Körlevél a dunántúli reformátusok közösségének – az országos egyház nyilatkozatának továbbítása

Körlevél a dunántúli reformátusok közösségnek – az országos egyház nyilatkozatának továbbítása

Kedves Dunántúli Református Testvéreink!

Nagytiszteletű Lelkipásztor Testvérem! Tisztelt Gondnok Testvérem! Tisztelt Intézményvezető Testvérem!

 

A nyár végeztével, a második félév indulásakor, imádsággal gondolunk minden Gyülekezetünkre, Lelkipásztorunkra és Gondnokunkra, minden Intézményünkre, a dunántúli reformátusság egész közösségére.

Bízunk az Úr megtartó kegyelmében, és ez a kegyelem arra indít bennünket, hogy ebben a rendkívüli esztendőben különösképpen odafigyeljünk egymásra.

Ma délelőtt országos Református Egyházunk vezető testülete, az Elnökségi Tanács ülésezett, és az alábbi nyilatkozatot adta ki. Kérjük ennek betartását. Minden hétfőn délelőtt ülésezni fog az Elnökségi Tanács, hogy szükség esetén az eseményekre reagáljon és mindenben tájékoztatást adjon, ezeket a nyilatkozatokat mindig azonnal továbbítani fogjuk a gyülekezetek számára. Kérjük, ha segítségre van szükségük vagy kérdésük lenne, az egyházmegyéken keresztül tartsuk a kapcsolatot.

Köszönjük minden Szolgatársunk, Munkatársunk, Testvérünk helytállását, kérve az Úrtól a további hűséget és erőt!

 

A 2020-as esztendő vezérigéjére támaszkodva, imádságos szeretettel köszöntünk mindenkit, és az esztendő előttünk álló négy hónapjára az Úr mindenre elégséges áldását kérjük: „Erősek vagyunk az Isten kezében!” (2Korinthus 10,4)

Steinbach József, püspök

Augusztus végétől folyamatosan emelkedik a koronavírus-fertőzöttek száma az egész világon, a járvány második hulláma Magyarországra is megérkezett. A koronavírus terjedése miatt, összhangban a kormányzat által hozott kötelező intézkedésekkel, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége a következő felhívást teszi közzé:

A templomokban az istentiszteleteken is kötelező a maszkviselés.

Kérjük, hogy a templomok, gyülekezeti termek, egyházi intézmények bejáratánál, közösségi tereiben, illetve a mosdókban helyezzenek el a kézfertőtlenítéshez szükséges fertőtlenítőszereket.

Kérjük, hogy csak ott tartsanak 100 főt meghaladó beltéri istentiszteletet, ahol a távolságtartást biztosítani tudják. Ahol ez nem lehetséges, kérjük, hogy korlátozzák 100 főre a részvételt.

Kérjük, hogy járjanak el szabályszerűen, és száz főnél többen ne tartózkodjanak az istentisztelet helyszínén.

Kérjük, hogy a gyülekezetek illetve egyházi testületek által szervezett konferenciákat, csendes hétvégéket, találkozókat csak akkor és kizárólag azokon a helyeken tartsák meg, ahol a járványügyi szabályokat be tudják tartani.

Kérjük híveinket, hogy amennyiben fertőzésre utaló jeleket észlelnek magukon vagy családjuk körében, végeztessék el a szűrővizsgálatot, és annak eredményéig ne látogassák a közösségeket.

Egyházi intézményeinknek az állami rendelkezések szerint kell eljárniuk.

Kérjük, hogy a közösségi médiában csak megalapozott és igazolt információkat osszanak meg egymással, a különböző fórumokon tartózkodjanak a felelőtlen megnyilatkozásoktól.

Kérjük Testvéreinket, valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be.

Kérjük, hogy imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, az egészségügyi, illetve szociális intézményekben dolgozókért, a felelős döntéshozókért.

Kérjük a veszélyhelyzettel kapcsolatos kormányintézkedések maradéktalan betartását. A további tájékozódásért keressék fel a www.koronavirus.gov.hu oldalt.

Köszönettel:

Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége

Budapest, 2020. augusztus 31.