„Ő SZÓLT, ÉS MEGLETT!” A Balatonalmádi Reformátusok gyülekezeti körlevele 2019 Húsvétján

„Az Úr gondoskodik. Ma ezt mondják: Az Úr hegyén a gondviselés.” (1Mózes 22,14)

 

A 2019. esztendő vezérigéjével köszöntjük mindazokat, akik – bármilyen módon is – a balatonalmádi református gyülekezethez tartoznak: „Az Úr gondoskodik. Ma ezt mondják: Az Úr hegyén a gondviselés.” (1Mózes 22,14)

Ez az igevers, a Biblia első könyvéből, egy nagyon nehéz, szinte reménytelen helyzetben szólal meg.

Ábrahámot súlyos próbával „látogatja meg” az Isten. Ábrahám maga sem érti az Istent, de engedelmesen kitart a maga helyén, teszi a dolgát, azzal az utolsó pillanatig kitartó hittel, amely még a reménytelenségben is reméli, hogy az Úr a „végén” bizonyosan megoldja szorongatott helyzetét.

Igen, nekünk „csak” engedelmesen végezni kell az Istentől ránk szabott feladatunkat, legjobb tudásunk szerint, a magunk helyén: Isten gondoskodik rólunk, maradéktalanul „megoldja” életünk nehéz helyzeteit.

Az Isten gondviselő szeretete a legtökéletesebben Jézus Krisztus halálában és feltámadásában mutatkozott meg. Jézus Krisztus meghalt a Golgota hegyén, és feltámadott a halálból, hogy ezáltal az Isten megmutassa: minden szorult helyzetben megsegít, végül minden szorult helyzetből kisegít bennünket, az örök életre.

Ez földi életünk minden öröme és értelme!

Áldott húsvéti ünneplést kívánunk!

 

Hálásak vagyunk az Úrnak gyülekezetünkért: mindenkiért, akivel valamilyen formában is kapcsolatot tarthatunk.

Hálásak vagyunk azért, hogy gyülekezetünkben élénk az élet: miden vasárnapra megtelik templomunk, és kicsinek bizonyul a gyerekes anyukák számára kivetítővel ellátott gyülekezeti termünk, miközben a tetőtéri teremben gyerekistentiszteletet tartunk. Nyaranta még az udvar is megtelik.

Gyülekezetünkben számos alkalom kínálkozik hitünk gyakorlására. Ezeket az alkalmakat a honlapunkon olvashatják, minden aktuális hírrel együtt: a heti rendszeres alkalmakat ugyanúgy, mint a kiemelt alkalmat.

Néhány tavaszi alkalomra hadd hívjam fel a figyelmet: április végén gyülekezeti kirándulást szervezünk az újpesti testvérgyülekezetünk meglátogatására; a nyári vakáció első hetében hittanos napközis tábort tartunk; közvetlenül utána pedig gyülekezeti tábort Monoszlón; augusztusra szervezzük a balatonalmádi református nyaralók újabb találkozóját; gyülekezeti filmklubunkban Kieslowski Tízparancsolat sorozatát vetítjük…

Heti alkalmaink: istentisztelet; gyülekezeti bibliaóra az „Apostolok Cselekedetei” magyarázatával; hittanórák óvodákban, iskolában, gyülekezetben, vasárnap istentisztelet előtt imaóra és gyülekezeti kórus. Gyülekezetünkben női óra, anyák klubja, gyülekezeti filmklub, előadássorozat („Előadások az Isten garázsában”), és számos más, külön meghirdetett alkalom működik, amelyeknek sorát az ősztől – új gyülekezeti házunk megnyitásával – bővíteni fogjuk. Ettől kezdve a már megkezdett gyülekezeti ebédeket, istentiszteletek után szeretetvendégségeket is rendszeresen meg tudjuk tartani, ahol kötetlen beszélgetésre nyílik majd lehetőség. Az új gyülekezeti házunkban tervezünk kiállításokat, fórumokat, gyógytornakört (ami korábban is nagy népszerűségnek örvendett), iratterjesztést, teázót… Már gyűjtjük az ötleteket.

 

Külön hálára indítanak bennünket az alábbiak:

Gyülekezeti házunk felújításának második üteme elkezdődött, így az Úr kegyelméből késő őszre birtokba vehetjük azt, noha az építőiparban jelentkező hatalmas áremelkedések komoly forráshiányt mutattak a második ütem szerződésének megkötésekor. Ennek ellenére minden elkészülhet, ami az érdemi használathoz szükséges.

Az ősz folyamán még a templomunk felújítására is sor kerülhet: megújul a toronysüveg; a templom nyílászáróin, a templombelsőn és a tetőtérben elvégezzük a legfontosabb karbantartási munkálatokat.

Nagy ajándék számunkra, hogy elnyerhettük az egyházak számára kiírt óvodaprogramot. Az Úr vezetéseként éltük meg, hogy a mostani helyzetben a város szívében tudtunk megfelelő telket vásárolni. A tervek szerint a református fenntartású óvoda, legkorábban 2021 őszén indulhat, nyitottan mindenki felé, aki keresztyén értékek szerint akarja nevelni gyermekét.

Kérjük, imádkozzanak azért, hogy az Úr áldása legyen mindezeken a munkálatokon, és minden szolgálatainkon, az Úr dicsőségére a ránk bízottak és sokak javára.

Az Úr „áldott, biztos irányba tartó síneken” vezet bennünket!

 

Ez a körlevél a balatonalmádi reformátusoknak szól, de egy közösség vagyunk a balatonfűzfői reformátusokkal. Gondoljunk egymásra imádsággal. Balatonfűzfőn is számos alkalom, lelki és infrastrukturális csoda történik. Vegyük ezeket észre, legyünk értük hálásak! Személy szerint sajnálom, hogy a két gyülekezetet szinte csak a lelkész személye tartja össze, és minden próbálkozás ellenére sem alakul ki semmiféle együttműködés a két gyülekezet között. De nem adjuk fel!

*

Végezetül néhány technikai információt szeretnénk megosztani a Testvérekkel: Az éves egyházfenntartói járulék befizethető istentiszteletek után, csekken, átutalással az alábbi számlaszámra. Hálás szívvel köszönjük az adományokat, mindazoknak, akik bármilyen formában támogatják szolgálatainkat és imádkoznak értünk. Balatonalmádi Református Egyházközség: OTP–Balatonalmádi, 11748083–20014184. Akik adóznak, köszönettel ajánljuk figyelmükbe az 1% felajánlásának lehetőségét. A Magyarországi Református Egyház technikai száma: 0066. A Balatonalmádi Református Egyházközségért Alapítvány – Bolla Ferenc emlékére – adószáma: 18915617–1–19. Elérhetőségeink: Balatonalmádi Református Egyházközség, 8220 Balatonalmádi, Baross Gábor utca 24. Telefon: 88–584–290 Mobiltelefon: 30–351–2094 E–mail: refalmadi@refdunantul.hu Honlap: www.refalmadi.hu

Balatonalmádi, 2019. március 26.

Életükre az Úr áldását kéri: Steinbach József református lelkész és Oláh László gondnok, a gyülekezet Presbitériuma nevében.

Nagy távlatokat nyit nekünk az új gyülekezeti házunk. Adja az Úr, hogy jól tudjunk élni ezzel az ajándékkal. Adjon nekünk az épület mennyei, krisztusi panorámát!