Hétkezdő meditáció

Hétkezdő meditáció – Archív – Az elhangzás dátuma: 2011.06.20. – Nagy Lajos áhítata |

Hétkezdő meditáció 2011. június 20-án, hétfőn reggelre (Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrum)   Olvasandó: II.Péter 1:12,13   Annakokáért nem mulasztom el, hogy mindenkor emlékeztesselek titeket ezekre, noha tudjátok ezeket, és erősek vagytok a jelenvaló igazságban. Méltónak vélem pedig, amíg ebben a sátorban vagyok, hogy emlékeztetés által ébresztgesselek titeket.   Mai hétkezdő

tovább ...

Hétkezdő meditáció – Archív – Az elhangzás dátuma: 2011.06.14. – Nagy Lajos áhítata |

Munkahét kezdő meditáció 2011. június 14-én, kedden reggelre (Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrum) Olvasandó: Apostolok Cselekedetei 1:8a Róma 8:14 Példabeszédek 10:7   …Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek…   Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai.   Az igaznak emlékezete áldott; a hamisnak neve pedig megrothad.   Kétnapos pünkösdi

tovább ...

Hétkezdő meditáció – Archív – Az elhangzás dátuma: 2011.06.06. – Nagy Lajos áhítata |

Hétkezdő meditáció 2011. június 6-án, hétfőn reggelre (Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrum)   Olvasandó: Efezus 2:13,14   Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol voltatok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által. Mert Ő a mi békességünk, ki eggyé tette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat.  

tovább ...

Hétkezdő meditáció – Archív – Az elhangzás dátuma: 2011.05.30. – Nagy Lajos áhítata |

Hétkezdő meditáció 2011. május 30-án, hétfőn reggelre (Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrum)   Olvasandó: Példabeszédek 4:5,  9:10a   Szerezz bölcsességet, szerezz értelmet, ne felejtsd el szavaimat, és ne térj el tőlük!   A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme…   Bölcsesség, értelem – nem semmi döntő kulcsszavak. Figyeljük csak meg: ezeken valahogy

tovább ...

Hétkezdő meditáció – Archív – Az elhangzás dátuma: 2011.05.23. – Nagy Lajos áhítata |

Hétkezdő meditáció 2011. május 23-án, hétfőn reggelre (Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrum)   Olvasandó: Zsoltárok 98:1   Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat tett…   A világ-ökumené megkívánja, hogy megemlítsük - de  amúgy természet szerint való a szóvá tétel: - az evangélikus templomokban tegnap világszerte Cantate vasárnapot  ünnepeltek. Cantate: azt

tovább ...

Hétkezdő meditáció – Archív – Az elhangzás dátuma: 2011.05.16. – Nagy Lajos áhítata |

Hétkezdő meditáció 2011. május 16-án, hétfőn reggelre (Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrum)   Olvasandó: Máté 4:4   …Meg van írva: Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik.   Az evangélikus egyház a Húsvét utáni harmadik vasárnapot – amely tegnap volt - minden esztendőben Jubilate Vasárnapként

tovább ...

Hétkezdő meditáció – Archív – Az elhangzás dátuma: 2011.05.09. – Nagy Lajos áhítata |

Hétkezdő meditáció 2011. május 9-én, hétfőn reggelre (Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrum)   Olvasandó: Lukács 19:1-10   …Mert azért jött az embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett.         „…Nincs a teremtésben vesztes, csak én…” -  olvassuk  Katona József: „Bánk bán” című színművében. E szkeptikus mondat kontextusából kiragadottan is

tovább ...

Hétkezdő meditáció – Archív – Az elhangzás dátuma: 2011.05.02. – Nagy Lajos áhítata |

Hétkezdő meditáció 2011. május 2-án, hétfőn reggelre (Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrum)   Olvasandó: Ésaiás 49:15   Hát elfeledkezhetik-é az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? És ha elfeledkeznének is ezek: én terólad el nem feledkezem.   Tegnap Anyák Napja volt, az édesanyák vasárnapja. Az Anyák Napja gondolatköre még a

tovább ...

Hétkezdő meditáció – Archív – Az elhangzás dátuma: 2011.04.26. – Nagy Lajos áhítata |

Munkahét kezdő meditáció 2011. április 26-án, kedden reggelre (Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrum) Olvasandó: Jelenések 1:4,5,7,17,18 …Kegyelem néktek és békeség attól, aki van, aki volt és aki eljövendő…És a Jézus Krisztustól, aki a hű tanubizonyság, a halottak közül az elsőszülött, és a föld királyainak fejedelme…Ímé eljő a felhőkkel; és minden szem

tovább ...

Hétkezdő meditáció – Archív – Az elhangzás dátuma: 2011.04.18. – Nagy Lajos áhítata |

Hétkezdő meditáció 2011. április 18-án, hétfőn reggelre (Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrum)   Olvasandó: Máté 21:1-11   …Az előtte és utána menő sokaság pedig kiáltott, mondván: Hozsánna  a Dávid fiának! Áldott, aki jő az Úrnak nevében! Hozsánna a magasságban!...   A keresztyén világ tegnap Virágvasárnapot ünnepelt. Virágvasárnap az üdvtörténeti ünnepek sorában

tovább ...