2Korinthus

Erősek vagyunk az Isten kezében – Karácsonyi igehirdetés 2019.12.25-én |

Erősek vagyunk az Isten kezében (1) Krisztus szelídségével és gyöngédségével kérlek titeket én, Pál, aki – némelyek szerint – szemtől szemben ugyan alázatos vagyok közöttetek, de távollétemben erélyes vagyok hozzátok;  (2) kérlek, ne kényszerítsetek arra, hogy ottlétemkor erélyes legyek, mert úgy gondolom, bátran felléphetnék azokkal szemben, akik úgy vélekednek, hogy mi test

tovább ...

Tanítás a szeretet ünnepéről – Igehirdetés 2019.12.24-én |

Tanítás a szeretet ünnepéről (6) Úgyhogy bátorítottuk Tituszt, hogy amint már elkezdte, végezze is be nálatok ennek az adománynak az összegyűjtését. (7) Ezért ahogyan mindenben bővelkedtek: hitben és igében, ismeretben és minden igyekezetben, és a tőlünk rátok áradó szeretetben, úgy ebben az adakozásban is legyetek bőkezűek.  (8) Nem parancsként mondom,

tovább ...

Testben élünk, de nem test szerint hadakozunk – Igehirdetés 2019.12.15 |

Testben élünk, de nem test szerint hadakozunk (1) Krisztus szelídségével és gyöngédségével kérlek titeket én, Pál, aki – némelyek szerint – szemtől szemben ugyan alázatos vagyok közöttetek, de távollétemben erélyes vagyok hozzátok;  (2) kérlek, ne kényszerítsetek arra, hogy ottlétemkor erélyes legyek, mert úgy gondolom, bátran felléphetnék azokkal szemben, akik úgy vélekednek, hogy

tovább ...

A jókedvűen adakozó Isten – Igehirdetés 2019.12.01 |

A jókedvűen adakozó Isten (6) Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat.  (7) Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert „a jókedvű adakozót szereti Isten”. (8) Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt

tovább ...

A szentek iránti szolgálat buzgósága – Igehirdetés 2019.11.24 |

Bizalomból fakadó áldott szolgálat (1) A szentek iránti szolgálatról fölösleges írnom nektek.  (2) Hiszen ismerem készségeteket, amely miatt dicsekszem veletek a makedónoknak, hogy Akhája tavaly óta készen áll, és hogy a ti buzgóságotok magával ragadta a többséget.  (3) De mégis elküldtem a testvéreket, nehogy a veletek való dicsekedésünk ebben az ügyben hiábavaló

tovább ...

Bizalomból fakadó áldott szolgálat – Igehirdetés 2109.11.17 |

Bizalomból fakadó áldott szolgálat (1) A szentek iránti szolgálatról fölösleges írnom nektek.  (2) Hiszen ismerem készségeteket, amely miatt dicsekszem veletek a makedónoknak, hogy Akhája tavaly óta készen áll, és hogy a ti buzgóságotok magával ragadta a többséget.  (3) De mégis elküldtem a testvéreket, nehogy a veletek való dicsekedésünk ebben az ügyben hiábavaló

tovább ...

Készségesek maradunk – Igehirdetés 2019.11.10 |

Készségesek maradunk (1) A szentek iránti szolgálatról fölösleges írnom nektek.  (2) Hiszen ismerem készségeteket, amely miatt dicsekszem veletek a makedónoknak, hogy Akhája tavaly óta készen áll, és hogy a ti buzgóságotok magával ragadta a többséget.  (3) De mégis elküldtem a testvéreket, nehogy a veletek való dicsekedésünk ebben az ügyben hiábavaló legyen, hanem

tovább ...

A szolgálat elmélete és gyakorlata – Igehirdetés 2019. 11. 03 |

A szolgálat elmélete és gyakorlata (16) Hála legyen Istennek, aki értetek ugyanezt a buzgóságot adta Titusz szívébe.  (17) Mert megkapta ugyan a bátorítást, de buzgóbb lévén, önként ment el hozzátok.  (18) Elküldtük vele együtt azt a testvért is, akinek az evangélium hirdetésével szerzett jó híre bejárta valamennyi gyülekezetet.  (19) Sőt

tovább ...

Bővelkedünk az igyekezetben – Igehirdetés 2019.10.27 |

Bővelkedünk az igyekezetben (1) Hírt adunk nektek, testvéreim, Istennek arról a kegyelméről, amelyet Makedónia gyülekezeteinek adott.  (2) Mert a nyomorúság sok próbája között bőséges az ő örömük, és nagy szegénységükből a tisztaszívűség gazdagsága lett.  (3) Tanúskodom arról, hogy erejük szerint, sőt erejükön felül is önként adakoztak,  (4) és erősen sürgetve

tovább ...

Bővelkedünk a szeretetben (2) – Igehirdetés 2019.10.13 |

Bővelkedünk a szeretetben (2) Az adakozásról   (1) Hírt adunk nektek, testvéreim, Istennek arról a kegyelméről, amelyet Makedónia gyülekezeteinek adott.  (2) Mert a nyomorúság sok próbája között bőséges az ő örömük, és nagy szegénységükből a tisztaszívűség gazdagsága lett.  (3) Tanúskodom arról, hogy erejük szerint, sőt erejükön felül is önként adakoztak, 

tovább ...