Nagy Lajos

Hétkezdő meditáció – Archív – Az elhangzás dátuma: 2012.04.23. – Nagy Lajos áhítata |

Hétkezdő meditáció 2012. április 23-án, hétfőn reggelre (Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrum)                                  Olvasandó: Ésaiás 60:3   És népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámadt fényességhez.   Bátorkodtam az idei Húsvétot követően immár harmadjára is ide idézni Ésaiás próféta gondolatait, szellemét és szellemiségét.  Az elmúlt két hétkezdő meditációnkban a

tovább ...

Hétkezdő meditáció – Archív – Az elhangzás dátuma: 2012.04.16. – Nagy Lajos áhítata |

Hétkezdő meditáció 2012. április 16-án, hétfőn reggelre (Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrum)   Olvasandó: Ésaiás 60:2 Mert ímé, sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik.   Az egy héttel ezelőtti Feltámadás Ünnep lelki-szellemi hatásainak vizsgálatában továbblépve, ma reggel a múlt keddi

tovább ...

Hétkezdő meditáció – Archív – Az elhangzás dátuma: 2012.04.10. – Nagy Lajos áhítata |

Munkahétkezdő meditáció 2012. április 10-én, kedden reggelre (Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrum)   Olvasandó: Ésaiás 60:1   Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt.     Lecsengett a Feltámadás Ünnepe. A hitvalló keresztyén   üzenetével, mondanivalójával, a családi együttlétekkel, locsolkodásokkal és minden egyéb velejárójával. De vajon e lecsengés

tovább ...

Hétkezdő meditáció – Archív – Az elhangzás dátuma: 2012.04.02. – Nagy Lajos áhítata |

Hétkezdő meditáció 2012. április 2-án, hétfőn reggelre (Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrum)   Olvasandó: Zakariás 9:9   Örvendj nagyon, Sion leánya, ujjongj, Jeruzsálem leánya! Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos, és szamáron ül, szamárcsikó hátán.         Tegnap Virágvasárnap volt, a világkeresztyénség nagy, színpompás ünnepe. A negyven napos Nagyböjt

tovább ...

Hétkezdő meditáció – Archív – Az elhangzás dátuma: 2012.03.26. – Nagy Lajos áhítata |

Hétkezdő meditáció 2012. március 26-án, hétfőn reggelre (Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrum)   Olvasandó: Zsoltárok 23:5c – I.Timóteus 6:6   …Csordultig van a poharam.   De valóban nagy nyereség az Isten-félelem, megelégedéssel.   Ma egy hete a hétkezdő meditációnk záró gondolatsora az ismeretlen szerzőtől vett idézet befejező mondata volt: „Áldott vagy…főként

tovább ...

Hétkezdő meditáció – Archív – Az elhangzás dátuma: 2012.03.19. – Nagy Lajos áhítata |

Hétkezdő meditáció 2012. március 19-én, hétfőn reggelre (Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrum)   Olvasandó: II.Korintus 3:17   Az Úr pedig a Lélek; és ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság.   Túl vagyunk a legszebb nemzeti ünnepünkön és hozzá azokon az ünnephez kapcsolódó pihenőnapokon, amelyekkel együtt ez az ünnep az első

tovább ...

Hétkezdő meditáció – Archív – Az elhangzás dátuma: 2012.03.12. – Nagy Lajos áhítata |

Hétkezdő meditáció 2012. március 12-én, hétfőn reggelre (Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrum)   Olvasandó: Filippi 3:12-14   Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék; hanem igyekezem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Atyámfiai, én önmagamról nem gondolom, hogy már elértem volna: De

tovább ...

Hétkezdő meditáció – Archív – Az elhangzás dátuma: 2012.03.05. – Nagy Lajos áhítata |

Hétkezdő meditáció 2012. március 5-én, hétfőn reggelre (Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrum)   Olvasandó: Zsoltárok 8:4-7   Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját; a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél: Micsoda az ember – mondom – hogy megemlékezel róla? És az embernek fia, hogy gondod van reá? Hiszen kevéssel tetted

tovább ...

Hétkezdő meditáció – Archív – Az elhangzás dátuma: 2012.02.27. – Nagy Lajos áhítata |

Hétkezdő meditáció 2012. február 27-én, hétfőn reggelre (Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrum)   Olvasandó: Ésaiás 58:6-10   Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot! Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bújdosókat,

tovább ...

“De akik az Úrban bíznak…” |

„De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.” (Ézsaiás 40,31)   Ezekben a napokban kegyelettel és Isten iránti hálaadással emlékezünk Bellai Zoltán püspöki főtanácsosra, Aki 2019. február 15-én távozott közülünk az Örökkévalóságba. Az alábbiakban egy az áldott élete utóbbi majd’ 33 esztendejének

tovább ...