Gyülekezeti beszámoló a 2020. évről

„Ő SZÓLT ÉS MEGLETT!” (Zsoltárok 33,9)

Mi, almádi-fűzfői reformátusok

Gyülekezeti hírlevél – 2020.12.31.

 

GYÜLEKEZETI BESZÁMOLÓ A 2020. ÉVRŐL

 

„Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem.” (Zsoltárok 25,5)

 

Az idei esztendőt a koronavírus-járvány határozta meg, ezért számos tervezett alkalmunkat nem tudtuk megtartani, illetve többet az online térben pótoltunk.

A gyülekezeti tagokkal rendszeresebb köremail üzeneteken keresztül tartottuk a kapcsolatot, és elektronikus címjegyzékünket folyamatosan bővítettük.

Hála az Úrnak, a tavaszi két hónapos templomi istentiszteleti szüneteltetés a járvány második hullámában csak három alkalomra korlátozódott és a karácsonyi ünnepek idején is minden templomi alkalmunkat megtartottunk, ami szűk két hét alatt tizenhat istentiszteletet jelentett.

A bibliaórák személyesen és online formában folyamatosak voltak, a hittanórák tavasszal online oktatásban, ősszel iskolai és gyülekezeti keretek között történhettek meg. A sokféle, rendkívüli alkalmaink közül is többet sikerült megtartanunk valamilyen formában. Ezekről mind olvashatnak alább.

„Népmozgalmi” adataink, a járvány miatt, szerényen alakultak a korábbi évekhez képest (volt év 47 keresztelőnk is): keresztelő 11, konfirmáció 8, házasságkötés 5, temetés 6.

Gyülekezeteink utóbbi harminc éves történetét most dolgozzuk fel, hiszen minden esztendőről hasonló feljegyzést készítettünk, és számos dokumentum áll rendelkezésünkre.

 

Az idei esztendő feljegyzéseit áttekintve, csodálkozva és nagy hálaadással olvastam végig. Még ebben a nehéz esztendőben is mennyi mindent kaptunk az Úrtól! Engedjék meg a Testvérek, hogy csupán a tényeket felsorolva, beszámoljak ennek az esztendőnek gyülekezeti történéseiről.

 

2020. január 13., hétfő, fűzfői tábor felújításának kezdete, munkaterület átadás.2020. január 27., hétfő, 8.00 óra, almádi templomi tetőtér kipakolása, tetőtéri felújítás megkezdése.

2020. február 3., hétfő, 17.00 óra, ökumenikus istentisztelet, Balatonfűzfőn.

2020. február 4., kedd, 18.00 óra, presbiteri gyűlés, Balatonfűzfőn.

2020. február 6., csütörtök, 10.00 óra, almádi református óvoda kiviteli tervek egyeztetése a szakági tervezőkkel, Veszprémben.

2020. február 8., szombat, 15.00 óra, presbiteri gyűlés, Balatonalmádiban.

2020. február 8., szombat, 17.00 óra, női óra, Balatonalmádi.

2020. február 16., vasárnap, 10.30 óra, házasság hete, Balatonalmádiban.

2020. február 17., hétfő, 18.00 óra, felnőtt Ifi, „FIFI”, Balatonalmádiban.

2020. február 24., hétfő, 8.00 óra, almádi templom kipakolása, templomfelújítás megkezdése.

2020. március 1., vasárnap, istentisztelet a gyülekezeti ház nagytermében.

2020. március 15., vasárnap, 10.30 óra, ismét, a már belülről „felfrissített” almádi templomban tartjuk az istentiszteletet, de a tavasz folyamán ez volt az utolsó templomi istentisztelet. – karantén istentiszteletek kezdete.

2020. április 12., karantén húsvét. Nagyhét és húsvét ünnepén a Korinthusi második levél magyarázatának befejezése a gyülekezetben, amit 2019 április elején kezdtünk el. Szintén karanténban kezdtük el a Kórahita zsoltárok magyarázatát.

2020. április 19 – július 26., Kórahita zsoltárok magyarázata a gyülekezetben.

2020. május 1.; május 15.; május 28.; június 12.; négy alkalommal, kéthetente; Makkay-Chambers Adrienne előadása; Keresztyén, kis vezetőképző (1–4); „Előadások az Isten garázsában” (12–15).

2020. május 17., első istentisztelet, a karantén után.

2020. június 22. fűzfői beruházás befejezése, tábornyitás (június 6.; 13., gyülekezeti munkanap).

2020. június 20., almádi gyülekezeti ház, munkanap.

2020. június 27., almádi templomsisak cseréje, tetőtéri vizesblokk burkolásának befejezése.

2020. július 4., fűzfői pénztár átadása, Szanyi Józsefné átadja a pénztárt a fűzfői elnökségnek, tizenöt éves munka után. Nagy hálával köszönjük odaadó szolgálatait.

2020. július 4–6., gyülekezeti csendesnapok megtartása a gyülekezeti házunkban, pénteken előadással (az alkalmas szolgáról), szombaton kirándulással, a szentgáli tiszafáshoz, majd este beszélgetéssel, örülve a személyes találkozásnak, vasárnap istentisztelettel és gyülekezeti ebéddel.

2020. július 6., almádi óvodatelek faházaiból gyülekezeti anyagok áthozatala a gyülekezeti házba.

2020. július 15., óvodaprogram tervezés befejezése, több szakmai egyeztetés a tervezőkkel.

2020. augusztus 2., harmincéves köszöntő, Márk evangéliuma magyarázatának kezdete a gyülekezetekben.

2020. augusztus 4., „Előadások az Isten garázsában” (16), dr, Gaál Botond előadása, Munkácsy Krisztus trilógia, (IG. 16.).

2020.augusztus 15., Bolla Ferencné temetése.

2020. augusztus 23., presbiteri gyűlések, választási tájékoztató.

2020.augusztus 27., almádi templomfelújítás, toronysisak felújítás és templomtetőtér felújítás műszaki átadása.

2020. augusztus 30., úrvacsoraosztás.

2020. szeptember 6. megemlékezés Sárközi Tamás gondnokról.

2020. szeptember 13., Bolla Ferencné lakásának átadása.

2020. szeptember 15., az óvodaprojekt kivitelező keresésének saját kézbe vétele, négy potens kivitelezővel való tárgyalás, intézés, mert az első közbeszerzés eredménytelen lesz.

2020. szeptember 18., első egyeztetés a parókiához tartozó lakrész felújításáról.

2020. szeptember 20., konfirmáció Balatonfűzfőn, a tavaszi konfirmáció elmaradásának pótlása, most az almádi fiatalok is itt konfirmálnak.

2020. október 1., gyülekezeti könyvtár polcrendszerének beépítése az új gyülekezeti teremben; a templomtetőtéri új bútorzat megrendelése, egyeztetése, új konyha és szobabútor.

2020. október 2., óvodatelek, gyülekezeti irattár rendezése, lomtalanítás (10.03., 10.05.).

2020. október 6., óvoda, kivitelezési ajánlatok továbbítása az országos projektnek. Újból online bibliaórák.

2020. október 13., online bibliaóra megtartása az 1Thesszalonika 2. zárása alapján a szentek közösségéről.

2020. október 14., Kontrát Károly országgyűlési képviselő látogatása, az almádi gyülekezeti ház megtekintése, felújítás folytatásának és befejezésének egyeztetése.

2020. október 15., óvodatelek, bútorok elszállításának második üteme – az első ütem július 6-án volt –, valamint a Fűzfőre szánt egységes svájci padok visszavitele Pápára, mivel a gyülekezet nem tartott rá igényt, más gyülekezet számára továbbítva.

2020. október 16., közös presbiteri gyűlés, országos református közegyházi választás legfőbb egyházi tisztségekre.

2020. október 17., levél Kontrát Károly képviselő úrnak, az almádi gyülekezeti ház befejezésének ügyében.

2020. október 20., online bibliaóra a 2Thesszalonika 5,12–28 alapján.

2020. október 21., gyülekezeti körlevél a reformációi úrvacsora elmaradásáról, a járványhelyzet miatt, almádi parókiánk adományozójának, Manglitz Gyula és neje sírjának rendbetétele.

2020. október 22., kérelem Gulyás Gergely miniszter úrnak, az almádi gyülekezet befejezésének ügyében.

2020. október 26., Fürjes Zoltán államtitkár, Gulyás Gergely miniszter visszajelzése, a gyülekezeti házra benyújtott pályázatunkat támogatandóként továbbították.

2020. október 27., online bibliaóra az 1Timóteus 1,11–17 alapján.

Számos pályázat fut a gyülekezetekben, elszámolások a korábbiakról, újak intézése; ezek koordinálása egyre nagyobb igénybevételt jelent: – almádi gyülekezeti ház befejezése, – almádi református óvoda, – fűzfői pályázat elszámolása, – almádi templom és tetőtér befejezése, berendezés megrendelése, majd az ezekkel való elszámolás, – közösségi program pályázatból projektor beszerzése az almádi templomba, valamint hittanosoknak karácsonyi csomagok megrendelése, – újabb pályázat az almádi templom külső felújítására, – parókiához tartozó lakrész megújítása, – korábbi elszámolások hiánypótlása.

2020. október 30, gyülekezettörténet megírásának kezdete.

2020. november 3., „Előadások az Isten garázsában” (17), Makkay Chambers Adrienne előadása, Tárgyalástechnika 1., Online.

2020. november 4., körlevél kibocsátása az újabb karantén istentiszteleti rendeletről.

2020. november 5., gyülekezeti hírlevélhez új grafikás szimbólum készítése a két templommal.

2020. november 6., gyülekezeti munkanap, avar összegyűjtése a gyülekezeti háznál, gyülekezeti könyvtár rendezésének kezdete.

2020. november 8., utolsó templomi istentisztelet a járvány második hullámában: online istentiszteletek 2020.11.15; 22; 29.

2020. november 10.; 24; december 1., online bibliaóra a 2Timóteus 1. fejezet alapján.

2020. november 11., az egyházkerületi közegyházi választások eredménye.

2020. november 13., gyülekezeti házunk befejezésére a pályázatunk eredményes lett. Dicsőség az Úrnak! Köszönet a támogatóknak! Hála a segítőknek!

2020. november 15., újból karantén istentiszteletek.

2020. november 16., óvoda közbeszerzés újabb körének kiírása.

2020. november 17., „Előadások az Isten garázsában” (18), online, Makkay Chambers Adrienne, Tárgyalástechnika 2.

2020. november 24., közbeszerzési bejárás az óvodatelken, banki felhatalmazólevél a pályázati anyaghoz, OTP.

2020. november 26., gyülekezeti ház pályázat támogatási szerződéséhez dokumentumok beadása.

2020. december 4., gyülekezeti ház pályázat támogatási szerződéséhez dokumentumok hiánypótlása.

2020. december 6., újra templomi istentisztelet, első YouTube élő közvetítés, adventben idősek telefonos megkeresése. Sajnos az élő közvetítéshez a netünk valamiért nem stabil, pedig a legerősebb internetet fizeti az egyházközség. Felülvizsgálatra januárban kerülhet sor.

2020. december 8., online Bibliaóra, 2Timóteus 2,1–7.

2020. december 9., templomi projektor beszerelése.

2020. december 11., élő istentisztelet közvetítéshez internet és megfelelő technika beszerzésének egyeztetése szakemberekkel.

2020. december 11., közösségi pályázatokból egy gazdagabb karácsonyi csomag összeállítása, csomagolása minden hittanos számára, 400.000.-Ft értékben, amit minden hittanos az ünnepek előtti hittanórán kapott meg, a vírushelyzet miatt, hiszen advent negyedik vasárnapján nem tudtunk családi istentiszteletet tartani.

2020. december 15., online Bibliaóra, 2Timóteus 2,7–13.

2020. december 17., tárgyalás a gyülekezeti ház felújításának januári folytatásáról.

2020. december 20., időben másfél órával késleltetett élő közvetítés az istentiszteletről.

2020. december 21., gyülekezeti házunk befejezésére a pályázatunk eredményes lett. Dicsőség az Úrnak! Köszönet a támogatóknak! Hála a segítőknek! 2021 esztendő elején indulhat a felújítás befejezése.

2021. január 14-én kerül sor az almádi óvodaprojekt közbeszerzési eljárásának eredményhirdetésére, január végére bizonnyal kiviteli szerződést köthetünk, mert februárban a kivitelezésnek el kell kezdődnie.

 

A karácsonyi ünnepi istentiszteleteinket 2020-ban az alábbi időpontokban és módon tartottuk meg.

  • December 20-án, advent negyedik vasárnapján, 9.00 órakor Fűzfőn, 10.30 órakor Almádiban. YouTube közvetítés 12.00-től.
  • December 24-én, csütörtökön, 15.00 órakor Fűzfőn, 16.00 órakor Almádiban. YouTube közvetítés 17.30-tól. Almádiban a templomtér mellett még három helyszínt biztosítottunk volna, de nem volt rá szükség, mert olyan kevesen jöttek el.
  • December 25-én, pénteken, karácsony első napján 9.00 órakor Fűzfőn, 10.30 órakor Almádiban tartottunk istentiszteletet, úrvacsoraosztással, a biztonsági előírások betartásával. A YouTube csatornánkon közvetíttettük a karácsonyi úrvacsorás istentiszteletet, így odahaza, imádságos szívvel követve az úrvacsorás istentiszteleti rendet, családi körben is vehettek úrvacsorát azok, akik még nem tudtak személyesen részt venni a templomi istentiszteleten. A húsvéti úrvacsorai gyakorlat szerint történt ez. A közmédia is sugározott karácsonyi, református úrvacsorás istentiszteletet, a fentiek szerint abba is bekapcsolódhattak a Testvérek. YouTube közvetítés 12.00-től.
  • December 26-án, szombaton, karácsony második napján, 9.00 órakor Fűzfőn, 10.30 órakor Almádiban tartottunk istentiszteletet. Hanganyag a honlapon 12.00-től.
  • December 27-én, vasárnap, 9.00 órakor Fűzfőn, 10.30 órakor Almádiban tartottunk istentiszteletet. Hanganyag a honlapon 12.00-től.
  • December 31-én, csütörtökön, 15.00 órakor Fűzfőn, 16.00 órakor Almádiban óévi hálaadó istentisztelet. Hanganyag a honlapon 17.30-tól.
  • Január 1-én, pénteken, 9.00 órakor Fűzfőn, 10.30 órakor Almádiban istentiszteletet. Hanganyag a honlapon 12.00-től.
  • Január 3-án, vasárnap, 9.00 órakor Fűzfőn, 10.30 órakor Almádiban istentiszteletet. Hanganyag a honlapon 12.00-től.

 

Az Úré legyen a dicsőség minden áldásért, minden próbatételért, legyen javunkra, üdvösségünkre!

Balatonalmádi, 2020. december 31.

Steinbach József