Márk sorozat

Jézus tanítása a tisztaságról — Igehirdetés 2021. augusztus 08-án |

Jézus tanítása a tisztaságról (1) Köré gyűltek a farizeusok és néhányan az írástudók közül, akik Jeruzsálemből jöttek, (2) mert észrevették, hogy némelyik tanítványa tisztátalan, vagyis mosatlan kézzel eszik. (3) A farizeusok és általában a zsidók ugyanis addig nem esznek, míg meg nem mosták a kezüket egy maréknyi vízzel, mert ragaszkodnak

tovább ...

Jézus a tengeren jár — Igehirdetés 2021. július 18-án |

Jézus a tengeren jár (45) Jézus azonnal sürgetni kezdte tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előre a túlsó partra, Bétsaida felé, amíg Ő elbocsátja a sokaságot.  (46) Miután pedig elbocsátotta őket, felment a hegyre imádkozni.  (47) Amikor beesteledett, a hajó a tenger közepén volt, Ő pedig a parton egyedül. 

tovább ...

Az ötezer ember megvendégelése — Igehirdetés 2021. június 27-én |

Az ötezer ember megvendégelése (30) Az apostolok visszatértek Jézushoz, és elbeszélték neki mindazt, amit tettek és tanítottak.  (31) Ő pedig így szólt hozzájuk: Jöjjetek velem, csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé! Mert olyan sokan mentek hozzá, hogy még enni sem volt idejük.  (32) Elhajóztak tehát

tovább ...

Keresztelő János halála — Igehirdetés 2021. június 20-án |

Keresztelő János halála (14) Hallott erről Heródes király, mert Jézus neve ismertté vált; és azt beszélték, hogy Keresztelő János támadt fel a halálból, és ezért vannak benne a csodatevő erők. (15) Mások pedig azt mondták, hogy Illés ő, ismét mások azt beszélték, hogy olyan, mint valamelyik próféta.  (16) Amikor Heródes

tovább ...

Túlparti többlet – Jézus Názáretben — Igehirdetés 2021. május 30-án |

Túlparti többlet – Jézus názáretben (1) Jézus akkor elment onnan, a hazájába ment, és követték a tanítványai.  (2) Amikor azután eljött a szombat, tanítani kezdett a zsinagógában. Sokan hallgatták, és álmélkodva így szóltak: Honnan kapta ezeket, miféle bölcsesség az, amely neki adatott, és hogyan lehet, hogy ilyen csodák történnek általa? 

tovább ...

Hited megtartott téged – A vérfolyásos asszony — Igehirdetés 2021. május 23-án Pünkösd vasárnap konfirmáció alkalmával |

Hited megtartott téged – A vérfolyásos asszony Pünkösd, konfirmáció   (34) Ő pedig ezt mondta neki: Leányom, a hited megtartott téged: menj el békességgel, és bajodtól megszabadulva légy egészséges!  (Márk 5,34)   A mi Urunk, Jézus Krisztus meggyógyította a 12 év óta beteg asszonyt. Amikor megtörtént ez a csoda, akkor mondta

tovább ...

A hit érintése – A vérfolyásos asszony – Igehirdetés 2021.május 16-án |

A hit érintése – A vérfolyásos asszony (25) Egy asszony pedig, aki tizenkét éve vérfolyásos volt,  (26) sok orvostól sokat szenvedett, és mindenét rájuk költötte ugyan, mégsem látta semmi hasznát, hanem még rosszabbul lett;  (27) amikor hallott Jézusról, eljött, és a sokaságban hátulról megérintette a ruháját,  (28) mert így gondolkodott: Ha megérintem akár csak

tovább ...

A lényeg – Jairus lányának feltámasztása – Igehirdetés 2021. május 09-én |

A lényeg – Jairus lányának feltámasztása (21) Amikor Jézus ismét átkelt hajón a túlsó partra, nagy sokaság sereglett köré, Ő pedig a tenger partján maradt.  (22) Akkor jött egy zsinagógai elöljáró, név szerint Jairus, aki meglátva Őt, lába elé borult,  (23) és esedezve kérte: A kislányom halálán van, jöjj, tedd rá a kezed,

tovább ...

A mustármag – Igehirdetés 2021. március 07-én |

A mustármag (30) Majd így folytatta: Mihez hasonlítsuk az Isten országát, vagy milyen példázatba foglaljuk?  (31) Olyan, mint a mustármag: mikor elvetik a földbe, kisebb minden magnál a földön,  (32) miután pedig elvetették, megnő, és nagyobb lesz minden veteménynél, és olyan nagy ágakat hajt, hogy árnyékában fészket rakhatnak az égi madarak.   (33) Még sok

tovább ...

A lámpás és a mérték – Igehirdetés 2021. február 21-én |

A lámpás és a mérték (21) Ezután megkérdezte tőlük: Vajon azért veszik elő a lámpást, hogy a véka alá tegyék vagy az ágy alá? Nem azért, hogy a lámpatartóba tegyék?  (22) Mert nincs semmi rejtett dolog, ami ki ne derülne, és semmi titok, ami napfényre ne jutna.  (23) Ha valakinek van füle a

tovább ...