Hétkezdő meditáció

Hétkezdő meditáció – Archív – Az elhangzás dátuma: 2013.07.15. – Nagy Lajos áhítata |

Hétkezdő meditáció 2013. július 15-én, hétfőn reggelre (Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrum) Olvasandó: Zsoltárok 139:2-6   Tudod, ha leülök vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden útamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod.

tovább ...

Hétkezdő meditáció – Archív – Az elhangzás dátuma: 2013.07.08. – Nagy Lajos áhítata |

Hétkezdő meditáció 2013. július 8-án, hétfőn reggelre (Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrum) Olvasandó: Zsoltárok 25:19-22   Nézd, mennyi ellenségem van! Gyűlölnek kegyetlen gyűlölettel. Tartsd meg életemet, ments meg, ne szégyenüljek meg, mert hozzád menekültem! Feddhetetlen becsület őrízzen engem, mert benned reménykedem. Szabadítsd ki, ó Isten, Izráelt minden nyomorúságából!   Ma elköszönünk

tovább ...

Hétkezdő meditáció – Archív – Az elhangzás dátuma: 2013.07.02. – Nagy Lajos áhítata |

Hétkezdő meditáció 2013. július 2-án, kedden reggelre (Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrum) Olvasandó: Zsoltárok 25:15-18   Szemem állandóan az Úrra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából. Fordulj felém, és könyörülj rajtam, mert magányos és nyomorult vagyok. Enyhítsd szívem szorongását, szorult helyzetemből szabadíts ki! Lásd meg nyomorúságomat és gyötrődésemet, és

tovább ...

Hétkezdő meditáció – Archív – Az elhangzás dátuma: 2013.06.24. – Nagy Lajos áhítata |

Hétkezdő meditáció 2013. június 24-én, hétfőn reggelre (Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrum)   Olvasandó: Zsoltárok 25:12-14   Azt az embert, aki féli az Urat, oktatja ő, hogy melyik útat válassza. Élete boldog marad, és utódai öröklik a földet. Közösségben van az Úr az őt félőkkel, szövetségére tanítja őket.   Negyedik alkalommal

tovább ...

Hétkezdő meditáció – Archív – Az elhangzás dátuma: 2013.06.17. – Nagy Lajos áhítata |

Hétkezdő meditáció 2013. június 17-én, hétfőn reggelre (Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrum)   Olvasandó: Zsoltárok 25:8-11   Jó és igaz az Úr, ezért megmutatja a vétkeseknek a jó útat. Az alázatosokat igazságosan vezeti, és az ő útjára tanítja az alázatosokat. Az Úr minden ösvénye szeretet és hűség azoknak, akik megtartják szövetségét

tovább ...

Hétkezdő meditáció – Archív – Az elhangzás dátuma: 2013.06.10. – Nagy Lajos áhítata |

Hétkezdő meditáció 2013. június 10-én, hétfőn reggelre (Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrum)   Olvasandó: Zsoltárok 25:6,7   Gondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak. Ifjúkorom vétkeire és bűneimre ne emlékezz! Kegyelmesen gondolj rám, mert te jóságos vagy, Uram!   Ma egy hete, a Szentháromság Vasárnapját követő második hétkezdő meditációnkban

tovább ...

Hétkezdő meditáció – Archív – Az elhangzás dátuma: 2013.06.03. – Nagy Lajos áhítata |

Hétkezdő meditáció 2013. június 3-án, hétfőn reggelre (Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrum)   Olvasandó: Zsoltárok 25:4,5   Útaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem! Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem.         A múlt hétfői hétkezdő meditációnkban – a megelőző Szentháromság Vasárnapjára

tovább ...

Hétkezdő meditáció – Archív – Az elhangzás dátuma: 2013.05.27. – Nagy Lajos áhítata |

Hétkezdő meditáció 2013. május 27-én, hétfőn reggelre (Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrum)   Olvasandó: Ézsaiás 6:1-3   Uzzijjá király halála évében láttam az Urat, magasra emelt trónon ülve. Palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak mellette, hat-hat szárnya volt mindegyiknek: kettővel arcát takarta el, kettővel lábát fedte be, kettővel pedig repült. Így

tovább ...

Hétkezdő meditáció – Archív – Az elhangzás dátuma: 2013.05.21. – Nagy Lajos áhítata |

Munkahét kezdő meditáció 2013. május 21-én, kedden reggelre (Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrum)   Olvasandó: János 15:26   Mikor pedig eljő majd a Vígasztaló, akit én küldök néktek az Atyától, az igazságnak Lelke, aki az Atyától származik, az tesz majd énrólam bizonyságot.   A világkeresztyénség tegnap és tegnapelőtt pünkösdi ünnepeket ült.

tovább ...

Hétkezdő meditáció – Archív – Az elhangzás dátuma: 2013.05.13. – Nagy Lajos áhítata |

Hétkezdő meditáció 2013. május 13-án, hétfőn reggelre (Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrum)   Olvasandó: Kolossé 3:2   Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel.   A világkeresztyénség időszámítása szerint az elmúlt héten Áldozócsütörtök ünnepe volt, Jézus mennybemenetelének napja. Ez a Feltámadás Ünnepet követő negyvenedik nap a maga misztikusságával fontos állomáshelye az üdvtörténetnek.

tovább ...