2Korinthus

Találkozás az Úrral – Mélyebben az erőtlenségben – Igehirdetés 2020. február 16-án |

Találkozás az Úrral – Mélyebben az erőtlenségben (6) Pedig ha dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mert igazságot mondanék, de mérséklem magam, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall, (7) még a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a

tovább ...

Találkozás az Úrral – Mélyebben az Igében — Igehirdetés 2020. február 09-én |

Találkozás az Úrral – Mélyebben az Igében (1) Dicsekednem kell, habár nem használ; rátérek azért az Úr megjelenéseire és kinyilatkoztatásaira. (2) Ismerek egy embert a Krisztusban: tizennégy évvel ezelőtt – hogy testben-e, vagy testen kívül-e, nem tudom, csak az Isten tudja –, elragadtatott a harmadik égig. (3) Én tudom, hogy

tovább ...

Pál a szenvedéseivel dicsekszik — Igehirdetés 2020. február 02-án |

Pál a szenvedéseivel dicsekszik (16) Megint csak azt mondom, senki se tartson esztelennek, ha pedig mégis annak gondoltok, akkor esztelenként is fogadjatok el, hogy egy kissé én is dicsekedhessem. (17) Amit mondok, nem az Úr szerint mondom, hanem szinte esztelenül, a dicsekedésnek ezzel a merészségével. (18) Minthogy sokan dicsekednek test

tovább ...

Hirdettem nektek az Isten evangéliumát – Igehirdetés 2020. január 26-án |

Hirdettem nektek az Isten evangéliumát (7) Vagy talán bűnt követtem el, amikor megaláztam önmagamat, hogy ti felmagasztaltassatok, mert ingyen hirdettem nektek Isten evangéliumát?  (8) Más gyülekezeteket fosztottam ki, amikor támogatást fogadtam el tőlük a nálatok végzendő szolgálatra.  (9) Amikor pedig nálatok voltam, és hiányt szenvedtem, nem terheltem meg senkit, mert

tovább ...

Tisztán Krisztus elé – Igehirdetés 2020. január 12-én |

Tisztán Krisztus elé (1) Bárcsak elviselnétek tőlem egy kis esztelenséget, sőt viseljetek el engem is!  (2) Mert Isten féltő szeretetével féltelek titeket: mivel eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy tiszta szűzként állítsalak benneteket Krisztus elé.  (3) Félek azonban, hogy amint a kígyó megcsalta Évát ravaszságával, úgy tántorodnak el a ti gondolataitok is a Krisztus

tovább ...

Dicsekvés az Úrral – Igehirdetés 2019.12.31-én |

Dicsekvés az Úrral (12) Mert nem mernénk magunkat azokhoz számítani vagy hasonlítani, akik önmagukat ajánlják, mivel ők önmagukhoz mérik és hasonlítják önmagukat, és így esztelennek bizonyulnak.  (13) Mi azonban nem mérték nélkül, hanem annak a határnak a mértéke szerint dicsekszünk, amelyet Isten szabott ki nekünk mértékül, hogy eljussunk hozzátok is.  (14) Mert mi

tovább ...

Erősek vagyunk az Isten kezében – Karácsonyi igehirdetés 2019.12.25-én |

Erősek vagyunk az Isten kezében (1) Krisztus szelídségével és gyöngédségével kérlek titeket én, Pál, aki – némelyek szerint – szemtől szemben ugyan alázatos vagyok közöttetek, de távollétemben erélyes vagyok hozzátok;  (2) kérlek, ne kényszerítsetek arra, hogy ottlétemkor erélyes legyek, mert úgy gondolom, bátran felléphetnék azokkal szemben, akik úgy vélekednek, hogy mi test

tovább ...

Tanítás a szeretet ünnepéről – Igehirdetés 2019.12.24-én |

Tanítás a szeretet ünnepéről (6) Úgyhogy bátorítottuk Tituszt, hogy amint már elkezdte, végezze is be nálatok ennek az adománynak az összegyűjtését. (7) Ezért ahogyan mindenben bővelkedtek: hitben és igében, ismeretben és minden igyekezetben, és a tőlünk rátok áradó szeretetben, úgy ebben az adakozásban is legyetek bőkezűek.  (8) Nem parancsként mondom,

tovább ...

Testben élünk, de nem test szerint hadakozunk – Igehirdetés 2019.12.15 |

Testben élünk, de nem test szerint hadakozunk (1) Krisztus szelídségével és gyöngédségével kérlek titeket én, Pál, aki – némelyek szerint – szemtől szemben ugyan alázatos vagyok közöttetek, de távollétemben erélyes vagyok hozzátok;  (2) kérlek, ne kényszerítsetek arra, hogy ottlétemkor erélyes legyek, mert úgy gondolom, bátran felléphetnék azokkal szemben, akik úgy vélekednek, hogy

tovább ...

A jókedvűen adakozó Isten – Igehirdetés 2019.12.01 |

A jókedvűen adakozó Isten (6) Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat.  (7) Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert „a jókedvű adakozót szereti Isten”. (8) Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt

tovább ...