Gyászjelentés

Fülöp Lajos gyászjelentése |

„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nekem az igazság koronája…”                                                            (Timóteus 4, 7-8) Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy FÜLÖP  LAJOS festőművész, tanár, ny.iskolaigazgató 82 éves korában május 23-án elhunyt. Drága szerettünket  2021. május 29-én, szombaton   14 órakor helyezzük örök nyugalomba 

tovább ...

Bolla Ferencné Erzsike néni gyászjelentése |

"Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg…" (Jelenések 14,13)   Fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva, tudatjuk, hogy   Bolla Ferencné   életének 99. esztendejében csendesen hazatért megváltó Urához. Temetése 2020. év augusztus hó 15. napján, szombaton, 10.00 órakor lesz Balatonalmádiban, a vörösberényi református temetőben. Az örök élet reménységében

tovább ...

id. Sárközi Tamás gyászjelentése |

„Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.”                                                                                                                    Jób 19,25   Isten akaratában megnyugodva, szomorú szívvel tudatjuk, hogy id. Sárközi Tamás A Balatonfűzfői Református Egyházközség egykori gondnoka életének 78., házasságának 44. évében 2020. február 6-án türelemmmel viselt, hosszú betegség után visszaadta lelkét

tovább ...

Gyászjelentés – dr. Kádár Lászlóné Zagyva Zsuzsanna |

  „Nem szeretnénk, testvéreink,ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt.” Pál első levele a thesszalinikiakhoz, 4, 13-14   Szomorú szívvel, de a

tovább ...

Gyászjelentés – Oláh László (1956 – 2019) |

Kedves Testvérek! Oláh László gondnok úr gyászjelentését az alábbiakban tesszük közzé. Életéért 2019. július 20-án, szombaton 16.00 órakor adunk hálát a vörösberényi temető ravatalozójában, Isten Igéjére figyelve, majd a feltámadás és az örök élet reménységében onnan kísérjük őt nyughelyére. Kérjük a gyülekezetet, hogy jöjjünk el minél többen! Arra is kérjük

tovább ...

Gyászjelentés – Nagy Lajos (1954-2019) |

Szerettei, a Szentgáli Református Egyházközség, a Veszprémi Református Egyházmegye és a Dunántúli Református Egyházkerület 2019. június 30-án, 16 órakor, a pápai Alsóvárosi temetőben köszön el a találkozás reményében és kíséri nyughelyére Nagy Lajos Pro Pannonia Reformata díjas református lelkészt, a Szentgáli Református Egyházközség nyugalmazott lelkipásztorát, ökumenikus kórházlelkészt, volt esperest, püspöki

tovább ...