2Korinthus

Húsvét hétfői áhítat |

HÚSVÉT HÉTFŐI ÁHÍTAT (A NAGYHETI „KARANTÉN ÁHÍTATOK” ZÁRÁSA)   „Köszöntsétek egymást szent csókkal; köszöntenek titeket a szentek mind.  Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal!” (2Korinthus 13,12–13) Az idei húsvét reggelén áldottam az Urat! Az történt ugyanis, hogy ezen a reggelen is bementem a templomunkba imádkozni. A

tovább ...

Húsvét vasárnapi áhítat |

HÚSVÉT VASÁRNAPI ÁHÍTAT   „Végül, testvéreim, örüljetek, állítsátok helyre a jó rendet magatok között, fogadjátok el az intést, jussatok egyetértésre, éljetek békességben, akkor a szeretet és a békesség Istene veletek lesz.” (2Korinthus 13,11)  Az Isten hatalma lerombolta a halálos régit, felépítette az üdvösségesen újat, és ezt az újat nekünk ajándékozta; azaz Isten

tovább ...

Nagyszombati áhítat |

NAGYSZOMBATI ÁHÍTAT   „Azért írom ezeket távollétemben, hogy ottlétemkor ne kelljen keményen bánnom veletek aszerint a hatalom szerint, amelyet az Úr nekem építésre, és nem rombolásra adott.” (2Korinthus 13,10) Nézzük a nagyszombati igevers ellentétes kulcsszavait: távollét és közellét, kemény és szelíd bánásmód, rombolás és építés. Ezeket az ellentéteket evangéliummá formálja az apostol,

tovább ...

Nagypénteki áhítat |

NAGYPÉNTEKI ÁHÍTAT   „Mert örülünk, ha mi erőtlenek vagyunk, ti pedig erősek vagytok. Könyörgünk is azért, hogy ti tökéletesek legyetek.” (2Korinthus 13,9) A hidak számomra a megváltás szimbólumaivá lettek. A hídon állva alátekintünk a mélységbe, és mégsem veszünk bele abba, mert a híd megtart bennünket. A hídon vagyunk, azaz Jézus Krisztusban vagyunk.

tovább ...

Nagycsütörtöki áhítat |

NAGYCSÜTÖRTÖKI ÁHÍTAT   „Mert semmit nem tehetünk az igazság ellen, hanem csak az igazságért.” (2Korinthus 13,8) Ha csak szűken azt halljuk meg ebből az igeversből, amit a háttér és a szövegkörnyezet üzen, akkor is gazdagodunk, hiszen az apostol tegnap említett szeretete, az őt bántó korinthusiak iránt, továbbra is hangsúlyos. Pál szeretete krisztusi

tovább ...

Nagyszerdai áhítat |

NAGYSZERDAI ÁHÍTAT   „Imádkozunk Istenhez, hogy semmi rosszat ne tegyetek, nem azért, hogy mi kipróbáltaknak mutatkozzunk, hanem azért, hogy a jót tegyétek, mi pedig mintha nem volnánk kipróbáltak.” (2Korinthus 13,7) Semmivé törpülnek a mindennapi fontoskodó ügyek, ütközések, amikor igazán nagy történés érint meg bennünket: legyen az öröm, vagy bánat. Ilyen esetekben mi

tovább ...

Nagykeddi áhítat |

NAGYKEDDI ÁHÍTAT (6) De remélem felismeritek, hogy mi viszont kipróbáltak vagyunk. Pál nem rendelkezik semmilyen kényszerítő eszközzel, hogy a korinthusiakat hitükben erősítse, közöttük rendet teremtsen. Pál végképp nem rendelkezik semmilyen eszközzel arra nézve, hogy kivívja a korinthusiak elismerését irányukban. Aki az Úrnak szolgál, az egyetlen eszközzel rendelkezik, Isten Igéjével, és könyöröghet

tovább ...

Krisztus a király – Igehirdetés 2020. április 05-én |

Krisztus a király (1) Most harmadszor megyek hozzátok: „Két vagy három tanú szava erősítsen meg minden vallomást!” (2Korinthus 13,1)   Az apostol szavaival köszöntünk mindenkit: Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Ő egyszülött Fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Ámen.   Kedves Testvéreim! Virágvasárnapi istentiszteletünk kezdetén

tovább ...

Krisztus szól – Igehirdetés 2020. március 29-én |

Krisztus szól  (3) …minthogy annak bizonyítékát keresitek[1], hogy általam valóban az a Krisztus szól, aki veletek szemben nem erőtlen, hanem hatalmas közöttetek. (2Korinthus 13,3)   Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a Kedves Testvéreket! Ezekben a nehéz időkben gyönyörűséges isteni üzenet ez az egyetlenegy igevers a Korinthusi második levél záró fejezetéből. *

tovább ...

Élni fogunk – Videóáhítat 2020. márc. 22-én |

Élni fogunk (4) Mert ha meg is feszíttetett erőtlenségből, él Isten hatalmából, és ha mi erőtlenek vagyunk is Őbenne, élni fogunk vele együtt Isten hatalmából közöttetek. (2Korinthus 13,4)   Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Ő egyszülött Fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Ámen.   Kedves

tovább ...