Zsoltárok könyve

Bemehetek házadba – igehirdetés 2016.09.18. |

„(1) A karmesternek: Fúvós hangszerre. Dávid zsoltára.  (2) Figyelj beszédemre, Uram, vedd észre sóhajtozásomat!  (3) Figyelj hangos kiáltozásomra, Istenem, királyom, mert hozzád imádkozom!  (4) Hallgasd meg szavamat reggel, Uram, reggel eléd készülök, és várlak.  (5) Istenem, te nem leled örömöd a bűnben, nem talál otthonra nálad a gonosz.  (6) Nem

tovább ...

Kapaszkodni – igehirdetés 2016.09.04. |

"(1)Dávid zsoltára, abból az időből, amikor fia, Absolon elől menekült.  (2)URam, mily sok ellenségem van, mily sokan támadnak rám!  (3)Sokan mondják rólam: Nem segít rajta Isten! (Szela.)  (4)De te, URam, pajzsom vagy nekem, dicsőségem, aki fölemeled fejem.  (5)Hangosan kiáltok az ÚRhoz, és ő meghallgat szent hegyén. (Szela.)  (6)Lefekszem, alszom és

tovább ...

Fordulj hozzánk, Urunk – igehirdetés 2016.07.24. |

Fordulj hozzánk, Urunk! (1) Mózesnek, Isten emberének imádsága. / Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre.  (2) Mielőtt hegyek születtek, / mielőtt a föld és a világ létrejött, / öröktől fogva mindörökké / vagy te, ó, Isten! (3) A halandót visszatéríted a porba, / és ezt mondod: Térjetek vissza, emberek!  (4)

tovább ...

Jó az Úr! – igehirdetés 2016.06.19. |

Jó az Úr „Érezzétek, és lássátok, hogy jó az ÚR! Boldog az az ember, aki hozzá menekül.” (Zsoltárok 34,9)   Jóságos az Úr, ezt hangsúlyozza a 34. zsoltár. Dicsőítsük tehát az Urat, vagyis a magasztalásunkkal valljuk meg, hogy Ő jóságos. Dicsőítsük az Urat: lássuk be, hogy jóságos az Úr (2-9)

tovább ...

Gyönyörködj az Úr törvényében (2016.05.29.) |

Gyönyörködj az Úr törvényében „1Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, 2hanem az ÚR törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal.3Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el

tovább ...