id. Sárközi Tamás gyászjelentése

„Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.”

                                                                                                                   Jób 19,25

 

Isten akaratában megnyugodva, szomorú szívvel tudatjuk, hogy

id. Sárközi Tamás

A Balatonfűzfői Református Egyházközség egykori gondnoka

életének 78., házasságának 44. évében 2020. február 6-án

türelemmmel viselt, hosszú betegség után visszaadta lelkét a Teremtőjének.

Végakaratának megfelelően búcsúztatjuk

2020. március 20-án 13 órakor

a református egyház szertartása szerint Veszprémben, a Vámosi úti temetőben.

Kérjük kegyeletüket egy szál virággal fejezzék ki.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott!

A gyászoló család