Steinbach József

Az Ige mellett – 48. hét |

2019 – Negyvennyolcadik hét (11.24-30.) November 24. (2) „…mert rútul paráználkodik ez az ország, hátat fordít az Úrnak.” (Hóseás 1) – A hűség manapság minden tekintetben megkérdőjelezett erény. Éljünk magunknak és a jelennek. Ezen túl nem kell ragaszkodni senkihez és semmihez. Aki hűséges az régimódi, merev, nem képes megújulni; sőt,

tovább ...

Bizalomból fakadó áldott szolgálat – Igehirdetés 2109.11.17 |

Bizalomból fakadó áldott szolgálat (1) A szentek iránti szolgálatról fölösleges írnom nektek.  (2) Hiszen ismerem készségeteket, amely miatt dicsekszem veletek a makedónoknak, hogy Akhája tavaly óta készen áll, és hogy a ti buzgóságotok magával ragadta a többséget.  (3) De mégis elküldtem a testvéreket, nehogy a veletek való dicsekedésünk ebben az ügyben hiábavaló

tovább ...

Az Ige mellett – 47. hét |

2019 – Negyvenhetedik hét (11.17-23.) November 17. (18) „Mert nem a magunk igaz tetteiben, hanem a Te nagy irgalmadban bízva…” (Dániel 9,1–19) – A legutóbbi gyülekezeti filmklubunk alkotása tényleg megrázó volt. A „Megmaradt Alice-nek” című film számos kérdéssel kényszerített őszintén szembenézni bennünket. Ezek közül az egyik így hangzott: meddig kell

tovább ...

Készségesek maradunk – Igehirdetés 2019.11.10 |

Készségesek maradunk (1) A szentek iránti szolgálatról fölösleges írnom nektek.  (2) Hiszen ismerem készségeteket, amely miatt dicsekszem veletek a makedónoknak, hogy Akhája tavaly óta készen áll, és hogy a ti buzgóságotok magával ragadta a többséget.  (3) De mégis elküldtem a testvéreket, nehogy a veletek való dicsekedésünk ebben az ügyben hiábavaló legyen, hanem

tovább ...

Az Ige mellett – 46. hét |

2019 – Negyvenhatodik hét (11.10-16.) November 10. (17) „De azért az Írást elolvasom, és megmagyarázom…” (Dániel 5,8–6,1) – A próféta Isten szavát, az „Írás” üzenetét hirdeti meg. – A próféta bátran szól. A próféta hűséges, nem kenyerezhető le semmiféle „ajándékkal” (17). – A próféta mindig egy konkrét helyzetben, egy konkrét

tovább ...

A szolgálat elmélete és gyakorlata – Igehirdetés 2019. 11. 03 |

A szolgálat elmélete és gyakorlata (16) Hála legyen Istennek, aki értetek ugyanezt a buzgóságot adta Titusz szívébe.  (17) Mert megkapta ugyan a bátorítást, de buzgóbb lévén, önként ment el hozzátok.  (18) Elküldtük vele együtt azt a testvért is, akinek az evangélium hirdetésével szerzett jó híre bejárta valamennyi gyülekezetet.  (19) Sőt

tovább ...

Az Ige mellett – 45. hét |

2019 – Negyvenötödik hét (11.03-09.) November 3. (23) „…tudtul adtad, amit kértünk…” (Dániel 2,1–23) – Felelősen él az az ember, aki éjszaka is nyugtalan. Kihez fordulunk ilyenkor? A babiloni király nem bízott már mágusaiban, igézőiben. Valóságos válaszra, megoldásra, nyugalomra vágyott, nem hitetésre, áltatásra és hazugságra (1–13). – Dániel hallott a

tovább ...

Bővelkedünk az igyekezetben – Igehirdetés 2019.10.27 |

Bővelkedünk az igyekezetben (1) Hírt adunk nektek, testvéreim, Istennek arról a kegyelméről, amelyet Makedónia gyülekezeteinek adott.  (2) Mert a nyomorúság sok próbája között bőséges az ő örömük, és nagy szegénységükből a tisztaszívűség gazdagsága lett.  (3) Tanúskodom arról, hogy erejük szerint, sőt erejükön felül is önként adakoztak,  (4) és erősen sürgetve

tovább ...

Az Ige mellett – 44. hét |

2019 – Negyvennegyedik hét (10.27-11.02.) október 27. (1) „…kerülte az álom a királyt.” (Eszter 6) Ismerjük az álmatlanságot? Ez a kifejezés valójában a rossz alvásra utal. Nehéz kérdés! Egyrészt azért, mert bármi belemagyarázható abba, ha valaki rosszul alszik: ideges természetű az illető, sok a gondja, megszólalt a lelkiismerete; ismerjük a

tovább ...

Az Ige mellett – 43. hét |

2019 – Negyvenharmadik hét (10.20-26.) október 20. (1) „Történet Ahasvérós idejéből.” (Eszter 1,1–9) – Eszter könyve egy történet elbeszélésével szól Isten szabadító hatalmáról, egy, a korábbitól eltérő kulturális közegben, miközben Isten nevét ki sem ejti, de egyértelműen Őrá utal. A történet, az elbeszélés az a mód, amelyet Jézus Krisztus is

tovább ...