Karácsonyi üzenet – gyülekezeti alkalmakkal

KARÁCSONYI ÜZENET – GYÜLEKEZETI ALKALMAKKAL (2018) 

 

Gondoskodni!

Karácsonyi üzenet 2018-ban, gyülekezeti alkalmainkkal

„Nagy volt az örömöm az Úrban, hogy végre már elég erősek vagytok arra, hogy gondoskodjatok rólam: akartatok is gondoskodni, de nem volt rá alkalmatok.”

(Filippi 4,10)

Pál apostol most így fogalmazza meg a karácsonyi üzenetet: „…elég erősek vagytok arra, hogy gondoskodjatok rólam…” Gondoskodni egymásról, ahogy Isten is gondoskodott rólunk! Ez a karácsonyi üzenet egy változó, rohanó, ingerdús, bizonytalan és önző világban, ahol kiveszőben van a gondoskodó szeretet! A gondoskodás, mindkét irányban, az adni tudás és az elfogadás irányában is, kegyelmi állapot, Istentől kapott erővel. Ezért a karácsonyi öröm, amire szintén kitér az apostol: az adni tudás öröme, az „elfogadás művészetének” öröme, leginkább pedig a megváltottság feletti öröm: a krisztusi megváltó szeretet feletti öröm.

Gondoskodásra szorulunk, előbb–utóbb mindannyian. A „hasadt”, „Eredetétől elszakadt” emberlét természete ez: életünk minden szakaszában kell, hogy gondoskodjanak rólunk. De vannak olyan életszakaszok, helyzetek az ember életében, amikor ez a „szorultság” egyértelművé lesz: a csecsemő és gyermekkor odaadóan elismert rászorultsága, az időskor kiszolgáltatottsága; a túlterhelt dolgos időszak kifáradása; a váratlan események, határhelyzetek, vagy a betegség szorultsága. Ahogy telik az idő, egyre többet kell elfogadnunk. Vannak olyan időszakok, amikor az ember annyira kifárad, hogy már nem tud adni, csak elfogadni. Ez az emberlét! Gondoskodásra szorulunk. Kifejező önmagában is a szó: Szorulunk!!!

Egymás gondoskodására szorulunk, az emberlét szorult helyzetében. De csak hitben járva áldott helyzet ez az egymásra szorultság. Egyébként ez az egymásra szorultság egy olyan kényszerhelyzet, aminél nyomorúságosabb nincs. Emberek kezébe esni, kiszolgáltatottan! Valóban nincs ennél rettenetesebb! (2Sámuel 24,14) De annál sincs rettenetesebb, mint amikor az ember azt éli meg, a bibliai bethesdai beteghez hasonlóan, hogy „nincs embere”, aki igazán, hittel, szeretettel, egy adott, döntő pillanatban segítene, „beemelne innen oda” (János 5,7). Tudunk-e egymásról az Úrban, hittel, krisztusi örömmel gondoskodni? Tudunk-e krisztusi önzetlenséggel adni és elfogadni? Nincs nagyobb áldás, „szentebb művészet”, mint megélni, az adás és elfogadás kölcsönös viszonyát, egymással és az Úrral való közösségben (Flippi 4,15).

Jézus Krisztus gondoskodására szorulunk! Isten gondoskodott rólunk, a Jézus Krisztusban! A gondoskodás maximuma az evangélium szerint a megváltás, a maradéktalan, üdvösséges megoldás. Ezt egyre kevesebben akarják már hallani, az egyházon belül is, mert az e-világi problémák megkerülésének bélyegzik. Döbbenetes látni, ahogy a keresztyén üzenet szívét, a Biblia centrumát, a Jézus Krisztusban közölt megváltás evangéliumát, amely túlmutat ezen a világon, és egyedül képes áldottá tenni ezt a világot is; – „kilúgozzák” a karácsonyi evangéliumból is. Csak az kell a keresztyénségből, ami ebben a világban jó, siker, öröm, happy, meg azonnali csoda, megoldás, segítség. Gyakran lesz a keresztyénség egyszerű szeretetszolgálattá: már-már humanizmussá. Segíts a szegényeken, légy emberséges! Ez fontos, de édeskevés… Egy határon túl nem tudunk gondoskodni még a közvetlen szeretteinkről sem: elfogy az idő, az erő, a türelem, „kiadjuk őket bérbe”, életünk legaktívabb ideje gyerekeink növekedésére és szüleink gyengülésére esik. Könnyebb a világ szegényeiről általánosságban beszélni, egymásra hárítani a felelősséget, miközben a közvetlen mellettünk élőkről sem igazán gondoskodunk. Elsorvad mellettünk a házastársunk, elvadulnak a gyerekeink. Mi meg a világ nagy dolgait akarjuk megoldani, azokról vitatkozunk. Miről beszélünk?! Egy határon túl mindent visz az emberi telhetetlen önzés, mindent bedarál az emberi bűn. A problémák folyton újratermelődnek. Megváltás kell, az Úrtól való maradéktalan megoldás, emberen túli megoldás! Az a mi egyetlen reménységünk, hogy van olyan ország, az Isten országának kiteljesedése, ahol Isten gondoskodó, megváltó szeretete minden könnyet letöröl a szemünkről (Jelenések 21,4). Van megváltás! Ez az evangélium! Ez a karácsonyi üzenet: Megtartó született nekünk (Lukács 2,11). Ez a hívő reménység tesz késszé bennünket arra, hogy örömben tudjunk adni, örömben tudjunk elfogadni, mint az Úr megváltottjai! Örömben gondoskodunk egymásról az adás és elfogadás viszonyában, mert Isten egyszer és mindenkorra gondoskodott rólunk, a Jézus Krisztusban!

Lisszabonban járhattam a közelmúltban. Ennek a városnak sok csodája közül az egyik az elhelyezkedése. Valóban hét dombon épült, amely sokkal szembetűnőbb, mint Róma esetében. Száz méterenként akár tízemeletnyi szintkülönbséget is le kell győznünk. A „völgyben” az orrunkig sem látunk. Aztán meg kitárul a teljes tér a csúcson, és a részletek a helyükre kerülnek az egészben: ott voltunk, oda fogunk eljutni; ott pedig a hatalmas tölcsértorkolattal óceánba ömlő Tajo folyó nyugszik meg, mint a „hazatérő”. Aki egyszer már járt a „csúcson”, az a „völgyben”, a „sikátorokban” is az „egészet” látja. Ez a megváltott ember hitének reménysége, öröme. Hiszen ebben a világban „egyszer fent, másszor lent” vagyunk. És még valami! Lisszabonban az óceán tövében egy hatalmas híd ível át a folyó túlsó oldalára, ahol – Brazíliához hasonlóan – egy hatalmas áldó Krisztus-szobor öleli magához a várost. Protestánsként ennek eddig nem tulajdonítottam jelentőséget. Most a megváltozott, „mozgó” világban megértettem, hogy mit jelent egy ilyen szobor, a keresztyénségét felvállaló országban. Igen, ez kétségkívül más, mint egy szabadságszobor. Nem a szobrokban bízunk. De Krisztus áldó keze a város fölött emlékeztet arra, amit a ma embere elfelejtett: „Velünk az Isten!” (Máté 1,23) Velünk a megváltó Isten üdvösséges gondoskodása! Nincs semmi baj! Örülhetek! Adhatok! Elfogadhatok!

Áldott karácsonyt!

 

Adventi és karácsonyi gyülekezeti alkalmaink

(a balatonalmádi és balatonfűzfői református gyülekezetekben)

 

  1. november 18., vasárnap, 16.00 óra, adventre készülő orgonakoncert, Balatonalmádiban.

november 22., csütörtök, 17.00 óra, Anyák klubja, Balatonalmádiban.

november 25., vasárnap (örök élet vasárnapja), 12.00 óra, adventi gyülekezeti ebéd,          Balatonalmádiban.

december 2., vasárnap, advent első vasárnapja, adventi időszak kezdete.

  1. december 2., 9., 16., 23., advent vasárnapjai,a szokott istentiszteleti rend, vasárnaponként, 9.00 órakor Balatonfűzfőn, 10.30 órakor Balatonalmádiban.

Az adventi bibliaórákon felkészülés a karácsonyi úrvacsoraosztásra, hétfőnként, 16.30 órakor Balatonfűzfőn; keddenként, 18.30 órakor Balatonalmádiban.

  1. december 2., vasárnap, advent első vasárnapja. Hálaadó istentisztelet Balatonfűzfőn a templom felújításáért, valamint a korábbi ütemek megvalósulásáért, könyörgés a további felújítási ütemekért.

december 8., szombat, 16.00 óra, Női óra házi körökben.

december 9., vasárnap, advent második vasárnapja.

december 11., kedd, 18.30 óra, a bibliaóra után a gyülekezeti karácsonyfa közös feldíszítése Balatonalmádiban, majd szeretetvendégség.

december 16., vasárnap, advent harmadik vasárnapja.

december 22., szombat, 9.00–13.00 óra között alsós hittanosok adventi napja; 15.00–20.00 óra között felsős hittanosok adventi napja Balatonalmádiban.

december 23., vasárnap, advent harmadik vasárnapján, családi istentisztelet, 9.00 órakor Balatonfűzfőn, 10.30 órakor Balatonalmádiban, gyermekek karácsonyi szolgálata.

december 23. és január 6. között kizárólag az alábbi alkalmakat tartjuk.

december 24., hétfő, „szentestei” istentiszteletek, 15.00 órakor Balatonfűzfőn, 16.00 órakor Balatonalmádiban.

december 25., kedd, karácsony első napján, ünnepi istentiszteleti rend úrvacsoraosztással, 9.00 órakor Balatonfűzfőn, 10.30 órakor Balatonalmádiban. 9.00 órakor úrvacsorás istentisztelet a fűzfői „Támasz” Idősek Otthonában is.

december 26., szerda, karácsony második napján, ünnepi istentiszteleti rend, 9.00 órakor Balatonfűzfőn, 10.30 órakor Balatonalmádiban, legátus szolgálatával.

december 30., vasárnap, 9.00 órakor Balatonfűzfőn, 10.30 órakor Balatonalmádiban, két ünnep közötti vasárnapi istentisztelet.

december 31., hétfő, 15.00 órakor Balatonfűzfőn, 16.00 órakor Balatonalmádiban, óévi hálaadó istentisztelet.

  1. január 1., kedd, 9.00 óra Balatonfűzfőn és 10.30 óra Balatonalmádiban, újévi istentisztelet.

január 6., vasárnap, 9.00 óra Balatonfűzfőn és 10.30 óra Balatonalmádiban, istentisztelet az újesztendő első vasárnapján.

 

Karácsonyi alkalmak a balatonfűzfői református gyülekezetben

  1. december 2., vasárnap, advent első vasárnapja, adventi időszak kezdete. 2018. december 2., 9., 16., 23., advent vasárnapjai, a szokott istentiszteleti rend, vasárnaponként, 9.00 órakor.

Az adventi bibliaórákon felkészülés a karácsonyi úrvacsoraosztásra, hétfőnként, 16.30 órakor.

  1. december 2., vasárnap, advent első vasárnapja. Hálaadó istentisztelet Balatonfűzfőn a templom felújításáért, valamint a korábbi ütemek megvalósulásáért, könyörgés a további felújítási ütemekért, 9.00 órakor.

december 22., szombat, 9.00–13.00 óra között alsós hittanosok adventi napja; 15.00–20.00 óra között felsős hittanosok adventi napja.

december 23., vasárnap, advent harmadik vasárnapján, családi istentisztelet, 9.00 órakor, gyerekek karácsonyi szolgálata.

december 24., hétfő, „szentestei” istentisztelet, 15.00 órakor.

december 25., kedd, karácsony első napján, ünnepi istentiszteleti rend úrvacsoraosztással, 9.00 órakor. Ugyanekkor úrvacsorás istentisztelet a „Támasz” Idősek Otthonában is.

december 26., szerda, karácsony második napján, ünnepi istentiszteleti rend, 9.00 órakor, legátus szolgálatával.

december 30., vasárnap, 9.00 órakor, két ünnep közötti vasárnapi istentisztelet.

december 31., hétfő, 15.00 órakor, óévi hálaadó istentisztelet.

  1. január 1., kedd, 9.00 óra, újévi istentisztelet.

január 6., vasárnap, 9.00 óra, istentisztelet az újesztendő első vasárnapján.

Karácsonyi alkalmak a balatonalmádi református gyülekezetben

  1. november 18., vasárnap, 16.00 óra, adventre készülő orgonakoncert.

november 22., csütörtök, 17.00 óra, Anyák klubja.

november 25., vasárnap (örök élet vasárnapja), 12.00 óra, adventi gyülekezeti ebéd.

december 2., vasárnap, advent első vasárnapja, adventi időszak kezdete. 2018. december 2., 9., 16., 23., advent vasárnapjai, a szokott istentiszteleti rend, vasárnaponként, 10.30 órakor.

Az adventi bibliaórákon felkészülés a karácsonyi úrvacsoraosztásra, keddenként, 18.30 órakor.

  1. december 8., szombat, 16.00 óra, Női óra házi körökben.

december 11., kedd, 18.30 óra, a bibliaóra után a gyülekezeti karácsonyfa közös feldíszítése, majd szeretetvendégség.

december 22., szombat, 9.00–13.00 óra között alsós hittanosokadventi napja; 15.00–20.00 óra között felsős hittanosok adventi napja.

december 23., vasárnap, advent harmadik vasárnapján, családi istentisztelet, 10.30 órakor, gyerekek karácsonyi szolgálata.

december 24., hétfő, „szentestei” istentisztelet,16.00 órakor.

december 25., kedd, karácsony első napján, ünnepi istentiszteleti rend úrvacsoraosztással, 10.30 órakor.

december 26., szerda, karácsony második napján, ünnepi istentiszteleti rend, 10.30 órakor, legátus szolgálatával.

december 30., vasárnap, 10.30 órakor, két ünnep közötti vasárnapi istentisztelet.

december 31., hétfő, 16.00 órakor, óévi hálaadó istentisztelet.

  1. január 1., kedd, 10.30 óra, újévi istentisztelet.

január 6., vasárnap, 10.30 óra, istentisztelet az újesztendő első vasárnapján.

 

Balatonalmádi–Balatonfűzfő, 2018. november 16.

Steinbach József református lelkész