igehirdetés

Korbán – Jézus tanítása a tisztaságról II. — Igehirdetés 2021.08.22-én |

Korbán – Jézus tanítása a tisztaságról (10) Mert Mózes ezt mondta: „Tiszteld apádat és anyádat”, és ezt: „Aki gyalázza apját vagy anyját, halállal bűnhődjék.” (11) Ti pedig így beszéltek: Ha ezt mondja valaki apjának vagy anyjának: korbán, vagyis áldozati ajándék az, amivel kötelességem volna téged megsegíteni,  (12) akkor már nem

tovább ...

Jézus tanítása a tisztaságról — Igehirdetés 2021. augusztus 08-án |

Jézus tanítása a tisztaságról (1) Köré gyűltek a farizeusok és néhányan az írástudók közül, akik Jeruzsálemből jöttek, (2) mert észrevették, hogy némelyik tanítványa tisztátalan, vagyis mosatlan kézzel eszik. (3) A farizeusok és általában a zsidók ugyanis addig nem esznek, míg meg nem mosták a kezüket egy maréknyi vízzel, mert ragaszkodnak

tovább ...

Jézus sok beteget gyógyít – Igehirdetés 2021. július 25-én |

Jézus sok beteget gyógyít (53) A túlsó partra átkelve megérkeztek Genezáretbe, és kikötöttek.  (54) Amikor kiszálltak a hajóból, az emberek azonnal felismerték Őt,  (55) és körbefutották a hírrel az egész környéket; kezdték a betegeket oda hordani, ahol hallomásuk szerint éppen volt.  (56) Ahova csak bement, falvakba, városokba vagy tanyákra, letették

tovább ...

Jézus a tengeren jár — Igehirdetés 2021. július 18-án |

Jézus a tengeren jár (45) Jézus azonnal sürgetni kezdte tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előre a túlsó partra, Bétsaida felé, amíg Ő elbocsátja a sokaságot.  (46) Miután pedig elbocsátotta őket, felment a hegyre imádkozni.  (47) Amikor beesteledett, a hajó a tenger közepén volt, Ő pedig a parton egyedül. 

tovább ...

Az ötezer ember megvendégelése — Igehirdetés 2021. június 27-én |

Az ötezer ember megvendégelése (30) Az apostolok visszatértek Jézushoz, és elbeszélték neki mindazt, amit tettek és tanítottak.  (31) Ő pedig így szólt hozzájuk: Jöjjetek velem, csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé! Mert olyan sokan mentek hozzá, hogy még enni sem volt idejük.  (32) Elhajóztak tehát

tovább ...

Keresztelő János halála — Igehirdetés 2021. június 20-án |

Keresztelő János halála (14) Hallott erről Heródes király, mert Jézus neve ismertté vált; és azt beszélték, hogy Keresztelő János támadt fel a halálból, és ezért vannak benne a csodatevő erők. (15) Mások pedig azt mondták, hogy Illés ő, ismét mások azt beszélték, hogy olyan, mint valamelyik próféta.  (16) Amikor Heródes

tovább ...

Hatalmat adott nekünk – Jézus kiküldi tanítványait — Igehirdetés 2021. június 13-án |

Hatalmat adott nekünk – Jézus kiküldi tanítványait (7) Ezek után magához hívta a tizenkettőt, és kiküldte őket kettesével. Hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek fölött,  (8) és megparancsolta nekik, hogy semmit se vigyenek az útra egyetlen boton kívül, se kenyeret, se tarisznyát, se pénzt az övükben;  (9) csak saru legyen

tovább ...

“Hol vagy?” — Igehirdetés 2021. június 06-án |

“Hol vagy?” Igehirdetés alapigéje „Amikor aztán meghallották az ÚrIsten hangját, amint szellős alkonyatkor sétált a kertben, az ember és a felesége elrejtőzött az ÚrIsten elől a kert fái között. De az ÚrIsten kiáltott az embernek, és ezt kérdezte: Hol vagy? Az ember így felelt: Meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem,

tovább ...

Túlparti többlet – Jézus Názáretben — Igehirdetés 2021. május 30-án |

Túlparti többlet – Jézus názáretben (1) Jézus akkor elment onnan, a hazájába ment, és követték a tanítványai.  (2) Amikor azután eljött a szombat, tanítani kezdett a zsinagógában. Sokan hallgatták, és álmélkodva így szóltak: Honnan kapta ezeket, miféle bölcsesség az, amely neki adatott, és hogyan lehet, hogy ilyen csodák történnek általa? 

tovább ...

Hited megtartott téged – A vérfolyásos asszony — Igehirdetés 2021. május 23-án Pünkösd vasárnap konfirmáció alkalmával |

Hited megtartott téged – A vérfolyásos asszony Pünkösd, konfirmáció   (34) Ő pedig ezt mondta neki: Leányom, a hited megtartott téged: menj el békességgel, és bajodtól megszabadulva légy egészséges!  (Márk 5,34)   A mi Urunk, Jézus Krisztus meggyógyította a 12 év óta beteg asszonyt. Amikor megtörtént ez a csoda, akkor mondta

tovább ...