Steinbach József

Jézus meggyógyítja a leprást — Igehirdetés 2020. november 15-én |

Jézus meggyógyítja a leprást (40) Odament hozzá egy leprás, aki könyörögve és térdre borulva így szólt hozzá: Ha akarod, megtisztíthatsz.  (41) Jézus megszánta, kezét kinyújtva megérintette, és így szólt hozzá: Akarom, tisztulj meg!  (42) És a lepra azonnal eltűnt róla, és megtisztult.  (43) Jézus ráparancsolva azonnal elküldte,  (44) és ezt mondta neki: Vigyázz, senkinek

tovább ...

Az Ige mellett – 47. hét |

2020 – Negyvenhetedik hét (11.15–21.) November 15. vasárnap (20) „Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk…” (Filippi 3,15–21) Áldott bizonyosság: Nekünk a mennyben van polgárjogunk! Az üdvösség már most a miénk. Üdvösségünk azonban, Jézus Krisztus visszajövetelével maradéktalanul kiteljesedik, amikor egész életünk, testünk és lelkünk megszabadul minden gyarlóságtól és részesül az Isten

tovább ...

Továbbra is Steinbach József a dunántúli püspök |

Továbbra is Steinbach József a dunántúli püspök, az új főgondnok Dr. Nemes Pál - az Egyházkerületi Választási Bizottság közleménye   A Dunántúli Református Egyházkerület gyülekezeteinek presbitériumai a 2021-26-os időszakra megválasztották új Elnökségüket. A dunántúli Választási Bizottság 2020. november 11-én, Pápán megszámolta a tisztújításra beérkezett szavazatokat. A 250 beérkezett szavazatból 240

tovább ...

Sok sínylődőt meggyógyított — Igehirdetés 2020. november 08-án |

Sok sínylődőt meggyógyított (32) Estefelé pedig, amikor lement a nap, hozzávittek minden beteget és megszállottat;  (33) és az egész város összegyűlt az ajtó előtt.  (34) Sokakat meggyógyított, akik különféle betegségekben sínylődtek, sok ördögöt is kiűzött, és nem engedte megszólalni az ördögöket, mivel azok ismerték őt.  (35) Nagyon korán, amikor még sötét volt, felkelt, és

tovább ...

Az Ige mellett – 46. hét |

2020 – Negyvenhatodik hét (11.08-14.) November 8. vasárnap (5) „…Jézus Krisztus bennetek van?” (2Korinthus 13) Telnek az évek, mégpedig gyorsan. Ez az esztendő is a vége felé jár. Ilyenkor számadásra késztet az idő múlása. Ha valaki számadást készít, ez a legfontosabb kérdés: Jézus Krisztus bennem van-e, én pedig Jézus Krisztusban

tovább ...

Jézus meggyógyítja Péter anyósát |

Jézus meggyógyítja Péter anyósát (29) És azonnal, amint kijöttek a zsinagógából, elmentek Jakabbal és Jánossal együtt Simon és András házába.  (30) Simon anyósa lázasan feküdt, és azonnal szóltak felőle Jézusnak.  (31) Ő pedig odalépve megfogta a kezét, és talpra állította, úgyhogy az asszonyt elhagyta a láz, és szolgált nekik. (32) Estefelé pedig, amikor lement

tovább ...

Az Ige mellett – 45. hét |

2020 – Negyvenötödik hét (11.01-07.) November 1. vasárnap – halottak napja (7) „…a jókedvű adakozót szereti az Isten.” (2Korinthus 9,6–15) Isten jó, azaz tökéletes, szent, igaz és igazságos (Zsoltárok 112,9). Isten jóságából következik az, hogy Isten jókedvű (9). Ez az Isten alapvető természete. Ezért Isten jókedvűen, bőséggel, kegyelmesen ad mindenkinek

tovább ...

Az Ige mellett – 44. hét |

2020 – Negyvennegyedik hét (10.25-31.) Október 25. vasárnap (10) „…mint akiknek nincs semmijük és akiké mégis minden.” (2Korinthus 6,1–10) A szolgáló élet kettősségeit sorolja az apostol: dicsőségben és gyalázatban, rossz hírben és jó hírben, ismeretlenek és jól ismertek, megfenyítettek és meg nem öltek, szomorkodók és mindig örvendezők, szegények és sokakat

tovább ...

Szabadító győzelem – Hatalommal cselekedett – Igehirdetés 2020. október 18-án |

Szabadító győzelem - Hatalommal cselekedett (21) Ezután elmentek Kapernaumba. Szombaton pedig azonnal a zsinagógába ment, és tanított.  (22) Álmélkodtak a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók.  (23) Éppen ott volt a zsinagógájukban egy tisztátalan lélektől megszállott ember, aki így kiáltott fel:  (24) Mi közünk hozzád,

tovább ...

Az Ige mellett – 43. hét |

2020 – Negyvenharmadik hét (10.18–4.) Október 18. vasárnap (10) „…Krisztus színe előtt…” (2Korinthus 2,5–11) Bárhova tekintünk, mindenütt konfliktusok szabdalnak szét bennünket, amelyekben elvéreznek az emberi életek. A konfliktusok ideigvaló győztesei az élet más konfliktusaiban vesztesek. A „győzelmek” csak látszólagosak, mert a konfliktusok rombolnak, meghasonlást támasztanak, kikészítenek. A totális rendszerek nem

tovább ...