Tervezett gyülekezeti alkalmaink 2020. első félévben

Kedves Testvéreink!

Áldott új esztendőt kívánunk az idei év vezérigéjével: „Erősek vagyunk az Isten kezében!” (2Korinthus 10,4)

 

Az idei esztendőben is kérjük a Testvérek szolgáló szeretetét és imádságát, megköszönve minden eddigi támogatást, amit gyülekezeteinknek nyújtottak.

Balatonfűzfőn, a 2020-as esztendő első felében elkészül az épületek felújításának záró üteme, a táborépületek megújításával, és a kültéri étkező bővítésével. Balatonalmádiban tavaly birtokba vehettük új gyülekezeti házunkat, az idén pedig folytatjuk a templomépület felújításával a megkezdett beruházást, miközben az almádi református óvoda építése is elkezdődhet a tavasz folyamán.

Kérjük Testvéreinket, hordozzák imádságban ezeket a beruházásokat.

 

Szeretettel hívunk tehát mindenkit az alább felsorolt lelki alkalmainkra, hogy a kőház mellett a lelki ház is tovább épülhessen.

 

2020. február 3., hétfő, 17.00 óra, ökumenikus istentisztelet, Balatonfűzfőn.

2020. február 4., kedd, 18.00 óra, presbiteri gyűlés, Balatonfűzfőn.

2020. február 8., szombat, 15.00 óra, presbiteri gyűlés,Balatonalmádiban.

2020. február 16., vasárnap, 10.30 óra, házasság hete,Balatonalmádiban.

2020. február 17., hétfő, 18.00 óra, „FIFI”, Balatonalmádiban.

2020. március 20., péntek, 18.00 óra, Előadások az Isten garázsában (11),Prof. Dr. Boros László előadása, Balatonalmádiban.

2020. április 3., péntek, 19.00 óra, gyülekezeti filmklub (84), „Tízparancsolat 6. Ne paráználkodj!” című film, Balatonalmádiban.

2020. április 10., nagypéntek, 9.00 óra, nagypénteki istentisztelet, Balatonfűzfőn.

2020. április 10., nagypéntek, 10.30 óra, nagypénteki istentisztelet, Balatonalmádiban.

2020. április 12–13., húsvéti istentiszteletek, úrvacsoraosztással, másnap legátus szolgálata, szokott délelőtti istentiszteleti rend.

2020. április 24., péntek, 19.00 óra, gyülekezeti filmklub (85), „Tízparancsolat 7. Ne lopj!” című film, Balatonalmádiban.

2020. április 26., vasárnap, 10.30 óra, újpesti testvérgyülekezetünk fogadása, valamint a Református Központi Kórus (RKK) szolgálata Balatonalmádiban, utána szeretetvendégség a gyülekezeti teremben, délután közös kirándulás.

2020. május 3., vasárnap, gyülekezeti anyák napja, a délelőtti istentiszteleteken Balatonfűzfőn és Balatonalmádiban.

2020. május 21., csütörtök, mennybemenetel ünnepe,délutáni istentiszteletek, 16.30 óra, Balatonfűzfőn, 18.30 óra, Balatonalmádiban.

2020. május 31. – június 1., pünkösdi istentiszteletek,úrvacsoraosztással, szokott délelőtti istentiszteleti rend.

2020. május 31., vasárnap, pünkösd, 10.30 óra, konfirmáció,Balatonalmádiban.

2020. június 15–20., hétfőtől péntekig, gyülekezeti napközis tábor, Balatonfűzfőn.

2020. június 26–28., REND, Pápán.

2020. július 2–5., csütörtöktől vasárnapig, gyülekezeti tábor, Monoszlón.

A női órák, anyák klubja és egyéb alkalmak időpontjáról az egyeztetések után adunk tájékoztatást.

 

Steinbach József