Ige mellett (Bírák 21)

(25) „MINDENKI AZT CSINÁLTA, AMIT JÓNAK LÁTOTT.” (BÍRÁK 21)*

(Csak a bibliai szakasz elolvasása után érthető a magyarázat)
Nyomtatásban megjelent változat.
Nincs vezető, nincs méltó király; és szétesik minden. Ezt a Bírák könyvének utolsó fejezete is alátámasztja.
 1. Későn sírnak ezek itt (2-3), mert már kiirtottak egy bűnös, de náluknál semmivel sem rosszabb törzset, saját népük köréből.
– 2. Elhamarkodott, értelmetlen fogadalmat tesznek ezek itt, mint Jefte (Bírák 15,15-17), miszerint nem adják lányaikat Benjaminihoz (18). Az Istennek kedves fogadalom soha nem lehet öncélú, és mindig Isten dicsőségét és a másik életét szolgálja. Egyébként pedig nem fogadalmakra van szükség, hanem folyamatosan megszentelt életre.
– 3. Ezek itt az erőszak okozta nyomorúságot újabb erőszakkal akarják megoldani. Ez is tipikus! Egy korábbi gyarló fogadalmuk szerint teljesen kipusztítják Jábés-Gileád lakóit, akik nem tartottak velük a harcban, csak azt a 400 szűz lányt hagyva életben, akiket a benjámini bujdosó férfiaknak adnak (8-12), a szentély körül táncoló lányokkal együtt (19-23).
– 4. Az élő Isten, a megváltó Jézus Krisztus, az örökkévalóság királya után kiáltanak ezek a fejezetek, mert itt akkora rések tátongnak mindenütt (18), hogy már-már összedől az egész ház. Az Úr pedig még ebből a sok rettenetből is áldást formál számunkra, hiszen a helyreállított törzsből jön majd elő a megígért egyetlen igazságos és szent király, aki kedves az Istennek!

Lukács 4,1-13

338. dicséret

08 Grafika Jövő a jelenben 2013 jpg

A teljes magyarázat:

A Bírák könyvének záró igeversre ez, amit korábban is többször olvashattunk már, mint a kor végének legjellemzőbb állapotát: nincs vezető, nincs méltó bíra, nincs király; és szétesik minden. Ezt a könyv utolsó fejezetének tartalma is alátámasztja.

– 1. Későn sírnak ezek itt (2-3), mert már kiirtottak egy bűnös, de náluknál semmivel sem rosszabb törzset, saját népük köréből. Senki sem makulátlan, ezért érdekek függvénye, hogy éppen kit bélyegzünk az adott pillanatban bűnösnek. Ezzel nem a bűnt akarjuk viszonylagossá tenni; sőt, inkább azt hangsúlyozzuk, hogy halálos a bűnünk, szükséges a bűnbánat, a sírás; de történjen ez mielőbb, még a pusztítások előtt. Sajnos, a mi sírásunk is gyakran késő, nem teológiai értelemben, mert Isten a töredelmes szívnek ad újrakezdést és erőt, hogy többet ne éljen vissza az Úr szeretetével; de amit tönkre tettünk, azt ebben a világban már aligha lehet újra építeni.

– 2. Elhamarkodott, értelmetlen fogadalmat tesznek ezek itt, mint Jefte (Bírák 15,15-17), miszerint nem adják lányaikat Benjaminihoz (18). Az Istennek kedves fogadalom soha nem lehet öncélú, és mindig Isten dicsőségét és a másik életét szolgálja. Egyébként pedig nem fogadalmakra van szükség, hanem folyamatosan megszentelt életre.

– 3. Ezek itt az erőszak okozta nyomorúságot újabb erőszakkal akarják megoldani. Ez is tipikus! Egy korábbi gyarló fogadalmuk szerint teljesen kipusztítják Jábés-Gileád lakóit, akik nem tartottak velük a harcban, csak azt a 400 szűz lányt hagyva életben, akiket a benjámini bujdosó férfiaknak adnak (8-12), a szentély körül táncoló lányokkal együtt (19-23).

– 4. Az élő Isten, a megváltó Jézus Krisztus, az örökkévalóság királya után kiáltanak ezek a fejezetek, mert itt akkora rések tátongnak mindenütt (18), hogy már-már összedől az egész ház. Az Úr pedig még ebből a sok rettenetből is áldást formál számunkra, hiszen a helyreállított törzsből jön majd elő a megígért egyetlen igazságos és szent király, aki kedves az Istennek!