Steinbach József

Az Ige mellett – 49. hét |

2020 – Negyvenkilencedik hét (11.29–12.05.) November 29. vasárnap – Advent I. vasárnapja (15) „…megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak.” (Zsidókhoz írt levél 2,5–18) Mi, a haláltól való félelem miatt, egész életünkben rabok vagyunk (15). Ezt nem kell sem tagadni, sem részletezni. A halálunkra való

tovább ...

Az Ige mellett – 48. hét |

2020 – Negyvennyolcadik hét (11.22–28.) November 22. vasárnap (5) „…az újjászületés…” (Titusz 3,1–7) Megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete. Ez a világtörténelem legnagyobb eseménye. Isten az örök élet gazdagságát ajándékozta nekünk: irgalmából. Ez egy visszavonhatatlan tény: Isten kegyelme üdvözített és újjászült bennünket (4–7). Ezért elmondhatjuk, hogy egykor esztelenek,

tovább ...

Jézus meggyógyítja a leprást — Igehirdetés 2020. november 15-én |

Jézus meggyógyítja a leprást (40) Odament hozzá egy leprás, aki könyörögve és térdre borulva így szólt hozzá: Ha akarod, megtisztíthatsz.  (41) Jézus megszánta, kezét kinyújtva megérintette, és így szólt hozzá: Akarom, tisztulj meg!  (42) És a lepra azonnal eltűnt róla, és megtisztult.  (43) Jézus ráparancsolva azonnal elküldte,  (44) és ezt mondta neki: Vigyázz, senkinek

tovább ...

Az Ige mellett – 47. hét |

2020 – Negyvenhetedik hét (11.15–21.) November 15. vasárnap (20) „Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk…” (Filippi 3,15–21) Áldott bizonyosság: Nekünk a mennyben van polgárjogunk! Az üdvösség már most a miénk. Üdvösségünk azonban, Jézus Krisztus visszajövetelével maradéktalanul kiteljesedik, amikor egész életünk, testünk és lelkünk megszabadul minden gyarlóságtól és részesül az Isten

tovább ...

Továbbra is Steinbach József a dunántúli püspök |

Továbbra is Steinbach József a dunántúli püspök, az új főgondnok Dr. Nemes Pál - az Egyházkerületi Választási Bizottság közleménye   A Dunántúli Református Egyházkerület gyülekezeteinek presbitériumai a 2021-26-os időszakra megválasztották új Elnökségüket. A dunántúli Választási Bizottság 2020. november 11-én, Pápán megszámolta a tisztújításra beérkezett szavazatokat. A 250 beérkezett szavazatból 240

tovább ...

Sok sínylődőt meggyógyított — Igehirdetés 2020. november 08-án |

Sok sínylődőt meggyógyított (32) Estefelé pedig, amikor lement a nap, hozzávittek minden beteget és megszállottat;  (33) és az egész város összegyűlt az ajtó előtt.  (34) Sokakat meggyógyított, akik különféle betegségekben sínylődtek, sok ördögöt is kiűzött, és nem engedte megszólalni az ördögöket, mivel azok ismerték őt.  (35) Nagyon korán, amikor még sötét volt, felkelt, és

tovább ...

Az Ige mellett – 46. hét |

2020 – Negyvenhatodik hét (11.08-14.) November 8. vasárnap (5) „…Jézus Krisztus bennetek van?” (2Korinthus 13) Telnek az évek, mégpedig gyorsan. Ez az esztendő is a vége felé jár. Ilyenkor számadásra késztet az idő múlása. Ha valaki számadást készít, ez a legfontosabb kérdés: Jézus Krisztus bennem van-e, én pedig Jézus Krisztusban

tovább ...

Jézus meggyógyítja Péter anyósát |

Jézus meggyógyítja Péter anyósát (29) És azonnal, amint kijöttek a zsinagógából, elmentek Jakabbal és Jánossal együtt Simon és András házába.  (30) Simon anyósa lázasan feküdt, és azonnal szóltak felőle Jézusnak.  (31) Ő pedig odalépve megfogta a kezét, és talpra állította, úgyhogy az asszonyt elhagyta a láz, és szolgált nekik. (32) Estefelé pedig, amikor lement

tovább ...

Az Ige mellett – 45. hét |

2020 – Negyvenötödik hét (11.01-07.) November 1. vasárnap – halottak napja (7) „…a jókedvű adakozót szereti az Isten.” (2Korinthus 9,6–15) Isten jó, azaz tökéletes, szent, igaz és igazságos (Zsoltárok 112,9). Isten jóságából következik az, hogy Isten jókedvű (9). Ez az Isten alapvető természete. Ezért Isten jókedvűen, bőséggel, kegyelmesen ad mindenkinek

tovább ...

Az Ige mellett – 44. hét |

2020 – Negyvennegyedik hét (10.25-31.) Október 25. vasárnap (10) „…mint akiknek nincs semmijük és akiké mégis minden.” (2Korinthus 6,1–10) A szolgáló élet kettősségeit sorolja az apostol: dicsőségben és gyalázatban, rossz hírben és jó hírben, ismeretlenek és jól ismertek, megfenyítettek és meg nem öltek, szomorkodók és mindig örvendezők, szegények és sokakat

tovább ...