2Korinthus

Bővelkedünk — Igehirdetés 2019. 09. 08 |

Bővelkedünk (1) Hírt adunk nektek, testvéreim, Istennek arról a kegyelméről, amelyet Makedónia gyülekezeteinek adott.  (2) Mert a nyomorúság sok próbája között bőséges az ő örömük, és nagy szegénységükből a tisztaszívűség gazdagsága lett.  (3) Tanúskodom arról, hogy erejük szerint, sőt erejükön felül is önként adakoztak,  (4) és erősen sürgetve kérték tőlünk,

tovább ...

Gazdagok vagyunk — Igehirdetés 2019.09.01 |

Gazdagok vagyunk (1) Hírt adunk nektek, testvéreim, Istennek arról a kegyelméről, amelyet Makedónia gyülekezeteinek adott.  (2) Mert a nyomorúság sok próbája között bőséges az ő örömük, és nagy szegénységükből a tisztaszívűség gazdagsága lett.  (3) Tanúskodom arról, hogy erejük szerint, sőt erejükön felül is önként adakoztak,  (4) és erősen sürgetve kérték

tovább ...

Isten szerinti megszomorodás – Igehirdetés 2019.08.25 |

Isten szerinti megszomorodás (8) Mert ha megszomorítottalak is titeket azzal a levéllel, nem bánom. Bántam ugyan, látva, hogy az a levél, ha egy kis időre is, megszomorított titeket,  (9) de most már örülök. Nem annak, hogy megszomorodtatok, hanem hogy szomorúságotok megtéréshez vezetett: mert Isten szerint szomorodtatok meg, és miattunk semmiben nem vallotok

tovább ...

Kívül harc belül félelem – Igehirdetés 2019.08.18 |

Kívül harc, belül félelem (5) Mert amikor megérkeztünk Makedóniába, semmi nyugalma sem volt testünknek, hanem ki voltunk téve mindenféle zaklatásnak: kívül harcok, belül félelmek. (6) De Isten, a megalázottak vigasztalója, megvigasztalt minket Titusz megérkezésével, (7) de nemcsak az ő megérkezésével, hanem azzal a vigasztalással is, amellyel ő nálatok megvigasztalódott. Hírül

tovább ...

Mivel ilyen ígéreteink vannak – Igehirdetés 2019.08.11 |

Mivel ilyen ígéreteink vannak (1) Mivel tehát ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, és Isten félelmében tegyük teljessé megszentelődésünket!  (2) Fogadjatok be minket: senkit nem bántottunk, senkit nem károsítottunk meg, senkit nem csaltunk meg.  (3) Nem vádképpen mondom, hiszen az előbb megmondtam, hogy szívünkben vagytok,

tovább ...

Az élő Isten temploma vagyunk – Igehirdetés 2019.07.21 |

Az élő Isten temploma vagyunk (14) Ne legyetek a hitetlenekkel felemás igában, mert mi köze egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak, vagy mi köze van a világosságnak a sötétséghez?  (15) Vagy mi azonosság van Krisztus és Beliál között? Vagy milyen közösség van hívő és hitetlen között? (16) Hogyan fér össze

tovább ...

Megnyílni – Igehirdetés 2019.07.14 |

Megnyílni (11) Szánk megnyílt, szívünk kitárult előttetek, korinthusiak:  (12) nem a mi szívünkben van kevés hely számotokra, hanem a ti szívetekben van kevés hely számunkra.  (13) Mint gyermekeimhez szólok: viszonzásul tárjátok ki ti is szíveteket! (14) Ne legyetek a hitetlenekkel felemás igában, mert mi köze egymáshoz az igazságnak és a

tovább ...

Isten szolgái – Igehirdetés 2019.07.07 |

Isten szolgái (4) …hanem úgy ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái: sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban,  (5) verésekben, bebörtönzésben, nyugtalan időkben, fáradozásban, átvirrasztott éjszakákban, böjtölésben,  (6) tisztaságban, ismeretben, türelemben, jóságban, Szentlélekben, képmutatás nélküli szeretetben, (7) az igazság igéjével, Isten erejével, az igazság jobb és bal felől való fegyvereivel,  (8) dicsőségben

tovább ...

Nem hiába vettétek az Úr kegyelmét – Igehirdetés 2019.06.09 |

Nem hiába vettétek az Úr kegyelmét (1) Vele együtt munkálkodva intünk is titeket: úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták Isten kegyelmét.  (2) Mert Ő mondja: „A kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek.” Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség napja!  (3) Senkinek semmiféle

tovább ...

Meggyőzni Krisztusról – Igehirdetés 2019.06.02 |

Meggyőzni Krisztusról (11) Mivel tehát ismerjük az Úr félelmét, embereket győzünk meg, Isten előtt pedig nyíltan állunk. Remélem azonban, hogy a ti lelkiismeretetek előtt is nyíltan állunk.  (12) Nem önmagunkat ajánljuk ismét nektek, hanem lehetőséget adunk nektek a velünk való dicsekedésre, hogy legyen mit felelnetek azoknak, akik azzal dicsekednek, ami

tovább ...