igehirdetés

A magától növekedő vetés – Igehirdetés 2021. február 28-án |

A magától növekedő vetés (26) Jézus ezt is mondta: Úgy van az Isten országa, mint amikor az ember magot vet a földbe,  (27) azután alszik és felkel, éjjel és nappal: a mag sarjad és nő, az ember pedig nem tudja, hogyan.  (28) Magától terem a föld, először zöld sarjat, azután kalászt,

tovább ...

A lámpás és a mérték – Igehirdetés 2021. február 21-én |

A lámpás és a mérték (21) Ezután megkérdezte tőlük: Vajon azért veszik elő a lámpást, hogy a véka alá tegyék vagy az ágy alá? Nem azért, hogy a lámpatartóba tegyék?  (22) Mert nincs semmi rejtett dolog, ami ki ne derülne, és semmi titok, ami napfényre ne jutna.  (23) Ha valakinek van füle a

tovább ...

A magvető — Igehirdetés 2021. február 14-én |

A magvető (1) Ismét tanítani kezdett a tengerparton, és igen nagy sokaság gyülekezett hozzá, ezért hajóba szállva a tengeren maradt; az egész sokaság pedig a tengerparton volt.  (2) Sokat tanította őket példázatokban; és ezt mondta nekik tanítás közben:  (3) Halljátok! Íme, kiment a magvető vetni,  (4) és történt vetés közben, hogy némely mag az

tovább ...

Jézust Belzebub szövetségesének mondják – Igehirdetés 2021. január 31-én |

Jézust Belzebub szövetségesének mondják (22) A Jeruzsálemből érkező írástudók pedig azt mondták, hogy Belzebub van benne, és hogy az ördögök fejedelmével űzi ki az ördögöket.  (23) Jézus odahívta őket, és példázatokban szólt hozzájuk: Hogyan űzheti ki a Sátán a Sátánt?  (24) Ha egy ország meghasonlik önmagával, nem maradhat fenn az az ország;  (25) és

tovább ...

Jézus családja — Igehirdetés 2021. január 24-én |

Jézus családja (20) Azután hazament, és ismét összegyűlt a sokaság, úgyhogy ők még enni sem tudtak emiatt.  (21) Amikor ezt meghallották a rokonai, odamentek, hogy megfogják Őt, mivel azt mondták: megzavarodott. (31) Ekkor megérkeztek anyja és testvérei; kint megállva beküldtek hozzá, és hívatták Őt.  (32) Sok ember ült körülötte, és azok szóltak neki:

tovább ...

Maradjatok meg szeretetemben — Igehirdetés 2021. január 17-én |

Maradjatok meg szeretetemben (1) Dávidé. Áldjad, lelkem, az Urat, és egész bensőm az Ő szent nevét!  (2) Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!  (3) Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet,  (4) megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg.  (5) Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a

tovább ...

Felemel – A tizenkét tanítvány elhívása – Igehirdetés 2021. január 10-én |

Felemel – A tizenkét tanítvány elhívása (13) Azután felment a hegyre, és magához hívta, akiket akart; ők pedig odamentek hozzá.  (14) Tizenkettőt pedig, akiket apostoloknak is nevezett, kiválasztott arra, hogy vele legyenek, és azután elküldje őket, hogy hirdessék az Igét,  (15) és hogy a tőle kapott hatalommal kiűzzék az ördögöket.  (16) Kiválasztotta tehát

tovább ...

A legnagyobb dolog – Igehirdetés 2021. január 03-án |

A legnagyobb dolog (7) Jézus pedig tanítványaival együtt visszavonult a tengerhez, ahová nagy sokaság követte Galileából, Júdeából  (8) és Jeruzsálemből, sőt Idumeából, a Jordánon túlról, Tírusz és Szidón környékéről is nagy sokaság ment hozzá, amikor hallottak arról, milyen nagy dolgokat tett.  (9) Jézus pedig szólt tanítványainak, legyen készen számára egy

tovább ...

Az emberért – Kalásztépés szombaton – Igehirdetés 2020. december 20-án |

Az emberért – Kalásztépés szombaton (23) És történt, hogy Jézus szombaton gabonaföldeken ment át, és tanítványai útközben tépdesni kezdték a kalászokat.  (24) A farizeusok így szóltak hozzá: Nézd, miért tesznek szombaton olyat, amit nem szabad?  (25) Ő ezt kérdezte tőlük: Sohasem olvastátok, mit tett Dávid, amikor szükséget szenvedett, és megéhezett ő is meg

tovább ...

Velünk van a vőlegény – Igehirdetés 2020. december 13-án |

Velünk van a vőlegény (18) János tanítványai és a farizeusok tartották a böjtöt. Odamentek Jézushoz, és megkérdezték Tőle: Miért böjtölnek János tanítványai és a farizeusok tanítványai, a Te tanítványaid pedig miért nem böjtölnek?  (19) Jézus ezt mondta nekik: Vajon böjtölhet-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? Addig, amíg velük van a

tovább ...