Az Ige mellett

Az Ige mellett — 2017. 50. hét |

2017 – Ötvenedik hét (12.10-16.) December 10. vasárnap – Advent második vasárnapja (11) „…munkatársaim az Isten országa hirdetésében, ők bátorítottak…” (Kolossé 4,2–18)[1] BÁTORÍTSUK EGYMÁST A SZOLGÁLATBAN! – 1. Pál a „fogságban” is jól van (18). Ez önmagában üzenet: A Jézus Krisztusban hívő ember jól van (7–8), hitéért szenvedést is vállal,

tovább ...

Az Ige mellett –2017. 49. hét |

2017 – Negyvenkilencedik hét (12.03-09.) December 3. vasárnap – Advent első vasárnapja (1) „…mennyit küzdök értetek…” (Kolossé 2,1–7) AZ EGYETLEN ÉRTELMES KÜZDELEM. – 1. Pál azért küzd, hogy a kolosséi gyülekezet tagjai, akik közül sokakat nem ismer személyesen (1), befogadják az Úr Jézus Krisztus ismeretének teljes gazdagságát (2). Hiszen az

tovább ...

Az Ige mellett — 2017. 48. hét |

2017 – Negyvennyolcadik hét (11.26–12.02.) November 26. vasárnap (7) „…ki akadályozott meg titeket…” (Galata 5,7–15) EGY MEG NEM NEVEZETT SZEMÉLYRE UTAL AZ APOSTOL, aki félrevezette a Galáciában élő keresztyéneket, mert megirigyelte Jézus Krisztusban nyert szabadságukat. – 1. Egyetlen ember mindent felbolygathat, ahogy egy kevés kovász az egész tésztát megkeleszti (7–9).

tovább ...

Az Ige mellett — 2017. 47. hét |

2017 – Negyvenhetedik hét (11.19–25.) November 19. vasárnap (12) „…aki cselekszi, az fog élni…” (Galata 3,6–18) EGYBEN EGYEK VAGYUNK, MA IS, bárkik is legyünk. – 1. Mi ma is a törvény emberei vagyunk, minden kultúrában, vallásban, vagy hitetlenségünkben egyaránt. „Tartsd be, cselekedj, oldd meg, mutasd meg, légy eredményes és még

tovább ...

Az Ige mellett — 2017. 46. hét |

2017 – Negyvenhatodik hét (11.12–18.) November 12. vasárnap (4) „…kiszabadítson minket…” (Galata 1,1–5)[1] ÖRÖMHÍR A FESZÜLTSÉGBEN! – 1. Feszült alaphelyzet. Nem mentes a háttér a személyes konfliktusoktól, hiszen a galaták közül sokan kétségbe vonták Pál apostolságát (1–2). – 2. Hitvalló bizonyosság oldja a feszültséget. A feszültség ott izzik a levél

tovább ...

Az Ige mellett — 2017. 45. hét |

2017 – Negyvenötödik hét (11.05-11.) November 5. vasárnap (19) „…félelem miatt az ajtók zárva voltak…” (János 20,19–23)[1] EZ EGY „NYITOTT” VILÁG; – és mégis, soha nem volt a világ ennyire „zárt”, kegyetlen, mint manapság. – 1. A jóléti társadalmakban a szabadság, a „haszonelvűség”, az önzés „kényszere” nehezedik ránk, amely felszámol

tovább ...

Az Ige mellett — 2017. 44. hét |

2017 – Negyvennegyedik hét (10.29-11.04.) Október 29. vasárnap (8) „…még nagyobb félelem szállta meg.” (János 19,8–16a)[1] MILYEN MAGÁNYOS ez a hatalmához ragaszkodó, vergődő Pilátus. – 1. Pilátus fél: fáradt, zavarja ez az ügy, amitől nem tud szabadulni, és ami hatalmát is megingathatja, hiszen soha nem tudhatjuk, melyik ügyünk nő túl

tovább ...

Az Ige mellett — 2017. 43. hét |

2017 – Negyvenharmadik hét (10.22–28.) Október 22. vasárnap (20) „De nem értük könyörgök csupán…” (János 17,20–26)[1] KIKÉRT KÖNYÖRÖG ITT JÉZUS? – 1. Jézus azokért könyörög, akiket az Atya Őneki adott, már a világ kezdete előtt (24). – 2. Jézus azokért is imádkozik, akik későbbi korokban hisznek majd Őbenne. De itt

tovább ...

Az Ige mellett — 2017. 42. hét |

2017 – Negyvenkettedik hét (10.15–21.) Október 15. vasárnap (16) „…én választottalak ki…” (János 15,9–17)[1] JÉZUS KRISZTUS KIVÁLASZTOTT! – 1. Jézus Krisztus választott ki minket, nem pedig mi Őt (16). Ő pedig soha nem engedi elveszni népét. A mi emberi választásaink gyarlók, hűtlenek, koronként változnak. Az Úr választása örök, megmásíthatatlan, hűséges

tovább ...

Az Ige mellett — 2017. 41. hét |

2017 – Negyvenegyedik hét (10.08–14.) Október 8. vasárnap (21) „Jézus, igen megrendült…” (János 13,21–30) JÉZUS MEGRENDÜLÉSÉNEK TÉNYE UTAL A TANÍTVÁNYOKKAL VALÓ LEGBENSŐBB KAPCSOLATÁRA (21). – 1. Hiszen Jézus kinyilvánította megrendülését tanítványai előtt. Legbensőbb dolgainkat többnyire leplezzük, manapság különösen. Csak a hozzánk legközelebb állók előtt tárjuk fel lelkünket. – 2. Ez

tovább ...