Steinbach József

Hirdettem nektek az Isten evangéliumát – Igehirdetés 2020. január 26-án |

Hirdettem nektek az Isten evangéliumát (7) Vagy talán bűnt követtem el, amikor megaláztam önmagamat, hogy ti felmagasztaltassatok, mert ingyen hirdettem nektek Isten evangéliumát?  (8) Más gyülekezeteket fosztottam ki, amikor támogatást fogadtam el tőlük a nálatok végzendő szolgálatra.  (9) Amikor pedig nálatok voltam, és hiányt szenvedtem, nem terheltem meg senkit, mert

tovább ...

Az Ige mellett – 05. hét |

2020 – ötödik hét (01.26-02.01.) Január 26. vasárnap (2) „…Ezékiás király arcát a fal felé fordítva imádkozott…” (Ézsaiás 38) – Jeruzsálem szorongatott helyzete és a felelős vezető halálos betegsége között lehet kapcsolat. A felelős vezető mindent megtesz, szüntelenül imádkozik, folyvást aggódik azokért, akiket az Úr Isten rábízott. A felelős vezető

tovább ...

Isten krisztusi emberségének valósága – Igehirdetés 2020. január 19-én |

Isten krisztusi emberségének valósága Hajótörés Pállal   (18) A vihar hevesen hányt-vetett bennünket, ezért másnap kidobálták a hajóterhet,  (19) harmadnap pedig a hajó felszerelését dobálták ki saját kezükkel.  (20) Mivel pedig sem a nap, sem a csillagok nem látszottak több napon át, és erős vihar tombolt, végül elveszett megmenekülésünk minden reménye.  (21) Minthogy már

tovább ...

Az Ige mellett – 04. hét |

2020 – Negyedik hét (01.19-01.25.) Január 19. vasárnap (5) „Mint repdeső madársereg, úgy oltalmazza a Seregek Ura Jeruzsálemet…” (Ézsaiás 31) – Az Úr oltalmaz, megvéd, megtart (5). – Úgy oltalmaz az Úr, mint a repdeső madár szárnyai oltalmazzák a fészkét. Ismerjük az ide kapcsolódó gyönyörű Igéket: – „…ahogy a sas,

tovább ...

Tisztán Krisztus elé – Igehirdetés 2020. január 12-én |

Tisztán Krisztus elé (1) Bárcsak elviselnétek tőlem egy kis esztelenséget, sőt viseljetek el engem is!  (2) Mert Isten féltő szeretetével féltelek titeket: mivel eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy tiszta szűzként állítsalak benneteket Krisztus elé.  (3) Félek azonban, hogy amint a kígyó megcsalta Évát ravaszságával, úgy tántorodnak el a ti gondolataitok is a Krisztus

tovább ...

Az Ige mellett – 03. hét |

2020 – HARMADIK hét (01.12-01.18.) Január 12. vasárnap (1) „…csodákat vittél véghez, ősrégi terveket…” (Ézsaiás 25) – Ézsaiás az Ószövetség evangélistája. Már itt konkrétan zeng a krisztusi megváltás örömhíre, nyolcszáz évvel Jézus Krisztus születése előtt. Olyan ez a fejezet, mint a napfelkelte. Teológus korom óta kívülről tudom, mindig felidézem, imádkozom

tovább ...

Az Ige mellett – 02. hét |

2020 – Második hét (01.05-01.11.) Január 5. vasárnap (1) „Jaj…” (Ézsaiás 18) – A templomunkban vannak még az egykori, régi thonet székekből. Nagyon értékes darabok, de rendbe kellene őket hozatni, jó részük összeszáradt, rozoga lett. Egyszer véletlenül ráhuppantam az egyikre, és összeroppant a már amúgy is törött szék. Nem adott

tovább ...

Dicsekvés az Úrral – Igehirdetés 2019.12.31-én |

Dicsekvés az Úrral (12) Mert nem mernénk magunkat azokhoz számítani vagy hasonlítani, akik önmagukat ajánlják, mivel ők önmagukhoz mérik és hasonlítják önmagukat, és így esztelennek bizonyulnak.  (13) Mi azonban nem mérték nélkül, hanem annak a határnak a mértéke szerint dicsekszünk, amelyet Isten szabott ki nekünk mértékül, hogy eljussunk hozzátok is.  (14) Mert mi

tovább ...

Erősek vagyunk az Isten kezében – Karácsonyi igehirdetés 2019.12.25-én |

Erősek vagyunk az Isten kezében (1) Krisztus szelídségével és gyöngédségével kérlek titeket én, Pál, aki – némelyek szerint – szemtől szemben ugyan alázatos vagyok közöttetek, de távollétemben erélyes vagyok hozzátok;  (2) kérlek, ne kényszerítsetek arra, hogy ottlétemkor erélyes legyek, mert úgy gondolom, bátran felléphetnék azokkal szemben, akik úgy vélekednek, hogy mi test

tovább ...

Tanítás a szeretet ünnepéről – Igehirdetés 2019.12.24-én |

Tanítás a szeretet ünnepéről (6) Úgyhogy bátorítottuk Tituszt, hogy amint már elkezdte, végezze is be nálatok ennek az adománynak az összegyűjtését. (7) Ezért ahogyan mindenben bővelkedtek: hitben és igében, ismeretben és minden igyekezetben, és a tőlünk rátok áradó szeretetben, úgy ebben az adakozásban is legyetek bőkezűek.  (8) Nem parancsként mondom,

tovább ...