Steinbach József

Az Ige mellett – 53. hét |

2020 – Ötvenharmadik hét (12.27–31.) December 27. vasárnap (16) „De népét megoltalmazza az Úr…” (Jóel 4) Ez a „de” az Isten megmagyarázhatatlan kegyelme. Isten népe nem különb a többi népeknél. Isten haragja mégsem éri el. Sőt, Isten oltalmazza, megszabadítja népét (14–17), és az örök ország bőségével áldja meg őket már

tovább ...

A megtartó kegyelemben bízva |

A megtartó kegyelemben bízva Sokan érzik úgy, hogy forduljon már át a naptár, jöjjön a következő év. Nehézségekben bővelkedett a 2020-as esztendő. A történelembe úgy fog bevonulni ez az év, mint a koronavírus éve. Új szavak épültek be a köznyelvbe, pandémia, karantén. Az egyház életébe is változást hozott ez a

tovább ...

Az Ige mellett – 52. hét |

2020 – Ötvenkettedik hét (12.20–26.) December 20. vasárnap – Advent 4. vasárnapja (16) „Ne legyen senki parázna vagy közönséges lelkületű, mint Ézsau…” (Zsidókhoz írt levél 12,12–17) A parázna, közönséges, érzéki kívánság lelkülete mindazt jelzi, amellyel az ember egy gerjedelem hevében képes mindent beáldozni: a legszentebb kapcsolatait, az Isten áldását, mindent.

tovább ...

Velünk van a vőlegény – Igehirdetés 2020. december 13-án |

Velünk van a vőlegény (18) János tanítványai és a farizeusok tartották a böjtöt. Odamentek Jézushoz, és megkérdezték Tőle: Miért böjtölnek János tanítványai és a farizeusok tanítványai, a Te tanítványaid pedig miért nem böjtölnek?  (19) Jézus ezt mondta nekik: Vajon böjtölhet-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? Addig, amíg velük van a

tovább ...

Az Ige mellett – 51. hét |

2020 – Ötvenegyedik hét (12.13–19.) December 13. vasárnap – Advent 3. vasárnapja (27) „…az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig ítélet következik…” (Zsidókhoz írt levél 9,15–28) Advent harmadik vasárnapjának klasszikus értelmezése saját halálunkra mutat rá. A mai igeszakasz is ezt hangsúlyozza: Egyszer meghalunk (27). Mi lesz utána? Nézem a körülöttem zsibongó

tovább ...

Isten szeretete – Lévi elhívása – Igehirdetés 2020. december 06-án |

Isten szeretete – Lévi elhívása (13) Azután ismét kiment a tenger mellé, az egész sokaság pedig odament hozzá, és tanította őket.  (14) Amikor továbbment, meglátta Lévit, Alfeus fiát, aki a vámszedőhelyen ült, és így szólt hozzá: Kövess engem! Az pedig felkelt, és követte Őt.  (15) És történt, hogy mikor Lévi házában az asztalnál

tovább ...

Az Ige mellett – 50. hét |

2020 – ÖTvenedik hét (12.06-12.) December 6. vasárnap – Advent 2. vasárnapja (9) „Rólatok azonban, szeretteim, jobbat gondolunk, ami üdvösséggel jár…” (Zsidókhoz írt levél 6,1–12) A levél írója azt reméli, hogy a levél címzettjei számára nem szükséges a keresztyén hit elemei tanításaihoz visszatérni, hiszen azokat ismerik, és ezek az elemi

tovább ...

Dicsőítették az Istent – Jézus meggyógyítja a bénát – Igehirdetés 2020.november 29-én |

Dicsőítették az Istent Jézus meggyógyítja a bénát   Kegyelem nekünk és békesség, Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen.   Adventi istentiszteletünk kezdetén énekeljük a 312. dicséretet: „Várj, ember szíve készen!”   Áldott legyen az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki megáldott minket, mennyei világa

tovább ...

Az Ige mellett – 49. hét |

2020 – Negyvenkilencedik hét (11.29–12.05.) November 29. vasárnap – Advent I. vasárnapja (15) „…megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak.” (Zsidókhoz írt levél 2,5–18) Mi, a haláltól való félelem miatt, egész életünkben rabok vagyunk (15). Ezt nem kell sem tagadni, sem részletezni. A halálunkra való

tovább ...

Az Ige mellett – 48. hét |

2020 – Negyvennyolcadik hét (11.22–28.) November 22. vasárnap (5) „…az újjászületés…” (Titusz 3,1–7) Megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete. Ez a világtörténelem legnagyobb eseménye. Isten az örök élet gazdagságát ajándékozta nekünk: irgalmából. Ez egy visszavonhatatlan tény: Isten kegyelme üdvözített és újjászült bennünket (4–7). Ezért elmondhatjuk, hogy egykor esztelenek,

tovább ...