Az Ige mellett

Az Ige mellett – 43. hét |

2020 – Negyvenharmadik hét (10.18–4.) Október 18. vasárnap (10) „…Krisztus színe előtt…” (2Korinthus 2,5–11) Bárhova tekintünk, mindenütt konfliktusok szabdalnak szét bennünket, amelyekben elvéreznek az emberi életek. A konfliktusok ideigvaló győztesei az élet más konfliktusaiban vesztesek. A „győzelmek” csak látszólagosak, mert a konfliktusok rombolnak, meghasonlást támasztanak, kikészítenek. A totális rendszerek nem

tovább ...

Az Ige mellett – 42. hét |

2020 – Negyvenkettedik hét (10.11–17.) Október 11. vasárnap (21) „…a halottak feltámadása…” (1Korinthus 15,12–34) Jézus Krisztus feltámadása és a halottak feltámadása között elválaszthatatlan a kapcsolat. A halottak feltámadása azt jelenti, hogy Isten uralma, élők és már meghaltak fölött (Róma 14,9), valamint a mindenség fölött nyilvánvalóvá lesz, így újra Isten lesz

tovább ...

Az Ige mellett – 41. hét |

2020 – Negyvenegyedik hét (10.04–10.) Október 4. vasárnap (17) „…nem javatokra, hanem károtokra jöttök össze.” (1Korinthus 11,17–34) Az úrvacsora üdvösséges javunkra van. Az úrvacsorában, miközben emlékezünk Jézus Krisztus halálára, aközben az igehirdetés által halljuk, a kenyér és bor jegyei által látjuk és kapjuk a feltámadott, élő Úr megváltó szeretetét: a

tovább ...

Az Ige mellett – 40. hét |

2020 – Negyvenedik hét (09.27–10.03.) Szeptember 27. vasárnap (9) „…ez a szabadságotok valamiképpen megütközéssé ne legyen az erőtlenek szemében.” (1Korinthus 8) Egy kiállítás megnyitóján vettem részt. Újra és újra előkeveredik a súlyos vitákat és feszültségeket generáló téma: mit kezdhetünk mi a képzőművészettel, a „kiábrázolásokkal”; egyáltalán szabad-e valamit keresnünk a művészetek

tovább ...

Az Ige mellett -39. hét |

2020 – Harminckilencedik hét (09.20–26.) Szeptember 20. vasárnap (20) „Mert nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben.” (1Korinthus 4,14–21) Az apostol meginti a korinthusiakat gőgjük miatt, mert azt, amit az Úrtól kaptak, maguknak tulajdonították és „okos, hívő” önteltséggel felfuvalkodtak, másokon uralkodtak. Ismerjük az okos és hívő ember dominanciáját, aki

tovább ...

Az Ige mellett -38. hét |

2020 – Harmincnyolcadik hét (09.13–19.) Szeptember 13. vasárnap (2) „…Isten gyülekezetének…” (1Korinthus 1,1–17) Kik tartoznak Isten népéhez, egy adott helyen belül található gyülekezetéhez? Azok tartoznak Isten népéhez, akik felé Isten tette meg az első lépést, akiket az Úr a saját népévé tett, kiválasztó, elhívó, megszentelő kegyelme által (2). Azok tartoznak

tovább ...

Az Ige mellett — 37. hét |

2020 – Harminchetedik hét (09.06–12.) Szeptember 6. vasárnap (11) „…közelebb van hozzánk az üdvösség…” (Róma 13,8–14) – Egyszer, a három történelmi egyház püspökeinek találkozójára gyülekezve, egy protestáns püspök megszólított egy katolikus érseket: „Mondj valami jót, Érsek uram!” Az érsek így felelt: „Üdvösség!” A kérdést megelőző beszélgetéshez kapcsolódva más válaszra számítottunk:

tovább ...

Az Ige mellett — 36. hét |

2020 – Harminchatodik hét (08.30–09.05.) Augusztus 30. vasárnap (16) „Uram, ki hitt a mi beszédünknek?” (Róma 10,14–21) – Isten Igéje olyan gazdag! Mi lesz éppen hangsúlyossá egy adott igeszakaszban? – Az apostol a 19. zsoltárból vette az idézetet: A teremtett világ hirdeti az Isten dicséretét; az egész földkerekség beszél az

tovább ...

Az Ige mellett — 35. hét |

2020 – Harmincötödik hét (08.23–29.) Augusztus 23. vasárnap (24) „Én nyomorult ember!” (Róma 7,14–25) – Miért nyomorult az ember? Milyen nyomorúságról van itt szó? – Ez a nyomorúság a bűnös, halandó ember nyomorúsága. Itt a már megtért Pál kiált fel így. Ez a szakasz a már megtért, megigazult, újjászületett, hívő

tovább ...

Az Ige mellett — 34. hét |

2020 – Harmincnegyedik hét (08.16–22.) Augusztus 16. vasárnap (1) „…mit ért el Ábrahám, a mi ősatyánk a saját erejéből?” (Róma 4,1–12) – Mit ért el Ábrahám a saját erejéből? Ravasz László írja: „Ábrahám hitt Isten képtelen, észfeletti, lehetetlen ígéreteiben, és ezzel elvette az ígéretben felajánlott kegyelmet.” Ábrahámot a hite által,

tovább ...