Az Ige mellett

Az Ige mellett — 12. hét |

2019 – Tizenkettedik hét (03.17-23.) Március 17. (1) „…azt találták benn megírva…” (Nehémiás 13,1–22) Nagy kérdés, hogy amikor olvassuk az Írásokat, mit találunk benne megírva, vagyis HOGYAN ÉRTELMEZZÜK azt. – 1. Hisszük, az Úr Lelke jön ebben az értelmezésben segítségünkre, hogy el ne tévedjünk (1). – 2. Vannak nagyon fontos

tovább ...

Az Ige mellett — 11. hét |

2019 – Tizenegyedik hét (03.10-16.) MÁrcius 10. (14) „Ekkor megtalálták a törvényben…” (Nehémiás 8,13–18) MEGRAGAD A KRISZTUS! – 1. Ha tanulmányozzuk Isten szavát, Igéjét, törvényét, akkor egyszerre csak a Szentlélek által valamit megértünk, valami fontossá lesz abból. Itt is ez történt. Isten Igéje, szabadító üzenete megragad. Ezáltal maga Jézus Krisztus

tovább ...

Az Ige mellett — 10. hét |

2019 – Tizedik hét (03.03-09.) MÁrcius 3. (1) „Jeruzsálem várfalainak a javítása előre haladt…” (Nehémiás 4,1-8) FELEMÁS HELYZET AZ ÉPÍTKEZÉS. – 1. Egyrészt örömteli munka ez, annak minden nehézsége ellenére, hiszen a külső építkezés mindig megmozgatja a „lelkeket” is. – 2. Ugyanakkor mégis egyre inkább kiver a víz, ha meglátok

tovább ...

Az Ige mellett – 09. hét |

2019 – Kilencedik hét (02.24-03.02.) Február 24. (15) „Mi vétkesek vagyunk előtted…” (Ezsdrás 9) EZSDRÁS BŰNBÁNATI IMÁDSÁGA – 1. Ennek végén Ezsdrás elismeri, hogy nincs mentségük: mit mondhatnának ezután Istennek? Hiszen a nagy szabadulás után ismét, sokadszor elhagyták az Urat. Hiszen újból megszegték az Úr védelmező parancsolatait. Ebben a bűnbánó

tovább ...

Az Ige mellett – 08. hét |

2019 – Nyolcadik hét (02.17-23.) Február 17. (1) „Velük voltak Isten prófétái, akik támogatták őket.” (Ezsdrás 5) HÍVŐ BÖLCSESSÉG. – 1. Ez a hívő bölcsesség adatott Isten népe akkori vezetőinek és véneinek, akik a templom újjáépítését vezették. A perzsa helytartó kérdésére bölcsen feleltek: nem védekeztek, nem magyarázkodtak, végképp nem háborodtak

tovább ...

Az Ige mellett – 07. hét |

2019 – Hetedik hét (02.10-16.) Február 10. (2) „Örökségünk bitorlókra szállt……” (Jeremiás siralmai 5) A MIÉNK – 1. Nincs rettenetesebb emberi érzés, mint amikor valakitől elveszik azt, ami az övé. Hiszen a kenyerünk, a földünk, a vizünk, a házunk, a legszemélyesebb dolgaink; – nem is beszélve a szeretteinkről, a feleségünkről,

tovább ...

Az Ige mellett – 06. hét |

2019 – Hatodik hét (02.03-09.) Február 3. (36) „Íme, én perlem peredet…” (Jeremiás 51,20–40) Szíven ütött ez a mondat. Mivel Babilon bűnéről és büntetéséről, vagyis a fejezet szövegösszefüggéséről már szóltunk, ezért most bátran kiemelem ezt a sort. Egy idősotthonunk hálaadó ünnepén, az udvaron egy fából készített alkotást is átadtak. Az

tovább ...

Az Ige mellett — 05. hét |

2019 – Ötödik hét (01.27-02.02.) Január 27. (17) „Szánakozzatok rajta…” (Jeremiás 48,1–25) – 1. Uram, a Te Igéd iránti tisztelet miatt remegve fogalmazzuk meg, mint a veled alkudozó Ábrahám, hogy szinte agyonnyom bennünket a sok ítéletes, pusztulással fenyegető szó, amit Jeremiásra bíztál, népe és minden nép temérdek bűne miatt (1–6;

tovább ...

Az Ige mellett — 04. hét |

2019 – Negyedik hét (01.20-26.) Január 20. (1) „…odament Jeremiás prófétához…” (Jeremiás 42) A megmaradtak, ebben a helyzetben azért is félhettek Babilon királyától, mert Gedalja megölését könnyen a birodalom elleni lázadásnak vehette a király, és alappal attól tarthattak, hogy rajtuk torolja meg azt. Félnek, bizonytalanok, és végre imádkozni akarnak. Az

tovább ...

Az Ige mellett — 03. hét |

2019 – Harmadik hét (01.13-19.) Január 13. (26) „De az Úr elrejtette őket.” (Jeremiás 36,20–32) TÉNYLEG ELREJT AZ ÚR? – 1. Hiszen nyilvánosságában olyan „kiszolgáltatott”, mindenféle emberi indulatnak „kitett” az Úr szolgálata, Isten meghasadt, okoskodó, gyakran hűtlen népén belül, és azon kívül egyaránt. – 2. Nem rejt el az Úr

tovább ...