Balatonfűzfő

Isten irányít – Interjú Steinbach József lelkipásztorral, a Dunántúli Református Egyházkerület püspökjelöltjével |

Isten irányít - Interjú Steinbach József lelkipásztorral, a Dunántúli Református Egyházkerület püspökjelöltjével.   Minden napot kegyelemnek él meg, családként tekint az egyházra, a világi reformátusok szakértelmére is számít szolgálatában. A Dunántúli Református Egyházkerület egyetlen püspökjelöltjével, Steinbach József balatonalmádi és balatonfűzfői református lelkipásztorral beszélgetettt a Református.hu oldal. Gyerekként Ön is azok közé a

tovább ...

Hatalommal tanított – Igehirdetés 2020. október 11-én |

Hatalommal tanított (21) Ezután elmentek Kapernaumba. Szombaton pedig azonnal a zsinagógába ment, és tanított. (22) Álmélkodtak a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. (23) Éppen ott volt a zsinagógájukban egy tisztátalan lélektől megszállott ember, aki így kiáltott fel: (24) Mi közünk hozzád, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts

tovább ...

Jézus elhívja első tanítványait – Igehirdetés 2020. szeptember 27-én |

Jézus elhívja első taníványait! (16) Amikor a Galileai-tenger partján járt, meglátta Simont és Andrást, Simon testvérét, amint hálót vetettek a tengerbe, mivel halászok voltak;  (17) és így szólt hozzájuk Jézus: Kövessetek engem, és én emberhalászokká teszlek titeket.  (18) Erre azok a hálókat otthagyva azonnal követték Őt.  (19) Amikor egy kissé továbbment, meglátta Jakabot, Zebedeus

tovább ...

Körlevél a vasárnapi konfirmációra készülve |

KEDVES KONFIRMANDUSOK! KEDVES SZÜLŐK! KEDVES TESTVÉREINK!   Örömmel készülünk a vasárnapi konfirmációra, ahol reménység szerint kilenc fiatal testvérünk tesz hitvallást és fogadalmat, valamint részesül az első úrvacsorában.   Ezt az ünnepi alkalmat, ahogy már egyeztettük, az Úr megtartó kegyelmében bízva, szeptember 20-án vasárnap 9.00 órakor tartjuk a balatonfűzfői református templomban (József A. u.

tovább ...

Az Isten országa — Igehirdetés 2020. szeptember 6-án |

Az Isten országa (12) A Lélek pedig azonnal kivitte Őt a pusztába.  (13) Negyven napig volt a pusztában, miközben kísértette a Sátán. Vadállatok között élt, és angyalok szolgáltak neki. (14) Miután Jánost fogságba vetették, elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát:  (15) Beteljesedett az idő, és elközelített az Isten országa. Térjetek meg,

tovább ...

Ahol az Úr Lelke munkál – Jézus megkísértése — Igehirdetés 2020. augusztus 30-án |

Ahol az Úr Lelke munkál – Jézus megkísértése (12) A Lélek pedig azonnal kivitte Őt a pusztába.  (13) Negyven napig volt a pusztában, miközben kísértette a Sátán. Vadállatok között élt, és angyalok szolgáltak neki. (14) Miután Jánost fogságba vetették, elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát:  (15) Beteljesedett az idő, és elközelített

tovább ...

Körlevél a dunántúli reformátusok közösségének – az országos egyház nyilatkozatának továbbítása |

Körlevél a dunántúli reformátusok közösségnek – az országos egyház nyilatkozatának továbbítása Kedves Dunántúli Református Testvéreink! Nagytiszteletű Lelkipásztor Testvérem! Tisztelt Gondnok Testvérem! Tisztelt Intézményvezető Testvérem!   A nyár végeztével, a második félév indulásakor, imádsággal gondolunk minden Gyülekezetünkre, Lelkipásztorunkra és Gondnokunkra, minden Intézményünkre, a dunántúli reformátusság egész közösségére. Bízunk az Úr megtartó

tovább ...

Eljött Jézus — Igehirdetés 2020. augusztus 23-án |

Eljött Jézus (9) Történt pedig azokban a napokban, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelte Őt János a Jordánban.  (10) És amikor jött ki a vízből, látta, hogy megnyílik a menny, és leszáll rá a Lélek, mint egy galamb;  (11) a mennyből pedig hang hallatszott: Te vagy az én szeretett

tovább ...

„Ő SZÓLT ÉS MEGLETT!” (Zsoltárok 33,9) – Gyülekezeti hírlevél – 2020.08.16 |

„Ő SZÓLT ÉS MEGLETT!” (Zsoltárok 33,9) Mi, balatonalmádi és balatonfűzfői reformátusok Gyülekezeti hírlevél – 2020.08.16.     KEDVES TESTVÉREK!   Sok áldást, lelki-testi felüdülést kívánunk mindenkinek a nyár hátralévő részében.   Engedjék meg, hogy az Úr megtartó kegyelmében bízva, tömören néhány aktuális információt megosszak a Testvérekkel.   A vírushelyzet kapcsán, kérjük, vigyázzunk egymásra, Pápa

tovább ...

Utánam jön, aki erősebb nálam — Igehirdetés 2020. augusztus 2-án |

Utánam jön, aki erősebb nálam (1) Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdete.  (2) Amint meg van írva Ézsaiás próféta könyvében: „Íme, elküldöm előtted követemet, aki elkészíti utadat;  (3) kiáltó szava hangzik a pusztában: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit!”,   (4) megjelent Keresztelő János a pusztában, és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. 

tovább ...