Gyászolóknak és nem csak gyászolóknak — Ajánlás

Gyászolóknak és nem csak gyászolóknak

Ajánlás Paul Jäger „Nem hiszem a halált” című könyvéhez

 

Megérintett, hitben megerősített, megvigasztalt ez a könyv, amikor elolvastam!

Nem tisztem értékelést írni, hiszen a záró tanulmányok ezt alaposan elvégzik; de néhány gondolatot mégsem bírok magamban tartani. Igazi segítség ez a munka minden gyászolóknak, de nemcsak a gyászolóknak, hanem mindnyájunknak. Ez az írás vígasztal, nem vitatja el a fájdalomhoz való „jogot”, de biztos zengésű bizonyságtételével az élő hitre segít, ebben a hitünkben megerősít, miközben szándékosan nem veszik el a teológiai részletekben. Egyszerre biblikus, hittel hiteles, személyes és világos hitvallás ez, alapvető tanítás a keresztyén hit lényegéről, a „hazatérés”, az örök élet reménységéről, a feltámadott Jézus Krisztusban, amely beragyogja ezt a földi életet is, minden élethelyzetben, a halál árnyékának völgyében is. A szerző találó képekkel, nagy költők verseivel vezet közelebb az evangéliumhoz anélkül, hogy az örök élet csodáját szemléltetni, vagy bizonyítani akarná. Minden gondolatot bibliai Ige támaszt alá, de nem lesz igegyűjteménnyé a bizonyságtétel. Isten az élet Istene, Ő ezt mutatta meg a Jézus Krisztusban. Isten nem hagyja az Ő teremtési csodáját, az egyes embert, az Ő „gondolatát” elveszni.

A szerző 1914-ben írta, és 1964-ig ez a bizonyságtétel 14 kiadásban jelent meg. A fordító, Döbrőssy Lajos – áldott dunántúli szolgája az Úrnak – 1980-ban ültette át Jäger művét magyar nyelve, „éppen akkor”, amikor beteg feleségét ápolta, majd pont az ötvenedik házassági évfordulójuk napján, az örök élet reménységében „hazaengedte” őt. Nyilván, a fordító számára is erőforrást jelentett ez a könyv, miközben a fordításon átsüt Döbrőssy Lajos igehirdetői karizmája: ő ugyanis a legnagyobb gyönyörűségnek és a legnagyobb „karriernek” tartotta az igehirdetést. Ebben a munkában azonban ott tapinthatjuk a magyar fordítás gondozójának, valamint a záró tanulmányok írójának, Dr. Márkus Mihály püspök úrnak, odaszánt életét. A szöveget gondozó püspök példaadó szándéka az is, hogy az elődök méltó örökét megbecsülve is lehet hirdetni az evangéliumot.

A Dunántúli Református Egyházkerület azzal a céllal jelenteti meg ezt a könyvet, a „Dunántúli Református Kiskönyvek” (DRK) sorozatban, mert szeretnénk egy vigasztaló és nem csak vigasztaló írást átnyújtani minden gyülekezetünkben, minden temetést bejelentő, gyászoló családnak. Magam, gyülekezeti lelkészként is régóta érzem ennek szükségességét. Korábban Joó Sándor ilyen témájú, áldott kis füzetecskéjét adtam át a gyászolóknak, de ez a füzet már nem kapható. Hasonló, mindenkor átadható füzetre újból és újból szükség lenne a keresztelések, konfirmációk, házasságkötések alkalmával is.

Áldott a szerző, áldott a fordító és áldott a kötet gondozója; így áldássá lehet ez a könyv is, bő száz évvel a megjelenése után. Aki Jézus Krisztusról szól, az nem veszít az aktualitásából, hiszen Ő mindenkor ugyanaz (Zsidókhoz írt levél 13,8).

 

Pápa-Balatonalmádi, 2019. május 28.

Steinbach József