Steinbach József

Az Ige mellett – 29. hét |

2019 – Huszonkilencedik hét (07.14-20.) Július 14. (43) „…a nagytanács tekintélyes tagja, aki maga is várta az Isten országát; bátran bement Pilátushoz…” (Márk 15,42–47) vers. Kivégzettek testét rokonok, vagy barátok szokták eltemetni, ha erre a hatóságoktól engedélyt kaptak. Itt Jézus tanítványaira várt volna ez a feladat. Ők azonban ijedtükben eltűntek.

tovább ...

„Az én részem kies helyre esett” – Beszélgetés Steinbach József püspökkel, gyülekezetünk lelkipásztorával |

„Az én részem kies helyre esett” Forrás: refdunantul.hu 2019.07.11.; Reformátusok Lapja 2019.07.14.   Több mint tíz éve vezeti a Dunántúli Református Egyházkerületet, tavaly megkapta a Magyar Érdemrend középkeresztjét, idén pedig tiszteletbeli doktorrá avatta a Károli Gáspár Református Egyetem. Steinbach József püspökkel beszélgetett a Reformátusok Lapja. Miért választotta a teológiai pályát,

tovább ...

Isten szolgái – Igehirdetés 2019.07.07 |

Isten szolgái (4) …hanem úgy ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái: sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban,  (5) verésekben, bebörtönzésben, nyugtalan időkben, fáradozásban, átvirrasztott éjszakákban, böjtölésben,  (6) tisztaságban, ismeretben, türelemben, jóságban, Szentlélekben, képmutatás nélküli szeretetben, (7) az igazság igéjével, Isten erejével, az igazság jobb és bal felől való fegyvereivel,  (8) dicsőségben

tovább ...

Nagy Lajos esperes lelkipásztor koporsója felett mondott igehirdetés |

Áldjuk az Urat! Igehirdetés Nagy Lajos esperes-lelkipásztor koporsója felett Alapige Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves Testvéreim! Gyászistentiszteletünk kezdetén énekeljük a 90. Zsoltár 1-2. versét: „Tebenned bíztunk eleitől fogva…”. Előfohász: Áldott az Isten a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, az

tovább ...

Az Ige mellett – 28. hét |

2019 – Huszonnyolcadik hét (07.07-13.) Július 7. (27) „Mindnyájan megbotránkoztok…” (Márk 14,26–42) – A tanítványok megbotránkozása azt jelenti, hogy Jézus szenvedése és halála során gyengeségük, gyarlóságuk, hitetlenségük legyőzi őket, miközben kiderül, hogy Jézus-követésük nem bír el ekkora erőpróbát. Ahol nincs hit, ahol nincs jelen a Jó Pásztor, ott szétszéled a

tovább ...

Tiszteletbeli doktori címet kapott Steinbach József püspök |

A Károli Gáspár Református Egyetem Szenátusa a Hittudományi Kar Kari Tanácsa felterjesztését követően tiszteletbeli doktori címet adományozott Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke részére. A tiszteletbeli doktori címet a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának évzáró istentiszteletét követő ünnepségen adták át. Steinbach József püspök tudományos munkásságát Prof. Dr. Kocsev

tovább ...

Az Ige mellett – 27. hét |

2019 – Huszonhetedik hét (06.30-07.06.) Június 30. (27) „Az Isten nem a holtak Istene…” (Márk 12,18–27) – „Egyházi emberek” közül sokan nem hiszik a feltámadást, az örök életet. Pedig „ezek” nagy része gyülekezetekben buzgólkodik, akár tisztséget is vállal. Beszélgetések során gyakran elkottyantják hitetlenségüket, vagy próbatételek idején kifakad belőlük hitünk eme

tovább ...

Terepszínű arcok |

Terepszínű arcok  VÉLEMÉNY 2019. június 24., hétfő Jakus Ágnes   „Néha már dühít, hogy túl nyugodt embereket látok, már-már terepszínű arcokat. A hívő embernek békessége van, de nyugalma nincs, mert izgatja az ügy, amit az Úristen rábízott.” Steinbach József dunántúli református püspök felelősségünk táguló köreiről beszélt Tihanyban. Felelősségünk táguló körei

tovább ...

Az Ige mellett – 26. hét |

2019 – Huszonhatodik hét (06.23-29.) Június 23. (32) „…akik pedig mégis követték, féltek.” (Márk 10,32–45) Szóljunk erről, mert Márk evangélista is szóba merészeli hozni ezt. Akik követték Jézust, tele voltak félelemmel (32). Jézus követése emberileg félelmetes-félelemmel jár: tanításának elvárása emberfeletti, miközben önmegatagadásról, kereszthordozásról (Lukács 14,25–27), alázatról (Máté 11,29), üldöztetésről (10,30),

tovább ...

Az Ige mellett – 25. hét |

2019 – Huszonötödik hét (06.16-22.) Június 16. (37) „Mert mit adhat az ember váltságdíjul lelkéért?” (Márk 8,27–9,1) ISTEN AJÁNDÉKA. – 1. Péter hitvallása Isten Lelkének ajándéka (Máté 16,17): Jézus több, mint egy nagy próféta; – Jézus a Krisztus, a Megváltó. Márk itt is hangsúlyozza, hogy erről még ne beszéljenek senkinek,

tovább ...