Márk 1

Sok sínylődőt meggyógyított — Igehirdetés 2020. november 08-án |

Sok sínylődőt meggyógyított (32) Estefelé pedig, amikor lement a nap, hozzávittek minden beteget és megszállottat;  (33) és az egész város összegyűlt az ajtó előtt.  (34) Sokakat meggyógyított, akik különféle betegségekben sínylődtek, sok ördögöt is kiűzött, és nem engedte megszólalni az ördögöket, mivel azok ismerték őt.  (35) Nagyon korán, amikor még sötét volt, felkelt, és

tovább ...

Hatalommal tanított – Igehirdetés 2020. október 11-én |

Hatalommal tanított (21) Ezután elmentek Kapernaumba. Szombaton pedig azonnal a zsinagógába ment, és tanított. (22) Álmélkodtak a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. (23) Éppen ott volt a zsinagógájukban egy tisztátalan lélektől megszállott ember, aki így kiáltott fel: (24) Mi közünk hozzád, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts

tovább ...

Ahol az Úr Lelke munkál – Jézus megkísértése — Igehirdetés 2020. augusztus 30-án |

Ahol az Úr Lelke munkál – Jézus megkísértése (12) A Lélek pedig azonnal kivitte Őt a pusztába.  (13) Negyven napig volt a pusztában, miközben kísértette a Sátán. Vadállatok között élt, és angyalok szolgáltak neki. (14) Miután Jánost fogságba vetették, elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát:  (15) Beteljesedett az idő, és elközelített

tovább ...

Eljött Jézus — Igehirdetés 2020. augusztus 23-án |

Eljött Jézus (9) Történt pedig azokban a napokban, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelte Őt János a Jordánban.  (10) És amikor jött ki a vízből, látta, hogy megnyílik a menny, és leszáll rá a Lélek, mint egy galamb;  (11) a mennyből pedig hang hallatszott: Te vagy az én szeretett

tovább ...

Kiáltó hangja a pusztában — Igehirdetés 2020. augusztus 16-án |

Kiáltó hangja a pusztában (1) Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdete.  (2) Amint meg van írva Ézsaiás próféta könyvében: „Íme, elküldöm előtted követemet, aki elkészíti utadat;  (3) kiáltó szava hangzik a pusztában: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit!”,   (4) megjelent Keresztelő János a pusztában, és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára.  (5) Akkor

tovább ...

Az evangélium — Igehirdetés 2020. augusztus 9-én |

Az evangélium (1) Jézus Krisztus evangéliumának kezdete, (2) amint meg van írva Ézsaiás próféta könyvében: „Íme, elküldöm előtted követemet, aki elkészíti utadat;  (3) kiáltó hangja szól a pusztában: Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!”  (4) Így történt, hogy János keresztelt a pusztában, és hirdette, térjenek meg és keresztelkedjenek meg, hogy bocsánatot nyerjenek bűneikre. 

tovább ...

Utánam jön, aki erősebb nálam — Igehirdetés 2020. augusztus 2-án |

Utánam jön, aki erősebb nálam (1) Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdete.  (2) Amint meg van írva Ézsaiás próféta könyvében: „Íme, elküldöm előtted követemet, aki elkészíti utadat;  (3) kiáltó szava hangzik a pusztában: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit!”,   (4) megjelent Keresztelő János a pusztában, és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. 

tovább ...