Gyülekezeti hírlevél 2020. december 02-án

„Ő SZÓLT ÉS MEGLETT!” (Zsoltárok 33,9)

Mi, almádi-fűzfői reformátusok

Gyülekezeti hírlevél – 2020.12.02.

Kedves Testvéreink!

 

Nagy szeretettel várjuk Testvéreinket december 6-án, advent második vasárnapjától a gyülekezeti istentiszteleteinkre, a szokott időben, 9 órára Balatonfűzfőn, 10.30 órára Balatonalmádiban, mert országos egyházunk tanácsának ajánlása szerint, a biztonsági előírások betartásával, templomainkat újra megnyitjuk.

Akik még nem tudnak személyesen részt venni a templomi istentiszteleten, azoknak az alábbi lehetőségeket kínáljuk.

–        Az istentisztelet hanganyagát a honlapunkon is meg tudják hallgatni.

–        Terveink között szerepel, hogy a vírusjárvány ideje alatt a YouTube Csatornánkon élőben is közvetítjük az istentiszteletet. A technikai feltételek kidolgozás alatt vannak, reménység szerint mielőbb így is bekapcsolódhatnak istentiszteleteinkbe. Még nem tudjuk, mikorra válik ez lehetővé. Erről külön hírt adunk.

–        Idősebb, internetet nem kezelő Testvéreink számára a Köztévé református istentiszteletet is közvetít az adventi-karácsonyi időszakban.

Alább a püspöki hivatal közleményét is olvashatják, amely a karácsonyi istentiszteletek megtartásának módjáról és az úrvacsora megtartásáról is egyértelmű tájékoztatást ad. A mi gyülekezeteinkben is eszerint járunk el. Az ünnepi alkalmakról még részletes tájékoztatást közlünk.

Az Úr megtartó kegyelmében bízva, a vírusjárvány után, kérünk mindenkit, hogy térjen vissza a gyülekezeti közösségbe, a templomi istentiszteletre! Imádkozzunk, hogy ez mielőbb, teljességében megvalósulhasson.

 

„Mert Ő szabadított meg minket…” (2Timóteus 1,9)

Áldott adventi időt kívánunk, imádsággal!

Steinbach József református lelkész

 

*

Körlevél a Dunántúli Református Egyházkerület Gyülekezeteinek

 

Nagytiszteletű Lelkipásztor Asszony!

Nagytiszteletű Lelkipásztor Úr!

Kedves Szolgatársaink!

 

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsának mai ülésén, a jelenleg érvényben levő veszélyhelyzet kapcsán szó volt az adventi, karácsonyi istentiszteletek megtartásának lehetőségéről.

Az Elnökségi Tanács kérte a kerületek elnökségét, hogy a Tanács ajánlásáról tájékoztassa a kebelbéli gyülekezeteket.

A tanácskozás ajánlása szerint, 2020. december 6., advent 2. vasárnapjától, a most hatályban lévő kormányzati és biztonsági előírások szigorú betartásával– kézfertőtlenítés, kötelező maszkhasználat, az ülőhelyek, kilincsek fertőtlenítése, biztonságos távolságtartás érdekében ülőhelyek kijelölése – egymásért különösen is felelősséget érezve, lehet személyes jelenléttel templomi istentiszteletet tartani!

Ahol emellett az online közvetítéseket továbbra is biztosítani tudják, az még nagyobb lehetőséget kínál ebben a nehéz helyzetben a testvérek elérésére

Karácsonykor – szintén a korábban bevezetett biztonsági előírások betartásával – a templomi úrvacsoraosztás is lehetséges.Ahol a karácsonyi úrvacsoraosztást online is tudják közvetíteni, ott a húsvéti gyakorlat szerint, otthon is vehetnek úrvacsorát házi istentisztelet keretében azok, akik még nem tudnak eljönni az ünnepi úrvacsorás istentiszteletre.

Advent további vasárnapjaitól a köztévé csatornáin református istentisztelet közvetítés is látható lesz, az ünnepen úrvacsoraosztással. Ebbe is bekapcsolódhatnak családi körben azok, akik személyesen nem tudnak úrvacsorával élni.

A december 24-i istentiszteletet, illetve azokat az istentiszteleteket, amelyeken nagyon sokan vannak, és a körülmények lehetővé teszik, egy rövid szabadtéri alkalom keretében is meg lehet tartani.

Természetesen, ezután is lehetőség van arra, hogy ahol úgy ítélik meg továbbra is csak online tartsanak istentiszteletet.

Az ajánlásban szerepel az is, hogy az ünnepi családi istentiszteletet, illetve a gyermekek karácsonyi szolgálatát, javasoljuk online megoldani, vagy más megoldást keresni a személyes jelenlét helyet!

Kérjük kövessék és minden tekintetben legyenek figyelemmel a kormányzati előírásokra mert azoknak betartása mindig irányadó!

Kérjük, akinek kérdése van, segítségre van szüksége az esperesi hivatalok felé jelezze!

Együtt könyörögjünk Urunk megtartó kegyelméért! Imádságos szeretettel gondolunk mindenkire! Köszönjük mindenkinek mostani és egész évben való hűséges szolgálatát helytállását!

“…nyilvánvalóvá lett a mi Üdvözítőnk, Krisztus Jézus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét és világosságra hozta az elmúlhatatlan életet.” (2Timóteus 1, 10)

Áldott adventi időt és áldott karácsonyi ünneplést kívánva

 

Steinbach József, püspök

Dr. Huszár Pál, főgondnok