1Sámuel

Hogyan halunk meg? — Igehirdetés 2018.02.04 |

Hogyan halunk meg? (1) Eközben a filiszteusok megütköztek Izráellel, és az izráeliek megfutamodtak a filiszteusok elől. Elesettek borították a Gilbóa–hegyet. (2) A filiszteusok Saulnak és fiainak a nyomába szegődtek, és megölték a filiszteusok Jónátánt, Abínádábot és Malkísúát, Saul fiait. (3) Heves küzdelem dúlt Saul körül, de végül eltalálták az íjászok.

tovább ...

Hol van itt a Krisztus? –Igehirdetés 2018.01.28 |

Hol van itt a Krisztus? (16) El is vezette hozzájuk; azok pedig az egész vidéken elszéledve ettek–ittak és táncoltak, mert igen nagy volt a zsákmány, amelyet a filiszteusok földjén és Júda földjén szereztek. (17) Dávid virradattól másnap estig vágta őket, és senki sem menekült meg közülük, csak négyszáz ifjú, akik

tovább ...

Dávidot megerősítette az Úr! — Igehirdetés 2018.01.21 |

Dávidot megerősítette az Úr! (1) Mire Dávid harmadnapra embereivel együtt Ciklágba érkezett, az amálékiak betörtek a Délvidékre meg Ciklágba, földúlták és fölperzselték Ciklágot. (2) Fogságba vitték az ottani asszonyokat; nem öltek meg sem kicsinyt, sem nagyot, hanem elhajtották őket, és elmentek útjukra. (3) Amikor Dávid embereivel együtt megérkezett a városba,

tovább ...

Kegyelem alatt — Igehirdetés 2018.01.14 |

Kegyelem alatt (1) A filiszteusok Aféknál vonták össze csapataikat, Izráel pedig Jezréelben, a forrásnál táborozott. (2) Amikor a filiszteusok városfejedelmei ezredeikkel és századaikkal együtt fölvonultak, Dávid a maga embereivel Ákís mögött vonult. (3) De a filiszteusok vezérei ezt kérdezték: Mit keresnek itt ezek a héberek? Ákís így felelt a filiszteusok

tovább ...

Örök támasz — Igehirdetés 2018.01.07 |

Örök támasz (1) Abban az időben a filiszteusok összevonták a csapataikat, hogy megütközzenek Izráellel. Ákís ezt mondta Dávidnak: Tudd meg, hogy velem együtt neked is hadba kell vonulnod embereiddel együtt!  (2) Dávid ezt felelte Ákísnak: Akkor te már azt is tudod, hogy mit kell tennie szolgádnak. Ákís ezt mondta Dávidnak:

tovább ...

Mélységből — Igehirdetés 2017.12.25 |

Mélységből (1) Dávid azonban ezt gondolta: Egy napon mégis el kell pusztulnom Saul kezétől. Legjobb lesz gyorsan elmenekülnöm a filiszteusok földjére. Akkor majd hiába üldöz engem Saul Izráel egész területén, megmenekülök a kezéből.  (2) Elindult azért Dávid, és átment hatszáz emberével együtt Ákíshoz, Máók fiához, Gát királyához.  (3) Letelepedett Dávid

tovább ...

Áldott légy Dávid fiam! — Igehirdetés 2017.12.24 |

Áldott légy Dávid fiam! (13) Ezután átment Dávid a túlsó oldalra, megállt messze a hegy tetején, úgyhogy nagy volt a távolság köztük.  (14) Így kiáltott Dávid a hadinépnek és Abnérnak, Nér fiának: Abnér, nem válaszolsz? Abnér így válaszolt: Ki vagy te, hogy így kiáltozol a királynak?  (15) Dávid ezt felelte

tovább ...

Isten kegyelme őriz — Igehirdetés 2017. 12. 10 |

Isten kegyelme őriz (1) A zífiek elmentek Saulhoz Gibeába, és jelentették neki: Dávid a Hakílá–halmon rejtőzik, a sivatagtól keletre. (2) Ezért elindult Saul, és elment a Zíf–pusztába háromezer válogatott izráeli emberrel, hogy megkeresse Dávidot a Zíf–pusztában. (3) Saul a Hakílá–halmon, a sivatagtól keletre, az út mellett ütött tábort. Dávid is

tovább ...

Jöjj szabadító Urunk! — Igehirdetés 2017. 12. 03 |

Jöjj, szabadító Urunk! (18) Akkor Abígajil sietve vett kétszáz kenyeret, két tömlő bort és öt juhot elkészítve, öt mérték pörkölt búzát, száz csomó aszú szőlőt, kétszáz fügekalácsot, és szamarakra rakta. (19) A legényeinek ezt mondta: Menjetek előttem, én is megyek utánatok. De a férjének, Nábálnak nem szólt semmit. (20) Amikor

tovább ...

Jézus Krisztus szabadító, nem szupersztár — Igehirdetés 2017. 11. 26 |

Jézus Krisztus szabadító, nem szupersztár (1) Ezután elvonult onnan Dávid, és Én–Gedí sziklavárában tartózkodott. (2) Amikor visszatért Saul a filiszteusok üldözéséből, jelentették neki, hogy Dávid Én–Gedí pusztájában van. (3) Maga mellé vett Saul egész Izráelből háromezer válogatott embert, és elment, hogy megkeresse Dávidot és embereit a Zerge–szikláknál. (4) Amikor az

tovább ...