Steinbach József

Isten irányít – Interjú Steinbach József lelkipásztorral, a Dunántúli Református Egyházkerület püspökjelöltjével |

Isten irányít - Interjú Steinbach József lelkipásztorral, a Dunántúli Református Egyházkerület püspökjelöltjével.   Minden napot kegyelemnek él meg, családként tekint az egyházra, a világi reformátusok szakértelmére is számít szolgálatában. A Dunántúli Református Egyházkerület egyetlen püspökjelöltjével, Steinbach József balatonalmádi és balatonfűzfői református lelkipásztorral beszélgetettt a Református.hu oldal. Gyerekként Ön is azok közé a

tovább ...

Hatalommal tanított – Igehirdetés 2020. október 11-én |

Hatalommal tanított (21) Ezután elmentek Kapernaumba. Szombaton pedig azonnal a zsinagógába ment, és tanított. (22) Álmélkodtak a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. (23) Éppen ott volt a zsinagógájukban egy tisztátalan lélektől megszállott ember, aki így kiáltott fel: (24) Mi közünk hozzád, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts

tovább ...

Az Ige mellett – 42. hét |

2020 – Negyvenkettedik hét (10.11–17.) Október 11. vasárnap (21) „…a halottak feltámadása…” (1Korinthus 15,12–34) Jézus Krisztus feltámadása és a halottak feltámadása között elválaszthatatlan a kapcsolat. A halottak feltámadása azt jelenti, hogy Isten uralma, élők és már meghaltak fölött (Róma 14,9), valamint a mindenség fölött nyilvánvalóvá lesz, így újra Isten lesz

tovább ...

Az Ige mellett – 41. hét |

2020 – Negyvenegyedik hét (10.04–10.) Október 4. vasárnap (17) „…nem javatokra, hanem károtokra jöttök össze.” (1Korinthus 11,17–34) Az úrvacsora üdvösséges javunkra van. Az úrvacsorában, miközben emlékezünk Jézus Krisztus halálára, aközben az igehirdetés által halljuk, a kenyér és bor jegyei által látjuk és kapjuk a feltámadott, élő Úr megváltó szeretetét: a

tovább ...

Jézus elhívja első tanítványait – Igehirdetés 2020. szeptember 27-én |

Jézus elhívja első taníványait! (16) Amikor a Galileai-tenger partján járt, meglátta Simont és Andrást, Simon testvérét, amint hálót vetettek a tengerbe, mivel halászok voltak;  (17) és így szólt hozzájuk Jézus: Kövessetek engem, és én emberhalászokká teszlek titeket.  (18) Erre azok a hálókat otthagyva azonnal követték Őt.  (19) Amikor egy kissé továbbment, meglátta Jakabot, Zebedeus

tovább ...

Az Ige mellett – 40. hét |

2020 – Negyvenedik hét (09.27–10.03.) Szeptember 27. vasárnap (9) „…ez a szabadságotok valamiképpen megütközéssé ne legyen az erőtlenek szemében.” (1Korinthus 8) Egy kiállítás megnyitóján vettem részt. Újra és újra előkeveredik a súlyos vitákat és feszültségeket generáló téma: mit kezdhetünk mi a képzőművészettel, a „kiábrázolásokkal”; egyáltalán szabad-e valamit keresnünk a művészetek

tovább ...

Higgyetek az evangéliumban – Igehirdetés 2020. szeptember 20-án |

Higgyetek az evangéliumban! (9) Történt pedig azokban a napokban, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelte Őt János a Jordánban.  (10) És amikor jött ki a vízből, látta, hogy megnyílik a menny, és leszáll rá a Lélek, mint egy galamb;  (11) a mennyből pedig hang hallatszott: Te vagy az én szeretett Fiam,

tovább ...

Az Ige mellett -39. hét |

2020 – Harminckilencedik hét (09.20–26.) Szeptember 20. vasárnap (20) „Mert nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben.” (1Korinthus 4,14–21) Az apostol meginti a korinthusiakat gőgjük miatt, mert azt, amit az Úrtól kaptak, maguknak tulajdonították és „okos, hívő” önteltséggel felfuvalkodtak, másokon uralkodtak. Ismerjük az okos és hívő ember dominanciáját, aki

tovább ...

Igehirdetés a herendi református templom előtt 2020. szeptember 13-án |

Igehirdetés a herendi református templom előtt (9) Történt pedig azokban a napokban, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelte Őt János a Jordánban.  (10) És amikor jött ki a vízből, látta, hogy megnyílik a menny, és leszáll rá a Lélek, mint egy galamb;  (11) a mennyből pedig hang hallatszott: Te

tovább ...

Az Ige mellett -38. hét |

2020 – Harmincnyolcadik hét (09.13–19.) Szeptember 13. vasárnap (2) „…Isten gyülekezetének…” (1Korinthus 1,1–17) Kik tartoznak Isten népéhez, egy adott helyen belül található gyülekezetéhez? Azok tartoznak Isten népéhez, akik felé Isten tette meg az első lépést, akiket az Úr a saját népévé tett, kiválasztó, elhívó, megszentelő kegyelme által (2). Azok tartoznak

tovább ...