Gyülekezeti hírlevél 2020. november 09-én

„Ő SZÓLT ÉS MEGLETT!” (Zsoltárok 33,9)

Mi, almádi-fűzfői reformátusok

Gyülekezeti hírlevél – 2020.11.09.

 

Kedves Testvérek!

 

Küldjük a múlt vasárnapi istentisztelet (2020.11.08.) tíz perces összefoglalójának elérhetőségét, bízva abban, hogy sokak számára lesz vigasz, erősítés, bizonyosság, gyógyulás.

https://youtu.be/yB4ZgV8f8Q8

„Mindenkor bízunk!” (2Korinthus 5,6)

Steinbach József református lelkész

 

Imádkozzunk!

Hálát adunk Neked,

mennyei Atyánk,

szeretett Fiad,

a Jézus Krisztus által,

hogy minden kártól és veszedelemtől

megőrzöd életünket!

Kérünk,

őrizz meg minket,

akaratod szerint,

hogy minden cselekedetünk

és egész életünk

tetszésedre legyen!

Mert mi magunkat,

testünket, lelkünket

és mindenünket

kezedbe ajánljuk.

Megtartó kegyelmed

legyen velünk,

hogy a gonosz ellenség

erőt ne vehessen rajtunk!

Adj

erőt,

vigasztalást,

örömöt és reménységet,

örök életbe vetett bizonyosságot

mindenkor!

Ámen