Gyülekezeti hirdetések –2017.09.10

Gyülekezeti Hirdetések – 2017.09.10.

Liturgiai rész

Egyházi év: Szentháromság utáni 13. vasárnap.

Lekció: Révészné Bellai Csilla szolgálata.

Textus: /Sorozatban előző vasárnap: 1Sámuel 20,24-42 (42) Az Úr legyen közöttünk; 1Sámuel 20,42 /

Énekek és liturgia:

65,1 (A Sionnak hegyén),

Keresztelő Almádiban (329,2) Steinbach József

463,1-2 (Isten élő Lelke jöjj),

Előfohász, textus, igehirdetés Révészné Bellai Csilla

463,3 (Isten élő Lelke jöjj)

Választási Bizottság fogadalomtétele Steinbach József

223,1 (Isten én nagy bűnös ember)

Úrvacsorai liturgia, majd úrvacsora Kovács Attila

458-460

Úrvacsora lezárása, ima, miatyánk, áldás Kovács Attila

Hirdetések Steinbach József

463,4 (Isten élő Lelke jöjj)

Számadatok:

Balatonfűzfőn: 30 a templomban + 5 a Támasz Otthonban + összesen 35 fő.

Balatonalmádiban: 90 fő

Aktuális köszöntések, megemlékezések

Keresztelő: Mászáros Zoltán: 2017-26, 607

Úrvacsora: Most vasárnap, szeptember 10., újkenyér; – legközelebb október 31-én

Esküvő: Legutóbbi: 2017-03, 185 Szabó Árpád és Mészáros Viktória, Ászár

Temetés: Bartus Ernő 2017-11, 507

Konfirmáció: (Benkő Dominik, Máthé Csenge, felnőttkonfirmációra Nagy Nikolett készül)

Kiemelt köszöntések (hirdetések)

Köszönjük Révészné Bellai Csilla zselízi lelkész szolgálatát, tegnap és ma is.

Köszönjük Kovács Attila szolgálatát az úrvacsorai közösségben, és mindenkor.

Köszönjük azoknak, akik a tegnapi AZÉ koncerten részt vettek.

Templomok éjszakája, 2017. szeptember 16., szombat, három belvárosi templomban, mindegyik helyen énekszolgálat, közös éneklés várja a menetet, itt egy rövid előadásra kerül sor a reformációról. Gyülekező 19 órakor a Szent Imre templomnál, ide kb. 19.30-ra érünk. Lámpást, vagy zseblámpát, mécsest hozzanak.

Illés Gergely és Molnár Virág házassági szövetségükre 2017.09.23-án 17.00 órakor kérik Isten áldását a veszprémi újtemplomban.

Bartus Ernő presbiter testvérünket az Úr hazahívta, temetése 2017. szeptember 8-án, pénteken, 11.00 órakor volt a balatonalmádi Pinkóczi temetőben.

Az Úr szent asztalára a jegyeket, magát megnevezni nem akaró Család adományozta. Életükre az Úr áldását kérjük.

Egy testvérünk (Nagy Nikolett) jelentkezett felnőttkeresztelőre. Felkészítése elkezdődött.

Gyülekezeti házunk felújítása, szeptember elején folytatódik. – Mindenekelőtt köszönjük mindenki adományát, az említett nagy adományok mellett. – Fő források: Pályázati 30 millió + 2 millió + névtelen adományok 6,3 millió + 1,7 millió + 100 ezer.- Ft

Presbiterválasztás menetrendje és a meghívók.

2017.08.13. vasárnap. Választási Bizottság megalakulása.

2017.09.04. hétfő, 19.00 óra Presbiteri Gyűlés Balatonfűzfőn. Egyeztetés, törvény, tudnivalók ismertetése, átbeszélése, Választási Bizottsággal kapcsolatos határozat.

2017.09.08. péntek, 19.00 óra Presbiteri Gyűlés Balatonalmádiban. Egyeztetés, törvény, tudnivalók ismertetése, átbeszélése, Választási Bizottsággal kapcsolatos határozat.

2017.09.10. Választási Bizottság bemutatása, eskütétele.  – újkenyér úrvacsora.

2017.09.24. Jelöltek bemutatása, Választói Közgyűlés első hirdetése.

2017.10.01. Jelöltek bemutatása, Választói Közgyűlés második hirdetése.

2017.10.08. Választói Közgyűlés, majd 10.11.-ig jegyzőkönyv felterjesztése az egyházmegyéhez.

2017.10.23. Eredmények jogerőssé válnak.

2017.12.31. Ünnepélyes eskütétel a vasárnap délelőtti istentiszteleten.

Heti rendszeres alkalmak

Istentisztelet, és azzal párhuzamosan gyermek-istentisztelet, valamint gyermekmegőrzés: Balatonalmádi, vasárnap, 10.30; – Balatonfűzfő, vasárnap, 9.00.

Gyülekezeti bibliaóra: Balatonalmádi, keddenként, 18.30; – menetrendje olvasható az interneten, és a gyülekezeti hírmondóban is. – Balatonfűzfő, hétfőnként, 16.30, húsvét hétfőn nincs. Köszönjük, hogy a jövő keddi bibliaórát Gáspár Orsolya egyetemista testvérünk tartja majd. Isten áldja meg szolgálatát.

Gyülekezeti kórus: Balatonalmádi, októbertől, vasárnap 9.15. Köszönjük Veressné Petrőcz Mária segítségét. Külön meghirdetés szerint.

Imaórák: Balatonalmádi, istentisztelet előtt fél órával a lelkigondozói szobában.

Istentisztelet utáni beszélgetésre a gyülekezeti teremben is szeretettel várjuk a testvéreket.

Hittanórák:

Óvoda:

Balatonfűzfő-Gyártelep, hétfő, 8.00 óra.

Balatonfűzfő-Tobruk, kedd, 8.00 óra.

Balatonfűzfő-Árpád utca, kedd, 8.45 óra.

Balatonalmádi (mindkét óvodában felváltva), hétfő, 15.00 óra.

Balatonfűzfői iskolában:

Kedd, 9.55 óra, 6. osztály

Kedd, 10.45 óra, 5.a. osztály

Kedd, 11.35 óra, 3.a. és 3.b. osztály

Kedd, 12,35 óra, 5.b. osztály

Péntek, 8.00 óra, 1.a. és 1.b. osztály

Péntek, 8.55 óra, 4. osztály

Péntek, 9.55 óra, 8.a. és 8.b. osztály

Péntek, 10.45 óra, 7.a. osztály

Péntek, 11.35 óra, 7.b. osztály

Péntek, 12.35 óra, 2. osztály

Balatonalmádi Györgyi Dénes Általános Iskola:

Hétfő, 9.00 óra, 1. osztály

Hétfő, 10.00 óra, 2. osztály

Hétfő, 11.00 óra, 3. osztály

Hétfő, 11.55 óra, 8. osztály

Hétfő, 12.50 óra, 7. osztály

Szerda, 10.00 óra, 6. osztály

Szerda, 11.55 óra, 4. osztály

Szerda, 12.50 óra, 5. osztály

Gyülekezeti hittan az almádi gyülekezeti teremben

Szerda, 17.00 óra, Konfirmációs óra

Gyülekezeti bibliaórák beosztása

35 2017.08.29 Káté Szabó Beatrix  HK 99-102 3. parancsolat
36 2017.09.05 Márk 9,14-29 Kovács Attila A néma lélek kiűzése
37 2017.09.12 Márk 9,30-37 Gáspár Orsolya Jézus másodszor szól haláláról és feltámadásáról, A kisgyermek példája
38 2017.09.19 Márk 9,38-49 Várjuk a jelentkezőt Az ismeretlen ördögűző, Óvás a megbotránkoztatástól, Az íztelenné vált só
39 2017.09.26 Káté Szabó Beatrix HK 103 4. parancsolat
40 2017.10.03 Márk 10,1-12 Kovács Attila Kérdés a házassági elválásról
41 2017.10.10 Márk 10,13-16 Nagy Lajos Jézus megáldja a gyermekeket
42 2017.10.17 Káté Szabó Beatrix HK 104 5. parancsolat
43 2017.10.24 Nincs bibliaóra
44 2017.10.31 Bibliaóra helyett ünnepi istentisztelet Steinbach József
45 2017.11.07 Márk 10,17-27 Kovács Attila A gazdag ifjú
46 2017.11.14 Márk 10,28-31 Nagy Lajos A tanítványok jutalma
47 2017.11.21 Márk 10,32-45 Várjuk a jelentkezőt Jézus harmadszor szól haláláról és feltámadásáról, Zebedeus fiainak kérése
48 2017.11.28 Káté Szabó Beatrix HK 105-107 6. parancsolat
49 2017.12.05 Márk 10,46-52 Steinbach József A vak Bartimeus meggyógyítása
50 2017.12.12 Márk 11,1-11 Steinbach József Jézus bevonul Jeruzsálembe, – Gyülekezeti szeretetvendégség, karácsonyfadíszítés
51 2017.12.19 Márk 11,12-19 Nagy Lajos A terméketlen fügefa, Jézus megtisztítja a templomot, – Bűnbánati bibliaóra
52 2017.12.26 Karácsony délelőtti istentisztelet Legátus
53 2018.01.02 Nincs bibliaóra
54 2018.01.09 Márk 11,20-26 Kovács Attila A fügefa elszáradása

Kiemelt alkalmak

 • augusztus 13., vasárnap, 10.30 óra, Balatonalmádi Református Nyaralók 7. Találkozója.
 • augusztus 13., vasárnap, 10.30 óra, Gyülekezeti koncert (20.) – Wolf Katalin.
 • augusztus 27., vasárnap, 10.30 óra, Kálloy Molnár Péter (21.) színművész és Tóth Péter lelkipásztor (USA) szolgálata az istentiszteleten.
 • szeptember 4-től hittantanév kezdete.
 • szeptember 4., hétfő, 19.00 óra, Presbiteri gyűlés Balatonfűzfőn.
 • szeptember 8., péntek, 19.00 óra, Presbiteri gyűlés Balatonalmádiban.
 • szeptember 9., szombat, 18.00 óra, Adj zengő éneket, AZÉ koncert (22.), az énekeskönyv bemutatása Balatonalmádiban.
 • szeptember 10., vasárnap, új kenyér úrvacsoraosztás, tisztújító választói bizottság bemutatása, fogadalomtétele: 9.00 óra, Balatonfűzfőn, 10.30 óra, Balatonalmádiban. Révészné Bellai Csilla vendégszolgálata.
 • szeptember, 16., szombat, 19.30 óra, Templomok éjszakája Balatonalmádiban.
 • szeptember 22., péntek, 19.00 óra, Gyülekezeti filmklub (68.).
 • szeptember 24., vasárnap, 9.00 óra Balatonfűzfőn, 10.30 óra Balatonalmádiban, Tisztújító Választó Közgyűlés időpontjának és a jelöltek listájának első hirdetése.
 • október 1., vasárnap, 9.00 óra Balatonfűzfőn, 10.30 óra Balatonalmádiban, Tisztújító Választó Közgyűlés időpontjának és a jelöltek listájának második hirdetése.
 • szeptember 30., szombat, 16.00 óra, Női óra házaknál, „Üzenetek a Zsoltárok könyvéből”.
 • október 8., vasárnap, 9.00 óra Balatonfűzfőn, 10.30 óra Balatonalmádiban, Tisztújító Választó Közgyűlés.
 • október 21., szombat, 16.00 óra, Női óra házaknál, „Üzenetek a Zsoltárok könyvéből”.
 • október 23., hétfő, Nemzeti ünnep, tisztújítási eredmények jogerőssé válnak.
 • október 31., kedd, Ünnepi gyülekezeti istentisztelet Balatonfűzfőn és Balatonalmádiban a Reformáció 500 évfordulója alkalmából, az úri szent vacsora sákramentumának kiszolgáltatásával, Országos istentisztelet a Budapest Arénában élő televíziós közvetítéssel.
 • november 10., péntek, 19.00 óra, Gyülekezeti filmklub (69).
 • november 11., szombat, 10.00 óra, Dunántúli Felsős Hittanos Találkozó Balatonfüreden, a Sportcsarnokban.
 • november 25., szombat, 16.00 óra, Női óra házaknál, „Üzenetek a Zsoltárok könyvéből”.
 • november 26., vasárnap (örök élet vasárnapja), 12.00 óra, Gyülekezeti ebéd (11), Balatonalmádiban. Jelentkezni lehet dr. Rakk Erika testvérünknél, rakk.erika@chello.hu, illetve a kijáratnál elhelyezett íveken.
 • december 1., péntek, 18.00 óra, Előadások az Isten garázsában (8.), Vendég: Madarász Ágnes egyetemi tanár előadása Balatonalmádiban a Reformáció 500 alkalmából, „A Károli Biblia nyelvétől Arany János bibliás verseiig” címmel.
 • december 3., vasárnap, Advent első vasárnapja, adventi időszak kezdete, részletes programot lásd a karácsonyi ünnepi alkalmaknál.

Karácsonyi alkalmaink – 2017.

 „…megjelent az Isten üdvözítő kegyelme…” (Titusz 2,11)

Advent

2017., december 3., 10., 17., 24., advent vasárnapjai, a szokott istentiszteleti rend, vasárnaponként, 9.00 órakor Balatonfűzfőn, 10.30 órakor Balatonalmádiban.

Az adventi bibliaórákon pedig felkészülés a karácsonyi úrvacsoraosztásra, hétfőnként, 16.30 órakor Balatonfűzfőn; keddenként, 18.30 órakor Balatonalmádiban.

 1. december 3., vasárnap, advent első vasárnapja, 16.00 óra, adventi orgonakoncert (21. gyülekezeti koncert) – Varga Áron szervezésében, a Veszprém Megyei Orgonaalap javára.
 2. december 10., vasárnap, advent második vasárnapja, 16.00 óra, adventi zenés délután (22. gyülekezeti koncert) a helyi zeneiskola tanulóinak szolgálataival Balatonalmádiban.
 3. december 12., kedd, 18.30 óra, a bibliaóra után a gyülekezeti karácsonyfa közös feldíszítése Balatonalmádiban, majd szeretetvendégség; – balatonfűzfői testvéreink számára is.
 4. december 16., szombat, 9.00-13.00 óra között alsós hittanosok adventi napja; 15.00-20.00 óra között felsős hittanosok adventi napja Balatonalmádiban.
 5. december 17., vasárnap, advent harmadik vasárnapja, 10.30 óra, gyülekezeti kórusunk szolgálata Balatonalmádiban.
 6. december 17., vasárnap, advent harmadik vasárnapján, családi istentisztelet, 9.00 órakor Balatonfűzfőn, 10.30 órakor Balatonalmádiban, gyermekek karácsonyi szolgálata.

Karácsony

 1. december 20. és január 7. között kizárólag az alábbi alkalmakat tartjuk.
 2. december 24., vasárnap, „szentestei” istentiszteletek, 9.00 órakor Balatonfűzfőn, 10.30 órakor Balatonalmádiban.
 3. december 25., hétfő, karácsony első napján, szokott délelőtti istentiszteleti rend úrvacsoraosztással, 9.00 órakor Balatonfűzfőn, 10.30 órakor Balatonalmádiban.
 4. december 26., kedd, karácsony második napján, szokott délelőtti istentiszteleti rend legátus szolgálatával, 9.00 órakor Balatonfűzfőn, 10.30 órakor Balatonalmádiban.

Évforduló

Két ünnep közötti vasárnap 2017-ban nincs.

 1. december 31., vasárnap, óévi hálaadó istentisztelet, 9.00 órakor Balatonfűzfőn, 10.30 órakor Balatonalmádiban. Új presbitérium eskütétele.
 2. január 1., hétfő, újévi istentisztelet, 9.00 órakor Balatonfűzfőn, 10.30 órakor Balatonalmádiban.
 3. január 7., vasárnap, istentisztelet az újesztendő első vasárnapján, 9.00 órakor Balatonfűzfőn, 10.30 órakor Balatonalmádiban.

Presbiterválasztás – 2017

 • augusztus 13.: Választási Bizottság megalakulása.
 • szeptember 4., hétfő, 19.00 óra, Presbiteri gyűlés Balatonfűzfőn.
 • szeptember 8., péntek, 18.00 óra, Presbiteri gyűlés Balatonalmádiban.
 • 09.10. Választási Bizottság bemutatása, eskütétele.  – újkenyér úrvacsora.
 • 09.24. Jelöltek bemutatása, Választói Közgyűlés első hirdetése.
 • 10.01. Jelöltek bemutatása, Választói Közgyűlés második hirdetése.
 • 10.08. Választói Közgyűlés, majd 10.11.-ig jegyzőkönyv felterjesztése az egyházmegyéhez.
 • 10.23. Eredmények jogerőssé válnak.
 • 12.31. Ünnepélyes eskütétel a vasárnap délelőtti istentiszteleten.

Iratterjesztés

Hirdetjük az iratterjesztést:

 • Dunántúli Református Lapot – a nyári szám megjelent
 • Reformátusok Lapját
 • Kijáratnál kapható könyveket

Honlapunkra felhívjuk a figyelmet.