igehirdetés

Jézus élete láthatóvá lesz – Igehirdetés 2019.04.21 |

Jézus élete láthatóvá lesz halandó testünkben (5) Mert nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat, önmagunkat pedig mint szolgáitokat Jézusért.  (6) Isten ugyanis, aki ezt mondta: „Sötétségből világosság ragyogjon fel”, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. (7) Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy

tovább ...

Régiből új a Krisztusban – Igehirdetés 2019.04.07 |

Régiből új a Krisztusban (16) Úgyhogy mi mostantól fogva senkit nem ismerünk test szerint: ha ismertük is Krisztust test szerint, most már őt sem így ismerjük.  (17) Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.  (18) Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett

tovább ...

Forrás fakad az Úr házából — Igehirdetés 2019.03.31 |

Forrás fakad az Úr házából (18) Azon a napon majd must csorog a hegyekről, tej folyik a halmokról. Júda minden patakjában bőven folyik a víz, forrás fakad az Úr házából, és megöntözi a Sittím-völgyet.  (19) Egyiptom pusztaság lesz, Edóm meg sivár puszta a Júda fiain elkövetett erőszak miatt, mivel ártatlan

tovább ...

Az Úr jóra fordító kegyelme – Az Úr napja ítélet és kegyelem — Igehirdetés 2019.03.17 |

Az Úr jóra fordító kegyelme Az Úr napja ítélet és kegyelem   (1) Mert íme, azokban a napokban és abban az időben, amikor jóra fordítom Júda és Jeruzsálem sorsát,  (2) összegyűjtök minden népet. Jósáfát völgyébe vezetem őket, és ott tartok ítéletet fölöttük, amiért szétszórták a népek közé tulajdon népemet, Izráelt,

tovább ...

A Lélek ajándékai – Az Úr napja és a Szentlélek — Igehirdetés 2019.03.10 |

A Lélek ajándékai Az Úr napja és a Szentlélek   (1) Azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre. Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak.  (2) Még a szolgákra és szolgálólányokra is kitöltöm lelkemet abban az időben.  (3) Csodás jeleket mutatok az égen és a földön: vért, tüzet

tovább ...

Istenünk könyörülő irgalma – Az Úr napja és Isten könyörülete – Igehirdetés 2019.02.24 |

Istenünk könyörülő irgalma Az Úr napja és Isten könyörülete   (18) Szánalomra indult országa iránt az Úr, és megkönyörült népén.  (19) Így szól népéhez az Úr: Most már adok nektek gabonát, mustot és olajat, hogy jóllakjatok vele. Nem engedem többé, hogy gyalázzanak titeket a nemzetek.  (20) Messze űzöm tőletek az

tovább ...

Térjetek meg! – Az Úr napja megtérésre hív – Igehirdetés 2019.02.17 |

Térjetek meg! Az Úr napja megtérésre hív   (12) De még most is így szól az Úr: Térjetek meg hozzám teljes szívvel, böjtölve, sírva és gyászolva! (13) Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat, úgy térjetek meg Istenetekhez, az Úrhoz! Mert kegyelmes és irgalmas ő, türelme hosszú, szeretete nagy, és visszavonhatja még

tovább ...

Ki menekülhet meg? – Az Úr napja és a megmenekülés – Igehirdetés 2019.02.10 |

Ki menekülhet meg? Az Úr napja és a megmenekülés   (1) Fújjátok meg a kürtöt a Sionon, fújjatok riadót szent hegyemen! Reszkessen az ország minden lakója, mert jön az Úr napja, bizony, közel van már!  (2) Sötétség és ború napja az, felhő és homály napja, mint a hegyeket elborító szürkület.

tovább ...

Kiálts – Az Úr ítéletes napja bűnbánatra hív — Igehirdetés 2019.02.03 |

Kiálts! Az Úr ítéletes napja bűnbánatra hív   (13) Öltsetek gyászruhát, és sírjatok, ti, papok! Jajgassatok, kik az oltárnál szolgáltok! Gyászruhában töltsétek az éjszakát, Istenem szolgái, mert megszűnt Istenetek házában az étel- és italáldozat.  (14) Tartsatok szent böjtöt, hívjátok istentiszteletre a népet! Gyűjtsétek össze a véneket, az ország minden lakóját Isteneteknek,

tovább ...

Én vagyok a világ világossága – Igehirdetés 2019.01.27 |

A világ világossága (12)   Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. (13) A farizeusok ekkor ezt mondták neki: Te önmagadról teszel bizonyságot: a te bizonyságtételed nem igaz.  (14) Jézus így válaszolt nekik: Még

tovább ...