Steinbach József

Miért ne féljünk – Igehirdetés 2020. június 28-n |

Miért ne féljünk? (1) A karmesternek: Kórah fiainak zsoltára. (2) Halljátok ezt mind, ti, népek, figyeljen a világ minden lakója, (3) közemberek és előkelők, gazdag és szegény egyaránt! (4) Bölcs dolgokat beszél majd szám, szívem gondolatai értelmesek. (5) Példázatra figyel fülem, hárfakísérettel adom elő talányomat. (6) Miért féljek a gonosz napokon, ha körülvesz az alattomosok bűne, 

tovább ...

Az Ige mellett — 28. hét |

2020 – Huszonnyolcadik hét (07.05–11.) Július 5. vasárnap (29) „Légy türelemmel hozzám…” (Máté 18,21–35) A GONOSZ SZOLGA. Csodálatos példázat ez, nem csak a megbocsátásról… – 1. El vagyunk adósodva! Ez akkor is súlyos és szorongató helyzet, ha már lejártak a banki hiteleink. Ugyanis életünk, minden igyekezetünk ellenére, hemzseg a hibáktól,

tovább ...

Az Ige mellett — 27. hét |

2020 – Huszonhetedik hét (06.28–07.04.) Június 28. vasárnap (24) „Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét…” (Máté 16,24–28) JÉZUS KÖVETÉSE. Jézus követése önmegtagadás és kereszthordozás (24). – 1. Jézus Krisztus az élet Ura! Nem az élet megtagadásáról van szó Jézus Krisztus követésében, hanem a saját határtalan

tovább ...

Az Ige mellett — 26. hét |

2020 – Huszonhatodik hét (06.21–27.) Június 21. vasárnap (5) „Áldozati ajándék az, amivel megsegíthetnélek…” (Máté 15,1–9) JÉZUS TANÍTÁSA A TISZTASÁGRÓL – I. – 1. Áldozati ajándékká lett az, amit a jeruzsálemi templom számára felajánlottak. Ettől kezdve ez a felajánlás érinthetetlenné lett, még akkor is, ha sokkal később került felhasználásra a

tovább ...

Isten szépsége – Igehirdetés 2020. június 14-én |

Isten szépsége Ének. Kórah fiainak zsoltára.  (2) Nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék Istenünk városában, szent hegyén.  (3) Szépen emelkedik a Sion hegye az egész ország örömére az északi oldalon; a nagy király városa,  (4) melynek palotáiban úgy ismerik Istent, mint erős várat.    (5) Mert a királyok szövetkeztek, együttesen fölvonultak ellene,  (6) de amint

tovább ...

Az Ige mellett — 25. hét |

2020 – Huszonötödik hét (06.14–20.) Június 14. vasárnap (35) „…olyan dolgokat tárok fel, amelyek kezdettől fogva rejtve vannak.” (Máté 13,31–35) A MUSTÁRMAG ÉS A KOVÁSZ. – 1. Annyi minden rejtett (35). Olyan dolgok történtek eddig körülöttem, ebben az esztendőben, hogy ha az ember komolyan belegondolna, megzavarodna, hit nélkül. Olyan dolgok

tovább ...

Ujjongjatok Isten előtt – Igehirdetés 2020. június 7-én |

Ujjongjatok Isten előtt! (1) A karmesternek: Kórah fiainak zsoltára. (2) Ti népek, mind tapsoljatok, harsogó hangon ujjongjatok Isten előtt! (3) Mert a felséges Úr félelmetes, nagy király az egész földön. (4) Népeket vet alánk, nemzeteket lábaink alá. (5) Kiválasztja a mi örökségünket, Jákób büszkeségét, akit szeret. (Szela.) (6) Felvonul Isten

tovább ...

Az Ige mellett — 24. hét |

2020 – Huszonnegyedik hét (06.07–13.) Június 7. vasárnap – Szentháromság vasárnapja (12) „Az ember pedig mennyivel többet ér…” (Máté 12,9–21) JÉZUS MEGGYÓGYÍTJA A SORVADT KEZŰT SZOMBATON. – 1. A nyugalom napjának megszentelése ma nem kérdés. Sokan annyira elfelejtették már a Biblia és az egyház nyelvét – ez nagy baj egyébként

tovább ...

Isten biztos segítség – Pünkösdi igehirdetés 2020. május 31-én |

Isten biztos segítség (1) A karmesternek: Kórah fiaié. Ének magas hangra. (2) Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. (3) Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe; (4) ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek.

tovább ...

Az Ige mellett — 23. hét |

2020 – Huszonharmadik hét (05.31–06.06.) MÁjus 31. vasárnap – pünkösdvasárnap (7) „Menjetek el, és hirdessétek: egészen közel van már a mennyek országa!” (Máté 10,1–15) JÉZUS KIKÜLDI TIZENKÉT TANÍTVÁNYÁT. – 1. Isten országa Jézus Krisztusban közel van, itt van, kiteljesedőben van! – 2. Elsődleges feladatunk az Isten országának hirdetése: először a

tovább ...