Az Ige mellett

Az Ige mellett — 47. hét |

2018 – Negyvenhetedik hét (11.18-24.) November 18. (2) „…legeltessétek az Isten közöttetek lévő nyáját…” (1Péter 5,1–5) Arról a nyájról van szó, amelyet Jézus Krisztus tulajdon vérével szerzett (Cselekedetek 20,28), amelynek Jézus Krisztus főprófétaként kijelentette az Isten akaratát, amelyet Jézus Krisztus főpapként megváltott, amelyért Ő királyként most is könyörög, amelyet Ő

tovább ...

Az Ige mellett — 46. hét |

2018 – Negyvenhatodik hét (11.11–17.) November 11. (17) „Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet…” (1Péter 2,13–17) TISZTELŐ SZERETET. – 1. Isten akarata az, hogy jót cselekedjünk (15), hiszen erre szült újjá bennünket a mi Urunk. Jó tetteinket látva, sokan dicsőíthetik majd az Istent! (12; Máté 5,16) Na, de konkrétan mik ezek

tovább ...

Az Ige mellett — 45. hét |

2018 – Negyvenötödik hét (11.04-10.) November 4. (21) „Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében.” (Efézus 5,21–33) A FÉRFI ÉS NŐ KAPCSOLATÁBAN Isten teremtési rendje érvényesül. – 1. A férfi a felelős a rábízott nőért, akire úgy vigyáz, mint a tulajdon testére (28–29), mint a saját szemefényére (1Mózes 2,18–25). Ezért a férfi legyen

tovább ...

Az Ige mellett — 44. hét |

2018 – Negyvennegyedik hét (10.28–11.03.) Október 28. vasárnap (4) „…hogyan értem én a Krisztus titkát…” (Efézus 3,1–13) Gyarlón megfogalmazva kimondhatjuk, hogy minden értelmezés kérdése. Elég azt a legapróbb példát idehozni, amit én magam is megtapasztalok: miszerint, ha mondok valamit, egészen máshogy hallom azt vissza, mert abban már benne van egy

tovább ...

Az Ige mellett — 43. hét |

2018 – Negyvenharmadik hét (10.21–27.) Október 21. vasárnap (21) „Pedig mi abban reménykedtünk…” (Lukács 24,13–35) Csalódottan ment haza Jeruzsálemből Jézus két tanítványa, miután „Mesterüket” kivégezték. Egy örök emberi tapasztalat leírása ez, amit az is átél, aki ezt nagyon titkolni akarná. Lelkesedünk; – csalódunk. Újra lelkesedünk; – ismét csalódunk. Jó még

tovább ...

Az Ige mellett — 42. hét |

2018 – Negyvenkettedik hét (10.14-20.) Október 14. vasárnap (6) „…átküldte Heródeshez…” (Lukács 23,6–12) Mindenki hárít, zsigerből… A zsidók Pilátusra hárítanák Jézus ügyét, saját gyilkos indulatuk „balhéját”. Pilátus pedig Heródesre hárítana, ha ugyanis Jézus galileiai, akkor nem is hozzá tartozik az ügy, ezért átküldte Jézust és vádlóit Heródeshez (6–7). Persze Heródes

tovább ...

Az Ige mellett — 41. hét |

2018 – Negyvenegyedik hét (10.07–13.) Október 7. vasárnap (28) „Ti vagytok azok, akik megmaradtatok velem kísértéseimben…” (Lukács 22,24–30) Jézus megdicsérte a tanítványokat az asztalnál: Ők azok, akik megmaradtak vele próbatételeiben. Ez a dicséret elgondolkodtató. Ott ül közöttük az áruló Júdás (21–22), a Mesterét megtagadó Péter (34), és a többiek is

tovább ...

Az Ige mellett — 40. hét |

2018 – Negyvenedik hét (09.30-10.06.) Szeptember 30. vasárnap (4) „…szegénységéből mindazt beledobta, amije volt, egész vagyonát.” (Lukács 21,1–4) A megtért ember mindent átadott az Úrnak, hogy Őtőle kapja vissza azt, ami „szükséges”, és megtisztult kézzel, szívvel élhessen az Isten ajándékaival. A szegény özvegyasszony példája azt hirdeti: Isten mindent kér, az

tovább ...

Az Ige mellett — 39. hét |

2018 – Harminckilencedik hét (09.23-29.) Szeptember 23. vasárnap (45) „…akik ott árusítottak…” (Lukács 19,45–48) A templomban azért árusítottak, mert az áldozati állatot többen ott vásárolták meg, mégpedig a külön itt használatos templomi pénzen, így pénzváltásra is szükség volt (45). Ahol kereskedelem van, ott sok a kísértés. Egyébként is ez a

tovább ...

Az Ige mellett — 38. hét |

2018 – Harmincnyolcadik hét (09.16–22.) Szeptember 16. vasárnap (30) „…ne kapná vissza sokszorosát…” (Lukács 18,28–30) Az Úr végzi el, hogy mi mindent elengedhessünk (28), minekutána Ő aztán örökkévaló javak sokszorosát ajándékozza vissza nekünk: házat, feleséget, testvért, szülőt, gyermeket, de már az Isten országának boldog rendjében és örökségében (29). Nem véletlen,

tovább ...