Zsoltárok könyve

Miért ne féljünk – Igehirdetés 2020. június 28-n |

Miért ne féljünk? (1) A karmesternek: Kórah fiainak zsoltára. (2) Halljátok ezt mind, ti, népek, figyeljen a világ minden lakója, (3) közemberek és előkelők, gazdag és szegény egyaránt! (4) Bölcs dolgokat beszél majd szám, szívem gondolatai értelmesek. (5) Példázatra figyel fülem, hárfakísérettel adom elő talányomat. (6) Miért féljek a gonosz napokon, ha körülvesz az alattomosok bűne, 

tovább ...

Isten szépsége – Igehirdetés 2020. június 14-én |

Isten szépsége Ének. Kórah fiainak zsoltára.  (2) Nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék Istenünk városában, szent hegyén.  (3) Szépen emelkedik a Sion hegye az egész ország örömére az északi oldalon; a nagy király városa,  (4) melynek palotáiban úgy ismerik Istent, mint erős várat.    (5) Mert a királyok szövetkeztek, együttesen fölvonultak ellene,  (6) de amint

tovább ...

Ujjongjatok Isten előtt – Igehirdetés 2020. június 7-én |

Ujjongjatok Isten előtt! (1) A karmesternek: Kórah fiainak zsoltára. (2) Ti népek, mind tapsoljatok, harsogó hangon ujjongjatok Isten előtt! (3) Mert a felséges Úr félelmetes, nagy király az egész földön. (4) Népeket vet alánk, nemzeteket lábaink alá. (5) Kiválasztja a mi örökségünket, Jákób büszkeségét, akit szeret. (Szela.) (6) Felvonul Isten

tovább ...

Isten biztos segítség – Pünkösdi igehirdetés 2020. május 31-én |

Isten biztos segítség (1) A karmesternek: Kórah fiaié. Ének magas hangra. (2) Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. (3) Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe; (4) ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek.

tovább ...

Nyomorúság, könyörgés, bizonyosság – Istentisztelet, Balatonalmádi és Balatonfűzfő, 2020. április 26. |

Nyomorúság, könyörgés, bizonyosság (1) Szolgáltass nekem igazságot, Istenem, és pereld peremet a hűtlen néppel szemben! Az alattomos és álnok emberektől ments meg engem!  (2) Hiszen Te vagy oltalmazó Istenem, miért taszítottál el engem? Miért kell gyászban járnom, miért gyötör az ellenség?  (3) Küldd el világosságodat és igazságodat: azok vezessenek engem!

tovább ...

Igehirdetés 2020. április 19-én |

KEDVES TESTVÉREK!   A vasárnapi istentisztelet (2020.04.19.) az alábbi formákban érhető el holnap, 9.45-kor: Az igehirdetés meghallgatható itt: http://refalmadi.hu/igehirdetes/ Az igehirdetés szövegesen jövő hét közepétől olvasható, kinyomtatva másoknak is átadható itt: www.refalmadi.hu Az istentisztelet megtekinthető itt: https://youtu.be/T9MMVDLJCv8 csatornán, valamint a www.facebook.com/reformatus.balaton oldalon.   Hálásan köszönjük Márton Gegely testvérünknek, gyülekezeti tagunknak, aki áldott szakmaisággal és szolgálattal felvette, vágta, szerkesztette

tovább ...

Bemehetek házadba – igehirdetés 2016.09.18. |

„(1) A karmesternek: Fúvós hangszerre. Dávid zsoltára.  (2) Figyelj beszédemre, Uram, vedd észre sóhajtozásomat!  (3) Figyelj hangos kiáltozásomra, Istenem, királyom, mert hozzád imádkozom!  (4) Hallgasd meg szavamat reggel, Uram, reggel eléd készülök, és várlak.  (5) Istenem, te nem leled örömöd a bűnben, nem talál otthonra nálad a gonosz.  (6) Nem

tovább ...

Kapaszkodni – igehirdetés 2016.09.04. |

"(1)Dávid zsoltára, abból az időből, amikor fia, Absolon elől menekült.  (2)URam, mily sok ellenségem van, mily sokan támadnak rám!  (3)Sokan mondják rólam: Nem segít rajta Isten! (Szela.)  (4)De te, URam, pajzsom vagy nekem, dicsőségem, aki fölemeled fejem.  (5)Hangosan kiáltok az ÚRhoz, és ő meghallgat szent hegyén. (Szela.)  (6)Lefekszem, alszom és

tovább ...

Fordulj hozzánk, Urunk – igehirdetés 2016.07.24. |

Fordulj hozzánk, Urunk! (1) Mózesnek, Isten emberének imádsága. / Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre.  (2) Mielőtt hegyek születtek, / mielőtt a föld és a világ létrejött, / öröktől fogva mindörökké / vagy te, ó, Isten! (3) A halandót visszatéríted a porba, / és ezt mondod: Térjetek vissza, emberek!  (4)

tovább ...

Jó az Úr! – igehirdetés 2016.06.19. |

Jó az Úr „Érezzétek, és lássátok, hogy jó az ÚR! Boldog az az ember, aki hozzá menekül.” (Zsoltárok 34,9)   Jóságos az Úr, ezt hangsúlyozza a 34. zsoltár. Dicsőítsük tehát az Urat, vagyis a magasztalásunkkal valljuk meg, hogy Ő jóságos. Dicsőítsük az Urat: lássuk be, hogy jóságos az Úr (2-9)

tovább ...