Steinbach József

“Urunk előttünk jár, megtart bennünket”- évzáró beszélgetés Steinbach Józseffel, a Dunántúli Református Egyházkerület püspökével |

Forrás: http://www.refdunantul.hu Horváth Andrea, 2019-12-30 18:30:53   - A 2019-es év volt a reformáció 502. esztendeje. Az 500. évforduló nagy figyelmet kapott, s a lendület, ami azt az időszakot jellemezte, töretlennek tűnik. Ön hogy látja? - Hálásak vagyunk az Úristennek, mert folyamatosan olyan lehetőségeket és feladatokat ad, melyek nem is

tovább ...

Az Ige mellett – 01. hét |

2020 – első hét (12.29-01.04.) December 29. vasárnap (16) „…útja lesz népe maradékának…” (Ézsaiás 11,11–16) VAN ÚT! Szétfeszít a fájdalom, a szorultság? Van és lesz út, igazi szabadulás, élet! (János 14,6) – 1. Olyan útja lesz Isten népe maradékának az asszír fogságból, mint amilyet az Úr adott Egyiptomból. Az Isten

tovább ...

Testben élünk, de nem test szerint hadakozunk – Igehirdetés 2019.12.15 |

Testben élünk, de nem test szerint hadakozunk (1) Krisztus szelídségével és gyöngédségével kérlek titeket én, Pál, aki – némelyek szerint – szemtől szemben ugyan alázatos vagyok közöttetek, de távollétemben erélyes vagyok hozzátok;  (2) kérlek, ne kényszerítsetek arra, hogy ottlétemkor erélyes legyek, mert úgy gondolom, bátran felléphetnék azokkal szemben, akik úgy vélekednek, hogy

tovább ...

Az Ige mellett – 52. hét |

2019 – Ötvenkettedik hét (12.22-28.) December 22. (8) „…velünk lesz az Isten!” (Ézsaiás 8,1–15) – Joggal rettenünk meg az Úr nélkül (9). Minden tervünk csakis az Úrral lehet áldott, és minden szándékunk halálosan meghiúsul Őnélküle (10). Az akkori, gyarló emberi érdekszövetségeket is eltörölte az Úr. Asszíria legyőzte Szíriát, és elindult

tovább ...

Az Ige mellett – 51. hét |

2019 – Ötvenegyedik hét (12.15-21.) December 15. (16) „…szemükkel kacsingatva járnak…” (Ézsaiás 3,16–4,1) SION LEÁNYAI… – 1. A nő Isten ajándéka a férfi számára, hozzáillő segítőtárs (1Mózes 2,18). Isten teremtői rendje szerint együtt teljesedhet ki az életük. Amit a nő adhat a férfi számára, az Úrtól rendelt mederben, az nélkülözhetetlen.

tovább ...

Az Úr közel – Igehirdetés 2019.12.08 |

Az Úr közel (4) Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek!  (5) A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt! Az Úr közel!  (6) Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt;  (7) és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus

tovább ...

Az Ige mellett – 50. hét |

2019 – Ötvenedik hét (12.08-14.) December 8. (3) „…fogadd szívesen, ha ajkunk gyümölcsét áldozzuk Neked!” (Hóseás 14) A MEGTÉRT EMBER AJKÁNAK GYÜMÖLCSEIRŐL van itt szó. – 1. Ajkunk gyümölcse a bűnbánat, amikor bűnvallásban belátjuk saját életünk „árvaságát” (4), kudarcát, bukásait, konkrét vétkeit, annak jogos büntetését, a nyomorúságot és a halált

tovább ...

A jókedvűen adakozó Isten – Igehirdetés 2019.12.01 |

A jókedvűen adakozó Isten (6) Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat.  (7) Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert „a jókedvű adakozót szereti Isten”. (8) Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt

tovább ...

Az Ige mellett – 49. hét |

2019 – Negyvenkilencedik hét (12.01-07.) December 1. (13) „Jaj nekik, mert elhagytak engem!” (Hóseás 7) – Jaj nekünk! Isten nélkül, jaj nekünk! Az egész fejezet ezt az állapotot részletezi. Körülvesznek tetteink, amelyeket egy darabig tudunk leplezni, de Isten elől nem lehet elrejteni azokat (2). Elég egy vizsgálat, és minden kiderül;

tovább ...

A szentek iránti szolgálat buzgósága – Igehirdetés 2019.11.24 |

Bizalomból fakadó áldott szolgálat (1) A szentek iránti szolgálatról fölösleges írnom nektek.  (2) Hiszen ismerem készségeteket, amely miatt dicsekszem veletek a makedónoknak, hogy Akhája tavaly óta készen áll, és hogy a ti buzgóságotok magával ragadta a többséget.  (3) De mégis elküldtem a testvéreket, nehogy a veletek való dicsekedésünk ebben az ügyben hiábavaló

tovább ...