2Korinthus

Krisztus szeretete szorongat –igehirdetés 2017.01.15-24. |

Krisztus szeretete szorongat „(14) Mert Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; (15) és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. (16) Úgyhogy mi mostantól fogva senkit nem ismerünk test szerint:

tovább ...

Újjá lett minden – igehirdetés 2017.01.15. |

"(14) Mert Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; (15) és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. (16) Úgyhogy mi mostantól fogva senkit nem ismerünk test szerint: ha ismertük is

tovább ...

Mivel ilyen ígéreteink vannak – igehirdetés 2017.01.01. |

"(1) Mivel tehát ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, és Isten félelmében tegyük teljessé a mi megszentelődésünket.  (2) Fogadjatok be minket: senkit nem bántottunk, senkit nem károsítottunk meg, senkit nem csaltunk meg.  (3) Nem vádképpen mondom, hiszen az előbb mondottam, hogy szívünkben vagytok, hogy

tovább ...

Gazdagok vagyunk – igehirdetés 2016.11.13. |

„(1) Hírt adunk nektek, testvéreim, Istennek arról a kegyelméről, amelyet Makedónia gyülekezeteinek adott.  (2) Mert a nyomorúság sok próbája között bőséges az ő örömük, és nagy szegénységükből a tisztaszívűség gazdagsága lett.  (3) Tanúskodom arról, hogy erejük szerint, sőt erejükön felül is önként adakoztak,  (4) és erősen sürgetve kérték tőlünk, hogy

tovább ...

Milyen az Isten népe? (2) – igehirdetés 2016.11.06. |

„(6) Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem a betűé, hanem a Léleké, mert a betű megöl, a Lélek pedig megelevenít. (7) Ha pedig a halálnak betűkkel kőbe vésett szolgálata dicsőséges volt, úgyhogy nem tudtak Izráel fiai Mózes arcára nézni arcának múló dicsősége miatt, (8)

tovább ...

Milyen az Isten népe? – igehirdetés 2016.10.23. |

„(4) Ilyen bizodalmunk pedig a Krisztus által van Isten iránt. (5) Nem mintha önmagunktól, mintegy a magunk erejéből volnánk alkalmasak, hogy bármit is megítéljünk; ellenkezőleg, a mi alkalmasságunk az Istentől van. Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem betűé, hanem a Léleké, mert a betű

tovább ...