Az Ige mellett

Az Ige mellett – 46. hét |

2019 – Negyvenhatodik hét (11.10-16.) November 10. (17) „De azért az Írást elolvasom, és megmagyarázom…” (Dániel 5,8–6,1) – A próféta Isten szavát, az „Írás” üzenetét hirdeti meg. – A próféta bátran szól. A próféta hűséges, nem kenyerezhető le semmiféle „ajándékkal” (17). – A próféta mindig egy konkrét helyzetben, egy konkrét

tovább ...

Az Ige mellett – 45. hét |

2019 – Negyvenötödik hét (11.03-09.) November 3. (23) „…tudtul adtad, amit kértünk…” (Dániel 2,1–23) – Felelősen él az az ember, aki éjszaka is nyugtalan. Kihez fordulunk ilyenkor? A babiloni király nem bízott már mágusaiban, igézőiben. Valóságos válaszra, megoldásra, nyugalomra vágyott, nem hitetésre, áltatásra és hazugságra (1–13). – Dániel hallott a

tovább ...

Az Ige mellett – 44. hét |

2019 – Negyvennegyedik hét (10.27-11.02.) október 27. (1) „…kerülte az álom a királyt.” (Eszter 6) Ismerjük az álmatlanságot? Ez a kifejezés valójában a rossz alvásra utal. Nehéz kérdés! Egyrészt azért, mert bármi belemagyarázható abba, ha valaki rosszul alszik: ideges természetű az illető, sok a gondja, megszólalt a lelkiismerete; ismerjük a

tovább ...

Az Ige mellett – 43. hét |

2019 – Negyvenharmadik hét (10.20-26.) október 20. (1) „Történet Ahasvérós idejéből.” (Eszter 1,1–9) – Eszter könyve egy történet elbeszélésével szól Isten szabadító hatalmáról, egy, a korábbitól eltérő kulturális közegben, miközben Isten nevét ki sem ejti, de egyértelműen Őrá utal. A történet, az elbeszélés az a mód, amelyet Jézus Krisztus is

tovább ...

Az Ige mellett – 42. hét |

2019 – Negyvenkettedik hét (10.13-19.) október 13. (5) „…minden igyekezetetekkel törekedjetek…” (2Péter 1,1–11) HITBEN FELELŐSEN! – 1. A hitben felelős ember hiteles ember, akin látszik, hogy Isten dicsőségére éli életét, dobpergés nélkül, csendben igyekezve, látható áldásokkal tevékenykedve. A felelős embert bántja a világ romlottsága: nem menekül ki abból; nem köt

tovább ...

Az Ige mellett – 41. hét |

2019 – Negyvenegyedik hét (10.06-12.) október 6. (24) „…Bolond vagy te, Pál!” (Apostolok cselekedetei 26,24–32) ISTEN MINDEDDIG MEGSEGÍTETTE PÁLT! – 1. Isten megsegítette Pált. Az apostol ezt hálaadással fogalmazta meg beszéde végén. De az ő számára az Isten megsegítő kegyelme nem a saját személyes életére vonatkozott, hanem az evangélium ügyére,

tovább ...

Az Ige mellett – 40. hét |

2019 – Negyvenedik hét (09.29-10.05.) Szeptember 29. (1) „…panaszt tettek a helytartónál Pál ellen.” (Apostolok cselekedetei 24,1–9) PANASZ – 1. A panaszt, a zsidó Nagytanács nevében, Anániás főpap szószólójaként Tertullusz ügyvéd tette meg. Beszéde retorikai remekmű, gyönyörűen felépített, hatásos, és hogy kitűzött célját elérje, a tartalom az emberi cél szolgálatában

tovább ...

Az Ige mellett – 39. hét |

2019 – Harminckilencedik hét (09.22-28.) Szeptember 22. (20) „…dicsőítették az Istent…” (Apostolok cselekedetei 21,17–26) – Amikor Pál beszámolt a jeruzsálemi gyülekezetben a pogányok megtéréséről, akkor azt hangsúlyozta, hogy mit cselekedett Isten általuk. A küldött soha nem homályosíthatja el a küldő Urat. Ahol pedig Isten cselekszik, ott az Ő népe mindig

tovább ...

Az Ige mellett – 38. hét |

2019 – Harmincnyolcadik hét (09.15-21.) Szeptember 15. (16) „…rájuk ugrott, legyűrte őket, és föléjük kerekedett…” (Apostolok cselekedetei 19,8–22) – Hányan és hányan akarnánk mindent a magunk szolgálatába állítani! Egész életünk erre irányuló próbálkozás: rám figyeljenek, én legyek középen, én legyek az elismert, nekem legyen még több… Ez a bűn: amely

tovább ...

Az Ige mellett – 37. hét |

2019 – Harminchetedik hét (09.08-14.) Szeptember 8. (11) „Ezek nemesebb lelkűek voltak…” (Apostolok cselekedetei 17,10–15) Pál és munkatársai Thesszalonikától ötven kilométerre délnyugatra, Béreába menekültek. Isten ereje kellett ahhoz, hogy itt is először a zsinagógában hirdessék az Igét, noha Thesszalonikában ez veszélyes helyzetet teremtett számukra. Isten országának ügyében járva az elhívott

tovább ...