Az Ige mellett

Az Ige mellett – 29. hét |

2019 – Huszonkilencedik hét (07.14-20.) Július 14. (43) „…a nagytanács tekintélyes tagja, aki maga is várta az Isten országát; bátran bement Pilátushoz…” (Márk 15,42–47) vers. Kivégzettek testét rokonok, vagy barátok szokták eltemetni, ha erre a hatóságoktól engedélyt kaptak. Itt Jézus tanítványaira várt volna ez a feladat. Ők azonban ijedtükben eltűntek.

tovább ...

Az Ige mellett – 28. hét |

2019 – Huszonnyolcadik hét (07.07-13.) Július 7. (27) „Mindnyájan megbotránkoztok…” (Márk 14,26–42) – A tanítványok megbotránkozása azt jelenti, hogy Jézus szenvedése és halála során gyengeségük, gyarlóságuk, hitetlenségük legyőzi őket, miközben kiderül, hogy Jézus-követésük nem bír el ekkora erőpróbát. Ahol nincs hit, ahol nincs jelen a Jó Pásztor, ott szétszéled a

tovább ...

Az Ige mellett – 27. hét |

2019 – Huszonhetedik hét (06.30-07.06.) Június 30. (27) „Az Isten nem a holtak Istene…” (Márk 12,18–27) – „Egyházi emberek” közül sokan nem hiszik a feltámadást, az örök életet. Pedig „ezek” nagy része gyülekezetekben buzgólkodik, akár tisztséget is vállal. Beszélgetések során gyakran elkottyantják hitetlenségüket, vagy próbatételek idején kifakad belőlük hitünk eme

tovább ...

Az Ige mellett – 26. hét |

2019 – Huszonhatodik hét (06.23-29.) Június 23. (32) „…akik pedig mégis követték, féltek.” (Márk 10,32–45) Szóljunk erről, mert Márk evangélista is szóba merészeli hozni ezt. Akik követték Jézust, tele voltak félelemmel (32). Jézus követése emberileg félelmetes-félelemmel jár: tanításának elvárása emberfeletti, miközben önmegatagadásról, kereszthordozásról (Lukács 14,25–27), alázatról (Máté 11,29), üldöztetésről (10,30),

tovább ...

Az Ige mellett – 25. hét |

2019 – Huszonötödik hét (06.16-22.) Június 16. (37) „Mert mit adhat az ember váltságdíjul lelkéért?” (Márk 8,27–9,1) ISTEN AJÁNDÉKA. – 1. Péter hitvallása Isten Lelkének ajándéka (Máté 16,17): Jézus több, mint egy nagy próféta; – Jézus a Krisztus, a Megváltó. Márk itt is hangsúlyozza, hogy erről még ne beszéljenek senkinek,

tovább ...

Az Ige mellett – 24. hét |

2019 – Huszonnegyedik hét (06.09-15.) Június 9. Pünkösd (55) „…kezdték a betegeket ágyon oda hordani…” (Márk 6,45–56) Jézus a kegyes zsidó férfi ruháját viselte, szegélyén bojtokkal, emlékezve Isten szabadító tetteire és az Isten parancsai szerinti háládatos életre (4Mózes 15,37–42). Jézus ruhájának ezeket a bojtjait ragadták meg a betegek, mert a

tovább ...

Az Ige mellett – 23. hét |

2019 – Huszonharmadik hét (06.02-08.) Június 2. (41) „Ki ez…” (Márk 4,35–41) KICSODA SZÁMODRA JÉZUS KRISZTUS? Hogyan segíthetjük válaszadásra „az új generációt”? – 1. Felnövekedett egy olyan generáció, akinek ez a kérdés már nem is kérdés. Ha pedig mégis kérdés, akkor a válasz többnyire igen kétkedő, cinikus, elutasító; esetleg okoskodó,

tovább ...

Az Ige mellett – 22. hét |

2019 – Huszonkettedik hét (05.26-06.01.) Május 26. (14) „Tizenkettőt választott ki…” (Márk 3,13–21) – 13. vers. A „hegy”, ahol a tizenkét tanítvány elhívása történik, az imádságnak, az Isten közelségének, a kinyilatkoztatásnak helye. Ezzel is jelzi Márk, hogy Jézus isteni hatalommal, feltétlenül, emberi képességektől függetlenül hívta el azokat, akiket akart, és

tovább ...

Az Ige mellett – 21. hét |

2019 – Huszonegyedik hét (05.19-25.) Május 19. (40) „Odament hozzá egy leprás…” (Márk 1,40–45) JÉZUS KRISZTUS SZABADÍTÓ HATALMA. – 1. Itt áll előttünk egy ember, akiről csak annyit olvasunk, hogy leprás. Ez egy sűrített, tragikus életrajz. Mindannyiónk életéről adható ilyen pár szavas sűrítmény, életének nyomorúságáról; – lehet „cifra”, vagy tényleges

tovább ...

Az Ige mellett – 20. hét |

2019 – Huszadik hét (05.12-18.) Május 12. (1) „Jézus Krisztus…evangéliumának kezdete.” (Márk 1,1–8) AZ EVANGÉLIUM KEZDETE. – 1. Az evangélium történeti kezdeteit megtaláljuk az ószövetségi ígéretekben, a prófétai igehirdetésben (Ézsaiás 40,3), és közvetlenül Jézus fellépése előtt, Keresztelő János működésében (2–8). – 2. Az evangélium isteni kezdete a názáreti Jézus eljövetele,

tovább ...