Nagy Lajos

Hétkezdő meditáció – Archív – Az elhangzás dátuma: 2010.12.06. – Nagy Lajos áhítata |

Hétkezdő meditáció 2010. december 6-án, hétfőn reggelre (Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrum) Olvasandó: Máté 3:1-12   Azokban a napokban megjelent Keresztelő János, és ezt hirdette Júdea pusztájában: ”Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa!” Mert ő volt az, akiről Ézsaiás így prófétált: „Kiáltó hangja szól a pusztában: Készítsétek az Úr útját,

tovább ...

Hétkezdő meditáció – Archív – Az elhangzás dátuma: 2010.11.29. – Nagy Lajos áhítata |

Hétkezdő meditáció 2010. november 29-én, hétfőn reggelre (Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrum) Olvasandó: Ésaiás 40:3-5   Egy szó kiált: A pusztában készítsétek az Úrnak útát, ösvényt egyengessetek a kietlenben a mi Istenünknek! Minden völgy fölemelkedjék, minden hegy és halom alászálljon, és legyen az egyenetlen egyenessé és a bércek rónává. És megjelenik

tovább ...

Hétkezdő meditáció – Archív – Az elhangzás dátuma: 2010.11.22. – Nagy Lajos áhítata |

Hétkezdő meditáció 2010. november 22-én, hétfőn reggelre (Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrum) Olvasandó: I.Korintus 2:6-9   A tökéletesek között azonban mi is bölcsességet szólunk, de nem e világnak, sem e világ múlandó fejedelmeinek bölcsességét, hanem Isten titkos bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, amelyet az Isten öröktől fogva elrendelt a mi

tovább ...

Hétkezdő meditáció – Archív – Az elhangzás dátuma: 2010.11.15. – Nagy Lajos áhítata |

Hétkezdő meditáció 2010. november 15-én, hétfőn reggelre (Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrum) Olvasandó: János 1:14   Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.         A keresztyén időszámítás szerint tegnap volt az úgynevezett „ünneptelen félév” utolsó előtti vasárnapja.

tovább ...

Hétkezdő meditáció – Archív – Az elhangzás dátuma: 2010.11.08. – Nagy Lajos áhítata |

Hétkezdő meditáció 2010. november 8-án, hétfőn reggelre (Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrum) Olvasandó: Zsoltárok 23:1-4   Dávid zsoltára. Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok

tovább ...

Hétkezdő meditáció – Archív – Az elhangzás dátuma: 2010.11.02. – Nagy Lajos áhítata |

Hétkezdő meditáció 2010. november 2-án, kedden reggelre (Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrum) Olvasandó: Róma 12:1,2   Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti

tovább ...

Hétkezdő meditáció – Archív – Az elhangzás dátuma: 2010.10.25. – Nagy Lajos áhítata |

Hétkezdő meditáció 2010. október 25-én, hétfőn reggelre (Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrum) Olvasandó: Galata 5:1   Annakokáért a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét magatokat szolgaságnak igájával.   Talán nem baj, ha mindjárt aktuális kontextusba helyezzük a hallottakat. Ez a kontextus egy történelmi visszatekintés. A

tovább ...

Hétkezdő meditáció – Archív – Az elhangzás dátuma: 2010.10.18. – Nagy Lajos áhítata |

Hétkezdő meditáció 2010. október 18-án, hétfőn reggelre (Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrum) Olvasandó: I.Korintus 3:6-8   Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Aki ültet, és aki öntöz: egyek, és mindegyik

tovább ...

Hétkezdő meditáció – Archív – Az elhangzás dátuma: 2010.10.11. – Nagy Lajos áhítata |

Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrum)   Olvasandó: I.Mózes 18:20-32   Azért ezt mondta az Úr: Mivel már igen sok a  jajkiáltás Sodoma és Gomora miatt, és vétkük igen súlyossá vált, lemegyek, hogy megnézzem: vajon csakugyan a hozzám fölhatolt jajkiáltás szerint cselekedtek-e, vagy sem. Tudni akarom. Amikor a férfiak megfordultak, és elindultak

tovább ...

Hétkezdő meditáció – Archív – Az elhangzás dátuma: 2010.10.04. – Nagy Lajos áhítata |

Hétkezdő meditáció 2010. október 4-én, hétfőn reggelre (Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrum)   Olvasandó: Jelenések 2:10d   …Légy hív mindhalálig, és néked adom az életnek koronáját.   Holnapután emlékezik az ország – ha és aki emlékezik – nemzetünk gyászkeretes napjára, 1849. október 6-ára. Ez a nap minden nemzeti érzésekkel megáldott magyar

tovább ...