„Ő SZÓLT, ÉS MEGLETT!” A Balatonfűzfői Reformátusok gyülekezeti körlevele 2019 Húsvétján

„Az Úr gondoskodik. Ma ezt mondják: Az Úr hegyén a gondviselés.” (1Mózes 22,14)

Az Úr „áldott, biztos irányba tartó síneken” vezet bennünket!

A 2019. esztendő vezérigéjével köszöntjük mindazokat, akik – bármilyen módon is – a balatonfűzfői református gyülekezethez tartoznak: „Az Úr gondoskodik. Ma ezt mondják: Az Úr hegyén a gondviselés.” (1Mózes 22,14) Természetesen a fűzfői reformátusok családja ezekkel a sorokkal köszönti a testvéregyházakat, és Balatonfűzfő városának minden lakóját.

Ez az igevers, a Biblia első könyvéből, egy nagyon nehéz, szinte reménytelen helyzetben szólal meg.

Ábrahámot súlyos próbával „látogatja meg” az Isten. Ábrahám maga sem érti az Istent, de engedelmesen kitart a maga helyén, teszi a dolgát, azzal az utolsó pillanatig kitartó hittel, amely még a reménytelenségben is reméli, hogy az Úr a „végén” bizonyosan megoldja szorongatott helyzetét.

Igen, nekünk „csak” engedelmesen végezni kell az Istentől ránk szabott feladatunkat, legjobb tudásunk szerint, a magunk helyén: Isten gondoskodik rólunk, maradéktalanul „megoldja” életünk nehéz helyzeteit.

Az Isten gondviselő szeretete a legtökéletesebben Jézus Krisztus halálában és feltámadásában mutatkozott meg. Jézus Krisztus meghalt a Golgota hegyén, és feltámadott a halálból, hogy ezáltal az Isten megmutassa: minden szorult helyzetben megsegít, végül minden szorult helyzetből kisegít bennünket, az örök életre.

Ez földi életünk minden öröme és értelme!

Áldott húsvéti ünneplést kívánunk!

Hálásak vagyunk az Úrnak gyülekezetünkért: mindenkiért, akivel valamilyen formában is kapcsolatot tarthatunk.

Hálásak vagyunk azért, hogy gyülekezetünkben számos alkalom kínálkozik hitünk gyakorlására. Ezeket az alkalmakat a honlapunkon olvashatják, minden aktuális hírrel együtt: a heti rendszeres alkalmakat ugyanúgy, mint a kiemelt alkalmat.

Néhány tavaszi alkalomra hadd hívjam fel a figyelmet: április végén gyülekezeti kirándulást szervezünk az újpesti testvérgyülekezetünk meglátogatására; a nyári vakáció első hetében hittanos napközis tábort tartunk; közvetlenül utána pedig gyülekezeti tábort Monoszlón; augusztusra szervezzük a balatonalmádi-balatonfűzfői református nyaralók újabb találkozóját; gyülekezeti filmklubunkban Kieslowski Tízparancsolat sorozatát vetítjük…

Heti alkalmaink: istentisztelet; gyülekezeti bibliaóra; hittanórák óvodákban, iskolában. Hálásak vagyunk a hitoktatásban ránk bízott, egyre több gyermekért, a szülők bizalmáért. Ez a jövőt illetően is bizakodásra ad okot.

Gyülekezetünkben nyaranta az egész országból és a Kárpát-medencéből érkező hittanosok, fiatalok, családok nyaralnak, és hitükben erősödnek.

Köszönjük a táboroztatásban nyújtott segítséget, valamint minden testvér önzetlen segítségét, akik szolgálatunkat tevékeny szeretettel is támogatják.

Mi tudjuk és reméljük, hogy Balatonfűzfő városa és minden itt lakó számára is segítséget és áldást jelent – valamilyen formában – a jelenlétünk, a szolgálatunk.

 

Külön hálára indítanak bennünket az alábbiak:

Épületeink felújításának harmadik üteme az őszi időszakban valósul meg, és reménység szerint az év végén elkészül. Most az előkészítő szakaszban vagyunk. Bízunk abban, hogy sor kerülhet:

  • a templom megújulása után, a templomfűtés megoldására;
  • teljesen felújítjuk a tábor központi épületét és az alvóházainkat, megnagyobbítva a nyári fedett étkezőt;
  • valamint a gyülekezeti ház épületének még elmaradt munkálatait szeretnénk befejezni.

Ezzel az ütemmel szeretnénk végre lezárni épületeink teljes felújítását, noha az építőiparban jelentkező hatalmas áremelkedések komoly forráshiányt mutatnak, már az előkészítő fázisban. Ennek ellenére arra törekszünk, hogy minden fontos felújítás megtörténjék.

Nagy ajándék számunkra, hogy elnyerhettük az egyházak számára kiírt óvodaprogramot. A balatonfűzfői testvérek számára is örömmel adjuk hírül, hogy a tervek szerint a református fenntartású óvoda, legkorábban 2021 őszén indulhat Balatonalmádiban, nyitottan mindenki felé, aki keresztyén értékek szerint akarja nevelni gyermekét. Az Úr vezetéseként éltük meg azt is, hogy a mostani helyzetben Balatonalmádi város szívében tudtunk megfelelő telket vásárolni.

Kérjük, imádkozzanak azért, hogy az Úr áldása legyen mindezeken a munkálatokon, és minden szolgálatainkon, az Úr dicsőségére a ránk bízottak és sokak javára.

Az Úr „áldott, biztos irányba tartó síneken” vezet bennünket!

 

Ez a körlevél a balatonfűzfői reformátusoknak szól, de egy közösség vagyunk a balatonalmádi reformátusokkal. Gondoljunk egymásra imádsággal. Balatonalmádiban is számos alkalom, lelki és infrastrukturális csoda történik. Vegyük ezeket észre, legyünk értük hálásak! Személy szerint sajnálom, hogy a két gyülekezetet szinte csak a lelkész személye tartja össze, és minden próbálkozás ellenére sem alakul ki semmiféle együttműködés a két gyülekezet között. De reméljük, lesz ez még jobb is!

*

Végezetül néhány technikai információt szeretnénk megosztani a Testvérekkel: Az éves egyházfenntartói járulék befizethető istentisztelet után, csekken, illetve átutalással az alábbi számlaszámra: Balatonfűzfői Református Egyházközség: OTP–Balatonalmádi, 11748083–20012144. Hálás szívvel köszönjük az adományokat mindazoknak, akik bármilyen formában támogatják szolgálatainkat és imádkoznak értünk. (Az éves egyházfenntartói járulék ajánlott összege évi 7.500.–Ft. – aki már rendezte, annak nagyon köszönjük!) Akik adóznak, köszönettel ajánljuk figyelmükbe az 1% felajánlásának lehetőségét. A Magyarországi Református Egyház technikai száma: 0066. Kérjük, küldje el e–mail címét, hogy felvehessük elektronikus rendszerünkre: refalmadi@refdunantul.com Természetesen a hagyományos kommunikációs formával is élünk, tiszteletben tartva, és megértve azokat, akik nem élnek a modern technika lehetőségeivel. Elérhetőségeink: A balatonfűzfői templom címe: 8175 Balatonfűzfő, József Attila utca 3–4. Református Lelkészi Hivatal, 8220 Balatonalmádi, Baross Gábor utca 24. Telefon: 88–584–290 Mobiltelefon: 30–351–2094 E–mail: refalmadi@refdunantul.hu Honlapok: www.refalmadi.hu

Balatonalmádi-Balatonfűzfő, 2019. március 26.

Életükre az Úr áldását kéri: Steinbach József református lelkész és Vankó Viktor gondnok, a gyülekezet Presbitériuma nevében.

Nagy távlatokat nyit nekünk az Úr. Adja az Úr, hogy jól tudjunk élni az Ő ajándékaival. Adjon nekünk az Úr mennyei, krisztusi, húsvéti „panorámát”!