Hétkezdő meditáció

Hétkezdő meditáció – Archív – Az elhangzás dátuma: 2013.05.27. – Nagy Lajos áhítata |

Hétkezdő meditáció 2013. május 27-én, hétfőn reggelre (Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrum)   Olvasandó: Ézsaiás 6:1-3   Uzzijjá király halála évében láttam az Urat, magasra emelt trónon ülve. Palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak mellette, hat-hat szárnya volt mindegyiknek: kettővel arcát takarta el, kettővel lábát fedte be, kettővel pedig repült. Így

tovább ...

Hétkezdő meditáció – Archív – Az elhangzás dátuma: 2013.05.21. – Nagy Lajos áhítata |

Munkahét kezdő meditáció 2013. május 21-én, kedden reggelre (Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrum)   Olvasandó: János 15:26   Mikor pedig eljő majd a Vígasztaló, akit én küldök néktek az Atyától, az igazságnak Lelke, aki az Atyától származik, az tesz majd énrólam bizonyságot.   A világkeresztyénség tegnap és tegnapelőtt pünkösdi ünnepeket ült.

tovább ...

Hétkezdő meditáció – Archív – Az elhangzás dátuma: 2013.05.13. – Nagy Lajos áhítata |

Hétkezdő meditáció 2013. május 13-án, hétfőn reggelre (Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrum)   Olvasandó: Kolossé 3:2   Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel.   A világkeresztyénség időszámítása szerint az elmúlt héten Áldozócsütörtök ünnepe volt, Jézus mennybemenetelének napja. Ez a Feltámadás Ünnepet követő negyvenedik nap a maga misztikusságával fontos állomáshelye az üdvtörténetnek.

tovább ...

Hétkezdő meditáció – Archív – Az elhangzás dátuma: 2013.05.06. – Nagy Lajos áhítata |

Hétkezdő meditáció 2013. május 6-án, hétfőn reggelre (Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrum)   Olvasandó: Máté 15:21-28   Jézus azután elment onnan, és visszavonult Tírusz és Szidón területére. És ekkor egy kánaáni asszony, aki arról a környékről jött, így kiáltott: „Uram, Dávid Fia! Könyörülj rajtam! Leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek!” Jézus

tovább ...

Hétkezdő meditáció – Archív – Az elhangzás dátuma: 2013.04.29. – Nagy Lajos áhítata |

Hétkezdő meditáció 2013. április 29-én, hétfőn reggelre (Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrum)   Olvasandó: Máté 7:24-27   „Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak

tovább ...

Hétkezdő meditáció – Archív – Az elhangzás dátuma: 2013.04.22. – Nagy Lajos áhítata |

Hétkezdő meditáció 2013. április 22-én, hétfőn reggelre (Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrum) Olvasandó: Zsoltárok 24:1 -  II.Mózes 19:5   Dávid zsoltára. Az Úré a föld és ami betölti, a földkerekség és a rajta lakók.   Most azért, ha engedelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor ti lesztek az én tulajdonom valamennyi

tovább ...

Hétkezdő meditáció – Archív – Az elhangzás dátuma: 2013.04.15. – Nagy Lajos áhítata |

Hétkezdő meditáció 2013. április 15-én, hétfőn reggelre (Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrum) Olvasandó: Ézsaiás 25:8,9   Véget vet a halálnak örökre! Az én Uram, az Úr letörli a könnyet minden arcról. Leveszi népéről a gyalázatot az egész földön. – Ezt ígérte az Úr! Ezt mondják azon a napon: Itt van a

tovább ...

Hétkezdő meditáció – Archív – Az elhangzás dátuma: 2013.04.08. – Nagy Lajos áhítata |

Hétkezdő meditáció 2013. április 8-án, hétfőn reggelre (Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrum) Olvasandó: II.Timóteus 1:10   …Nyilvánvalóvá lett a mi Üdvözítőnk, Krisztus Jézus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet.    A Húsvét utáni napokat, sőt heteket a világkeresztyénséget alkotók soraiban gyakran

tovább ...

Hétkezdő meditáció – Archív – Az elhangzás dátuma: 2013.04.02. – Nagy Lajos áhítata |

Munkahét kezdő meditáció 2013. április 2-án, kedden reggelre (Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrum)   Olvasandó: János 20:19-29   …„Mivel látsz engem, hiszel: boldogok, akik nem látnak és hisznek.”       Nyolc nappal ezelőtt, Nagyhét hétfőjén elhangzott meditációnkban részint visszapillantottunk a Virágvasárnap üzenetére, részint pedig már előre tekintettünk, a passió velőtrázó képeire. Egy

tovább ...

Hétkezdő meditáció – Archív – Az elhangzás dátuma: 2013.03.25. – Nagy Lajos áhítata |

Hétkezdő meditáció 2013. március 25-én, hétfőn reggelre (Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrum)   Olvasandó: Márk 14:1-9   „…Bizony, mondom néktek, hogy az egész világon bárhol hirdetik majd az evangéliumot; amit ez az asszony tett, azt is elmondják majd az ő emlékezetére.”   A tegnapi nappal, Virágvasárnappal magunk mögött hagytuk a negyven

tovább ...