Az Ige mellett

Az Ige mellett — 22. hét |

2020 – Huszonkettedik hét (05.24-30.) Május 24. vasárnap – A MRE napja (1) „…odament egy leprás, leborulva imádta Őt…” (Máté 8,1–13) JÉZUS MEGGYÓGYÍT EGY LEPRÁST. – 1. Minden betegség „leprássá” tesz, abban az értelemben, hogy a betegség kizár az emberek közösségéből, akárcsak abban az időben a leprásokat. Bárki voltál addig,

tovább ...

Az Ige mellett — 21. hét |

2020 – Huszonegyedik hét (05.17–23.) Május 17. vasárnap (5) „Amikor imádkoztok…” (Máté 6,5–15) AZ IMÁDSÁGRÓL… – 1. Jézus nem azt mondja, hogy a nyilvános imádság képmutatás. Az öncélúan magamutogató, farizeusi kirakat-kegyesség a képmutató. Az ember nyomorúságos természetének része a képmutatás, amely csak a „kirakatra” ügyel, ami „haszonnal kecsegteti az üzletet”,

tovább ...

Az Ige mellett — 20. hét |

2020 – Huszadik hét (05.10–16.) Május 10. vasárnap (3) „Boldogok…” (Máté 5,1–12) A BOLDOGSÁGMONDÁSOKRÓL – 1. A „boldog” kifejezés itt nem egy megállapítás, hanem egy magasztaló üdvözlés lerövidített formája: „Üdv annak, akit boldognak lehet nevezni, ezért boldogan lehet dicsérni.” Isten az, aki boldog, önmagának elégséges, és akinek kegyelme abban mutatkozik

tovább ...

Az Ige mellett — 19. hét |

2020 – Tizenkilencedik hét (05.03–09.) Május 3. vasárnap – Anyák napja (2) „…eljöttünk, hogy imádjuk Őt.” (Máté 2,1–12) IMÁDNI… – 1. Imádni csakis az egyetlen, élő Istent lehet. Imádat csakis az Úrnak jár. Amikor a napkeleti bölcsek azért tesznek meg hosszú és veszélyes utat, hogy imádják a „királyt”, akkor ezzel

tovább ...

Az Ige mellett – 18.hét |

2020 – Tizennyolcadik hét (04.26–05.02.) Április 26. vasárnap (5) „Szeressétek az Urat, a ti Isteneteket, és mindenben az Ő útjain járjatok…” (Józsué 22,1–8) – Az Úr, a mi Istenünk szeret bennünket. Ezt a szeretetet egyszülött Fiában mutatta meg az Isten. Ez a szeretet legyőzte a bűn zsoldját, a halált. Ebből

tovább ...

Az Ige mellett – 17.hét |

2020 – Tizenhetedik hét (04.19–25.) Április 19. vasárnap (20) „Ez Júda fiai törzsének az öröksége…” (Józsué 15) – Júda törzse kapott először örökséget, és legnagyobb törzsként területe meghaladta minden más törzsét. Jákób próféciája teljesedett be itt, amit Júdáról mondott (1Mózes 49,10). Megnyugtató tudni, hinni: „mindezekre” azért volt szükség, hogy Júda

tovább ...

Az Ige mellett – 16.hét |

2020 – Tizenhatodik hét (04.12–18.) Április 12. vasárnap – Húsvét (20) „…életben hagyjuk őket…” (Józsué 9,16–27) – Ebben az ószövetségi történetben úgy ragyog fel a feltámadott és életet ajándékozó Krisztus evangéliuma, mint pocsolyában a napsugár. Józsuénak ki kellett volna irtani a gibeóniakat, a mózesi törvény szerint (5Mózes 7,1–2). Isten akarata

tovább ...

Az Ige mellett – 15.hét |

2020 – Tizenötödik hét (04.05–11.) Április 5. vasárnap – Virágvasárnap (14) „…az Úr seregének a vezére vagyok.” (Józsué 5) – Megdermedt a környező népek szíve, és még a lélegzetük is elállt, amikor Isten népe megjelent közöttük. Hisszük, hogy Jézus Krisztus eljövetele óta nem dermesztő a jelenlétünk, de mégis istenfélelmet támaszt

tovább ...

Az Ige mellett – 14.hét |

2020 – Tizennegyedik hét (03.29-04.04.) Március 29. vasárnap (18) „Ha nincs kijelentés, elvadul a nép…” (Példabeszédek 29) – Tényleg „vadulunk”! Ez a „vadulás” mindenhol tapasztalható: a bürokrácia embertelen rengetegében, az „elektronikus világ” irányításában, a feladatok végtelen sorában és könyörtelenségében, az emberi kapcsolatokban. Ez a „vadulás” ott feszül minden türelmetlenségben, durvaságban,

tovább ...

Az Ige mellett – 13. hét |

2020 – Tizenharmadik hét (03.22–28.) Március 22. vasárnap (19) „Legyen az Úrban bizodalmad…” (Példabeszédek 22,17–29) – Új egység kezdődik itt a Példabeszédek könyvében (22–24. fejezetek), hiszen újra megjelennek a hosszabb egységekből álló bölcs mondások is, a kétsorosok mellett. – A szentíró felhasználhatta a korabeli egyiptomi és babiloni bölcsességi műveket, de

tovább ...