Márk sorozat

A lámpás és a mérték – Igehirdetés 2021. február 21-én |

A lámpás és a mérték (21) Ezután megkérdezte tőlük: Vajon azért veszik elő a lámpást, hogy a véka alá tegyék vagy az ágy alá? Nem azért, hogy a lámpatartóba tegyék?  (22) Mert nincs semmi rejtett dolog, ami ki ne derülne, és semmi titok, ami napfényre ne jutna.  (23) Ha valakinek van füle a

tovább ...

A magvető — Igehirdetés 2021. február 14-én |

A magvető (1) Ismét tanítani kezdett a tengerparton, és igen nagy sokaság gyülekezett hozzá, ezért hajóba szállva a tengeren maradt; az egész sokaság pedig a tengerparton volt.  (2) Sokat tanította őket példázatokban; és ezt mondta nekik tanítás közben:  (3) Halljátok! Íme, kiment a magvető vetni,  (4) és történt vetés közben, hogy némely mag az

tovább ...

Jézust Belzebub szövetségesének mondják – Igehirdetés 2021. január 31-én |

Jézust Belzebub szövetségesének mondják (22) A Jeruzsálemből érkező írástudók pedig azt mondták, hogy Belzebub van benne, és hogy az ördögök fejedelmével űzi ki az ördögöket.  (23) Jézus odahívta őket, és példázatokban szólt hozzájuk: Hogyan űzheti ki a Sátán a Sátánt?  (24) Ha egy ország meghasonlik önmagával, nem maradhat fenn az az ország;  (25) és

tovább ...

Jézus családja — Igehirdetés 2021. január 24-én |

Jézus családja (20) Azután hazament, és ismét összegyűlt a sokaság, úgyhogy ők még enni sem tudtak emiatt.  (21) Amikor ezt meghallották a rokonai, odamentek, hogy megfogják Őt, mivel azt mondták: megzavarodott. (31) Ekkor megérkeztek anyja és testvérei; kint megállva beküldtek hozzá, és hívatták Őt.  (32) Sok ember ült körülötte, és azok szóltak neki:

tovább ...

Felemel – A tizenkét tanítvány elhívása – Igehirdetés 2021. január 10-én |

Felemel – A tizenkét tanítvány elhívása (13) Azután felment a hegyre, és magához hívta, akiket akart; ők pedig odamentek hozzá.  (14) Tizenkettőt pedig, akiket apostoloknak is nevezett, kiválasztott arra, hogy vele legyenek, és azután elküldje őket, hogy hirdessék az Igét,  (15) és hogy a tőle kapott hatalommal kiűzzék az ördögöket.  (16) Kiválasztotta tehát

tovább ...

A legnagyobb dolog – Igehirdetés 2021. január 03-án |

A legnagyobb dolog (7) Jézus pedig tanítványaival együtt visszavonult a tengerhez, ahová nagy sokaság követte Galileából, Júdeából  (8) és Jeruzsálemből, sőt Idumeából, a Jordánon túlról, Tírusz és Szidón környékéről is nagy sokaság ment hozzá, amikor hallottak arról, milyen nagy dolgokat tett.  (9) Jézus pedig szólt tanítványainak, legyen készen számára egy

tovább ...

Az emberért – Kalásztépés szombaton – Igehirdetés 2020. december 20-án |

Az emberért – Kalásztépés szombaton (23) És történt, hogy Jézus szombaton gabonaföldeken ment át, és tanítványai útközben tépdesni kezdték a kalászokat.  (24) A farizeusok így szóltak hozzá: Nézd, miért tesznek szombaton olyat, amit nem szabad?  (25) Ő ezt kérdezte tőlük: Sohasem olvastátok, mit tett Dávid, amikor szükséget szenvedett, és megéhezett ő is meg

tovább ...

Hatalommal tanított – Igehirdetés 2020. október 11-én |

Hatalommal tanított (21) Ezután elmentek Kapernaumba. Szombaton pedig azonnal a zsinagógába ment, és tanított. (22) Álmélkodtak a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. (23) Éppen ott volt a zsinagógájukban egy tisztátalan lélektől megszállott ember, aki így kiáltott fel: (24) Mi közünk hozzád, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts

tovább ...

Az Isten országa — Igehirdetés 2020. szeptember 6-án |

Az Isten országa (12) A Lélek pedig azonnal kivitte Őt a pusztába.  (13) Negyven napig volt a pusztában, miközben kísértette a Sátán. Vadállatok között élt, és angyalok szolgáltak neki. (14) Miután Jánost fogságba vetették, elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát:  (15) Beteljesedett az idő, és elközelített az Isten országa. Térjetek meg,

tovább ...

Ahol az Úr Lelke munkál – Jézus megkísértése — Igehirdetés 2020. augusztus 30-án |

Ahol az Úr Lelke munkál – Jézus megkísértése (12) A Lélek pedig azonnal kivitte Őt a pusztába.  (13) Negyven napig volt a pusztában, miközben kísértette a Sátán. Vadállatok között élt, és angyalok szolgáltak neki. (14) Miután Jánost fogságba vetették, elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát:  (15) Beteljesedett az idő, és elközelített

tovább ...