Steinbach József

Tájékoztató a vasárnapi istentiszteletekről |

Kedves Testvérek!   Az Úr megtartó kegyelmében bízva vasárnap próbálunk élőben is egy rövid istentisztelet-áhítatot közvetíteni, hogy még személyesebb legyen a vasárnapunk. Ezt nem templomból tudjuk megoldani, mert ott nincs internet elérhetőség. Oravetz Dániel testvéremmel dolgozunk ezen.   Kérem addig, az alábbi facebook oldalhoz csatlakozzanak, elég egy „kedvelés” gombot nyomni, vagy

tovább ...

Élni fogunk – Videóáhítat 2020. márc. 22-én |

Élni fogunk (4) Mert ha meg is feszíttetett erőtlenségből, él Isten hatalmából, és ha mi erőtlenek vagyunk is Őbenne, élni fogunk vele együtt Isten hatalmából közöttetek. (2Korinthus 13,4)   Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Ő egyszülött Fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Ámen.   Kedves

tovább ...

Pásztori levél a dunántúli reformátusoknak |

  Kedves Testvérek, Kedves Szolgatársak az Úr Jézus Krisztusban! Minden örömünkben és bajunkban nagy családként élünk együtt a dunántúli reformátusság közösségében. Ezekben a nehéz időkben szeretnénk testvéri, családi összetartozásunkat még inkább megélni. Imádkozunk egymásért, odafigyelünk egymásra, segítjük, támogatjuk, erősítjük egymást. A Dunántúli Református Egyházkerület vezetése nemcsak hivatalból, hanem őszinte és

tovább ...

Mi erőtlenek, élni fogunk az Isten hatalmából, a Jézus Krisztussal – Istentisztelet 2020. március 22-én |

Az istentisztelet meghallgatható itt:  Mi erőtlenek, élni fogunk az Isten hatalmából, a Jézus Krisztussal (mp3) Az istentisztelet megnézhető itt:       - Mi erőtlenek, élni fogunk az Isten hatalmából a Jézus Krisztussal (YouTube)                                    

tovább ...

Tájékoztató a 2020. márc. 22-i istentiszteletről |

Kedves Testvérek!   A holnapi istentisztelet (2020.03.22.) az alábbi formákban érhető el, holnap reggeltől: A teljes istentisztelet 50 percben meghallgatható itt: http://refalmadi.hu/igehirdetes/ A teljes igehirdetés szövegesen olvasható, kinyomtatva másoknak is átadható itt: www.refalmadi.hu Az istentisztelet rövidített változatban, 15 perces videó „üzenetben” megtekinthető itt: https://youtu.be/GB54QfZOUpk csatornán, valamint a www.facebook.com/reformatus.balaton oldalon. Hálásan köszönjük: Kovács János gondnok úrnak a hanganyag

tovább ...

Az Ige mellett – 13. hét |

2020 – Tizenharmadik hét (03.22–28.) Március 22. vasárnap (19) „Legyen az Úrban bizodalmad…” (Példabeszédek 22,17–29) – Új egység kezdődik itt a Példabeszédek könyvében (22–24. fejezetek), hiszen újra megjelennek a hosszabb egységekből álló bölcs mondások is, a kétsorosok mellett. – A szentíró felhasználhatta a korabeli egyiptomi és babiloni bölcsességi műveket, de

tovább ...

Találkozás az Úrral – Mélyebben a megszentelő rendben – Igehirdetés 2020. március 15-én |

Találkozás az Úrral – Mélyebben a megszentelő rendben (16) Ám legyen: én nem voltam terhetekre, de ravasz ember lévén, csellel fogtalak meg titeket. (17) Vagy valamelyik küldöttem révén csaltalak meg titeket? (18) Megkértem Tituszt, és vele együtt küldtem el azt a testvért is. Csak nem Titusz csalt meg titeket? Nem

tovább ...

Vasárnapi istentiszteletek |

Kedves Testvérek! Az aktuális vasárnapi istentiszteletet minden vasárnap reggel 8 órától meghallgathatják, vagy írásban elolvashatják az alábbi oldalon http://refalmadi.hu/igehirdetes/ Az Úr kegyelméből haladunk tovább a Korinthusi második levél magyarázatában, az utolsó 13. fejezethez érkezve. Kérem, figyeljék honlapunkat! Könyörögjünk az Úrhoz, imádkozzunk egymásért és maradjunk meg a reménységünkben, a bizonyosságunkban! „Erősek

tovább ...

Az Ige mellett – 12. hét |

2020 – Tizenkettedik hét (03.15-21.) Március 15. vasárnap (4) „Mindent rendeltetésének megfelelően készített az Úr…” (Példabeszédek 16) A Példabeszédek könyve fejezeteinek önálló kétsorosai gyakran felfűzhetők egy-egy témára. Számos esetben találunk olyan fejezeteket is, ahol egymás után több kétsoros egy egységet képez. ISTEN SZUVERENITÁSÁRÓL SZÓL A 16. FEJEZET ELSŐ SZAKASZA (16,1–6).

tovább ...

Az Ige mellett – 11. hét |

2020 – Tizenegyedik hét (03.08-14.) Március 8. vasárnap (29) „Aki kárt okoz háza népének, szelet örököl…” (Példabeszédek 11,17–31) – A valóságos szeretet – így az élet – forrása mindig az igazság Urához való ragaszkodás, vagyis az istenfélelem. Ez az igazság soha nem a mi igazságunk. Ez az igazság a teremtő

tovább ...