Pünkösdi körlevél

„Ő SZÓLT ÉS MEGLETT!” (Zsoltárok 33,9)

Gyülekezeti hírlevél – 2020.05.31.

 

KEDVES TESTVÉREK!

 

Imádkozzunk!

Urunk, add nekünk a Te Lelkedet,

aki örömöt támaszt bennünk,

aki tekintetünket az Eljövendő felé emeli,

aki a végest örökkévalósággal tölti be,

aki a rész szerint valót tökéletessé formálja!

 

Urunk, add a Te Lelkedet,

minden szolgádnak, gyülekezetednek, egyházadnak,

hogy néped áldássá és ne teherré legyen a világban,

és szentségben, hitelesen hirdethessen Téged!

 

Urunk, a Te Lelked elevenítse meg

bennünk, közöttünk, általunk,

Jézus Krisztus megváltó szeretetét!

 

Ámen

 

A pünkösdi úrvacsora megtartható, a Magyarországi Református Egyház Elnöki Tanácsának ajánlása szerint:

„A járványügyi változásokra és könnyítésekre tekintettel a gyülekezetek, a higiéniai szabályok betartásával, külön kelyhes úrvacsorát tartsanak. Ahol ez nem lehetséges, ott kérik, hogy kövessék a debreceni református Nagytemplomból közvetített pünkösdi istentisztelet útmutatásait és a húsvétkor már gyakorolt „online vezetésű” úrvacsorát vegyék otthonaikban. Debrecenből május 31-én, pünkösdvasárnap délelőtt 11 órakor, felvételről közvetít istentiszteletet a Duna Televízió.”

 

Gyülekezeteinkben a pünkösdi úrvacsorát, az alábbiak szerint, megtartjuk.

–        Az istentiszteleten a korábbi biztonsági előírásokat betartjuk.

–        Akik, bármely ok miatt, nem élnek a szent jegyekkel, azok a templomban, a helyükön, imádságos szívvel legyenek jelen; vagy a húsvéti gyakorlathoz hasonlóan, a Duna Televízió közvetítését követve vegyenek otthon, házi úrvacsorát.

–        Az úrvacsora alatt most nem éneklünk, hanem halk orgonaszóra járulunk ki az úrasztalához.

–        A higiéniai előírások betartásával, az előre felszelt kenyeret, a lelkész által odatartott, nagy tálcáról, imádságos szívvel, az úrvacsorázó maga veszi kézbe.

–        A külön kelyhes úrvacsoraosztás, mindkét gyülekezetünkben biztosított.

–        Az úrvacsora alatt tartsuk be a másfél méteres követési távolságot.

 

A nyári táboroztatás kapcsán is döntés született, a kormányzati döntéshez igazodva:

Magyarország Kormánya 215/2020. (V. 20.) rendelete értelmében „2020. június 16. napjától a gyermek- és ifjúsági táborok – napközis és ottalvós szervezésben egyaránt – megtarthatók”. Erre tekintettel a Zsinat Elnökségi Tanácsa úgy határozott, hogy a hatósági szabályozások figyelembevételével az egyházi nyári táborok is megtarthatók, azonban a későbbiekben esetlegesen ismét korlátozásokat követelő vírushelyzet miatt elmaradó táborokért az anyagi felelősséget a szervezők viselik. Az egyházi konferenciaházak is fogadhatják a csoportokat.”

–        Balatonfűzfőn, két visszamondás kivételével, a foglalások érvényben vannak. Június 22-én érkezik az első csoport.

–        Így a korábbi foglalások bennünket is köteleznek.

–        A házirendet eszerint módosítjuk, az erre vonatkozó felelősség felvállalásáról a csoportokat nyilatkoztatjuk.

 

Június 6-án, szombaton takarítási napot szervezünk a fűzfői táborban, 9 órától. Köszönjük mindenki segítségét.

 

A trianoni békediktátum 100. évfordulóján, 16.30 órakor, országszerte megszólalnak harangjaink, és imádságra hívnak minket, Nemzeti Összetartozásunk napján.

 

Mindkét gyülekezetünkre vonatkozó tájékoztatók

–        Pünkösd hétfőjén (2020. június 1.) a szokott időben tartunk istentiszteletet.

–        A megszokott rend szerint, a pünkösd utáni kedden nem lesz bibliaóra.

–        A konfirmációt őszre kellett halasztanunk, erről egyeztetünk, az érintett konfirmandusokat értesítettük.

–        A vasárnapi istentiszteleteket, a szokott időben, megtartjuk.

–        A hittanórák ebben a tanévben online fejeződnek be, a tanév végével.

–        A biztonsági intézkedéseket, az országos rendelkezések szerint, továbbra is vegyük figyelembe.

–        Az adakozásról ne feledkezzünk el!

 

A balatonfűzfői gyülekezetünkre vonatkozó tájékoztatók

–        a fűzfői beruházás műszaki átadása 2020. május 27-én megtörtént. A presbitérium által elfogadott műszaki tartalom megvalósult. A szerződött összeget átutaljuk. Az elszámolás a kormányzati szervek felé megkezdődött. A tájékoztató összeállítása folyamatban van, amelyet a presbitereknek megküldünk.

–        Június 6-án, szombaton, közös takarítást szeretnénk hirdetni, 9 órától, a fűzfői táborban.

–        A fűzfői nyári táborozók fogadása kapcsán a gyülekezet vezetésével és a tábor gondnokaival folyamatosan egyeztetünk.

 

A balatonalmádi gyülekezetünkre vonatkozó tájékoztatók

–        Köszönjük az online „Keresztyén kis vezetőképző” harmadik alkalmát Makkay-Chambers Adrienne testvérünknek. Ha az Úr engedi, a záró alkalmat személyesen tartjuk, 2020. június 12-én, pénteken, 18.00 órakor.

–        Az almádi gyerekistentiszteletet az új gyülekezeti ház nagytermében biztonsággal meg tudjuk tartani.

–        Az almádi kórus megtartásával várjunk őszig.

–        Az almádi óvodaprojekt beruházásának kezdése, június végén esedékes, tizenkét hónap alatt építhető fel. A 2021. szeptemberi nyitást tartani szeretnénk.

 

A honlapon hamarosan, a fentiek kapcsán, egy interjú is megtekinthető.

 

Nagyon köszönjük gyülekezeti gondnokaink, presbitereink, minden Testvérünk segítségét!

 

Áldott pünkösdi készülődést kívánok, a vasárnapi igehirdetés alapigéjével:

„Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban.” (Zsoltárok 46,2)

 

Balatonalmádi, 2020. május 31.

Steinbach József