebedeus két fia, és így szóltak hozzá: Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk.  (36) Jézus megkérdezte tőlük: Mit szeretnétek, mit tegyek meg nektek?  (37) Ők pedig ezt mondták neki: Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobb, másikunk a bal

tovább ...

A szolgáló szeretet hatalma – Zebedus fiainak kérése I. — Igehirdetés 2022. május 15-én |

A szolgáló szeretet hatalma – Zebedeus fiainak kérése I. (35) Hozzálépett Jakab és János, Zebedeus két fia, és így szóltak hozzá: Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk.  (36) Jézus megkérdezte tőlük: Mit szeretnétek, mit tegyek meg nektek?  (37) Ők pedig ezt mondták neki: Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobb, másikunk a

tovább ...

Úton Jeruzsálem felé – A harmadik szenvedésjövendölés — Igehirdetés 2022. május 08-án |

Úton Jeruzsálem felé – A harmadik szenvedésjövendölés (32) Mikor pedig a Jeruzsálembe vezető úton mentek, Jézus előttük haladt. Akik vele voltak, álmélkodtak, akik pedig követték, féltek. Ekkor újra maga mellé vette a tizenkettőt, és beszélni kezdett nekik arról, ami vele történni fog:  (33) Íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és az Emberfia átadatik a főpapoknak

tovább ...

A gazdag ifjú V. – A tanítványok jutalma — Igehirdetés 2022. május 01-én |

A gazdag ifjú V. – A tanítványok jutalma (28) Péter ezt mondta neki: Íme, mi elhagytunk mindent, és követtünk téged.  (29) Jézus így szólt: Bizony mondom nektek: mindaz, aki elhagyta házát vagy testvéreit, anyját vagy apját, gyermekeit vagy szántóföldjeit énértem és az evangéliumért,  (30) az százannyit kap: most ebben a világban házakat és

tovább ...

A gazdag ifjú IV. – A vagyonról — Igehirdetés 2022. április 24-én |

A gazdag ifjú IV. – A vagyonról (17) Amikor útnak indult, odafutott hozzá egy ember, és térdre borulva előtte azt kérdezte tőle: Jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?  (18) Jézus így szólt hozzá: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül.  (19) Tudod a parancsolatokat: „Ne ölj,

tovább ...

A gazdag ifjú III. – Istennél lehetséges — Igehirdetés 2022. április 17-én |

A gazdag ifjú III. – Istennél lehetséges (17) Amikor útnak indult, odafutott hozzá egy ember, és térdre borulva előtte azt kérdezte tőle: Jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?  (18) Jézus így szólt hozzá: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül.  (19) Tudod a parancsolatokat: „Ne ölj,

tovább ...