igehirdetés

Nem hiába vettétek az Úr kegyelmét – Igehirdetés 2019.06.09 |

Nem hiába vettétek az Úr kegyelmét (1) Vele együtt munkálkodva intünk is titeket: úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták Isten kegyelmét.  (2) Mert Ő mondja: „A kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek.” Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség napja!  (3) Senkinek semmiféle

tovább ...

Meggyőzni Krisztusról – Igehirdetés 2019.06.02 |

Meggyőzni Krisztusról (11) Mivel tehát ismerjük az Úr félelmét, embereket győzünk meg, Isten előtt pedig nyíltan állunk. Remélem azonban, hogy a ti lelkiismeretetek előtt is nyíltan állunk.  (12) Nem önmagunkat ajánljuk ismét nektek, hanem lehetőséget adunk nektek a velünk való dicsekedésre, hogy legyen mit felelnetek azoknak, akik azzal dicsekednek, ami

tovább ...

Mindenkor bízunk – Igehirdetés 2019.05.26 |

Mindenkor bízunk (6) Tehát mindenkor bizakodunk, és tudjuk, hogy amíg a testben lakunk, távol lakunk az Úrtól;  (7) mert hitben járunk, nem látásban.  (8) De bizakodunk, és inkább szeretnénk elköltözni a testből, és hazaköltözni az Úrhoz.  (9) Ezért arra törekszünk, hogy akár itt lakunk még, akár elköltözünk, kedvesek legyünk neki. 

tovább ...

Sóhajtozunk – Igehirdetés 2019.05.19 |

Sóhajtozunk (1) Tudjuk pedig, hogy ha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk.   (2) Azért sóhajtozunk ebben a testben, mivel vágyakozunk felölteni rá mennyből való hajlékunkat,   (3) ha ugyan nem bizonyulunk felöltözve is mezíteleneknek.  (4) Mert mi is, akik e sátorban vagyunk, megterhelten

tovább ...

Az igaz hitről – Igehirdetés 2019.05.12 |

Az igaz hitről (13) Mivel pedig a hitnek ugyanaz a Lelke van bennünk, ahogyan meg van írva: „Hittem, azért szóltam”, mi is hiszünk, és azért szólunk.  (14) Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is feltámaszt, és maga elé állít veletek együtt.  (15) Mert minden

tovább ...

Jézus élete láthatóvá lesz – Igehirdetés 2019.04.21 |

Jézus élete láthatóvá lesz halandó testünkben (5) Mert nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat, önmagunkat pedig mint szolgáitokat Jézusért.  (6) Isten ugyanis, aki ezt mondta: „Sötétségből világosság ragyogjon fel”, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. (7) Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy

tovább ...

Régiből új a Krisztusban – Igehirdetés 2019.04.07 |

Régiből új a Krisztusban (16) Úgyhogy mi mostantól fogva senkit nem ismerünk test szerint: ha ismertük is Krisztust test szerint, most már őt sem így ismerjük.  (17) Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.  (18) Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett

tovább ...

Forrás fakad az Úr házából — Igehirdetés 2019.03.31 |

Forrás fakad az Úr házából (18) Azon a napon majd must csorog a hegyekről, tej folyik a halmokról. Júda minden patakjában bőven folyik a víz, forrás fakad az Úr házából, és megöntözi a Sittím-völgyet.  (19) Egyiptom pusztaság lesz, Edóm meg sivár puszta a Júda fiain elkövetett erőszak miatt, mivel ártatlan

tovább ...

Az Úr jóra fordító kegyelme – Az Úr napja ítélet és kegyelem — Igehirdetés 2019.03.17 |

Az Úr jóra fordító kegyelme Az Úr napja ítélet és kegyelem   (1) Mert íme, azokban a napokban és abban az időben, amikor jóra fordítom Júda és Jeruzsálem sorsát,  (2) összegyűjtök minden népet. Jósáfát völgyébe vezetem őket, és ott tartok ítéletet fölöttük, amiért szétszórták a népek közé tulajdon népemet, Izráelt,

tovább ...

A Lélek ajándékai – Az Úr napja és a Szentlélek — Igehirdetés 2019.03.10 |

A Lélek ajándékai Az Úr napja és a Szentlélek   (1) Azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre. Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak.  (2) Még a szolgákra és szolgálólányokra is kitöltöm lelkemet abban az időben.  (3) Csodás jeleket mutatok az égen és a földön: vért, tüzet

tovább ...