Tiszteletbeli doktori címet kapott Steinbach József püspök

A Károli Gáspár Református Egyetem Szenátusa a Hittudományi Kar Kari Tanácsa felterjesztését követően tiszteletbeli doktori címet adományozott Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke részére. A tiszteletbeli doktori címet a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának évzáró istentiszteletét követő ünnepségen adták át. Steinbach József püspök tudományos munkásságát Prof. Dr. Kocsev Miklós dékán méltatta. A Dunántúli Református Egyházkerület egész közössége nevében szívből gratulálunk Steinbach József püspök úrnak, életére, szolgálataira Urunk áldását kérve.

“Az Úr gondoskodik. Ma ezt mondják: Az Úr hegyén a gondviselés.” (1Mózes 22,14)

Forrás: http://refdunantul.hu/hir/mutat/20524/

A Balatonalmádi-Balatonfűzfői Református Társegyházközség gyülekezetének minden tagja nevében nagy szeretettel gratulálunk Püspök Úrnak a tiszteletbeli doktori címhez és egyben hálát adunk Istennek azért, hogy Őt és kedves családját rendelte mellénk pásztorként.

Életére, szolgálatára az Úr gazdag és mindenre elégséges áldását kérjük!