igehirdetés

A keresztyén bizonyságtételről – Jézus megdicsőülése után – Igehirdetés 2022. január 16-án |

A keresztyén bizonyságtételről – Jézus megdicsőülése után (9) Amikor jöttek lefelé a hegyről, megparancsolta nekik, hogy senkinek el ne mondják, amit láttak, csak amikor az Emberfia már feltámadt a halottak közül.  (10) Engedelmeskedtek a parancsnak, de azon tanakodtak egymás között, mit jelent a halottak közül való feltámadás.  (11) Ezért megkérdezték tőle: Miért mondják

tovább ...

Csak Jézust egyedül-Jézus megdicsőülése — Igehirdetés 2022. január 09-én |

Csak Jézust egyedül – Jézus megdicsőülése (2) Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, felvitte csak őket külön egy magas hegyre, és szemük láttára elváltozott.  (3) Ruhája olyan tündöklő fehér lett, amilyet a földön ruhafestő nem tud fehéríteni.  (4) És megjelent nekik Illés Mózessel együtt, és beszélgettek Jézussal.  (5) Péter

tovább ...

Jézus követése — Igehirdetés 2021. december 12-én |

Jézus követése (34) Ekkor magához hívta a sokaságot tanítványaival együtt, és ezt mondta nekik: Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem!  (35) Mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszti azt, aki pedig elveszti az életét énértem és az evangéliumért, megmenti azt. 

tovább ...

Az Úr az első – Jézus először nyiltan szól a szenvedéséről és haláláról – Igehirdetés 2021. november 28-án |

Az Úr az első – Jézus először nyíltan szól szenvedéséről és haláláról (27) Jézus pedig elindult tanítványaival együtt a Cézárea Filippi mellett levő falvakba. Útközben megkérdezte tanítványaitól: Kinek mondanak engem az emberek?  (28) Ők így feleltek: Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások pedig egynek a próféták közül.  (29) Jézus tovább kérdezte őket: Ti

tovább ...

Te vagy a Krisztus – Péter vallástétele — Igehirdetés 2021. november 07-én |

Te vagy a Krisztus – Péter vallástétele (27) Jézus pedig elindult tanítványaival együtt a Cézárea Filippi mellett levő falvakba. Útközben megkérdezte tanítványaitól: Kinek mondanak engem az emberek? (28) Ők így feleltek: Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások pedig egynek a próféták közül. (29) Jézus tovább kérdezte őket: Ti kinek mondotok

tovább ...

Tisztán látott – a bétsaidai vak meggyógyítása — Igehirdetés 2021. október 31-én |

Még mindig nem értitek – A farizeusok jelt kívánnak (22) Amikor Bétsaidába érkeztek, egy vakot vittek hozzá, és kérték, hogy érintse meg.  (23) Ő pedig a vakot kézen fogva kivezette a faluból, azután szemére köpve rátette kezét, és megkérdezte: Látsz-e valamit?  (24) Az felnézett, és így szólt: Látom az embereket, amint jönnek-mennek, de

tovább ...

Még mindig nem értitek – A farizeusok jelt kívánnak — Igehirdetés 2021. október 24-én |

Még mindig nem értitek – A farizeusok jelt kívánnak (11) Kimentek hozzá a farizeusok, és vitatkozni kezdtek vele, mennyei jelt követelve tőle, hogy kísértsék Őt.  (12) Jézus pedig lelke mélyéről felsóhajtva így szólt: Miért kíván jelt ez a nemzedék? Bizony mondom nektek, nem adatik jel ennek a nemzedéknek.  (13) Ezzel otthagyta őket, ismét

tovább ...

A négyezer ember megvendégelése — Igehirdetés 2021. október 10-én |

A négyezer ember megvendégelése (1) Azokban a napokban, amikor ismét nagy sokaság vette körül, és nem volt mit enniük, magához hívta tanítványait, és így szólt hozzájuk:  (2) Szánakozom a sokaságon, mert már három napja vannak velem, és nincs mit enniük;  (3) ha pedig éhesen bocsátom őket haza, kidőlnek az úton, mert némelyikük messziről

tovább ...

Milyen jó – A süketnéma meggyógyítása – Igehirdetés 2021. október 03-án |

Milyen jó – A süketnéma meggyógyítása  (31) Jézus ismét elhagyta Tírusz határát, és Szidónon át a Galileai-tengerhez ment a Tízváros vidékén keresztül.  (32) Ekkor egy süketnémát vittek hozzá, és kérték, hogy tegye rá a kezét.  (33) Jézus félrevonta őt a sokaságtól, ujját a süket fülébe dugta, majd ujjára köpve megérintette a

tovább ...

A pogány asszony hite – Igehirdetés 2021. szeptember 19-én |

A pogány asszony hite (24) Onnan elindulva elment Tírusz vidékére. Bement egy házba, és nem akarta, hogy bárki is tudjon róla. De nem maradhatott titokban,  (25) mert azonnal tudomást szerzett róla egy asszony, akinek a leányában tisztátalan lélek volt, eljött hozzá, és a lába elé borult.  (26) Ez az asszony

tovább ...