Steinbach József

Az Ige mellett — 2018.09. hét |

2018 – Kilencedik hét (02.25-03.03.) Február 25. vasárnap – Böjt második vasárnapja (4) „…mi történik vele.” (2Mózes 2) MI LESZ VELÜNK? – 1. Egy szorongatott élet–halál helyzetben a kis Mózest nem rejtegethetik tovább, kiteszik és a sorsára bízzák; – hiszen, ha otthon marad, az üldözés miatt biztos a halála; –

tovább ...

Az Isten áldása — Igehirdetés 2018.02.18 |

Az Isten áldása (1) Zarándokének. Salamoné. Ha az ÚR nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az ÚR nem őrzi a várost, hiába óvják azt az őrök. (2) Hiába keltek korán, és feküsztök későn: fáradsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az ÚR szeret, annak álmában is ad eleget.

tovább ...

Az Ige mellett — 2018.08. hét |

2018 – Nyolcadik hét (02.18-24.) Február 18. vasárnap – Böjt első vasárnapja (7) „Isten küldött el engem előttetek…” (1Mózes 45)[1] JÓZSEF HITE. – 1. József hitben látta és értékelte az eseményeket. József tudta, hogy Isten akaratából került Egyiptomba, hogy aztán segíthessen családján és népén (5–9). Fontos ez a bizonyosság: Nem

tovább ...

Az Ige mellett — 2018.07. hét |

2018 – Hetedik hét (02.11–17.) Február 11. vasárnap (2) „De az Úr Józseffel volt…” (1Mózes 39) ISTEN ÁLDÁSÁRÓL. – 1. A szerencse valójában az Úr cselekvése. Aki azonban szerencsésnek mondja magát, az mindezt nem látja, és saját magának tulajdonítja azt, ami valójában Istené. Ahol az Úr cselekszik, ott áldást tapasztalunk,

tovább ...

Hogyan halunk meg? — Igehirdetés 2018.02.04 |

Hogyan halunk meg? (1) Eközben a filiszteusok megütköztek Izráellel, és az izráeliek megfutamodtak a filiszteusok elől. Elesettek borították a Gilbóa–hegyet. (2) A filiszteusok Saulnak és fiainak a nyomába szegődtek, és megölték a filiszteusok Jónátánt, Abínádábot és Malkísúát, Saul fiait. (3) Heves küzdelem dúlt Saul körül, de végül eltalálták az íjászok.

tovább ...

Az Ige mellett –2018.06. hét |

2018 – Hatodik hét (02.04–10.) Február 4. vasárnap (29) „…győztél.” (1Mózes 32,23–33) LEGYŐZETVE GYŐZNI… – 1. A „győzelmet” tusakodás előzi meg. A tusakodás soha nem emberek ellen folyik, hanem mindig Istennel tusakodunk, Őneki nem merjük megadni magunkat. Addig pedig az életünk tele van, minden áron kivívott, látható győzelemre törekvő küzdelemmel,

tovább ...

Hol van itt a Krisztus? –Igehirdetés 2018.01.28 |

Hol van itt a Krisztus? (16) El is vezette hozzájuk; azok pedig az egész vidéken elszéledve ettek–ittak és táncoltak, mert igen nagy volt a zsákmány, amelyet a filiszteusok földjén és Júda földjén szereztek. (17) Dávid virradattól másnap estig vágta őket, és senki sem menekült meg közülük, csak négyszáz ifjú, akik

tovább ...

Az Ige mellett — 2018.05. hét |

2018 – Ötödik hét (01.28-02.03.) Január 28. vasárnap (16) „Bizonyára az Úr van ezen a helyen…” (1Mózes 28)[1] ISTEN E–VILÁGI KÖZELSÉGE AZ Ő ÁLDÁSA… (16–22). – 1. Jákób egy hazug, csaló: – és Isten mégis megáldotta, de egyben alapvetően átformálta őt. Így cselekszik az Isten. Ne megérteni akarjuk ezt a

tovább ...

Dávidot megerősítette az Úr! — Igehirdetés 2018.01.21 |

Dávidot megerősítette az Úr! (1) Mire Dávid harmadnapra embereivel együtt Ciklágba érkezett, az amálékiak betörtek a Délvidékre meg Ciklágba, földúlták és fölperzselték Ciklágot. (2) Fogságba vitték az ottani asszonyokat; nem öltek meg sem kicsinyt, sem nagyot, hanem elhajtották őket, és elmentek útjukra. (3) Amikor Dávid embereivel együtt megérkezett a városba,

tovább ...

Az Ige mellett — 2018.04. hét |

2018 – Negyedik hét (01.21–27.) Január 21. vasárnap (27) „Az Úr vezérelt engem ezen az úton…” (1Mózes 24,1–27) A HÍVŐ EMBER HÁZASSÁGÁNAK vannak alapvető kritériumai. A szerelem tehát a Biblia szerint ismeri a határokat.[1] – 1. Jó, ha választottunk ahhoz a nagy hitbeli és kulturális családhoz tartozik, ahová mi magunk

tovább ...