1Sámuel

A bolond ember és a bölcs Isten – Igehirdetés 2017.09.17 |

A bolond ember és a bölcs Isten „(1) Dávid ezután útnak indult, Jónátán pedig visszament a városba. (2) Dávid Ahímelek paphoz ment Nóbba. Ahímelek remegve ment Dávid elé, és ezt kérdezte tőle: Miért vagy egyedül, és miért nincs veled senki? (3) Dávid ezt felelte Ahímelek papnak: A király megbízásában járok,

tovább ...

Az Úr közöttünk a tanú –Igehirdetés 2017.09.03 |

Az Úr közöttünk a tanú „(24) Dávid tehát elrejtőzött a mezőn. És amikor eljött az újhold, a király asztalhoz ült, hogy egyék. (25) Leült a király a székére, mint máskor, a fal melletti székre; vele szembe Jónátán, Saul mellé pedig Abnér ült; Dávid helye azonban üresen maradt. (26) De Saul

tovább ...

Hogyan cselekszik Isten? –Igehirdetés 2017.08.27 |

Hogyan cselekszik Isten? Menekülés, segítség, megváltás   „(1) Dávid ezután elmenekült a Rámá mellett levő Nájótból. Elment, és ezt mondta Jónátánnak: Mit követtem el, mi az én bűnöm, mi az én vétkem apáddal szemben, hogy az életemre tör? (2) Ő azt felelte neki: Dehogy fogsz meghalni! Hiszen nem tesz apám

tovább ...

Megvéd az Úr — Igehirdetés 2017.08.20. |

Megvéd az úr „(6) Saul hallgatott Jónátán szavára; meg is esküdött Saul: Az élő Úrra mondom, hogy nem kell meghalnia! (7) Ekkor hívatta Jónátán Dávidot, és elmondta neki Jónátán mindezeket. Majd Jónátán odavezette Dávidot Saulhoz, aki ismét olyan lett hozzá, mint azelőtt. (8) Közben a háború tovább folytatódott. Dávid kivonult

tovább ...

A nagy szabadulás — Igehirdetés a Balatonalmádi–Balatonfűzfői Református Nyaralók VII. Találkozóján |

A nagy szabadulás Igehirdetés a Balatonalmádi–Balatonfűzfői Református Nyaralók VII. Találkozóján   „(1) Saul elmondta fiának, Jónátánnak és összes udvari emberének, hogy meg akarja ölni Dávidot. Jónátán, Saul fia azonban nagyon kedvelte Dávidot. (2) És megmondta Jónátán Dávidnak: Apám, Saul meg akar ölni. Ezért vigyázz magadra holnap reggelig, maradj a rejtekhelyen,

tovább ...

A sikerről – igehirdetés 2017.08.06. |

A sikerről „(6) Egyszer amint hazajöttek, amikor Dávid a filiszteusoktól győztesen tért vissza, kivonultak az asszonyok Saul király elé Izráel városaiból énekszóval, körtáncot lejtve, dobolva, örömkiáltások közepette, és háromhúrú hangszeren játszva. (7) A táncoló asszonyok így énekeltek: Megölt Saul ezer embert, Dávid meg tízezer embert! (8) Saul erre igen megharagudott,

tovább ...

A barátságról — Igehirdetés 2017.07.09 |

A barátságról „(1) Miután véget ért a beszélgetés Saullal, Jónátán lelke összeforrott Dávid lelkével. Úgy megszerette őt Jónátán, mint önmagát. (2) Saul pedig magához vette őt azon a napon, és nem engedte, hogy visszatérjen apja házába. (3) És szövetséget kötött Jónátán Dáviddal, mert úgy szerette őt, mint önmagát. (4) Levette

tovább ...

Az Úr nevében –Igehirdetés 2017.06.25 |

Az Úr nevében „(37) Azután ezt mondta Dávid: Az Úr, aki megmentett engem az oroszlán és a medve karmától, meg fog menteni ennek a filiszteusnak a kezéből is. Saul így felelt Dávidnak: Hát menj, az Úr legyen veled! (38) És felöltöztette Saul Dávidot a saját ruhájába, a fejére rézsisakot tett,

tovább ...

A félelem áldásai –Igehirdetés 2017.06.18 |

A félelem áldásai „(1) A filiszteusok összevonták seregeiket a harcra. A júdai Szókónál gyülekeztek, és tábort ütöttek Szókó és Azéká között Efesz-Dammímnál. (2) Saul és az izráeliek is összegyűltek, tábort ütöttek az Élá-völgyben, és csatarendbe álltak a filiszteusok ellen. (3) Az innenső hegyen álltak a filiszteusok, a túlsó hegyen pedig

tovább ...

Jöjj, Szentlélek Úr Isten! –Igehirdetés 2017.06.11 |

Jöjj, Szentlélek Úr Isten! (1) Az Úr azonban ezt mondta Sámuelnek: Meddig bánkódsz még Saul miatt? Hiszen elvetettem őt, és nem marad Izráel királya! Töltsd meg olajjal a szarudat, és indulj! Elküldelek a betlehemi Isaihoz, mert az ő fiai közül választottam magamnak királyt!  (2) Hogyan mehetnék oda? – kérdezte Sámuel.

tovább ...