KIadványok

Farkas József “Több az élet! 1” – adventre készítő gondolatok |

Váci Mihály az emberi életet egy haranghoz hasonlítja. A harangnak is megvan az anyaga, mint a lámpavasnak vagy a mozdonynak. Anyaga van, de érezzük, hogy a harang anyagának van valami rendeltetése, valami több, mint anyag. Amikor egy-egy faluban a toronyban megzendül a harang, kiárad a hullám a mezőkre, az ott

tovább ...

Prédikációs kis füzetek 5-6. |

Megjelenés előtt áll az almádi-fűzfői igehirdetéseket tartalmazó kis-füzetek 5. és 6. darabja.   Köszönjük az eddigi visszajelzéseket.   Köszönjük, akik továbbítják betegeknek, érdeklődőknek, vagy azoknak, akik éppen nem tudtak az akkori istentiszteletre eljönni.   Az ötödik füzet a 2016. június 12-i, a hatodik füzet a 2016. június 19-i igehirdetés leírt anyagát tartalmazza.

tovább ...

Az igehirdetésről – F. Craddock könyve |

A „Szólj” Homiletikai tankönyvsorozat 3. kötete elé Isten iránti hálával bocsátjuk útjára Fred Craddock (1928-2015) „A prédikálás” című homiletikai munkáját. Hiszem, hogy ez a kötet, amely a 20. századi homiletikai gondolkozás meghatározó műve, ugyanakkor az újkori angolszász homiletikai mozgalom egyik elindítója. A sort ebben a folyamban olyan homiletikai gondolkodók folytatják,

tovább ...

Az élet teljessége |

Ajánló sorok Jürgen Moltmann: „Az élő Isten és az élet teljessége” című könyvének magyar nyelvű kiadásához.   Isten iránti hálával szeretnék köszönetet mondani dr. Szathmáry Sándor professzor úrnak, hogy hatalmas munkával lefordította Jürgen Moltmann legfrissebb munkáját, amely 2014-ben jelent meg. Moltmann-t a teológián belül is azok a lényegi kérdések érdeklik,

tovább ...

Hűséggel |

Előszó helyett néhány gondolat dr. Márkus Mihály püspök úr szentgyörgyvölgyi leveleihez   „Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon.” (1Korinthus 4,2)   Ezek a „levelek” dr. Márkus Mihály dunántúli református püspök első szolgálati helyének naplószerű dokumentumai. A szentgyörgyvölgyi gyülekezetben és körzetében („szegekben”) eltöltött évek (1966-1970) meghatározóak voltak

tovább ...

Mennyi mindenünk van – Püspöki igehirdetések a 2015. esztendőből |

Bent maradunk! Előszó a „Mennyi mindenünk van – Püspöki igehirdetések szolgálati naplóval a 2015. esztendőből” című kötethez. (Megjelenés 2016. november vége) Örkény István „Kulcskeresők” című darabja arról szól, hogy egy új lakás ajtajának zárszerkezete elromlik; - a végén kiderül, hogy kívülről be lehet jönni, de kifelé nem nyílik az ajtó.

tovább ...

Istenből szólunk –Ajánlás Steinbach József homiletikai tanulmánykötetéhez |

  Miért művelünk teológiát? – Hogy Istenről beszéljünk. Istenről való keresztyén beszédünk szigorúan vett közege pedig az igehirdetés, a prédikáció. Aki lelkésszé lett, annak már természetesnek tűnik, hogy Igét hirdet, hetente, naponta, naponta többször. A rutinná váló foglalatosság azonban ebben az esetben nem erény, még ha az igehallgatók számára a

tovább ...

Több az élet – 1. kötet, Farkas József “hasábjai” |

Ajánló sorok Farkas József negyven éven át írt „hasábjaihoz” Farkas József református lelkipásztor 1958-tól haláláig, négy évtizeden át írta, név nélkül a Reformátusok Lapja belső oldalának bal hasábját. Ezeknek a „teológiai mini esszéknek”, publicisztikáknak, meditációknak (hogyan is nevezzem a műfajt?) mindegyikében ott van a világ „egésze”, hol így, hol úgy

tovább ...

Almádi-Fűzfői igehirdetések kisfüzetben 4. |

Gyönyörködj az Úr törvényében, Igehirdetések a balatonalmádi és balatonfűzfői templomban 4., Zsoltárok 1,1-6, 2016. május 29., Pápa, 2016. Megjelenés: 2016.09.15.