Steinbach József

Találkozás az Úrral – Mélyebben az erőtlenségben – Igehirdetés 2020. február 16-án |

Találkozás az Úrral – Mélyebben az erőtlenségben (6) Pedig ha dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mert igazságot mondanék, de mérséklem magam, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall, (7) még a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a

tovább ...

Az Ige mellett – 08. hét |

2020 – nyolcadik hét (02.16-22.) Február 16. vasárnap (1) „Nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen…” (Ézsaiás 59) – Fél éven át nem szívódott fel egy gennyes góc a fogínyemben; csak fájt és fájt. Olyan érzés volt olykor ez a gyulladás, mintha elevenen vésnének a fejemben valamit… Lüktetett, zakatolt,

tovább ...

Találkozás az Úrral – Mélyebben az Igében — Igehirdetés 2020. február 09-én |

Találkozás az Úrral – Mélyebben az Igében (1) Dicsekednem kell, habár nem használ; rátérek azért az Úr megjelenéseire és kinyilatkoztatásaira. (2) Ismerek egy embert a Krisztusban: tizennégy évvel ezelőtt – hogy testben-e, vagy testen kívül-e, nem tudom, csak az Isten tudja –, elragadtatott a harmadik égig. (3) Én tudom, hogy

tovább ...

Pál a szenvedéseivel dicsekszik — Igehirdetés 2020. február 02-án |

Pál a szenvedéseivel dicsekszik (16) Megint csak azt mondom, senki se tartson esztelennek, ha pedig mégis annak gondoltok, akkor esztelenként is fogadjatok el, hogy egy kissé én is dicsekedhessem. (17) Amit mondok, nem az Úr szerint mondom, hanem szinte esztelenül, a dicsekedésnek ezzel a merészségével. (18) Minthogy sokan dicsekednek test

tovább ...

Az Ige mellett – 07. hét |

2020 – Hetedik hét (02.09-02.15.) Február 9. vasárnap (1) „…nem jön már ide többé körülmetéletlen és tisztátalan.” (Ézsaiás 52) – Amikor egy hosszú út után leszállunk a repülőről, és végre hozzájutunk a poggyászunkhoz is, ilyenkor megdöbbenve tapasztalhatjuk, hogy kinyitották és átkutatták a csomagunkat, beletúrtak a legszemélyesebb dolgainkba. Joggal, és a

tovább ...

Az Ige mellett – 06. hét |

2020 – hatodik hét (02.02-02.08.) Február 2. vasárnap (1) „Ezt mondja az Úr fölkentjének, Círusnak…” (Ézsaiás 45) – Istennek úgy tetszett, hogy Círus, perzsa királyon keresztül ad népének szabadulást a fogságból. Círus király az Úr segítségével került hatalomra (4), mégpedig Isten népe érdekében (4), hogy annak szabadulása által minden nép

tovább ...

Hirdettem nektek az Isten evangéliumát – Igehirdetés 2020. január 26-án |

Hirdettem nektek az Isten evangéliumát (7) Vagy talán bűnt követtem el, amikor megaláztam önmagamat, hogy ti felmagasztaltassatok, mert ingyen hirdettem nektek Isten evangéliumát?  (8) Más gyülekezeteket fosztottam ki, amikor támogatást fogadtam el tőlük a nálatok végzendő szolgálatra.  (9) Amikor pedig nálatok voltam, és hiányt szenvedtem, nem terheltem meg senkit, mert

tovább ...

Az Ige mellett – 05. hét |

2020 – ötödik hét (01.26-02.01.) Január 26. vasárnap (2) „…Ezékiás király arcát a fal felé fordítva imádkozott…” (Ézsaiás 38) – Jeruzsálem szorongatott helyzete és a felelős vezető halálos betegsége között lehet kapcsolat. A felelős vezető mindent megtesz, szüntelenül imádkozik, folyvást aggódik azokért, akiket az Úr Isten rábízott. A felelős vezető

tovább ...

Isten krisztusi emberségének valósága – Igehirdetés 2020. január 19-én |

Isten krisztusi emberségének valósága Hajótörés Pállal   (18) A vihar hevesen hányt-vetett bennünket, ezért másnap kidobálták a hajóterhet,  (19) harmadnap pedig a hajó felszerelését dobálták ki saját kezükkel.  (20) Mivel pedig sem a nap, sem a csillagok nem látszottak több napon át, és erős vihar tombolt, végül elveszett megmenekülésünk minden reménye.  (21) Minthogy már

tovább ...

Az Ige mellett – 04. hét |

2020 – Negyedik hét (01.19-01.25.) Január 19. vasárnap (5) „Mint repdeső madársereg, úgy oltalmazza a Seregek Ura Jeruzsálemet…” (Ézsaiás 31) – Az Úr oltalmaz, megvéd, megtart (5). – Úgy oltalmaz az Úr, mint a repdeső madár szárnyai oltalmazzák a fészkét. Ismerjük az ide kapcsolódó gyönyörű Igéket: – „…ahogy a sas,

tovább ...