Hétkezdő meditáció – Archív – Az elhangzás dátuma: 2011.11.07. – Nagy Lajos áhítata

Hétkezdő meditáció 2011. november 7-én, hétfőn reggelre

(Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrum)

 

Olvasandó: V.Mózes 30:11-15,19 – I.Tesszalonika 5:21

 

Mert ez a parancsolat, amelyet én ma megparancsolok neked, nem megfoghatatlan számodra, és nincs távol tőled. Nem a mennyben van, hogy azt kellene mondanod: Ki megy fel a  mennybe, hogy lehozza és hirdesse azt nekünk, hogy teljesíthessük? Nem is a tengeren túl van, hogy azt kellene mondanod: Kicsoda kel át a tengeren, hogy elhozza és hirdesse azt nekünk, hogy teljesíthessük? Sőt inkább nagyon közel van hozzád az ige, a szádban és a szívedben van, teljesítsd hát azt! Lásd, eléd adtam ma az életet és a jót, de a halált és a rosszat is…Tanúul hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd hát az életet, hogy élhess te és utódaid is. 

 

Mindent megpróbáljatok; ami jó, azt megtartsátok!

 

Múlt szerdai munkahétkezdő meditációnk Ige-trilógiájából az egyik apostoli Igét ma újra idéztem, most egy ószövetségi Ige-szakasz társaságában. Azért ugyanis, mert  a többszörös ünneppel kapcsolatos gondolat-csokor miatt néhány fontos összefüggés kifejtése terjedelmi okokból már nem hangozhatott el.

Szó volt arról – de épp csak érintőlegesen – hogy a másként gondolkodók iránti türelemmel és toleranciával ajánljuk az Igét s egyáltalán a Krisztus-követő, keresztyén életútat, mind konfesszionális, mind etikai értelemben. Ez természetes. Így is került elénk az apostoli Ige: „Mindent  megpróbáljatok;  ami  jó,   azt megtartsátok!”

Ma az egyik Ige csodálatosan tisztán, világosan s érthetően magyarázza a másikat. Az ószövetségi idézetből ugyanis ezt hallottuk: „…Válaszd hát az életet…” Milyen életet? Azt, amit ez a bibliai kútfő kínál. Nem bonyolult ez, hanem nagyon is egyszerű. Bejáratott technikái vannak, referenciái pedig nem kétesek és nem kétségesek. A földi élettől búcsúzó Mózes ajánlja ezt népének, mondván, ha majd megfogadják az Ő instrukcióit, akkor meg fogják látni az eredményét. Ha meg nem hallgatnak Rá, akkor ám lássák majd annak a következményeit.

Ma sokat hallunk arról, hogy némelyek szerint a keresztyénség csillaga kihúnyóban van. Természetesen e hír – mint ahogyan minden hír – lehet bizonyos média-erők által szándékosan indukált, gerjesztett vagy akár egyenesen manipulált hír is. De tegyük fel, hogy legalábbis valóság alapja van a fenti hírnek. Mondjuk: bizonyos tekintetben, bizonyos összefüggésekben ténylegesen szembeötlőek a világkeresztyénség válságának jelei. De siessünk csak hozzátenni az eszméltető kérdést: Tessék mondani, mi nincs válságban jelenleg a Globuszon?  Merthogy van a teljes földkerekségre kiterjedően: ökológiai válság, szociális válság,  pénzügyi- és gazdasági válság, bizalmi válság, Eu válság s ezzel összefüggésben Európa-válság – és még ki tudja hányféle válság… Szóval: világ válság…

Ja, hogy úgy tűnik: válság van itt majd’ minden területen? No akkor azért kellene az egykori jól bejáratott módszerekhez, rendszerekhez folyamodni. Tudomásul véve, hogy hatalmas változásokon megy keresztül a világ összes országa s benne az egyének, az individuumok. Ezek a nagy változások  egyre másra válságtünetekkel járnak együtt. Ez az átvitt értelemben is, meg szószerinti értelemben is földcsuszamlás szerű változás folyam, a válságtünetekkel megtüzdelve – úgy tűnik – egészen egyszerűen nem kerülhető el.            

Illyés Gyula: „Alkalmi meditációk” című versciklusában jellegzetes megközelítésben szól Istenről, illetve a belé vetett helyes irányzékoltságú hitről – mint amelyet esetleg alterantívaként lehet választani – meg a hozzá való használati utasításról. Így érvel:

 

Se sértés, se gúny, sem szolgai

Ravasz könyörgés őt nem csalja ki.

Énekelhetsz, fújhatod a verset,

szívedről és nem hangodról ismer meg.

 

A híg panasz is hasztalan neki,

könnyed sincs elég Őt kiönteni.

A csiga, ürge példáját idézted?

Hogy bújsz a földbe, ha majd Ő idéz meg!

 

Hallgass hát, s készülj szavára: ha Ő

a szelet vetné, lehess levegő,

víz, ha a fodrot. Várj csak, várj. S ha nem szól:

tudj megfeledkezni te is magadról.

 

Ha jól megnézzük, akkor azt látjuk: ez a költői idézet majdnem teljesen egyértelművé teszi az Ige által mondottakat s a vele kapcsolatos döntési helyzet kimenetelének esélyeit. „…Előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd hát az életet…” „…Mindent megpróbáljatok; ami jó, azt megtartsátok!”

 

 Úgylegyen! Soli Deo Gloria!

 

Nagy Lajos kórházi lelkész