Köszönet Czirják László nagytiszteletű úrnak

Köszönet Czirják László nagytiszteletű úrnak – 2019.06.09.

A kilencvenéves, hitben derűs, örvendező Czirják László nagytiszteletű úr szolgálatát pünkösd ünnepén köszöntük meg.

Laci bácsi Törökbálinton szolgált. Nyugdíjasként, huszonöt éven át azonban közöttünk élt.

Laci bácsi nem lát, a testi szemeivel, de hitben sokkal többet lát, mint sokan mások. Vagyis a látásával nincs semmi baj. Mindig árad belőle a hit, a jókedv, a szolgálat öröme, tele tettvággyal; még akkor is, amikor fehér botjával járva, egy nem várt kuka, vagy éppen villanyoszlop állt az útjában. Fején sérülésekkel sem csüggedt soha. Megtanult így is önállóan élni, szolgálni, járni. Beteg feleségét ápolta. Ő vidított fel másokat.

Kezdetben Almádiban és Fűzfőn is segített a szolgálatokban, aztán a Támasz Idősek Otthonában tartott istentiszteleteket 15 éven át, a fűzfői istentisztelettel párhuzamosan. Hoztam, vittem, hogy az ottani néhány érdeklődő idős ember se maradjon Ige nélkül. Mindig kicsit elkésve értem Almádiba emiatt, loholva jutva a szószékre. Jutalmunk, hogy tehetjük…

Laci bácsi emellett az Országos vakmissziós szolgálatban is segített. Az egész Kárpát-medencét ellátta kazettákkal, missziós hangzó anyagokkal, de gyülekezetünket, dunántúli lelkészeinket is bőséggel ellátta, igehirdetésekkel; persze elsőrenden a nem látók számára készültek ezek a kazetták (ma CD-ket gyárt).

A hálaadó istentiszteletre ismét együtt utazva, felidéztük a közös emlékeket: voltak bőséggel. Például azt, hogy fűzfői gyülekezetünkből sokan segítettek egy időben, minden szerdán a kazetták címkézésében: Lázár Klárika, Marthy Ferencné, Tálas Tiborné, dr. Légrédiné Haraszti Erika.

Laci bácsi már hosszú ideje a Schweitzer Otthon lakója, hétvégeken jött haza hozzánk. Most végleg oda költözött, ahol ma is szolgál. Igen, kilencven évesen is szolgál, ha kérik. De tőlünk elköszönt, mert Budapesten él.

Az Újszövetséghez írt, számomra legáldottabb kommentár Ravasz Lászlóé: teológiai mélységekkel és világosan, egy nehéz részt sem kikerülve, az eredeti szövegre figyelve, tömören megy végig az Újszövetségen. A kötet elején, Ravasz László gyöngy betűivel olvashatjuk az ajánlást, ahol a neves és tudós püspök köszönetet mond Czirják László tanítványának, aki segített gépelni, megőrizni, sajtó alá rendezni az anyagot.

Mi is köszönjük, Laci bácsi!