igehirdetés

Kívül harc belül félelem – Igehirdetés 2019.08.18 |

Kívül harc, belül félelem (5) Mert amikor megérkeztünk Makedóniába, semmi nyugalma sem volt testünknek, hanem ki voltunk téve mindenféle zaklatásnak: kívül harcok, belül félelmek. (6) De Isten, a megalázottak vigasztalója, megvigasztalt minket Titusz megérkezésével, (7) de nemcsak az ő megérkezésével, hanem azzal a vigasztalással is, amellyel ő nálatok megvigasztalódott. Hírül

tovább ...

Mivel ilyen ígéreteink vannak – Igehirdetés 2019.08.11 |

Mivel ilyen ígéreteink vannak (1) Mivel tehát ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, és Isten félelmében tegyük teljessé megszentelődésünket!  (2) Fogadjatok be minket: senkit nem bántottunk, senkit nem károsítottunk meg, senkit nem csaltunk meg.  (3) Nem vádképpen mondom, hiszen az előbb megmondtam, hogy szívünkben vagytok,

tovább ...

Az élő Isten temploma vagyunk – Igehirdetés 2019.07.21 |

Az élő Isten temploma vagyunk (14) Ne legyetek a hitetlenekkel felemás igában, mert mi köze egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak, vagy mi köze van a világosságnak a sötétséghez?  (15) Vagy mi azonosság van Krisztus és Beliál között? Vagy milyen közösség van hívő és hitetlen között? (16) Hogyan fér össze

tovább ...

Isten szolgái – Igehirdetés 2019.07.07 |

Isten szolgái (4) …hanem úgy ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái: sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban,  (5) verésekben, bebörtönzésben, nyugtalan időkben, fáradozásban, átvirrasztott éjszakákban, böjtölésben,  (6) tisztaságban, ismeretben, türelemben, jóságban, Szentlélekben, képmutatás nélküli szeretetben, (7) az igazság igéjével, Isten erejével, az igazság jobb és bal felől való fegyvereivel,  (8) dicsőségben

tovább ...

Nagy Lajos esperes lelkipásztor koporsója felett mondott igehirdetés |

Áldjuk az Urat! Igehirdetés Nagy Lajos esperes-lelkipásztor koporsója felett Alapige Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves Testvéreim! Gyászistentiszteletünk kezdetén énekeljük a 90. Zsoltár 1-2. versét: „Tebenned bíztunk eleitől fogva…”. Előfohász: Áldott az Isten a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, az

tovább ...

Nem hiába vettétek az Úr kegyelmét – Igehirdetés 2019.06.09 |

Nem hiába vettétek az Úr kegyelmét (1) Vele együtt munkálkodva intünk is titeket: úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták Isten kegyelmét.  (2) Mert Ő mondja: „A kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek.” Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség napja!  (3) Senkinek semmiféle

tovább ...

Meggyőzni Krisztusról – Igehirdetés 2019.06.02 |

Meggyőzni Krisztusról (11) Mivel tehát ismerjük az Úr félelmét, embereket győzünk meg, Isten előtt pedig nyíltan állunk. Remélem azonban, hogy a ti lelkiismeretetek előtt is nyíltan állunk.  (12) Nem önmagunkat ajánljuk ismét nektek, hanem lehetőséget adunk nektek a velünk való dicsekedésre, hogy legyen mit felelnetek azoknak, akik azzal dicsekednek, ami

tovább ...

Mindenkor bízunk – Igehirdetés 2019.05.26 |

Mindenkor bízunk (6) Tehát mindenkor bizakodunk, és tudjuk, hogy amíg a testben lakunk, távol lakunk az Úrtól;  (7) mert hitben járunk, nem látásban.  (8) De bizakodunk, és inkább szeretnénk elköltözni a testből, és hazaköltözni az Úrhoz.  (9) Ezért arra törekszünk, hogy akár itt lakunk még, akár elköltözünk, kedvesek legyünk neki. 

tovább ...

Sóhajtozunk – Igehirdetés 2019.05.19 |

Sóhajtozunk (1) Tudjuk pedig, hogy ha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk.   (2) Azért sóhajtozunk ebben a testben, mivel vágyakozunk felölteni rá mennyből való hajlékunkat,   (3) ha ugyan nem bizonyulunk felöltözve is mezíteleneknek.  (4) Mert mi is, akik e sátorban vagyunk, megterhelten

tovább ...

Az igaz hitről – Igehirdetés 2019.05.12 |

Az igaz hitről (13) Mivel pedig a hitnek ugyanaz a Lelke van bennünk, ahogyan meg van írva: „Hittem, azért szóltam”, mi is hiszünk, és azért szólunk.  (14) Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is feltámaszt, és maga elé állít veletek együtt.  (15) Mert minden

tovább ...