igehirdetés

Isten kegyelme őriz — Igehirdetés 2017. 12. 10 |

Isten kegyelme őriz (1) A zífiek elmentek Saulhoz Gibeába, és jelentették neki: Dávid a Hakílá–halmon rejtőzik, a sivatagtól keletre. (2) Ezért elindult Saul, és elment a Zíf–pusztába háromezer válogatott izráeli emberrel, hogy megkeresse Dávidot a Zíf–pusztában. (3) Saul a Hakílá–halmon, a sivatagtól keletre, az út mellett ütött tábort. Dávid is

tovább ...

Jöjj szabadító Urunk! — Igehirdetés 2017. 12. 03 |

Jöjj, szabadító Urunk! (18) Akkor Abígajil sietve vett kétszáz kenyeret, két tömlő bort és öt juhot elkészítve, öt mérték pörkölt búzát, száz csomó aszú szőlőt, kétszáz fügekalácsot, és szamarakra rakta. (19) A legényeinek ezt mondta: Menjetek előttem, én is megyek utánatok. De a férjének, Nábálnak nem szólt semmit. (20) Amikor

tovább ...

Jézus Krisztus szabadító, nem szupersztár — Igehirdetés 2017. 11. 26 |

Jézus Krisztus szabadító, nem szupersztár (1) Ezután elvonult onnan Dávid, és Én–Gedí sziklavárában tartózkodott. (2) Amikor visszatért Saul a filiszteusok üldözéséből, jelentették neki, hogy Dávid Én–Gedí pusztájában van. (3) Maga mellé vett Saul egész Izráelből háromezer válogatott embert, és elment, hogy megkeresse Dávidot és embereit a Zerge–szikláknál. (4) Amikor az

tovább ...

Védelmez az Úr — Igehirdetés 2017. 11. 19 |

Védelmez az Úr (13) Felkerekedett tehát Dávid mintegy hatszáz emberével, kivonult Keílából, és mentek, amerre mehettek. Amikor jelentették Saulnak, hogy Dávid elmenekült Keílából, lemondott arról, hogy ellene vonuljon. (14) Dávid a pusztában sziklavárakban tartózkodott. Amikor a Zíf-pusztában, a hegyvidéken lakott, Saul mindennap kereste, de Isten nem adta őt a kezébe.

tovább ...

A beszédről — Igehirdetés 2017.10.08 |

A beszédről (6) Saul pedig tudomást szerzett erről, mert felismerték Dávidot és az embereit. Saul ekkor Gibeában volt a magaslaton, a tamariszkuszfa alatt. Lándzsája a kezében volt, és udvari emberei mind mellette álltak. (7) Akkor ezt mondta Saul a mellette álló udvari embereknek: Idehallgassatok, Benjámin fiai! Hát Isai fia adott

tovább ...

Az Isten akarata –Igehirdetés 2017.10.01 |

Az Isten akarata „(1) Elment azért onnan Dávid, és az Adullám–barlangba menekült. Amikor meghallották testvérei és apjának egész rokonsága, elmentek hozzá. (2) Odasereglett még hozzá mindenféle elnyomott, eladósodott és elkeseredett ember, ő pedig a vezérük lett. Mintegy négyszáz ember volt vele. (3) Onnan a móábi Micpébe ment Dávid, és ezt

tovább ...

Hol vannak a vádlóid? — Igehirdetés 2017.09.10. |

Ján 8, 1-11 Jézus pedig kiment az Olajfák hegyére. De korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzásereglett; ő pedig leült, és tanította őket. Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek, középre állították, és így szóltak Jézushoz: „Mester, ezt az asszonyt házasságtörés

tovább ...

A bolond ember és a bölcs Isten – Igehirdetés 2017.09.17 |

A bolond ember és a bölcs Isten „(1) Dávid ezután útnak indult, Jónátán pedig visszament a városba. (2) Dávid Ahímelek paphoz ment Nóbba. Ahímelek remegve ment Dávid elé, és ezt kérdezte tőle: Miért vagy egyedül, és miért nincs veled senki? (3) Dávid ezt felelte Ahímelek papnak: A király megbízásában járok,

tovább ...

Az Úr közöttünk a tanú –Igehirdetés 2017.09.03 |

Az Úr közöttünk a tanú „(24) Dávid tehát elrejtőzött a mezőn. És amikor eljött az újhold, a király asztalhoz ült, hogy egyék. (25) Leült a király a székére, mint máskor, a fal melletti székre; vele szembe Jónátán, Saul mellé pedig Abnér ült; Dávid helye azonban üresen maradt. (26) De Saul

tovább ...

Hogyan cselekszik Isten? –Igehirdetés 2017.08.27 |

Hogyan cselekszik Isten? Menekülés, segítség, megváltás   „(1) Dávid ezután elmenekült a Rámá mellett levő Nájótból. Elment, és ezt mondta Jónátánnak: Mit követtem el, mi az én bűnöm, mi az én vétkem apáddal szemben, hogy az életemre tör? (2) Ő azt felelte neki: Dehogy fogsz meghalni! Hiszen nem tesz apám

tovább ...