Steinbach József

Úton Jeruzsálem felé – A harmadik szenvedésjövendölés — Igehirdetés 2022. május 08-án |

Úton Jeruzsálem felé – A harmadik szenvedésjövendölés (32) Mikor pedig a Jeruzsálembe vezető úton mentek, Jézus előttük haladt. Akik vele voltak, álmélkodtak, akik pedig követték, féltek. Ekkor újra maga mellé vette a tizenkettőt, és beszélni kezdett nekik arról, ami vele történni fog:  (33) Íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és az Emberfia átadatik a főpapoknak

tovább ...

A gazdag ifjú IV. – A vagyonról — Igehirdetés 2022. április 24-én |

A gazdag ifjú IV. – A vagyonról (17) Amikor útnak indult, odafutott hozzá egy ember, és térdre borulva előtte azt kérdezte tőle: Jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?  (18) Jézus így szólt hozzá: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül.  (19) Tudod a parancsolatokat: „Ne ölj,

tovább ...

A gazdag ifjú III. – Istennél lehetséges — Igehirdetés 2022. április 17-én |

A gazdag ifjú III. – Istennél lehetséges (17) Amikor útnak indult, odafutott hozzá egy ember, és térdre borulva előtte azt kérdezte tőle: Jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?  (18) Jézus így szólt hozzá: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül.  (19) Tudod a parancsolatokat: „Ne ölj,

tovább ...

A gazdag ifjú II. – Megszerette — Igehirdetés 2022. április 10-én |

A gazdag ifjú II. – Megszerette (17) Amikor útnak indult, odafutott hozzá egy ember, és térdre borulva előtte azt kérdezte tőle: Jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?  (18) Jézus így szólt hozzá: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül.  (19) Tudod a parancsolatokat: „Ne ölj, ne

tovább ...

A gazdag ifjú I. – Jó az Isten — Igehirdetés 2022. április 03-án |

A gazdag ifjú I. – Jó az Isten (17) Amikor útnak indult, odafutott hozzá egy ember, és térdre borulva előtte azt kérdezte tőle: Jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?  (18) Jézus így szólt hozzá: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül.  (19) Tudod a parancsolatokat: „Ne

tovább ...

Jézus megáldja a gyermekeket — Igehirdetés 2022. március 13-án |

Jézus megáldja a gyermekeket (13) Kisgyermekeket vittek hozzá, hogy megérintse őket, a tanítványok azonban rájuk szóltak.  (14) Amikor ezt Jézus észrevette, megharagudott, és így szólt hozzájuk: Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa.  (15) Bizony mondom nektek: aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy

tovább ...

A házasságról — Igehirdetés 2022. február 27-én |

A házasságról (1) Onnan útra kelve elment Jézus Júdea vidékére és a Jordánon túlra; és megint nagy sokaság gyülekezett hozzá, Ő pedig szokása szerint ismét tanította őket.  (2) Farizeusok is mentek hozzá, hogy megkísértsék Őt, és megkérdezték tőle: Szabad-e a férjnek a feleségét elbocsátania?  (3) Ő azonban visszakérdezett: Mit parancsolt nektek Mózes?  (4) Azok

tovább ...

Óvás megbotránkoztatástól — Igehirdetés 2022. február 20-án |

Óvás megbotránkoztatástól (42) Aki pedig egyet is megbotránkoztat e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába, és a tengerbe vetik. (43) Ha megbotránkoztat téged a kezed, vágd le azt, mert jobb, ha csonkán mégy be az életre, mint ha két kezeddel együtt jutsz a gyehennára, az olthatatlan

tovább ...

Aki nincs ellenem, velem van — Igehirdetés 2022. február 13-án |

Aki nincs ellenem, velem van (38) János ezt mondta neki: Mester, láttunk valakit, aki a Te nevedben űzött ki ördögöket, és igyekeztünk megakadályozni ebben, mert nem követ minket.  (39) Jézus azonban ezt mondta: Ne akadályozzátok őt! Mert senki sem fog csodát tenni az én nevemben, hogy azután gyalázhasson engem,  (40) mert aki nincs

tovább ...

Ki a nagyobb – A kisgyermek példája — Igehirdetés 2022. február 06-án |

Ki a nagyobb – A kisgyermek példája (33) Megérkeztek Kapernaumba, és amikor már otthon volt, megkérdezte tőlük: Miről vitatkoztatok útközben?   (34) Ők azonban hallgattak, mert arról vitatkoztak egymás között az úton, hogy ki a legnagyobb.  (35) Jézus ekkor leült, odahívta a tizenkettőt, és így szólt hozzájuk: Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki

tovább ...