2Korinthus

Isten szolgái – Igehirdetés 2019.07.07 |

Isten szolgái (4) …hanem úgy ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái: sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban,  (5) verésekben, bebörtönzésben, nyugtalan időkben, fáradozásban, átvirrasztott éjszakákban, böjtölésben,  (6) tisztaságban, ismeretben, türelemben, jóságban, Szentlélekben, képmutatás nélküli szeretetben, (7) az igazság igéjével, Isten erejével, az igazság jobb és bal felől való fegyvereivel,  (8) dicsőségben

tovább ...

Nem hiába vettétek az Úr kegyelmét – Igehirdetés 2019.06.09 |

Nem hiába vettétek az Úr kegyelmét (1) Vele együtt munkálkodva intünk is titeket: úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták Isten kegyelmét.  (2) Mert Ő mondja: „A kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek.” Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség napja!  (3) Senkinek semmiféle

tovább ...

Meggyőzni Krisztusról – Igehirdetés 2019.06.02 |

Meggyőzni Krisztusról (11) Mivel tehát ismerjük az Úr félelmét, embereket győzünk meg, Isten előtt pedig nyíltan állunk. Remélem azonban, hogy a ti lelkiismeretetek előtt is nyíltan állunk.  (12) Nem önmagunkat ajánljuk ismét nektek, hanem lehetőséget adunk nektek a velünk való dicsekedésre, hogy legyen mit felelnetek azoknak, akik azzal dicsekednek, ami

tovább ...

Sóhajtozunk – Igehirdetés 2019.05.19 |

Sóhajtozunk (1) Tudjuk pedig, hogy ha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk.   (2) Azért sóhajtozunk ebben a testben, mivel vágyakozunk felölteni rá mennyből való hajlékunkat,   (3) ha ugyan nem bizonyulunk felöltözve is mezíteleneknek.  (4) Mert mi is, akik e sátorban vagyunk, megterhelten

tovább ...

Krisztus szeretete szorongat –igehirdetés 2017.01.15-24. |

Krisztus szeretete szorongat „(14) Mert Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; (15) és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. (16) Úgyhogy mi mostantól fogva senkit nem ismerünk test szerint:

tovább ...

Újjá lett minden – igehirdetés 2017.01.15. |

"(14) Mert Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; (15) és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. (16) Úgyhogy mi mostantól fogva senkit nem ismerünk test szerint: ha ismertük is

tovább ...

Mivel ilyen ígéreteink vannak – igehirdetés 2017.01.01. |

"(1) Mivel tehát ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, és Isten félelmében tegyük teljessé a mi megszentelődésünket.  (2) Fogadjatok be minket: senkit nem bántottunk, senkit nem károsítottunk meg, senkit nem csaltunk meg.  (3) Nem vádképpen mondom, hiszen az előbb mondottam, hogy szívünkben vagytok, hogy

tovább ...

Gazdagok vagyunk – igehirdetés 2016.11.13. |

„(1) Hírt adunk nektek, testvéreim, Istennek arról a kegyelméről, amelyet Makedónia gyülekezeteinek adott.  (2) Mert a nyomorúság sok próbája között bőséges az ő örömük, és nagy szegénységükből a tisztaszívűség gazdagsága lett.  (3) Tanúskodom arról, hogy erejük szerint, sőt erejükön felül is önként adakoztak,  (4) és erősen sürgetve kérték tőlünk, hogy

tovább ...

Milyen az Isten népe? (2) – igehirdetés 2016.11.06. |

„(6) Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem a betűé, hanem a Léleké, mert a betű megöl, a Lélek pedig megelevenít. (7) Ha pedig a halálnak betűkkel kőbe vésett szolgálata dicsőséges volt, úgyhogy nem tudtak Izráel fiai Mózes arcára nézni arcának múló dicsősége miatt, (8)

tovább ...

Milyen az Isten népe? – igehirdetés 2016.10.23. |

„(4) Ilyen bizodalmunk pedig a Krisztus által van Isten iránt. (5) Nem mintha önmagunktól, mintegy a magunk erejéből volnánk alkalmasak, hogy bármit is megítéljünk; ellenkezőleg, a mi alkalmasságunk az Istentől van. Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem betűé, hanem a Léleké, mert a betű

tovább ...