Presbiteri gyűlés Balatonalmádiban – 2016.09.06.

Jegyzőkönyv,

amelyet felvettünk  2016. szeptember 06-án, kedden, a balatonalmádi református gyülekezeti teremben, 18.30 órakor tartott presbiteri gyűlésen.

Teljes presbiteri névsor: Steinbach József lelkész, Oláh László gondnok, Bódis Józsefné, Boncz Dénes, Bukvai Károly, Dr. Farkas Miklós, Dr. Gécs Sándor, Kádár Gergő, Kovács János, Nagy Erzsébet, Oláh Lászlóné, Szabó Márta, Dr. Szintay Gergely presbiterek.

Jelen vannak: Steinbach József lelkész, Oláh László gondnok, Bódis Józsefné, Boncz Dénes, Bukvai Károly, Dr. Gécs Sándor, Kádár Gergő, Kovács János, Nagy Erzsébet, Oláh Lászlóné, Dr. Szintay Gergely presbiterek.

Hiányoznak: Dr. Farkas Miklós, Szabó Márta.

A lelkész a gyűlés szabályszerű összehívását és a határozatképességet megállapítja. Jegyzőkönyv vezetésére felkéri Oláh Lászlónét, hitelesítőknek Boncz Dénes és Dr. Szintay Gergely presbitereket.

A gyűlést ének, ima és igeolvasás után megnyitja. A presbiteri gyűlés közös bibliaórával kezdődik, amelynek keretében Márk evangéliuma 1. fejezetét ismételjük át, mert 2016. második félévében a bibliaórák Márk evangéliumát magyarázzák tovább, a 2-3. fejezeteket.

17-2016

A lelkész részletesen ismerteti a Kálvin utca 2. számú, templom melletti gyülekezeti házunk átalakításának tervvázlatait, amelyet már korábban is megismert a Presbitérium. Ehhez érkeztek észrevételek. A mostani presbiteri gyűlésen jelen Paksi András mérnök úr, aki prezentációs kivetítéssel részletesen ismerteti a felmérési rajzok után a gyülekezet igényei szerint kialakított átalakítási tervvázlatokat.

a.)

Ezek szerint a szuterénban kérdőjelesen kialakítható egy garzon, átszellőztető szigetelőfalakkal, de végső esetben raktárnak kiváló.

Az első szinten a túloldalról akadálymentesen sikerült kialakítani egy 85 fős gyülekezeti termet az előírt vizesblokkokkal, valamint a főbejárat felől egy recepciós fogadóhelységgel, irodával, tálalókonyhával és lelkigondozói szobával.

A második szinten és a toronyszobában református családok vendéglátására, külön vizesblokkokkal és kiszolgáló helyiségekkel megtervezett apartmanok találhatók.

Az udvaron előírt számú parkolót kell biztosítani és az udvarra való bejárás lehetőségét az önkormányzattal még egyeztetni kell.

b.)

A tervek ismertetése után aktív, részletes megbeszélés következett, amelynek alapján az alábbi javaslatok merültek fel:

¨     Az önkormányzattal való egyeztetés elengedhetetlen a gépkocsikkal való bejárást illetően, valamint az előírt parkolószám meghatározása tekintetében.

¨     A szuterénban nagyon fontos lenne a gondnoklakás megteremtésének, megfelelő szigetelési eljárással való megoldása; egy garzonlakás méretében gondolkozva.

¨     Az első szinten a főbejárati lépcső elforgatására lenne szükség, az épület mellé, a gondnoklakás előtti felfuttatással, esetleg egy erkély-pihenő lehetőség szerinti kialakításával. Ezzel az udvaron a parkolás és a gépkocsi bejárás tekintetében is nagyobb tér alakulna ki. Lehetséges, hogy emiatt a gondnoklakásba való bejutás egy új bejárat kialakításával lesz megoldható.

¨     Az első szinten a Presbitérium kéri a teakonyha és a lelkigondozói szoba megcserélését, mert nagyobb méretű teakonyhára lenne szükség, főleg a gyülekezeti ebédek esetében. Ez azt jelenti, hogy a recepciós fogadótér mellett bal oldalon egy kis iroda, valamint egy teakonyha kapna helyet, majd a folyosón továbbhaladva balra a lépcsőház mellett lenne a lelkigondozó szoba és ezekkel szemben az előírt vizesblokkok. Mindezek mögött a gyülekezeti terem.

¨     Az első szinten kérés volt továbbá, hogy a gyülekezeti terem jobb megvilágítása érdekében az akadálymentes hátsó bejárat megfelelő védettséget biztosító üveges ajtó legyen.

¨     Az akadálymentesített bejáró mögötti területen néhány autó parkolása szintén megoldható.

¨     A második szinten a vendégszobák kialakításánál kérjük, hogy a teakonyha kerüljön át a társalgó egyik sarkába és a második szinten tervezett teakonyha egy raktár funkcióját szolgálja.

¨     Amennyiben a legfelső szinten kialakítható vendégszoba, amelynek egyébként szép a panorámája, az ide felvezető lépcső előírások szerinti kialakításával nem megoldható, akkor ide javasoljuk a raktár kialakítását és ebben az esetben a teakonyha a második szinten maradhatna a helyén. Ez a verzió azonban csak akkor elfogadható, ha az ide felvezető lépcső előírások szerinti kialakítása semmiképpen sem lehetséges.

¨     A második szinten a szobák esetében fontos a külön vizesblokk, ugyanakkor a szobák számát illetően az elválasztó falak közé tegyünk összenyitásra alkalmas ajtókat.

Paksi András mérnök úr a javaslatokat meghallgatta, szakmai érvekkel alátámasztva a megbeszélést, ígérte lehetőség szerint a kért változtatások átrajzolását és a Presbitérium számára való megküldését.

c.)

A lelkipásztor ezek után kéri a következő menetrend betartását:

¨     Önkormányzattal való egyeztetés.

¨     A fent említett változtatások után az elvi építési engedély kérelem dokumentációjának beadása az illetékes hatósághoz.

¨     Folyamatos pályázatfigyelés a források előteremtéséhez, figyelembe véve az egész épületet, a tető állapotát is, amelyen az állagmegóvást elvégeztük, de maximum 10 év után csere szükséges; valamint a felújítás ütemezésének egységeit is figyelembe véve, amelyben legfontosabb az első szint első fele, a recepciós helységgel, irodával, teakonyhával és vizesblokkokkal; majd a gyülekezeti teremmel. Utána következhet a második szint, majd a gondnoklakás. Az udvar, parkoló kialakítása előírások szerinti időben.

¨     A lelkipásztor kéri, hogy az épületet mielőbb vegyük birtokba.

¨     Novemberben teljes takarítási napot hirdetünk.

¨     Ezek után az első szinten egy, vagy maximum két szobában átmeneti irattár kialakítása szükséges, hogy a templomtoronyban és a templom előterében kialakult iratmennyiség jelenlétéből fakadó rendezetlen állapot végre megszűnjön.

¨     Áprilistól szeptember végéig, a fűtési szezonon kívül az első szint elejét kimeszelve, az áramot és a vizet rendbehozva, vegyük birtokba csoportfoglalkozásokra az épületet.

d.)

A Presbitérium a fenti pontokat alapos megbeszélés után határozta el. Egyhangú határozatával elfogadja azokat. Megköszöni Paksi András mérnök úr munkáját, valamint kéri az egyeztetett változtatások átrajzolását. Ezután a Presbitérium kéri az elnökséget a további lépések végrehajtására.

18-2016

A lelkipásztor ismerteti a gyülekezet munkatársakkal is egyeztetett 2016. év második félévi alkalmait, valamint missziói munkatervét, az alábbiak szerint:

Heti-rendszeres alkalmaink – 2016. második félév

Istentiszteletek

Balatonfűzfő, vasárnap, 9.00 óra (Balatonfűzfő-Gyártelep Támasz Idősek Otthona ugyanekkor).

Balatonalmádi, vasárnap, 10.30 óra.

Gyermek- istentiszteletek

Balatonfűzfő, vasárnap, 9.00 óra (kéthetente a gyülekezeti teremben).

Balatonalmádi, vasárnap, 10.30 óra (tetőtéri gyülekezeti terem, – gyermekmegőrzés a lenti gyülekezeti teremben).

Bibliaórák

Balatonfűzfő, hétfő, 16.30 óra.

Balatonalmádi, kedd, 18.30 óra.

Imaórák

Balatonalmádiban, istentisztelet előtt fél órával; valamint a bibliaórán.

Baba-mama kör – Anyák klubja

Balatonalmádi, külön időpontokban meghirdetve, „Anyák klubja” néven: szeptember 22., 17.00 óra és november 27., 17.00 óra.

Óvodás hitoktatás

Balatonfűzfő-Gyártelep, hétfő, 8.00 óra.

Balatonfűzfő-Tobruk, kedd, 8.00 óra.

Balatonfűzfő-Árpád utca, kedd, 8.45 óra.

Balatonalmádi (mindkét óvodában felváltva), hétfő, 15.00 óra.

Iskolai hitoktatás

Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola

Kedd, 9.55 óra, 6. osztály

Kedd, 10.45 óra, 5.a. osztály

Kedd, 11.35 óra, 3.a. és 3.b. osztály

Kedd, 12,35 óra, 5.b. osztály

Péntek, 8.00 óra, 1.a. és 1.b. osztály

Péntek, 8.55 óra, 4. osztály

Péntek, 9.55 óra, 8.a. és 8.b. osztály

Péntek, 10.45 óra, 7.a. osztály

Péntek, 11.35 óra, 7.b. osztály

Péntek. 12.35 óra, 2. osztály

Balatonalmádi Györgyi Dénes Általános Iskola

Hétfő, 9.00 óra, 1. osztály

Hétfő, 10.00 óra, 2. osztály

Hétfő, 11.00 óra, 3. osztály

Hétfő, 11.55 óra, 8. osztály

Hétfő, 12.50 óra, 7. osztály

Szerda, 10.00 óra, 6. osztály

Szerda, 11.55 óra, 4. osztály

Szerda, 12.50 óra, 5. osztály

Gyülekezeti hittan az almádi gyülekezeti teremben

Szerda, 17.00 óra, Konfirmációs óra

Gyülekezeti kórus

Balatonalmádiban, istentisztelet előtt egy órával.

Női órák

Külön időpontokban meghirdetve, havi rendszerességgel szombatonként, 16.00 órai kezdéssel, minden alkalommal házaknál: szeptember 24., október 29., november 26.

Gyülekezeti bibliaórák tematikája – 2016. második félév

Srsz Dátum Igehely Szolgáló Egyéb
1. Szeptember 6. Steinbach József Presbiteri gyűlés
2. Szeptember 13. Káté Szabó Beatrix
3. Szeptember 20. Márk 2,1-12 Kovács Attila Jézus meggyógyítja a bénát
4. Szeptember 27. Márk 2,13-17 Nagy Lajos Jézus elhívja Lévit
5. Október 4. Káté Szabó Beatrix
6. Október 11. Márk 2,18-22 Kovács Attila Jézus tanítása a böjtről
7. Október 18. Márk 2,23-28 Steinbach József Kalásztépés szombaton
8. Október 25. Márk 3,1-6 Kovács Attila Jézus szombaton meggyógyítja a sorvadt kezűt
9. November 1. Nincs bibliaóra
10. November 8. Káté Szabó Beatrix
11. November 15. Márk 3,7-12 Steinbach József Jézus sok beteget gyógyít
12. November 22. Márk 3,13-19 Nagy Lajos A 12 tanítvány elhívása
13. November 29. Márk 3,20-30 Kovács Attila Jézus rokonai és Jézust Belzebub szövetségesének mondják
14. December 6. Káté Szabó Beatrix
15. December 13. Márk 3,31-35 Steinbach József Jézus igazi rokonai – gyülekezeti karácsonyfa díszítés
16. December 20. Nincs bibliaóra
17. December 27. Nincs bibliaóra
18. Január 3. Nincs bibliaóra
19. Január 10. Márk 4,1-9 Steinbach József A magvető példázata

Kiemelt alkalmaink – 2016. második félév

Szeretettel hívunk mindenkit gyülekezetünk kiemelt alkalmaira

szeptember 04., vasárnap, 9.00 és 10.30 óra, új kenyér úrvacsoraosztás, mindkét templomban.

szeptember 06., kedd, 18.30 óra, félévkezdő presbiteri gyűlés Balatonalmádiban.

szeptember 09., péntek, 18.00 óra, Pápai Református Teológiai Akadémia gólyatábora Balatonfűzfőn.

szeptember 22., csütörtök, 17.00 óra, anyák klubja Balatonalmádiban.

szeptember 23., péntek, 18.00 óra, gyülekezeti filmklub, Az anyám és más futóbolondok a családból című legújabb magyar film.

szeptember 24., szombat, 16.00 óra, női óra Balatonalmádiban.

október 01., szombat, 9.00 óra, templom őszi nagytakarítása, templomudvar rendezése.

október 02., vasárnap, 10.30 óra, Dr. Balla Péter professzor, a Károli Gáspár Református Egyetem rektorának szolgálata Balatonalmádiban.

október 07., péntek, 18.00 óra, „Előadások az Isten garázsában 6. Hűvösvölgyi Ildikó színművész és Csáki András gitárművész Reményik Sándor estje.

október 09., vasárnap, 9.00 óra, Nagy Ferenc és felesége 50. házassági évfordulójának megünneplése a gyülekezetben Balatonfűzfőn.

október 23., vasárnap, 9.00 és 10.30 óra, reformációi ünnepi istentisztelet úrvacsorával, nemzeti ünnepünk 60. évfordulóján, mindkét templomban.

október 29., szombat, 16.00 óra, női óra Balatonalmádiban.

november 11., péntek, 18.00 óra, gyülekezeti filmklub.

november 12., szombat, 10.00 óra, egyházkerületi felsős hittanos találkozó Balatonfüreden.

november 13., vasárnap, 10.30 óra, istentisztelet után közös gyülekezeti ebéd.

november 24., csütörtök, 17.00 óra, anyák klubja Balatonalmádiban.

november 25., péntek, 10.00 óra, gyülekezeti házunk takarítása, berendezése.november 26., szombat, 16.00 óra, női óra Balatonalmádiban.

november 27., vasárnap, advent első vasárnapja, 17.00 óra, Balatonalmádiban, adventi orgonakoncert: – Kovács Botond orgonaművész, szentgáli lelkész szolgálatával, a Veszprém Megyei Orgonaalap javára.

december 4., vasárnap, advent második vasárnapja, 16.00 óra, adventi zenés délután a helyi zeneiskola tanulóinak szolgálataival.

december 13., kedd, 18.30 óra, a bibliaóra után a gyülekezeti karácsonyfa közös feldíszítése Balatonalmádiban, majd szeretetvendégség; – balatonfűzfői testvéreink számára is.

december 17., szombat, 9.00-13.00 óra között alsós hittanosok adventi napja; 15.00-20.00 óra között felsős hittanosok adventi napja.

december 18., vasárnap, 9.00 és 10.30 óra, családi istentiszteletek mindkét templomban, hittanosok szolgálatával, megajándékozásával.

december 19-től, karácsonyi alkalmak külön meghirdetve.

*

Várható még külön meghirdetett időpontokban „ifi” óra és „ifi” filmklub.

Karácsonyi alkalmaink – 2016.

 „…megjelent az Isten üdvözítő kegyelme…” (Titusz 2,11)

Advent

november 27., december 4., 11., 18., advent vasárnapjai, a szokott istentiszteleti rend, vasárnaponként, 9.00 órakor Balatonfűzfőn, 10.30 órakor Balatonalmádiban.

Az adventi bibliaórákon pedig felkészülés a karácsonyi úrvacsoraosztásra, hétfőnként, 16.30 órakor Balatonfűzfőn; keddenként, 18.30 órakor Balatonalmádiban.

november 27., vasárnap, advent első vasárnapja, 17.00 óra, Balatonalmádiban, adventi orgonakoncert: – Kovács Botond orgonaművész, szentgáli lelkész szolgálatával, a Veszprém Megyei Orgonaalap javára.

december 4., vasárnap, advent második vasárnapja, 16.00 óra, adventi zenés délután a helyi zeneiskola tanulóinak szolgálataival.

december 13., kedd, 18.30 óra, a bibliaóra után a gyülekezeti karácsonyfa közös feldíszítése Balatonalmádiban, majd szeretetvendégség; – balatonfűzfői testvéreink számára is.

december 17., szombat, 9.00-13.00 óra között alsós hittanosok adventi napja; 15.00-20.00 óra között felsős hittanosok adventi napja.

december 18., vasárnap, advent negyedik vasárnapján, családi istentisztelet, 9.00 órakor Balatonfűzfőn, 10.30 órakor Balatonalmádiban, gyermekek karácsonyi szolgálata és megajándékozása, a „Bolla Ferenc Alapítvány” pályázati díjkiosztója.

Karácsony

december 19. és január 7. között kizárólag az alábbi alkalmakat tartjuk.

december 24., szombat, szentestei istentiszteletek, 15.00 órakor Balatonfűzfőn, 16.00 órakor Balatonalmádiban.

december 25., vasárnap, karácsony első napján, szokott délelőtti istentiszteleti rend úrvacsoraosztással, 9.00 órakor Balatonfűzfőn, 10.30 órakor Balatonalmádiban.

december 26., hétfő, karácsony második napján, szokott délelőtti istentiszteleti rend legátus szolgálatával, 9.00 órakor Balatonfűzfőn, 10.30 órakor Balatonalmádiban.

Évforduló

Két ünnep közötti vasárnap 2016-ban nincs.

december 31., szombat, óévi hálaadó istentisztelet, 15.00 órakor Balatonfűzfőn, 16.00 órakor Balatonalmádiban.

január 1., vasárnap, újévi istentisztelet, 9.00 órakor Balatonfűzfőn, 10.30 órakor Balatonalmádiban.

január 7., vasárnap, istentisztelet az újesztendő első vasárnapján, 9.00 órakor Balatonfűzfőn, 10.30 órakor Balatonalmádiban.

*

A presbitérium a fenti alkalmakat jóváhagyja, azok megvalósításához az Úr gazdag áldását kéri. Egyes esetekben még pontosítás, egyeztetés szükséges, illetve a változtatás jogát fenntartjuk.

KMF

Steinbach József ref. lelkész Oláh László gondnok
Oláh Lászlóné jegyzőkönyv Boncz Dénes hitelesítő Dr. Szintay Gergely hitelesítő