Márk sorozat

A keresztyén bizonyságtételről – Jézus megdicsőülése után – Igehirdetés 2022. január 16-án |

A keresztyén bizonyságtételről – Jézus megdicsőülése után (9) Amikor jöttek lefelé a hegyről, megparancsolta nekik, hogy senkinek el ne mondják, amit láttak, csak amikor az Emberfia már feltámadt a halottak közül.  (10) Engedelmeskedtek a parancsnak, de azon tanakodtak egymás között, mit jelent a halottak közül való feltámadás.  (11) Ezért megkérdezték tőle: Miért mondják

tovább ...

Csak Jézust egyedül-Jézus megdicsőülése — Igehirdetés 2022. január 09-én |

Csak Jézust egyedül – Jézus megdicsőülése (2) Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, felvitte csak őket külön egy magas hegyre, és szemük láttára elváltozott.  (3) Ruhája olyan tündöklő fehér lett, amilyet a földön ruhafestő nem tud fehéríteni.  (4) És megjelent nekik Illés Mózessel együtt, és beszélgettek Jézussal.  (5) Péter

tovább ...

Jézus követése — Igehirdetés 2021. december 12-én |

Jézus követése (34) Ekkor magához hívta a sokaságot tanítványaival együtt, és ezt mondta nekik: Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem!  (35) Mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszti azt, aki pedig elveszti az életét énértem és az evangéliumért, megmenti azt. 

tovább ...

Milyen jó – A süketnéma meggyógyítása – Igehirdetés 2021. október 03-án |

Milyen jó – A süketnéma meggyógyítása  (31) Jézus ismét elhagyta Tírusz határát, és Szidónon át a Galileai-tengerhez ment a Tízváros vidékén keresztül.  (32) Ekkor egy süketnémát vittek hozzá, és kérték, hogy tegye rá a kezét.  (33) Jézus félrevonta őt a sokaságtól, ujját a süket fülébe dugta, majd ujjára köpve megérintette a

tovább ...

Jézus tanítása a tisztaságról — Igehirdetés 2021. augusztus 08-án |

Jézus tanítása a tisztaságról (1) Köré gyűltek a farizeusok és néhányan az írástudók közül, akik Jeruzsálemből jöttek, (2) mert észrevették, hogy némelyik tanítványa tisztátalan, vagyis mosatlan kézzel eszik. (3) A farizeusok és általában a zsidók ugyanis addig nem esznek, míg meg nem mosták a kezüket egy maréknyi vízzel, mert ragaszkodnak

tovább ...

Jézus a tengeren jár — Igehirdetés 2021. július 18-án |

Jézus a tengeren jár (45) Jézus azonnal sürgetni kezdte tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előre a túlsó partra, Bétsaida felé, amíg Ő elbocsátja a sokaságot.  (46) Miután pedig elbocsátotta őket, felment a hegyre imádkozni.  (47) Amikor beesteledett, a hajó a tenger közepén volt, Ő pedig a parton egyedül. 

tovább ...

Az ötezer ember megvendégelése — Igehirdetés 2021. június 27-én |

Az ötezer ember megvendégelése (30) Az apostolok visszatértek Jézushoz, és elbeszélték neki mindazt, amit tettek és tanítottak.  (31) Ő pedig így szólt hozzájuk: Jöjjetek velem, csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé! Mert olyan sokan mentek hozzá, hogy még enni sem volt idejük.  (32) Elhajóztak tehát

tovább ...

Keresztelő János halála — Igehirdetés 2021. június 20-án |

Keresztelő János halála (14) Hallott erről Heródes király, mert Jézus neve ismertté vált; és azt beszélték, hogy Keresztelő János támadt fel a halálból, és ezért vannak benne a csodatevő erők. (15) Mások pedig azt mondták, hogy Illés ő, ismét mások azt beszélték, hogy olyan, mint valamelyik próféta.  (16) Amikor Heródes

tovább ...

Túlparti többlet – Jézus Názáretben — Igehirdetés 2021. május 30-án |

Túlparti többlet – Jézus názáretben (1) Jézus akkor elment onnan, a hazájába ment, és követték a tanítványai.  (2) Amikor azután eljött a szombat, tanítani kezdett a zsinagógában. Sokan hallgatták, és álmélkodva így szóltak: Honnan kapta ezeket, miféle bölcsesség az, amely neki adatott, és hogyan lehet, hogy ilyen csodák történnek általa? 

tovább ...

Hited megtartott téged – A vérfolyásos asszony — Igehirdetés 2021. május 23-án Pünkösd vasárnap konfirmáció alkalmával |

Hited megtartott téged – A vérfolyásos asszony Pünkösd, konfirmáció   (34) Ő pedig ezt mondta neki: Leányom, a hited megtartott téged: menj el békességgel, és bajodtól megszabadulva légy egészséges!  (Márk 5,34)   A mi Urunk, Jézus Krisztus meggyógyította a 12 év óta beteg asszonyt. Amikor megtörtént ez a csoda, akkor mondta

tovább ...