Steinbach József

Az Ige mellett – 38. hét |

2019 – Harmincnyolcadik hét (09.15-21.) Szeptember 15. (16) „…rájuk ugrott, legyűrte őket, és föléjük kerekedett…” (Apostolok cselekedetei 19,8–22) – Hányan és hányan akarnánk mindent a magunk szolgálatába állítani! Egész életünk erre irányuló próbálkozás: rám figyeljenek, én legyek középen, én legyek az elismert, nekem legyen még több… Ez a bűn: amely

tovább ...

Bővelkedünk — Igehirdetés 2019. 09. 08 |

Bővelkedünk (1) Hírt adunk nektek, testvéreim, Istennek arról a kegyelméről, amelyet Makedónia gyülekezeteinek adott.  (2) Mert a nyomorúság sok próbája között bőséges az ő örömük, és nagy szegénységükből a tisztaszívűség gazdagsága lett.  (3) Tanúskodom arról, hogy erejük szerint, sőt erejükön felül is önként adakoztak,  (4) és erősen sürgetve kérték tőlünk,

tovább ...

Az Ige mellett – 37. hét |

2019 – Harminchetedik hét (09.08-14.) Szeptember 8. (11) „Ezek nemesebb lelkűek voltak…” (Apostolok cselekedetei 17,10–15) Pál és munkatársai Thesszalonikától ötven kilométerre délnyugatra, Béreába menekültek. Isten ereje kellett ahhoz, hogy itt is először a zsinagógában hirdessék az Igét, noha Thesszalonikában ez veszélyes helyzetet teremtett számukra. Isten országának ügyében járva az elhívott

tovább ...

Gazdagok vagyunk — Igehirdetés 2019.09.01 |

Gazdagok vagyunk (1) Hírt adunk nektek, testvéreim, Istennek arról a kegyelméről, amelyet Makedónia gyülekezeteinek adott.  (2) Mert a nyomorúság sok próbája között bőséges az ő örömük, és nagy szegénységükből a tisztaszívűség gazdagsága lett.  (3) Tanúskodom arról, hogy erejük szerint, sőt erejükön felül is önként adakoztak,  (4) és erősen sürgetve kérték

tovább ...

Az Ige mellett – 36. hét |

2019 – Harminchatodik hét (09.01-07.) Szeptember 1. (19) „…ne terheljük meg…” (Apostolok cselekedetei 15,12–21) RENDBEN KELL LENNI A DOLGOKNAK. Tisztázódás csak úgy lehetséges, ha vannak Istentől rendelt, Őrá figyelő tekintélyek, azokból egy testület áll össze, és azok rendezik a dolgokat. A káosz a kárhozat „előíze”. – 1. A rend egy

tovább ...

Isten szerinti megszomorodás – Igehirdetés 2019.08.25 |

Isten szerinti megszomorodás (8) Mert ha megszomorítottalak is titeket azzal a levéllel, nem bánom. Bántam ugyan, látva, hogy az a levél, ha egy kis időre is, megszomorított titeket,  (9) de most már örülök. Nem annak, hogy megszomorodtatok, hanem hogy szomorúságotok megtéréshez vezetett: mert Isten szerint szomorodtatok meg, és miattunk semmiben nem vallotok

tovább ...

Az Ige mellett – 35. hét |

2019 – Harmincötödik hét (08.25-31.) Augusztus 25. (37) „Akit azonban az Isten feltámasztott, az nem látott elmúlást.” (Apostolok cselekedetei 13,23–37) – Gyerekkoromban meghatározó volt számomra a Kab-hegyi adótorony. Akkoriban világraszóló utazás volt, ha tíz kilométeres körzetben mozoghattunk, így az adótornyot mindenhonnan láttam. Biztos támpont volt számomra: mindenünnen kimagasodott. Élményszámba ment,

tovább ...

Kívül harc belül félelem – Igehirdetés 2019.08.18 |

Kívül harc, belül félelem (5) Mert amikor megérkeztünk Makedóniába, semmi nyugalma sem volt testünknek, hanem ki voltunk téve mindenféle zaklatásnak: kívül harcok, belül félelmek. (6) De Isten, a megalázottak vigasztalója, megvigasztalt minket Titusz megérkezésével, (7) de nemcsak az ő megérkezésével, hanem azzal a vigasztalással is, amellyel ő nálatok megvigasztalódott. Hírül

tovább ...

Az Ige mellett – 34. hét |

2019 – Harmincnegyedik hét (08.18-24.) Augusztus 18. (20) „…hirdették az Úr Jézust.” (Apostolok cselekedetei 11,19–26) SZOLGÁLATUNK „SZÍVE”! – 1. A Római Birodalom szíriai tartományának meghatározó városa, a birodalom akkori harmadik legnagyobb városa, az ún. szíriai Antiókhia. A Jeruzsálemből Antiókhiába menekült ciprusi és cirénei (a mai líbiai Tripoli helyén) zsidókeresztyének nemcsak

tovább ...

Mivel ilyen ígéreteink vannak – Igehirdetés 2019.08.11 |

Mivel ilyen ígéreteink vannak (1) Mivel tehát ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, és Isten félelmében tegyük teljessé megszentelődésünket!  (2) Fogadjatok be minket: senkit nem bántottunk, senkit nem károsítottunk meg, senkit nem csaltunk meg.  (3) Nem vádképpen mondom, hiszen az előbb megmondtam, hogy szívünkben vagytok,

tovább ...