Hétkezdő meditáció – Archív – Köszönetmondások

Köszönetmondások

 

Legelőször is Istennek adok hálát a harmadik meditációs kötetem megjelenéséért. Hiszen Szent Pál apostol eléggé világosan figyelmeztet: „…Mid van, amit nem kaptál?…” (I.Korintus 4:7) Magamtól nem lettem volna képes egy álló esztendőn át minden hétkezdéskor imádságos lélekkel odaállni a belgyógyász orvoscsapat elé a lelki munícióval, amit nekem a Szentlélek Isten ajándékba adott. A kötet a 2012-ben elhangzott 51 meditációt tartalmazza.

Ezt a harmadik kötetet Isten iránti mély hálaadással, mint az Úr méltatlan bár, de „hivatalos” szolgája, hálaáldozatként ezúttal Dr. Pákozdy János főorvos úrnak ajánlom tisztelettel, aki a veszprémi kórháznak 14 éven át volt főigazgatója, illetve  orvos-igazgatója. Ő hívta létre 19 esztendővel ezelőtt a veszprémi Kórházi Lelkigondozó Szolgálatot. Ebből az új kórházi intézményből  „nőtte ki magát” az a különleges szolgálat, amelynek dokumentum értékű lenyomatát kezünkben tartjuk. Dr. Pákozdy János fontosnak tartotta, hogy funkcionálisan megjelenjék a kórházi betegellátó rendszerben a paramedikális szolgálat, illetve szolgáltatás, a lelkigondozás. Aztán az is elérkezett, hogy erre a szolgálatra egy osztály – a Belgyógyászati Centrum – különöséképpen is igényt tartott s tart ma is. Erről üzen a könyv. Tehát: Isten után köszönet dr. Pákozdy János egykori igazgató főorvos úrnak!

2012. október 24-én a budapesti Bethesda Kórházban ünnepi megemlékezés volt a kórházlelkészi szolgálat 20 éves fennállása alkalmával. A veszprémi kórházat dr. Dávid Gyula orvos-igazgató képviselte. Dr. Fedor Tibor, az Emberi Erőforrások Minisztériumának főosztályvezetője méltatta a betegek közötti lelki munkát. Elhangzott tovább az is, hogy példaértékű a veszprémi kórház Belgyógyászati Centrumában immár évek óta működő hétkezdő meditációk gyakorlata.

Tisztelettel megköszönöm dr. Rácz Jenő főigazgató úrnak, hogy erkölcsileg és lelkileg mindig is támogatta a belgyógyász meditációkat s a meditációs könyvek kiadását. Engedélyezte, hogy 2012. óta a meditációs kötetek a címlapon a Kórház logojával jelenjenek meg. Ez rendkívül fontos nekünk, mert a latin felirat SALUS AEGROTI SUPREMA LEX ESTO – azaz: A BETEG ÜDVE A LEGFŐBB TÖRVÉNY – tulajdonképpen már meg is magyarázta a kórházi lelki munka létjosultságát.

Köszönöm Ph.D. dr. Lakatos László tanár úrnak, a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Belgyógyászati Centruma vezető főorvosának, hogy a meditációkon  2012-ben is szinte minden alkalommal példamutatóan részt vett, sőt még szolgálatot is vállalt!

Köszönöm az Osztály orvosainak és Főnővéreinek, hogy folyamatosan jelen voltak.

Megköszönöm Steinbach József püspök úrnak, hogy különféle egyházi- és világi fórumokon méltatta: ami a Belgyógyászati Centrumban történik, az országosan egyedülálló.   Köszönöm, hogy Püspök Úr felvállalta – immár harmad ízben – a könyv kiadását.

Köszönöm Köntös László egyházkerületi honlap főszerkesztőnek, valamint Farkas Gergely és Rásky Miklós  internetes honlap-adminisztrátoroknak, hogy az elhangzott csendes percek az egyházkerületi-, illetve egyházmegyei honlapon is olvashatók voltak, illetve „archívban” bármikor visszakereshetők. (www.refdunantul.hu/ digitális  kollégium, dokumentumtár, igehirdetések, áhitatok, meditációk – www.refdunantul.hu/lap/veszpremiem – vagy: www.google.hu Hétkezdő meditáció, Veszprémi Kórház). Újdonság, ami a 2012. évi meditációk elérhetőségét ugyan már nem érinti, de a 2013-asakat viszont igen: a meditációk újabban a  www.refdunantul.hu honlap főoldalán, a jobb oldalon, a dunántúli református igehirdető feliratú blogban, valamint a www.vmkorhaz.hu honlap főoldalán szintén ovashatók.

Végül, de nem utolsó sorban köszönöm Mindenkinek, akit illet a meditációkért mondott imádságokat!

 

Szentgálon, az Úr  2013. esztendejének február havában.

 

Soli Deo Gloria!

 

Nagy Lajos lelkipásztor