Gyülekezeti körlevél 2020. október 21

Kedves Testvérek!

 

Engedjék meg, hogy a most vasárnapi hirdetéseket ebben a köremailben is közreadjam, kitérve néhány átfogóbb tájékoztatásra is.

Istentiszteleteinket, a biztonsági előírások megtartásával, a szokott időben megtartjuk, az Úr kegyelmében bízva.

Jövő héten megtartjuk bibliaóráinkat: Fűzfőn október 26-án, hétfőn 17.00 órától, Almádiban pedig az online gyülekezeti bibliaóránkat tartjuk meg, október 27-én, kedden 18.30-tól. Aki ezen az online bibliaórán részt szeretne venni, kérem, jelezze a honlapunkon feltüntetett email címre (refalmadi@gmail.com).  Az egyszerű technikai feltételeket válaszként megküldjük. Reménység szerint ebben a formában a bibliaórákat is folyamatosan megtartjuk.

Reformációi istentiszteletünket gyülekezeteinkben a megszokott módon, az október 31-hez közeli vasárnapon tartjuk meg, vagyis az idén november 1-jén, vasárnap.

Erre a napra terveztük a reformációi úrvacsoraosztást is. Országos egyházunk vezetése kéri a gyülekezeteket, hogy mindenben, az előírt biztonsági rendelkezéseken túl is, óvatossággal és meggondoltan járjunk el. Közben ma reggelre egy szomorú hírt is kaptunk: dr. Adorján Gusztáv, a Tiszántúli Református Egyházkerület főgondnoka, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktató Kórház orvos főigazgatója – akinek vezetésével számos koronavírusos beteget gyógyítottak meg és láttak el méltó módon, krisztusi szeretettel – ma hajnalban a koronavírus járvány áldozataként meghalt. Megrendülten, de Urunk előtt nem zúgolódva fogadtuk a hírt. Ez a gyászesemény is – sok más tapasztalattal együtt, hiszen sokan betegednek meg gyülekezeteinkben, intézményeinkben, a Dunántúlon – megerősített abban a döntésemben, amit már napokkal ezelőtt elhatároztam, hogy egymásra még jobban odafigyelve a reformációi úrvacsoraosztást nem tartjuk meg, csak magát az istentiszteletet. Kérem, döntésem megértését és támogatását.

Imádkozunk azért, és bízunk abban, hogy a karácsonyi úrvacsoraosztást megtarthatjuk, de erről még időben tájékoztatással leszünk, az egész karácsonyi ünnepkör alkalmait illetően is.

November 3-án és 17-én, kedden 18.30-tól a bibliaóra időpontjában két online előadást, un. webinársorozatot tartunk Makkay-Chambers Adrienne testvérünk vezetésével: Hogyan tárgyaljak keresztyén emberként is hatékonyan a munkában és a mindennapokban? Az értesítést és a csatlakozás lehetőségét már mindenkinek kiküldtük.

Kérem, ne felejtsék el, hogy 25-én vasárnap óraátállítás lesz és a téli időszámítás szerint egy órával vissza kell állítani az órákat, hajnali 03.00 óráról 02.00 órára.

Felhívjuk Testvéreink figyelmét honlapunkra, www.refalmadi.hu, amelyen az aktuális hírek mellett a vasárnapi igehirdetések hanganyagát is megtalálják, később az igehirdetést írásban is olvashatják.

A közeljövőben szeretnénk az elhangzott istentiszteletekről egy rövidebb videó összegzést is készíteni, így a hanganyag mellett hamarosan ilyen módon is részt vehetünk az istentiszteleten, ha ezt személyesen nem tudjuk megtenni.

Köszönjük Kovács János almádi gondnokunk odaadó segítségét a honlap gondozásában. Köszönjük minden Munkatársunk és Testvérünk segítségét is.

Egyéb alkalmaink megtartásának lehetőségeiről, annak módjáról időben értesítést küldünk.

Engedjék meg, hogy röviden tájékoztatást adjak folyamatban lévő beruházásainkról. Óvodánk építése kapcsán gőzerővel dolgozunk, sajnos a kialakult nehéz helyzet ellenére van időbeli csúszás, de minden rendjén halad, és azon vagyunk, hogy mielőbb kiviteli szerződést köthessünk. Gyülekezeti házunk folytatására pedig számos helyre beadtuk a pályázatot és a kérelmet.

Kérjük ebben is az imádságokat; de mindenekelőtt imádkozzunk egymásért, a gyógyítókért, a betegekért, hogy könyörüljön rajtunk az Úr!

Közben az iskolákban őszi szünet lesz, ez alatt az iskolai hittanoktatás szünetel.

A hónap végén bizonyára sokan felkeresik a temetőkerteket, az örök élet reménységében emlékezve elköltözött Szeretteikre, ezért áldáskívánásként az alábbi igei gondolatokat küldöm, mindenkit imádsággal köszöntve, az Úr megtartó kegyelmére hagyatkozva.

Balatonalmádi, 2020. október 21.

Steinbach József, református lelkész

*(17) „…mindenkor az Úrral leszünk.” (1Thesszalonika 4,13–18)

/Az alábbi gondolatok előtt hasznos elolvasni a teljes megjelölt igeszakaszt!/

Ez a lényeg: Mindenkor az Úrral leszünk! Ez az evangélium. Már megtapasztaljuk ezt a csodát, hiszen az Úrral lehetünk, mert Ő velünk van; életben, halálban (Róma 14,8), halálon túl, majd teljességében a feltámadáskor. Ehhez a lényegi üzenethez tartozik, hogy ne szomorkodjunk; egyáltalán ne! A meghaltak miatt se szomorkodjunk, mint azok, akiknek nincs reménységünk (13), hiszen ahogy Jézus meghalt és feltámadott, úgy Isten az elhunytakat is előhozza, Jézus által, Ővele együtt (14). Ez hitünk tartalma, nem kevesebb! Minden, ami kevesebb ennél, az nem hit.

A részletek tekintetében sem szabad tudatlannak lennünk (13). De lám, a részleteket illetően maga az apostol sem kapott pontos kijelentést, hiszen akkori váradalmuk sem úgy teljesült be, ahogy itt leírta (15–17). Nem a „menetrend” a fontos. Az Úr bizonyosan szépen intéz mindent. Éppen ez figyelmeztet bennünket, hogy először mindig a legfontosabb üzenetet ragadjuk meg minden igeszakaszból, és mintegy azáltal „felemelkedve”, madártávlatból csodálkozzunk rá az egészre.

A részletekhez tartozik a riadó hangja (16). Voltam katona, és a riadó kifejezésre görcsbe rándul a gyomrom. Még ha „háború” is van, és életmentés miatt szólal meg a riadó, akkor is a militáns, hasadt, erőből értő világból vett kép ez. Jézus Krisztus éppen azért jön vissza, hogy levegye a világról ezt az átkot. Ahol ugyanis riadó van, ott fenyegetett készenlét feszül, ott harc és háború dúl, ott öldöklés fenyeget; ott rohanni kell, gyorsan, egymást hergelve; ott lelketlen rendben, egymással is üvöltözve muszáj menekülni vagy a másik ellen fordulni. Ahol riadó van, ott nyomorúság van. Jézus Krisztus visszajövetele pont ezektől (is) megszabadít bennünket.

Vigasztaljuk egymást az örök élet beszédével (18), testvéreinket az Úrban (13), és együtt mindazokat, akik között élünk. Ez az egyház szolgálata: vigasztalni a megváltás örömhírével.

Amint mondod – úgy van Uram!

Mint ígéred – úgy lesz Uram!

Amit kérünk – add meg Uram!

Ámen.