Márk 10:49–52

Gyógyultan követte – Bartimeus II. — Igehirdetés 2022. június 05-én |

Gyógyultan követte – Bartimeus II. (46) Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, Timeus fia ült az út mellett.  (47) Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!  (48) Többen is rászóltak, hogy hallgasson, ő azonban

tovább ...