Az Ige mellett

Az Ige mellett — 2018.09. hét |

2018 – Kilencedik hét (02.25-03.03.) Február 25. vasárnap – Böjt második vasárnapja (4) „…mi történik vele.” (2Mózes 2) MI LESZ VELÜNK? – 1. Egy szorongatott élet–halál helyzetben a kis Mózest nem rejtegethetik tovább, kiteszik és a sorsára bízzák; – hiszen, ha otthon marad, az üldözés miatt biztos a halála; –

tovább ...

Az Ige mellett — 2018.08. hét |

2018 – Nyolcadik hét (02.18-24.) Február 18. vasárnap – Böjt első vasárnapja (7) „Isten küldött el engem előttetek…” (1Mózes 45)[1] JÓZSEF HITE. – 1. József hitben látta és értékelte az eseményeket. József tudta, hogy Isten akaratából került Egyiptomba, hogy aztán segíthessen családján és népén (5–9). Fontos ez a bizonyosság: Nem

tovább ...

Az Ige mellett — 2018.07. hét |

2018 – Hetedik hét (02.11–17.) Február 11. vasárnap (2) „De az Úr Józseffel volt…” (1Mózes 39) ISTEN ÁLDÁSÁRÓL. – 1. A szerencse valójában az Úr cselekvése. Aki azonban szerencsésnek mondja magát, az mindezt nem látja, és saját magának tulajdonítja azt, ami valójában Istené. Ahol az Úr cselekszik, ott áldást tapasztalunk,

tovább ...

Az Ige mellett –2018.06. hét |

2018 – Hatodik hét (02.04–10.) Február 4. vasárnap (29) „…győztél.” (1Mózes 32,23–33) LEGYŐZETVE GYŐZNI… – 1. A „győzelmet” tusakodás előzi meg. A tusakodás soha nem emberek ellen folyik, hanem mindig Istennel tusakodunk, Őneki nem merjük megadni magunkat. Addig pedig az életünk tele van, minden áron kivívott, látható győzelemre törekvő küzdelemmel,

tovább ...

Az Ige mellett — 2018.05. hét |

2018 – Ötödik hét (01.28-02.03.) Január 28. vasárnap (16) „Bizonyára az Úr van ezen a helyen…” (1Mózes 28)[1] ISTEN E–VILÁGI KÖZELSÉGE AZ Ő ÁLDÁSA… (16–22). – 1. Jákób egy hazug, csaló: – és Isten mégis megáldotta, de egyben alapvetően átformálta őt. Így cselekszik az Isten. Ne megérteni akarjuk ezt a

tovább ...

Az Ige mellett — 2018.04. hét |

2018 – Negyedik hét (01.21–27.) Január 21. vasárnap (27) „Az Úr vezérelt engem ezen az úton…” (1Mózes 24,1–27) A HÍVŐ EMBER HÁZASSÁGÁNAK vannak alapvető kritériumai. A szerelem tehát a Biblia szerint ismeri a határokat.[1] – 1. Jó, ha választottunk ahhoz a nagy hitbeli és kulturális családhoz tartozik, ahová mi magunk

tovább ...

Az Ige mellett — 2018.03. hét |

2018 – Harmadik hét (01.14–20.) Január 14. vasárnap (7) „…örök szövetségre…” (1Mózes 17) SZÖVETSÉGBEN ISTENNEL. – 1. Ábrahám utódiból királyok is származnak (6), legvégül a királyok királya, a Megváltó Úr. Isten Őrá nézve erősíti meg Ábrahámmal és annak utódaival, azaz népével kötött szövetségét, hogy aztán Jézus Krisztus feltámadásával végképp megpecsételje

tovább ...

Az Ige mellett — 2018.02. hét |

2018 – Második hét (01.07–13) Január 7. vasárnap (1) „Ezek Noé fiainak, Sémnek, Hámnak és Jáfetnek a leszármazottai…” (1Mózes 10) ISTEN ÁLDÁSA. – 1. A korabeli népek felsorolása áll előttünk, Noé három fiának hetven leszármazottját bemutatva. Lényeges szempont, hogy mely népek hova lettek besorolva, az Isten áldása szempontjából (9,25–27). Sém

tovább ...

Az Ige mellett — 2018. 01. hét |

2018 – Első hét (12.31 – 01.06) December 31. vasárnap – Óév, szilveszter (13) „Nagyobb a büntetésem, semhogy elhordozhatnám.” (1Mózes 4,9–15)[1] A mai Ige AZ EVANGÉLIUMRA, a „Reformáció 500” esztendő utolsó napján. – 1. Döbbenetes tömörséggel írja le az élő Isten nélkül élő ember állapotát ez az igeszakasz, Kainra tekintve:

tovább ...

Az Ige mellett — 2017. 53. hét |

2017 – Ötvenharmadik hét (12.31) December 31. vasárnap – Óév, szilveszter (13) „Nagyobb a büntetésem, semhogy elhordozhatnám.” (1Mózes 4,9–15)[1] A mai Ige AZ EVANGÉLIUMRA, a „Reformáció 500” esztendő utolsó napján. – 1. Döbbenetes tömörséggel írja le az élő Isten nélkül élő ember állapotát ez az igeszakasz, Kainra tekintve: hazudunk, nem

tovább ...