Steinbach József

Jézus családja — Igehirdetés 2021. január 24-én |

Jézus családja (20) Azután hazament, és ismét összegyűlt a sokaság, úgyhogy ők még enni sem tudtak emiatt.  (21) Amikor ezt meghallották a rokonai, odamentek, hogy megfogják Őt, mivel azt mondták: megzavarodott. (31) Ekkor megérkeztek anyja és testvérei; kint megállva beküldtek hozzá, és hívatták Őt.  (32) Sok ember ült körülötte, és azok szóltak neki:

tovább ...

Az Ige mellett – 2021. ötödik hét |

2021 – ötödik hét (01.24–01.30.) Január 24. vasárnap (4) „…díszes ruhába öltöztetlek téged.” (Zakariás 3) Ahogy leesik a hó, máris elkezd koszolódni ebben a világban. A kristálytiszta, hófehér csapadék sáros lucsok lesz, mire eltakarítják. Kikerülhetetlenül, menthetetlenül bekoszolódik az életünk ebben a világban, kívül-belül, az élet minden területén, a legszentebb hivatásban

tovább ...

Maradjatok meg szeretetemben — Igehirdetés 2021. január 17-én |

Maradjatok meg szeretetemben (1) Dávidé. Áldjad, lelkem, az Urat, és egész bensőm az Ő szent nevét!  (2) Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!  (3) Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet,  (4) megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg.  (5) Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a

tovább ...

Az Ige mellett – 2021. negyedik hét |

2021 – negyedik hét (01.17–01.23.) Január 17. vasárnap (7) „De én az Urat várom…” (Mikeás 7,1–7) Sötét, ködös, nyirkos ez a január; úgy ráül az emberre. Nem függünk az időjárástól, az évszakoktól! – mondjuk határozottan, de mégis emberből vagyunk, és bizony hat ránk a tartós félhomály. A sötétség azonban tartósabb

tovább ...

Felemel – A tizenkét tanítvány elhívása – Igehirdetés 2021. január 10-én |

Felemel – A tizenkét tanítvány elhívása (13) Azután felment a hegyre, és magához hívta, akiket akart; ők pedig odamentek hozzá.  (14) Tizenkettőt pedig, akiket apostoloknak is nevezett, kiválasztott arra, hogy vele legyenek, és azután elküldje őket, hogy hirdessék az Igét,  (15) és hogy a tőle kapott hatalommal kiűzzék az ördögöket.  (16) Kiválasztotta tehát

tovább ...

Az Ige mellett – 2021. harmadik hét |

2021 – harmadik hét (01.10–01.16.) Január 10. vasárnap (21) „Azután az Úr fog uralkodni.” (Abdiás 1) Hitben már megtapasztaljuk az Úr uralmának áldásait. Az Úr uralma az üdvösség. Ilyenkor helyreáll az eredeti, isteni rend, amely az emberi élet kiteljesedésének egyetlen forrása. Az Úr uralma olyan világosság, amely rámutat gyarló harcainkra

tovább ...

A legnagyobb dolog – Igehirdetés 2021. január 03-án |

A legnagyobb dolog (7) Jézus pedig tanítványaival együtt visszavonult a tengerhez, ahová nagy sokaság követte Galileából, Júdeából  (8) és Jeruzsálemből, sőt Idumeából, a Jordánon túlról, Tírusz és Szidón környékéről is nagy sokaság ment hozzá, amikor hallottak arról, milyen nagy dolgokat tett.  (9) Jézus pedig szólt tanítványainak, legyen készen számára egy

tovább ...

Az Ige mellett – 2021. második hét |

2021 – második hét (01.03–01.09.) Január 3. vasárnap (2) „Csak veletek léptem közösségre…” (Ámósz 3) Isten közösségre lépett velünk! (2) Mindent innen szemléljünk! Ez a közösség megtartó közösség, mint amikor az erősebb megtartja a gyengébbet. Az Úr erős Isten, a legerősebb, aki hordozza, megtartja, megőrzi gyenge, kiválasztott népét, minket. Ezért

tovább ...

Az Ige mellett – 2021. első hét |

2021 – első hét (01.01–01.02.) Január 1. péntek (1) „Ezt látta Izráelről Uzzijjának, Júda királyának és Jeroboámnak, Jóás fiának, Izráel királyának az idejében, két évvel a földrengés előtt.” (Ámósz 1) Most csak a prófétai könyv feliratára figyelünk. * A déli országrészből, Júdából való Ámószt, Kr. e. 762-ben hívta el az

tovább ...

Az emberért – Kalásztépés szombaton – Igehirdetés 2020. december 20-án |

Az emberért – Kalásztépés szombaton (23) És történt, hogy Jézus szombaton gabonaföldeken ment át, és tanítványai útközben tépdesni kezdték a kalászokat.  (24) A farizeusok így szóltak hozzá: Nézd, miért tesznek szombaton olyat, amit nem szabad?  (25) Ő ezt kérdezte tőlük: Sohasem olvastátok, mit tett Dávid, amikor szükséget szenvedett, és megéhezett ő is meg

tovább ...